Kiedy jest właściwy czas na sprzedaż akcji?

Kupowanie akcji jest popularną metodą inwestowania na giełdzie, niezależnie od tego, czy chcemy powiększyć swój kapitał, otrzymując dywidendy z posiadanych akcji, czy też sprzedając je po wyższej cenie. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy sprzedać swoje akcje. Niezależnie od tego, czy chcesz sprzedać akcje, aby zrealizować zyski, czy też ograniczyć straty w przypadku trendu spadkowego, rzeczywiście trudno jest określić właściwy moment na działanie. W tym artykule proponujemy zająć się tym tematem, przedstawiając kilka wyjaśnień i błędów, których należy unikać.  

Handluj akcjami online!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Kiedy jest właściwy czas na sprzedaż akcji?

Dlaczego ważne jest, aby sprzedać akcje w odpowiednim czasie?

Po pierwsze, zastanówmy się przez chwilę, dlaczego ważne jest określenie najlepszego momentu na sprzedaż swoich akcji. Rzeczywiście, jak zapewne wiesz, moment zakupu akcji, najczęściej po najlepszej, czyli najniższej cenie, jest ważnym wyborem w strategii inwestycyjnej. Równie ważna, a czasem nawet ważniejsza jest wiedza o tym, kiedy wyjść z inwestycji, choć nie ulega wątpliwości, że najrozsądniejszą strategią jest rozważne wybieranie zarówno wejść na rynek, jak i wyjść z niego.

Kupno akcji w odpowiednim czasie i po odpowiedniej cenie rzeczywiście pozwoli na wygenerowanie zysków, ale faktyczny zysk można uzyskać, sprzedając te akcje. Chociaż powiedzenie mówi, że akcje trzymane w ręku nie są przegrane, to nie są też wygrane i nie generują żadnych zysków kapitałowych, dopóki pozostają w portfelu, z wyjątkiem dywidendy.

Wielu inwestorów trzyma akcje, co do których istnieje przekonanie, że mogą przynieść niezrealizowane zyski kapitałowe, ale nie może zdecydować się na realizację zysków w odpowiednim momencie. W końcu akcje odwracają swój trend i tacy inwestorzy kończą z ujemnymi pozycjami. Podobnie inwestorzy mogą trzymać się spadających akcji, wierząc, że znów wzrosną, i w efekcie ponosić jeszcze większe straty.

Wiedza o tym, jak sprzedawać akcje we właściwym czasie, jest zatem warunkiem koniecznym, jeśli inwestowanie na giełdzie ma przynosić zyski.

 

Dobra wiedza i doskonała strategia: dwa nieodzowne elementy!

Pierwszą radą, jakiej możemy udzielić w kwestii właściwego momentu sprzedaży akcji, jest upewnienie się, że posiadasz wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby inwestować na giełdzie. Ważne jest więc, aby mieć strategię, której będziemy się trzymać. Jeżeli ustaliłeś cenę docelową dla swoich akcji, którą uważasz za atrakcyjną, możesz zdecydować się na sprzedaż zaraz po jej osiągnięciu i nie ulegać pokusie czekania na dalszy wzrost ceny. Z psychologicznego punktu widzenia może to być bardzo niebezpieczne, ponieważ im bardziej cena akcji będzie rosła, tym bardziej będziesz przywiązany do tej strategii.

Gdy akcje zaczynają odwracać ten trend i tracą kilka punktów, użytkownik może odczuć to jako rozczarowanie, mimo że jego pozycja jest nadal w dużej mierze zyskowna. Wówczas użytkownik podświadomie będzie miał nadzieję, że akcje powrócą do wcześniej osiągniętego wysokiego poziomu i utrzyma go pomimo tego ostrzeżenia. Oczywiście, jest to bardzo niebezpieczna strategia, ponieważ w większości przypadków taka poprawa sytuacji nie następuje. Sygnał sprzedaży jest obecny i akcje będą kontynuowały trend spadkowy do momentu podjęcia decyzji o sprzedaży, zazwyczaj poniżej początkowego celu. Czasami decyzja o sprzedaży zapada nawet tuż przed tym, jak akcje zaczynają się odbijać od dna.

