Jak kupować akcje notowane na giełdzie?

Wraz z pojawieniem się Internetu i rozwojem usług online nastąpiły również duże zmiany w inwestowaniu na giełdzie i obecnie możliwe jest kupowanie i sprzedawanie akcji na giełdzie przez Internet. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu bliżej przedstawiając różne sposoby inwestowania na giełdzie online. Poświęcimy również chwilę na sprawdzenie, do kogo skierowane jest inwestowanie na giełdzie i jaka wiedza jest niezbędna do samodzielnego osiągania zysków z rynków finansowych.  

Zacznij handlować akcjami!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Jak kupować akcje notowane na giełdzie?

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Jedną z zalet tego typu inwestycji jest również bardzo szeroki wybór papierów wartościowych w postaci akcji wybranych spośród papierów wartościowych wchodzących w skład głównych międzynarodowych indeksów giełdowych, ponieważ umożliwia to inwestorowi spekulowanie na tych papierach wartościowych, które go interesują, i o których posiada wystarczające informacje.

Analiza nr 2

Ponadto, handel akcjami pozwala na bardzo skuteczną dywersyfikację inwestycji poprzez jednoczesne inwestowanie w kilka instrumentów z różnych sektorów.

W jaki sposób można obecnie kupować akcje na giełdzie bezpośrednio przez Internet?

Po pierwsze, przyjrzyjmy się różnym sposobom kupowania i sprzedawania akcji na giełdzie online. W wyniku cyfryzacji rynków finansowych notowania papierów wartościowych nie odbywają się już w salach giełdowych, ale są zarządzane komputerowo. Umożliwiło to dostęp do tych rynków za pomocą komputera i rozwój tej działalności na odległość.

Wśród dostępnych metod zakupu papierów wartościowych online znajdziemy produkty inwestycyjne oferowane przez banki internetowe, a nawet niektóre tradycyjne banki. Otwierając w tych bankach lub u brokera rachunek papierów wartościowych lub Plan Oszczędzania w Akcjach a nawet wykupując Ubezpieczenie na Życie, można kupować na giełdzie akcje wielu spółek notowanych na giełdzie i zbudować portfel giełdowy. Celem takiego inwestowania jest najczęściej otrzymanie dywidendy jako akcjonariusz tych spółek i ewentualnie późniejsza odsprzedaż akcji w celu odzyskania kapitału. Te produkty inwestycyjne, choć zarządzane przez instytucje bankowe, są produktami niosącymi ryzyko dla kapitału inwestora.

Innym sposobem inwestowania na giełdzie jest wykorzystanie instrumentów pochodnych oferowanych przez wyspecjalizowanych brokerów. Najpopularniejszymi są brokerzy CFD, czyli kontraktów na różnice kursowe, trackery lub opcje. Kontrakty te nie są jednak przeznaczone dla osób indywidualnych lub początkujących, ponieważ są to produkty czysto spekulacyjne. Nie polegają one na kupowaniu jedynie akcji w celu posiadania ich w portfelu, ale na zwykłej spekulacji poprzez zajęcie pozycji na wzrost lub spadek tych akcji.

Niezależnie od metody stosowanej przez tradera kupno i sprzedaż akcji online wymaga oczywiście pewnego doświadczenia i dużej wiedzy o rynku.

 

Wiedza niezbędna do kupowania akcji na giełdzie bezpośrednio online:

Należy pamiętać o ryzyku związanym z inwestowaniem na giełdzie. Giełdy są nieprzewidywalne z natury i nie ma niezawodnego sposobu osiągania pewnych zysków. Co więcej, inwestując pieniądze na rynkach, zarówno online, jak i w inny sposób, można szybko stracić całość lub część kapitału. Z tego powodu transakcje na akcjach giełdowych wymagają dość dużego doświadczenia oraz posiadania pewnej niezbędnej wiedzy opisanej poniżej.

  • Po pierwsze, trzeba oczywiście znać rynki akcji i sposób ich funkcjonowania. Giełda jest skomplikowanym światem cechującym się specyficzną terminologią, którą trzeba zrozumieć i opanować.
  • Trzeba również dobrze znać walory, w które się inwestuje, czyli akcje na giełdzie. Jednak dobra znajomość akcji oznacza przede wszystkim przez dobrą znajomość firmy, która ją wyemitowała. W zależności od akcji, spółki lub sektora działalności, akcje notowane na giełdzie mogą być bardziej lub mniej zmienne, reagować na pewne dane a słabiej na inne lub przedstawiać większe lub mniejsze ryzyko.
  • Należy więc poznać procesy niezbędne do składania zamówień online. Internetowe giełdowe platformy inwestycyjne tworzy się tak, aby były ergonomiczne, a więc możliwie jak najprostsze w obsłudze, jednak w celu prawidłowej realizacji strategii trzeba kontrolować proponowane przez nie narzędzia i funkcjonalności.
  • Prowadzi nas to do innego rodzaju wiedzy niezbędnej do kupowania i sprzedawania akcji na giełdzie, a mianowicie wiedzy strategicznej. Inwestowanie na giełdzie nie jest bowiem grą i wymaga jasnej i precyzyjnej metody. Akcji nie kupuje się bez zastanowienia ani intuicyjnie, ale dlatego, że naprawdę się wierzy, w oparciu o dane analityczne, w jej zdolność do wzrostu wartości lub do generowania dywidendy.
  • Niezbędne są również oczywiście umiejętności analityczne. Inwestorzy, którzy kupują i sprzedają akcje na giełdzie online używają najczęściej dwóch rodzajów analizy – analizy technicznej i analizy fundamentalnej.

 

Jak działa analiza techniczna przy zakupie akcji na giełdzie online?

