Inwestowanie w FTSE 100 (CFD)!
FTSE 100

Jak inwestować w FTSE 100?

Inwestowanie w FTSE 100 (CFD)!
KUP
SPRZEDAJ

{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Indeks giełdowy FTSE 100, znany również w świecie finansów jako Footsie, został utworzony w 1984 roku w wyniku współpracy pomiędzy Financial Time i London Stock Exchange. Celem było stworzenie jednego z najbardziej popularnych wskaźników rynkowych umożliwiających inwestowanie w spółki brytyjskie. Ta nowa spółka pod firmą FTSE Group – Financial Times and Stock Exchange Group nadal jest jednym z najbardziej popularnych międzynarodowych indeksów giełdowych. Odzwierciedla rzecz jasna wyniki rynku brytyjskiego. W artykule przyjrzymy się bliżej temu indeksowi giełdowemu, a przede wszystkim metodom analizy jego kursu, które można wykorzystać przed inwestowaniem.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Ważne są oczywiście dane ekonomiczne dotyczące kondycji gospodarczej Wielkiej Brytanii, które należy dokładnie przestudiować, w tym inflacja, zatrudnienie, wydatki konsumpcyjne i zyski przedsiębiorstw.

Analiza nr 2

Szczególną uwagę należy zwrócić na spółki tworzące ten indeks wraz z ich rocznymi i kwartalnymi wynikami finansowymi. Im większe zyski osiągają te firmy, tym większy wpływ będzie to miało na ich kapitalizację.

Analiza nr 3

Konieczne będzie również monitorowanie danych z rynku walutowego lub Forex ze zmianami funta brytyjskiego w stosunku do innych walut, co może sprawić, że kraj będzie bardziej lub mniej konkurencyjny dla eksportu.

Analiza nr 4

W ten sam sposób konieczne będzie monitorowanie z zainteresowaniem polityki prowadzonej przez bank centralny lub BOE w odniesieniu do stóp procentowych, co będzie miało wpływ na inwestycje.

Analiza nr 5

Wreszcie ważne jest, aby śledzić wszystkie najważniejsze wiadomości dotyczące spółek wchodzących w skład tego indeksu lub sektorów, które są w nim najliczniej reprezentowane.

Jak inwestować w FTSE 100?
Inwestowanie w FTSE 100 (CFD)!
Kupić
Sprzedać
{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
Inwestowanie w FTSE 100 (CFD)!

Ogólne informacje o FTSE 100:

Poświęćmy najpierw chwilę na przypomnienie czym jest FTSE 100 i jak działa.

FTSE 100, znany również jako Footsie, jest indeksem giełdowym, w którego skład wchodzi, jak sama nazwa wskazuje, 100 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej notowanych na London Stock Exchange (LSE), czyli Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jak wskazano powyżej we wstępie, indeksem tym zarządza grupa FTSE a jego kurs jest aktualizowany co 15 sekund. Indeks jest oczywiście notowany w godzinach handlu na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, tj. między godz. 8.00 a 16.30 czasu brytyjskiego.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa indeks giełdowy FTSE 100, można porównać jego działanie do niektórych amerykańskich indeksów giełdowych, takich jak S&P 500 lub Dow Jones 30. Kurs tego indeksu jest obliczany w taki sam sposób, a mianowicie na podstawie całkowitej kapitalizacji rynkowej 100 spółek wchodzących w skład indeksu. Konkretniej oznacza to, że wzrost kursu tego indeksu odzwierciedla wzrost całkowitej wartości spółek wchodzących w skład indeksu, niezależnie od kapitalizacji każdej z nich. I odwrotnie, spadek kursu indeksu FTSE 100 oznacza spadek ogólnej kapitalizacji wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu, a nie spadek kapitalizacji wszystkich spółek w indeksie.

Wahania kursu indeksu FTSE 100 są częste i czasami bardzo zmienne. Można to stwierdzić patrząc na miesięczny wykres kursu tego indeksu giełdowego. Zmienność ta wymaga ostrożności w spekulowaniu na jego kursie. Jak zobaczymy poniżej, przewidywanie wzrostów lub spadków kursu tego indeksu giełdowego wymaga przewidywania wzrostu lub spadku kapitalizacji rynkowej notowanych spółek wchodzących w jego skład.

 

Jaki jest obecny skład indeksu giełdowego FTSE 100?

Ponieważ analiza kursu indeksu FTSE 100 wymaga wykrycia czynników, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć kapitalizację spółek wchodzących w skład indeksu, niezbędna jest doskonała znajomość jego składu. Przedstawimy go poniżej.

Przede wszystkim należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku wszystkich indeksów światowych, skład tego indeksu zmienia się w czasie. Od momentu pierwszego notowania indeksu FTSE 100 w 1984 r. lista spółek wchodzących w jego skład zmieniała się w zależności od wzrostu lub spadku kapitalizacji rynkowej lub w następstwie określonych wydarzeń, takich jak transakcje fuzji i przejęcia.