W tym przypadku to emocje kierowały Twoim wyborem. Emocje nie prowadzą nas do racjonalnego zachowania. Tak właśnie najczęściej dzieje się w przypadku hazardu. Skutkiem braku kontroli nad emocjami jest zysk niższy od wyznaczonego wcześniej celu lub nawet strata. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak wykorzystać okazję do sprzedaży, gdy taka się pojawi, i nie oczekiwać zbyt wiele od pozycji, która zyskuje na wartości.

Powiedzą Ci to wszyscy doświadczeni i zyskowni inwestorzy: Jednym z kluczy do sukcesu w handlu akcjami jest wiedza o tym, jak realizować zyski w odpowiednim momencie, nie oczekując więcej. Bez tej umiejętności nie uda Ci się długo przetrwać w dżungli rynków finansowych. Co gorsza, brak reakcji na czas w postaci sprzedaży akcji, przy jednoczesnym braku chciwości, może prowadzić do bardzo dużych strat finansowych.

 

Wiedzieć, kiedy zająć stanowisko:

Choć oczywiste jest, że dobry obrót akcjami opiera się na umiejętności inwestowania w akcje po najniższej możliwej cenie i sprzedawania ich, gdy cena jest najwyższa. Nie uwzględnia to jednak nieprzewidywalności rynków finansowych. W rzeczywistości precyzyjne przewidzenie wszystkich ruchów na tych rynkach jest absolutnie niemożliwe. W tym przypadku należy znaleźć odpowiedni moment, aby nie popełnić błędu.

Również w tym przypadku jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez mniej doświadczonych inwestorów jest próba kupna po niskiej cenie i sprzedaży po cenie wysokiej. Aby uniknąć tego błędu, trzeba umieć dostrzegać zmiany trendów, a więc mieć pewne doświadczenie w analizie giełdowej.

Nigdy nie można przewidzieć, kiedy trend się skończy lub odwróci, a różnicę może zrobić tylko doświadczenie i zdolności strategiczne.

 

W jakich sytuacjach akcje są najczęściej sprzedawane?

Analizując kupno i sprzedaż akcji na wykresach giełdowych, można zaobserwować określone reakcje rynku na pewne sytuacje. Innymi słowy, duża część inwestorów sprzedaje swoje akcje w tym samym czasie. Wspólnie dowiedzmy się o tych wydarzeniach.

Oczywiście, jeżeli okaże się, że popełniliśmy błąd we wcześniejszej analizie zakupionych akcji, to podważa to całą strategię i sprawia, że staje się ona znacznie mniej przydatna, a nawet niebezpieczna. Dlatego też, jeżeli elementy, które skłoniły Cię do zakupu papierów wartościowych, nie są już sprawdzone, nie oczekuj, że staną się takie później. Przestrzeganie strategii jest podstawą każdego sukcesu na giełdzie. Jeśli więc odkryjesz, że popełniłeś taki błąd, możesz zdecydować się na sprzedaż swoich udziałów bez próby maksymalizacji zysków.

Oczywiście możliwe jest, że po zakończeniu inwestycji będziesz rozczarowany, że nie zatrzymałeś akcji, jeśli ich wartość wzrośnie, ale możesz się upewnić, że nie było to częścią Twojej strategii i że w ostatecznym rozrachunku może to doprowadzić do mniej lub bardziej znaczącej straty. W przypadku błędu analitycznego lepiej jest założyć niewielką stratę niż większą, prowadzącą np. do całkowitej utraty kapitału i niemożności odbicia się od dna. Wręcz przeciwnie, w tym konkretnym przypadku mądrze jest uczyć się na własnych błędach.

Jednym z przypadków, w których obserwujemy intensywną sprzedaż akcji, jest niestabilny wzrost cen akcji. Wielu traderów, widząc nagły wzrost ceny Twoich akcji, czuje się upokorzonych i natychmiast je sprzedaje. Dzieje się tak dlatego, że najważniejsze trendy wzrostowe są często najkrótsze, co stanowi zagrożenie. W tym przypadku doświadczeni inwestorzy często wolą wykorzystać swoje zyski i ewentualnie odkupić te akcje po odwróceniu trendu spadkowego, stosując tę samą strategię inwestycyjną. W każdym razie niewielki zysk jest nadal zyskiem i warto z niego skorzystać.

