Handluj bitcoinem!
BITCOIN

Lepiej przeprowadzać analizę kursu bitcoina w euro (BTC EUR) czy w dolarach (BTC USD)?

Handluj bitcoinem!
KUP
SPRZEDAJ

{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Inwestowanie w bitcoina przyciąga coraz więcej osób prywatnych, jak i zawodowych traderów. Jednak przed dokonaniem tego typu inwestycji prawdopodobnie zadajesz sobie wiele pytań, w tym o wybór waluty, w której powinno się wykonywać analizy. Czy powinno się analizować kurs bitcoina w euro czy w dolarach? Odpowiemy na to pytanie w poniższym artykule przedstawiając jednocześnie dodatkowe informacje na temat historycznych zmian kursu tej kryptowaluty oraz metodę analizy w nadchodzących miesiącach i latach.  

Lepiej przeprowadzać analizę kursu bitcoina w euro (BTC EUR) czy w dolarach (BTC USD)?
Handluj bitcoinem!
Kupić
Sprzedać
{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
Handluj bitcoinem!

W jakiej walucie należy analizować kurs bitcoina?

Odpowiedzmy najpierw na pytanie, które skłoniło Cię do przeczytania tego artykułu na temat waluty, w której powinno się analizować kurs bitcoina. W rzeczywistości, jak zapewne już wiesz, bitcoin nie jest bezpośrednio powiązany z innymi rynkami finansowymi i, w przeciwieństwie do niektórych aktywów takich jak złoto lub ropa naftowa, jego cena nie jest bezpośrednio uzależniona od waluty, w której jest notowany.

W związku z tym możesz swobodnie analizować jego kurs w euro lub dolarach, a nawet w każdej innej wybranej walucie. Jeśli chcesz dokonywać transakcji w tej kryptowalucie i kupować ją, musisz wybrać również walutę, w której chcesz dokonać danej transakcji.

Jeśli jesteś europejskim inwestorem, najłatwiej będzie analizować kurs tego instrumentu w euro. Ale uważaj! Na niektórych platformach lub wykresach kurs bitcoina może być wyrażony w dolarach. Trzeba więc zwracać na to uwagę.

 

Analiza historyczna zmian kursu bitcoina w euro:

Teraz, gdy wiesz, że możesz analizować kurs bitcoina w euro, pokażemy jego zmiany historyczne od pierwszego notowania do dnia dzisiejszego.

Cofnijmy się mniej więcej o dziesięć lat, do 2009 roku, kiedy o bitcoinie niewiele się mówiło a większość inwestorów nie znała jeszcze kryptowalut. Wartość bitcoina była wtedy niewielka a za jedno euro można było kupić około 1300 żetonów tej kryptowaluty, co odpowiada cenie 0,01 euro.

Niedługo później, pod koniec 2012 roku, cena bitcoina wzrosła i przekroczyła próg 9 € za jeden żeton.

Jednak dopiero w 2013 roku cena tej walut poszybowała w górę i nastąpił początek bitcoinowego szaleństwa na rynku. Kurs bitcoina zaczął wtedy zdobywać punkty nabierając większej zmienności, która trwa do dziś. W okresie od marca do listopada kurs bitcoina gwałtownie poszybował osiągając pierwszy historyczny rekord w wysokości 980 euro. Stanowiło to wzrost o ponad 10.000%. Ostatecznie jednak bitcoin zakończył rok 2013 na bardziej rozsądnym poziomie 646 euro.

Spadek odnotowany w tym czasie trwał przez cały 2014 rok, a kurs bitcoina spadł z 646 do 221 euro. Jednak w kolejnym roku, 2015, bitcoin w końcu odzyskał swoją siłę i rozpoczął nowy trend wzrostowy. Wzrost zakończył ceną 395 euro za żeton, czyli jego cena wzrosła o 55% w ciągu roku.

W 2016 roku kurs bitcoina nadal pędził w górę i zyskał nowe punkty odnotowując roczny wzrost o ponad 41%. Ostatnią sesję roku zakończył ceną 945 euro.

Rok 2017 był szczególnie interesujący dla bitcoina i innych pojawiających się kryptowalut, których popularność zaczęła rosnąć. To właśnie w tym roku bitcoin był w centrum zainteresowania i przedmiotem medialnego rozgłosu. W grudniu pobił nowy rekord wynoszący 16.500 euro (czyli 19.500 dolarów). Jednak ostatecznie kurs bitcoina spadł o kilka punktów przed końcem roku do 13.096 euro, co nadal stanowiło wzrost o ponad 1385% w ciągu jednego roku.