Odnośnie składu indeksu giełdowego FTSE 100 warto podkreślić, że nie wszystkie spółki wchodzące w jego skład są spółkami brytyjskimi. Narodowość spółki nie jest wymogiem, a do wejścia w skład indeksu wystarczy, że spółka jest notowana na London Stock Exchange. Istotnie wiele spółek notowanych obecnie na London Stock Exchange są w rzeczywistości spółkami z siedzibą za granicą, a zatem generują znaczną część przychodów za granicą.

Ponieważ ten indeks giełdowy składa się ze 100 walorów, nie podamy tutaj pełnej listy spółek wchodzących w jego skład, którą można łatwo znaleźć na wyspecjalizowanych stronach lub na platformie brokera. Przedstawiamy jednak 10 największych kapitalizacji tego indeksu:

Skład ten może się oczywiście zmieniać z czasem, dlatego warto poznać akcje wchodzące w skład indeksu FTSE 100 w czasie rzeczywistym.

 

Jakie czynniki wpływają na kurs indeksu giełdowego FTSE 100?

Oczywiście, tak jak w przypadku wszystkich indeksów giełdowych i rynków światowych, dwa główne czynniki wpływające na kurs FTSE 100 to czynniki ekonomiczne i polityczne.

Ponieważ indeks ten ma tendencję do odzwierciedlania gospodarki Wielkiej Brytanii i jej kondycji, można ogólnie stwierdzić wzrost jego kursu w okresach wzrostu gospodarczego w kraju i spadek w okresach recesji. Jednak rzeczywistość nie są taka prosta i istnieją także inne czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na jego kurs.

Należy więc wykonać zarówno analizę fundamentalną uwzględniającą wskaźniki ekonomiczne i polityczne, które szczegółowo przedstawimy poniżej, jak i spójną analizę techniczną, nie zapominając o psychologii rynku.

Należy również zauważyć, że istnieje względna korelacja między amerykańskimi indeksami giełdowymi a innymi światowymi indeksami oraz że wzrost lub spadek głównych indeksów amerykańskich może często mieć wpływ na inne indeksy, w tym FTSE 100.

 

Jak wykonać analizę techniczną kursu FTSE 100?

Badanie wykresów giełdowych jest oczywiście bardzo ważnym elementem analizy kursu indeksu FTSE 100 i jego przyszłych zmian. Jest to właśnie analiza techniczna.

Analiza techniczna polega na badaniu cen i ruchów historycznych danego aktywa w celu wykrycia wzorów umożliwiających przewidywanie wzrostu lub spadku, przyspieszenia lub odwrócenia trendu. W tym należy przede wszystkim uwzględnić kilka czynników, w tym zmienność rynku, kierunek trendu i płynność.

Analitycy techniczni lub analitycy wykresów używają do tego wskaźników technicznych. Są to obliczenia opracowane przez ekonomistów mające na celu uzyskanie sygnałów. Mimo, że w żadnym wypadku sygnały te nie są wiarygodnymi prognozami w 100%, lecz raczej statystykami i prawdopodobieństwami, cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów.

Wskaźnikami najczęściej używanymi przez inwestorów w analizie technicznej są wstęgi BollingeraMACD, ciąg Fibonacciego, średnie ruchome, punkty zwrotne oraz poziomy wsparcia technicznego i oporu. U większości brokerów online nie trzeba wykonywać tych obliczeń samodzielnie, ponieważ możliwe jest wyświetlanie ich bezpośrednio na wykresach. Trzeba jednak wiedzieć, jak prawidłowo je interpretować.

 

Różne sposoby inwestowania w FTSE 100

Istnieje kilka sposobów inwestowania w FTSE 100, każdy z nich ma swoje zalety i wady.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie jest znaczenie skrótu FTSE?

Zastanawiasz się być może, dlaczego indeks FTSE 100 tak się nazywa i co to dokładnie oznacza ten skrót. Nazwa FTSE 100 wynika z faktu, że indeks ten należy w równych częściach do Financial Times i do Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, zwanej również LSE od pierwszych liter London Stock Exchange. Stąd litery FT i SE składające się na FTSE. Liczba 100 odpowiada liczbie firm, które wchodzą w jego skład.

Kiedy indeks FTSE 100 został utworzony?

Indeks FTSE 100 został utworzony 3 stycznia 1984 roku, a jego wartość początkowa wynosiła 1.000,00 punktów. Od czasu pierwszego notowania jego skład bardzo się zmieniał w wyniku różnych fuzji, przejęć i likwidacji spółek, prowadząc do przyznania temu indeksowi funkcji barometru aktywności rynkowej. Indeks FTSE 100 zmienia się co kwartał, w następstwie weryfikacji, czy nadal odzwierciedla 100 najlepszych firm.

Jakie są inne indeksy FTSE?

Obecnie istnieje nie tylko jeden indeks FTSE. Na rynku brytyjskim pozostałymi indeksami są FTSE 250 obejmujący 250 największych firm po FTSE 100 oraz FTSE Small Cap obejmujący najmniejsze firmy. Warto również wspomnieć o FTSE 350, utworzonym poprzez połączenie FTSE 100 i FTSE 250, oraz FTSE All Share, który obejmuje również FTSE Small Cap.

Inwestowanie w FTSE 100 (CFD)!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.