Jakie wskaźniki techniczne są najczęściej stosowane na giełdzie?

Handel na giełdzie, podobnie jak inne formy spekulacji, wymaga pewnej wiedzy w zakresie analizy rynku. Do analizy technicznej rynku giełdowego istnieją wskaźniki, które są bardzo popularne.  

Handluj online już teraz!
{etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Jakie wskaźniki techniczne są najczęściej stosowane na giełdzie?

Wskaźnik RSI czyli Relative Strenght Index (wskaźnik siły względnej):

Ten wskaźnik techniczny jest bez wątpienia jednym z najczęściej stosowanych na wszystkich rynkach finansowych. Ma on na celu jak najdokładniejsze określenie siły trwającego trendu na podstawie wolumenu obrotu. Dzięki temu wskaźnikowi będziesz w stanie stwierdzić, czy trend właśnie się rozpoczął, czy też zbliża się ku końcowi.

Większość brokerów i platform transakcyjnych udostępnia ten wskaźnik bezpłatnie zamieszczając go poniżej wykresów giełdowych. 

Interpretacja tego wskaźnika jest dość prosta. Im wskaźnik RSI jest wyższy, tym wolumen obrotu danym instrumentem jest większy, a im jest niższy, tym mniejszy jest wolumen obrotu.

 

Wskaźnik MACD czyli Moving Average Convergence/Divergence:

Wskaźnikiem bardziej złożonym, lecz również skuteczniejszym i dokładniejszym od RSI, jest wskaźnik MACD wykorzystujący średnie ruchome (kroczące) i ich odchylenia do określenia sygnałów kupna lub sprzedaży danego instrumentu. Wskaźnik ten ma tę zaletę, że może być przedstawiony na wykresie i dzięki temu pozwala na dobre zrozumienie trendu na pierwszy rzut oka. 

Przypomnijmy, że średnie ruchome są obliczane na podstawie archiwalnych cen danego instrumentu i w związku z tym mogą być przedstawione za pomocą krzywej na wykresie tego instrumentu w czasie rzeczywistym. Łatwo na nim zobaczyć, gdzie znajduje się rzeczywisty kurs danego instrumentu w stosunku do tych średnich ruchomych, a tym samym stwierdzić, czy jest on wykupiony czy wyprzedany.

 

Poziomy wsparcia i oporu

Te dwa uzupełniające się wskaźniki są przedstawione graficznie za pomocą poziomych linii.

Linia wsparcia pokazuje najniższe poziomy kursu instrumentu w danym okresie. Najczęściej linia ta wysyła inwestorom silny sygnał kupna i dlatego może być dobrym momentem na wejście na rynek stawiając na wzrost.

Z kolei linia oporu pokazuje najwyższe poziomy kursu instrumentu w danym okresie. Jeśli cena instrumentu zbliża się do tego poziomu, inwestorzy mają tendencję do zachowania ostrożności i zamykania swoich pozycji, co powoduje spadek cen. Jest to silny sygnał do sprzedaży.

 

Wstęga Bollingera:

Jest kolejnym giełdowym wskaźnikiem technicznym, który wykorzystuje średnie ruchome jako punkt wyjścia. Podczas analizy tych średnich ruchomych wstęga Bollingera umożliwia określenie i graficzną wizualizację trendów wzrostowych i spadkowych.

Kiedy cena danego instrumentu przechodzi przez którykolwiek z tych kanałów, możliwe jest wykorzystanie pełnej siły tego ruchu poprzez szybkie zajęcie pozycji długiej lub krótkiej.

Istnieją oczywiście inne wskaźniki techniczne mające zastosowanie do rynku giełdowego i Forex, które jednak do samodzielnego przeprowadzenia analiz wymagają bardzo dobrej znajomości rynków oraz wiele czasu i doświadczenia. Z drugiej strony, aby dokonać prawidłowej interpretacji wskaźników technicznych przedstawionych powyżej w świetle warunków rynkowych, nie należy ich nigdy stosować samodzielnie, lecz w powiązaniu z pełną analiza finansową i ekonomiczną.

 

Średnie ruchome

Obecnie średnie ruchome są świetnym wskaźnikiem dla początkujących traderów na rynku Forex. Pozwalają one na szybkie wychwycenie okazji transakcyjnych, ponieważ wskazują właściwy moment na zajęcie pozycji długiej lub krótkiej.

Wizualnie średnią ruchomą przedstawia linia, która mierzy średnią cenę pary krzyżowej waluty w danym okresie czasu. Wskazuje więc ogólny kierunek trendu.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest wykres liniowy w kontekście giełdy?

Wykres liniowy jest najbardziej powszechnym rodzajem przedstawiania informacji stosowanym w analizie technicznej. Odczyt wykresu liniowego zawiera na osi pionowej poziom ceny zamknięcia sesji. Ten rodzaj wykresu jest zwykle wyświetlany jako linia ciągła, która oscyluje z dnia na dzień i wskazuje na trend wzrostowy lub spadkowy kursu danego składnika aktywów w określonym uprzednio przedziale czasowym. Informacje na wykresach można oczywiście wyświetlać inaczej.

Jak czytać świece japońskie w ramach analizy technicznej?

Niektóre wskaźniki techniczne używają wykresów w formie świec japońskich. Dla interpretacji wykresu znaczenie ma kolor świecy. Biały kolor korpusu świecy wskazuje na wzrost w danym okresie. Kolor czarny oznacza, że dany okres wskazuje spadek. W przypadku wykresów kolorowych, jasny kolor korpusu świecy wskazuje na wzrost, a ciemny kolor, zazwyczaj zielony i czerwony, wskazuje na spadek.

Jak prawidłowo analizować wykres giełdowy?

Przeprowadzając analizę techniczną i graficzną należy obserwować zmiany cen danego aktywa. Kurs może rosnąć, spadać lub pozostawać na tym samym poziomie. Trzeba więc zidentyfikować jeden z tych trzech trendów i ocenić jego siłę oraz czas trwania wychwytując z wyprzedzeniem inny sygnał, który może wskazywać na zmianę sytuacji.

Handluj online już teraz!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.