Kolejny rok, 2018, był dla bitcoina raczej negatywny. Rozpoczął się wtedy okres niedźwiedziego rynku i cena kryptowaluty spadła z 13.090 euro do 3533 euro. Był to więc spadek rzędu 73% w ciągu roku i pozostawił inwestorów w niepewności co do sposobu inwestowania w ten instrument w przyszłości.

 

Jakie czynniki wpływają na kurs bitcoina w euro?

Jeśli chcesz wykonać dobrą analizę kursu bitcoina, aby wiedzieć, jak w niego inwestować i zdecydować, czy zająć pozycję długą, czy krótką, powinieneś oczywiście uwzględnić zdarzenia, które mogą mieć największy wpływ na jego kurs. Wydarzenia te są takie same niezależnie od tego, czy analizujesz ten kurs w euro czy w dolarach, a wybrana przez Ciebie waluta nie będzie miała bezpośredniego wpływu na przyszłe trendy. Aby pomóc Ci w tym trudnym zadaniu, przedstawimy nieco bardziej szczegółowo elementy, które należy monitorować.

Istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na kurs bitcoina w euro. Należy również pamiętać, że bitcoin nie jest wspólną walutą w tym sensie, że ten rodzaj aktywa jest stosunkowo nowy i nie korzysta z precedensu, który pozwoliłby przewidzieć wszystkie reakcje rynku na pewne zdarzenia. Oznacza to, że nie jest możliwe dokładne prognozowanie kursu bitcoina w przyszłości, zwłaszcza jeśli rozważamy strategię średnioterminową. Nie ma możliwości porównania ceny i kapitalizacji bitcoina z innymi aktywami lub rynkami. Można jednak zrozumieć, jak ta waluta może się zachowywać w dłuższej perspektywie, patrząc na rzeczywistą wartość, jaką bitcoin oferuje ludziom na całym świecie. Jest to zatem pierwszy wskaźnik, który należy uwzględnić robiąc prognozy dla tej waluty.

Innym wskaźnikiem, który można analizować w celu określenia prawdopodobnego kierunku zmian kursu bitcoina są opłaty transakcyjne. Opłaty te mogą istotnie stanowić przeszkodę dla przyjęcia tej kryptowaluty jako waluty płatniczej. W większości przypadków opłaty te nie przekraczały 1 euro, ale wiadomo również na przykład, że przy spekulacyjnych cenach w 2017 r. opłaty te osiągnęły rekordową wysokość ponad 20 euro za transakcję. Taka wysokość opłaty nie uczyni z bitcoina atrakcyjnej waluty płatniczej, a zatem nastąpi obniżenie ceny bitcoina z uwagi na spadek sprzedaży.

Kolejnym elementem, który można wykorzystać w analizie kursu bitcoina jest oczywiście konkurencja ze strony innych kryptowalut, które coraz liczniej wkraczają na rynek i tym samym powodują podział udziału w rynku pomiędzy nimi. Oczywiste jest, że choć bitcoin pozostaje liderem na rynku, inne waluty mogą mieć na niego wpływ w zależności od wiadomości gospodarczych.

Jak widzieliśmy w ostatnich latach, wiadomości i relacje w mediach również odgrywają bardzo ważną rolę w odbiorze bitcoina przez rynek, a zatem mogą mieć bardzo silny wpływ na zmiany jego kursu. Należy więc monitorować wszystkie trendy medialne dotyczące tej kryptowaluty, aby przewidzieć takie reakcje rynku w przyszłości.

Ponadto warto również przyjrzeć się sklepom internetowym, które zaczynają akceptować bitcoina jako walutę płatniczą, co może podnieść jego cenę, oraz przepisom obowiązującym w niektórych krajach niechętnie akceptujących tego typu waluty.

W każdym razie, oprócz analizy opartej na wiadomościach i wydarzeniach rynkowych, należy pamiętać, że dobra analiza bitcoina wymaga przede wszystkim kompletnej i odpowiedniej analizy technicznej. Sprawdzaj więc zawsze wykresy tego instrumentu, aby zauważać najlepsze sygnały.

