Spekuluj na ropie WTI już teraz!
ROPA WTI

Ropa WTI i jak analizować jej cenę

Spekuluj na ropie WTI już teraz!
KUP
SPRZEDAJ

{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Pośród rodzajów ropy naftowej, którymi można handlować online lub w które można inwestować na giełdzie jest WTI – West Texas Intermediate. Ta będąca benchmarkiem ropa jest również szczególnie niestabilnym aktywem, które warto monitorować i kupować. Jednak zanim zaczniesz nią handlować, musisz dobrze poznać to aktywo oraz jego główne cechy. W tym artykule przedstawimy informacje o ropie WTI i garść wskazówek przydatnych do wykonania dobrych analiz jej ceny.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim należy uważnie śledzić raport US Oil Inventories. Publikacja ta odbywa się co tydzień i dzięki niej wiemy, czy podaż jest istotna, czy nie i czy rynki prawidłowo przewidziały amerykańską produkcję czarnego złota.

Analiza nr 2

Oczywiście z największym zainteresowaniem należy również śledzić wiadomości geopolityczne dotyczące krajów produkujących ropę naftową i nie tylko Stanów Zjednoczonych. Na cenę WTI może bowiem wpłynąć spadek produkcji w Europie, Rosji lub w jednym z krajów OPEC w następstwie konfliktu w pewnych wrażliwych rejonach. To w efekcie zmniejszy globalną podaż i w większości przypadków doprowadzi do wzrostu cen WTI i innych olejów benchmarkowych.

Analiza nr 3

Poziom wzrostu gospodarki światowej będzie również kluczowym czynnikiem w zrozumieniu ewolucji ceny WTI. Większość ropy produkowanej na świecie jest zużywana przez przemysł. Dlatego też, gdy sektor przemysłowy ma się dobrze, popyt na ropę jest wyższy i odwrotnie w czasach recesji.

Analiza nr 4

Ponieważ ropa naftowa jest również przede wszystkim towarem energetycznym, należy również uważnie obserwować rozwój odnawialnych źródeł energii, które zajmują coraz większy udział w rynku ze względu na drastyczne zmiany w prawodawstwie.

Analiza nr 5

Wreszcie, ponieważ ropa WTI jest notowana w dolarach, ważne jest, aby monitorować zmiany tej waluty w stosunku do innych walut na rynku Forex. Słaby dolar rzeczywiście będzie skłaniał inwestorów do kupowania ropy bardziej niż silny dolar. To z reguły będzie prowadzić do wzrostu ceny WTI.

Ropa WTI i jak analizować jej cenę
Spekuluj na ropie WTI już teraz!
Kupić
Sprzedać
{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
Spekuluj na ropie WTI już teraz!

Czym jest ropa WTI i jakie są jej główne cechy charakterystyczne?

Po pierwsze, warto dowiedzieć się nieco więcej o ropie WTI i jej głównych cechach charakterystycznych czytając dokładną prezentację tego surowca.

WTI – czyli skrót od West Texas Intermediate, jest znana jest również jako Texas Light Sweet, co można zauważyć u niektórych brokerów internetowych. Termin ten oznacza rodzaj ropy naftowej, która jest jednym z kilku olejów referencyjnych na szczeblu międzynarodowym. WTI jest tak zwanym aktywem bazowym, które ekonomiści stosują w celu określenia ceny innych rodzajów ropy naftowej jako surowca oraz na rynkach giełdowych w celu zawierania kontraktów terminowych. Istnieją oczywiście inne oleje referencyjne, z których najbardziej znany jest Brent z Morza Północnego służący jako benchmark dla ropy naftowej będącej przedmiotem obrotu w Europie.

Ropa WTI jest notowana na New York Mercantile Exchange, czyli największym rynku finansowym na świecie poświęconym surowcom. Należy zauważyć, że jak wskazuje jej nazwa, ropa West Texas Intermediate jest produkowana w Teksasie, a więc w USA.

Jeśli chodzi o szczegółowe właściwości WTI, warto podkreślić jedną z jej szczególnych cech, jaką jest lekkość w porównaniu z ropą Brent, która jest od niej cięższa. Mówimy tu o lekkości jako o właściwości ropy naftowej, co tłumaczy również niewielką różnicę w cenie pomiędzy tymi dwoma wzorcami. Kolejną szczególną cechą fizyczną tej ropy jest niska zawartość siarki wynosząca zaledwie 0,24%, co sprawia, że kwalifikuje się ją jako ropę słodką. Warto zauważyć, że gęstość API ropy WTI wynosi 39,6, a jej ciężar właściwy wynosi około 0,827.

Ponieważ ropa WTI jest produkowana w Stanach Zjednoczonych, jest najczęściej poddawana rafinacji bezpośrednio w tym kraju. Większość amerykańskich rafinerii ropy naftowej znajduje się w części środkowo-zachodniej i w pobliżu wybrzeża Zatoki, czyli w pobliżu zakładów produkcyjnych i wydobywczych czarnego złota na ziemi amerykańskiej.