I wreszcie ostatnia sytuacja, która często prowadzi do sprzedaży akcji, dotyczy faktu, że wycena spółki nie jest już określana przez cenę jej akcji. W istocie, choć można uznać, że wycena przedsiębiorstwa jest elementem konkretnym i matematycznym, a cena akcji będzie, w tym czy innym momencie, wynikiem tej wyceny, to jednak z pewnego punktu widzenia pozostaje ona niepewna i nic nie jest przesądzone z góry. Wiadomo, że na giełdzie niczego nie da się przewidzieć. Ryzykowne może być zatem sprzedanie akcji, ponieważ jest ona przewartościowana w stosunku do konkurenta, lub kupienie akcji, która jest mniej wartościowa niż inne. W istocie zawyżona lub zaniżona wycena akcji przez rynek niekoniecznie jest uzasadniona, a rzeczywista sytuacja ekonomiczna spółki często przynosi korzyści. Jest rzeczywiście możliwe, a nawet powszechne, aby akcje były warte znacznie więcej niż ich przyszłe zyski i nadal rosły, aż rynek w końcu wyceni je według ich prawdziwej wartości. Doświadczeni inwestorzy bardzo uważnie śledzą wyceny spółek, w które inwestują, obserwują nowe rekordowo wysokie wyceny i zastanawiają się, czy nie jest to bańka. Jeśli tak, to większość decyduje się na jak najszybszą sprzedaż, zanim bańka pęknie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy sprzedaż ze stratą jest dobrą sprzedażą?

Każda sprzedaż, niezależnie od tego, jak mały jest zysk, jest dobrą sprzedażą. Jednak sprzedaż ze stratą nie zawsze jest czymś złym i należy wykorzystać te błędy, aby wyciągnąć wnioski ze swoich strategii i nie powtarzać ich. Jeśli zrozumiesz, co doprowadziło Cię do przegranej pozycji, sprzedaż nie pójdzie na marne.

Jak nie poddać się emocjom i sprzedać we właściwym momencie?

Należy również pamiętać, że sprzedaż źle przeprowadzona lub dokonana w niewłaściwym czasie jest często sprzedażą pod wpływem emocji, a nie na podstawie odpowiedniej analizy rzeczywistych zdarzeń i wskaźników. Decyzje o sprzedaży muszą zawsze opierać się na racjonalnych przesłankach, solidnej analizie i wcześniej ustalonych strategiach. Nigdy nie poddawaj się emocjom i nie kieruj się strachem, zauroczeniem czy nawet obawą przed rozczarowaniem.

Czy można prowadzić krótką sprzedaż online?

Kontrakty CFD pozwalają na bezpośrednią sprzedaż akcji bez konieczności ich wcześniejszego kupna, po prostu zajmując pozycję spadkową na wybranym walorze. W tym przypadku zysk będzie stanowiła różnica w cenie akcji między momentem otwarcia pozycji a momentem jej zamknięcia.

Czy można sprzedać swoje akcje kiedy tylko się chce?

Ogólnie rzecz biorąc, tak, można sprzedać akcje w dowolnym momencie na rynkach finansowych. Akcje to tytuły własności, które można swobodnie kupować i sprzedawać na giełdach i rynkach finansowych, o ile są notowane i są kupcy na akcje, które chcesz sprzedać. Należy jednak pamiętać, że cena akcji może w każdej chwili wzrosnąć lub spaść, w zależności od podaży i popytu na rynku, a także wielu innych czynników ekonomicznych i finansowych. Tak więc, jeśli zdecydujesz się sprzedać swoje akcje w czasie, gdy cena jest niska, możesz ponieść stratę finansową. Należy również sprawdzić, czy do sprzedaży swoich akcji mają zastosowanie jakieś specjalne warunki, na przykład jeśli posiadamy akcje w spółce, która podlega prawnym lub regulacyjnym ograniczeniom dotyczącym przekazywania akcji.

Handluj akcjami online!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.