 

Bitcoin i inne kryptowaluty:

Bitcoin jest oczywiście najbardziej znaną kryptowalutą, ponieważ jako pierwszy pojawił się na rynkach i stał się przedmiotem obrotu inwestorów, jednak nie jest obecnie jedyną kryptowalutą i konkurują z nią inne zdematerializowane waluty, o których również warto wiedzieć przed rozpoczęciem analizy tego aktywa. W rzeczywistości istnieje wiele kryptowalut, które toczą silną i agresywną wojnę konkurencyjną. Dlatego konieczne jest monitorowanie całego rynku w celu wykonania skutecznych analiz Bitcoina zarówno w euro, jak i dolarach. Jakie są różnice pomiędzy tymi walutami cyfrowymi?

Najpopularniejszą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie jest oczywiście bitcoin, ponieważ to ta właśnie waluta umożliwiła wprowadzenie większości zasad, które rządzą dziś tym rynkiem. Bitcoin jest również najbardziej popularną walutą wśród traderów na rynkach finansowych i w inwestycjach spekulacyjnych. Bitcoin jest więc używany zarówno do płacenia za zakupy online, jak i do inwestycji spekulacyjnych. Jedną z cech charakterystycznych bitcoina w porównaniu z innymi kryptowalutami jest to, że jest on akceptowany w dużej liczbie miejsc i wciąż zdobywa udział w rynku.

Na rynku istnieją również waluty określane mianem walut infrastrukturalnych. Są one dość szczególne, ponieważ obejmują najczęściej ekosystem, w którym są tylko jednym z narzędzi, a nie celem samym w sobie. Waluty infrastrukturalne są więc uniwersalne, ale niezbyt dostępne i zazwyczaj zarezerwowane do użytku profesjonalnego. Stanowią jednak alternatywę dla systemów finansowych, które mogą zastąpić. Jedną z najbardziej znanych kryptowalut infrastrukturalnych jest Ethereum.

Istnieją również waluty będące bardziej bezpośrednią alternatywą dla bitcoina. Przypomnijmy, że bitcoin jest obecnie benchmarkiem na tym rynku, a co za tym idzie, wiele innych kryptowalut działa według tego samego systemu. Jednak każda z tych walut, m.in. litecoin, posiada również cechy szczególne dotyczące czasu przetwarzania transakcji lub integracji z usługą wymiany walut. Czasem są one również łatwiejsze w użytkowaniu, a ich oferty są węższe lub szersze.

Na koniec trzeba wspomnieć o istnieniu walut anonimowych. Ten rodzaj kryptowaluty bliższy jest płatnościom gotówkowym. Celem walut anonimowych jest umożliwienie dokonywania anonimowych płatności, których agencja płatnicza nie zachowuje żadnych śladów. Taka anonimowość gwarantuje dyskrecję, ale także uspokaja przed ryzykiem piractwa lub kradzieży danych. Jednak ten rodzaj kryptowalut był często oskarżany o ułatwianie prania brudnych pieniędzy, nabywania nielegalnych produktów lub finansowania terroryzmu. Jedną z anonimowych kryptowalut jest na przykład Monero.

Najczęściej zadawane pytania

Jak powstają bitcoiny, które znajdują się na rynku?

Bitcoiny powstają w procesie zwanym „wydobywaniem”. Jest to zdecentralizowany i konkurencyjny proces angażujący osoby prywatne, które sieć wynagradza za świadczone usługi. Są oni nazywani „kopaczami” i przetwarzają transakcje oraz zabezpieczają sieć używając specjalnego sprzętu. W zamian za te usługi otrzymują bitcoiny.

Jak ustalana jest cena bitcoina?

Cena bitcoina zależy przede wszystkim od podaży i popytu. Kiedy popyt na bitcoiny wzrasta, cena ma tendencję do wzrostu, a kiedy popyt na bitcoiny spada, cena również spada. Ponieważ liczba bitcoinów w obiegu jest ograniczona, a tempo produkcji nowych bitcoinów jest znane z góry i regulowane, wiadomo jaka jest podaż. Na cenę tej kryptowaluty wpływ ma zatem głównie popyt.

Jakich wskaźników technicznych należy używać do analizy bitcoina?

Wskaźniki graficzne przydatne do analizy technicznej bitcoina są takie same, jak dla innych aktywów finansowych, w które można inwestować. Można zatem wykorzystać wskaźniki trendu, wskaźniki zmienności lub strategiczne poziomy przyspieszenia lub odwrócenia trendu. Nie należy oczywiście używać samej analizy technicznej, lecz traktować ją jako uzupełnienie dokładnej analizy fundamentalnej.

Handluj bitcoinem!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.