 

Różnice pomiędzy ropą WTI a ropą Brent:

Po zarejestrowaniu się na platformie transakcyjnej w celu spekulowania na ropie na giełdzie będziesz mieć do wyboru dwa rodzaje benchmarków ropy, a mianowicie ropę WTI i ropę Brent z Morza Północnego. Jeśli chcesz wybrać najodpowiedniejszy, przeczytaj poniższe wyjaśnienia głównych różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami czarnego złota.

Po pierwsze, główną różnicą między tymi dwoma olejami jest miejsce ich wydobycia. Ropa Brent jest wydobywana z Morza Północnego i dlatego jest benchmarkiem na większości rynków europejskich. Z kolei ropa WTI jest produkowana w Teksasie i jest używana jako benchmark przede wszystkim na rynku amerykańskim. Należy jednak również zauważyć, że ropa WTI ma stosunkowo duże znaczenie dla notowań innych baryłek ropy naftowej ze względu na wielkość obrotów, która jest co najmniej tak duża jak w przypadku ropy Brent.

Kolejna różnica między tymi dwoma rodzajami ropy dotyczy ich rafinacji. Po wydobyciu ropa jest rafinowana przed umieszczeniem w baryłkach. Pod tym względem uznaje się, że ropa WTI jest lepszej jakości niż ropa Brent, ponieważ zawiera jedynie 0,24% siarki a jej europejski odpowiednik zawiera 0,37% siarki. Ze względu na niską zawartość siarki WTI jest przetwarzana na benzynę na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a następnie transportowana na terenie całego kraju do sprzedaży jako paliwo, natomiast ropa Brent jest raczej wykorzystywana do produkcji benzyny i destylatów, takich jak paliwo lotnicze i olej napędowy.

W kontekście głównych różnic między tymi dwoma rodzajami ropy należy zauważyć, że WTI jest rzadziej sprzedawana na rynku międzynarodowym, ponieważ jest sprzedawana głównie w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie ropa Brent jest bardziej obecna na giełdach międzynarodowych i ma większy wpływ na cenę ponad dwóch trzecich światowej produkcji ropy. Jednakże, na podstawie ostatnich raportów opublikowanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), Stany Zjednoczone mają stać się w ciągu najbliższych dziesięciu lat światowym liderem produkcji ropy naftowej, co oczywiście zwiększy znaczenie WTI na światowym rynku ropy naftowej.

Oczywiście istnieje również różnica w cenie między baryłką WTI a baryłką Brent. Mimo że baryłki tych dwóch rodzajów ropy mają taką samą pojemność, stwierdzona różnica w cenie wynika głównie z faktu, że zawartość siarki, a tym samym jakość tych dwóch surowych olejów, jest inna. Zapasy amerykańskiej ropy naftowej będą również miały wpływ na cenę ropy naftowej WTI, ponieważ im większe są te zapasy, tym podaż jest większa od popytu, co prowadzi do spadku ceny ropy WTI i odwrotnie.

Ostatnia znacząca różnica między ropą WTI a ropą Brent dotyczy rynków finansowych, na których handluje się tymi dwoma surowcami. Jak już wiemy, ropa WTI jest przedmiotem obrotu na rynku NYMEX, czyli New York Mercantile Exchange. To centrum finansowe, które zarządza kontraktami terminowymi na tę ropę, należy do Chicago Mercantile Group (CME). Kontrakty terminowe są następnie dostarczane do Cushing w Oklahomie, który jest punktem przeładunkowym z rurociągami i magazynami umożliwiającymi łatwy dostęp do rafinerii i dostawców. Z kolei kontrakty terminowe na ropę Brent są notowane na ICE, czyli Intercontinental Exchange w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest różnica między Brent a WTI?

Ropa WTI i Brent różnią się ceną i składem. Ale główna różnica między tymi dwoma olejami dotyczy ich rynku referencyjnego. Ropa Brent jest wykorzystywana jako odniesienie dla części rynku ropy naftowej, głównie rynku europejskiego, natomiast ropa WTI jest ropą referencyjną dla rynku amerykańskiego.

Jakie są główne cechy ropy WTI?

WTI to ropa, która jest przede wszystkim lżejsza od Brent. W swoim składzie zawiera jedynie 0,24% siarki, co również sprawia, że jest bardziej miękka. Ropa WTI ma ciężar właściwy 39,6 przy ciężarze właściwym 0,827. Kolejną specyfiką WTI jest to, że jest ona produkowana wyłącznie w Ameryce Północnej i często rafinowana bezpośrednio w USA.

Gdzie i jak inwestować w ropę WTI?

Oczywiście nie jest możliwe fizyczne kupowanie i przechowywanie baryłek ropy WTI w celu czerpania zysków z jej rosnącej ceny. Istnieją jednak sposoby inwestowania w to aktywo na giełdzie, takie jak kontrakty na różnice kursowe lub CFD, które są instrumentami pochodnymi pozwalającymi na handel na wzrost i spadek tego towaru energetycznego online bez jego faktycznego zakupu.

Spekuluj na ropie WTI już teraz!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.