Jednym z dwóch rodzajów analiz stosowanych przez inwestorów online jest analiza techniczna. Analiza ta została szeroko spopularyzowana i rozpowszechniona i bardzo się rozwinęła w wyniku rozwoju sieci internetowej oraz technologii komunikacyjnych i informacyjnych.

Przypomnijmy, na czym polega ta analiza. Jak sama nazwa wskazuje, analiza ta jest w pewnym sensie matematyczną i statystyczną analizą kursu danego aktywa giełdowego. Opiera się na badaniu historycznych kursów danego aktywa lub kursów w danym okresie na podstawie wskaźników technicznych umożliwiających obliczanie pewnych prawdopodobieństw, takich jak prawdopodobieństwo trendu, zmienności lub płynności rynku. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda, choćby najbardziej precyzyjna, nie jest w stanie przewidzieć ze 100% pewnością, w jaki sposób i kiedy zmieni się cena akcji na giełdzie.

Analiza techniczna wykorzystuje więc wskaźniki graficzne, które są metodami opracowanymi przez analityków lub ekonomistów specjalizujących się w badaniu rynków akcji. Pośród najbardziej znanych można wymienić wskaźnik MACD, średnie ruchome, punkty wsparcia i oporu technicznego, punkty zwrotne, wstęgi Bollingera czy ciąg Fibonacciego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi artykułami na temat tych wskaźników. O ile bowiem nie jest już konieczne samodzielne wykonywanie obliczeń w celu uzyskania tych wskaźników czy rysowanie ich na wykresach, trzeba koniecznie zrozumieć tę metodę obliczeniową, a przede wszystkim wiedzieć, w jaki sposób należy interpretować te wskaźniki. Istotnie obecnie obliczenia te wykonuje oprogramowanie zintegrowane z wykresami giełdowymi akcji, w sposób skomputeryzowany i automatyczny, a tym samym umożliwia wyświetlanie tych danych bezpośrednio na ekranie i na kursach na żywo. Jednak to interpretacja tych wskaźników, ich porównanie i ich związek z innymi wskaźnikami, w tym wskaźnikami fundamentalnymi, umożliwia podjęcie próby przewidzenia przyszłych wyników akcji na giełdzie.

Analiza techniczna jest więc metodą wymagającą pewnej wiedzy i predyspozycji, w tym logiki matematycznej.

 

Jak działa analiza fundamentalna przy zakupie akcji na giełdzie online?

Po przedstawieniu analizy technicznej akcji na giełdzie zachęcamy do poznania drugiego, najbardziej popularnego wśród inwestorów online rodzaju analizy, a mianowicie analizy fundamentalnej.

Ta druga forma analizy różni się znacznie od pierwszej, ponieważ nie jest analizą matematyczną i nie uwzględnia ceny akcji anii ruchów cenowych. Analiza fundamentalna opiera się wyłącznie na badaniu elementów, które mogą mieć wpływ na cenę akcji na giełdzie, a więc najczęściej wzrostu i rozwoju spółki emitującej.

Można tu wykorzystać niezliczone dane, niektóre właściwe dla każdej firmy lub sektora działalności, inne bardziej powszechne. Przykładowo dane fundamentalne, których można używać do wszystkich akcji, obejmują analizę wyników finansowych z bilansami rocznymi i kwartalnymi wynikami okresowymi. Najczęściej firmy publikują również sprawozdania wynikowe zawierające prognozy i cele na kolejne miesiące i lata w ramach planów strategicznych.

Dla wszystkich spółek notowanych na giełdzie można również wykonać analizę sektorową konkurencji w celu uwzględnienia elementów, które mają wpływ na ich działalność.

Istnieją jednak inne informacje właściwe dla każdej spółki i dlatego trzeba doskonale znać spółkę giełdową, w którą się inwestuje. Analitycy często śledzą wszystkie wiadomości dotyczące grup, w które inwestują, i starają się wykryć główne wydarzenia, które mogą skłonić inwestorów do kupna lub sprzedaży przedmiotowych akcji. Wydarzenia te mogą dotyczyć na przykład transakcji podziału działalności przedsiębiorstwa lub przeciwnie, fuzji lub utworzenia spółki joint venture z innym podmiotem, a nawet dużego przejęcia. Mogą również dotyczyć sporu, skandalu, zmiany kierownictwa lub wdrożenia przez przedsiębiorstwo dużego partnerstwa, a nawet niezależnego wydarzenia zewnętrznego, które może spowodować spadek lub przeciwnie, pobudzić wzrost danego przedsiębiorstwa.

Również w tym przypadku nie wystarczy umieć znaleźć elementy, które należy zbadać w ramach analizy fundamentalnej, ale trzeba umieć je prawidłowo zinterpretować w odniesieniu do innych wskaźników, takich jak warunki rynkowe, nastroje analityków lub dane techniczne.

Pamiętajmy więc, że taką analizę należy zawsze porównać z analizą techniczną, aby potwierdzić lub zdementować otrzymane sygnały, a w każdym razie, aby zrozumieć, czy obie analizy wskazują na taki sam trend.

 

Gdzie i w jaki sposób znaleźć akcje, które można kupić na giełdzie online?

Po nabyciu doświadczenia i wiedzy niezbędnej do zakupu akcji na rynku online, trzeba jeszcze wiedzieć, w jakie walory inwestować. A więc jakie akcje można kupić na giełdzie online?

Ogólnie rzecz biorąc wybór akcji giełdowych, w które można inwestowanie online, zależy od produktu używanego do inwestowania. W przypadku bankowych produktów inwestycyjnych niektóre rachunki papierów wartościowych dają dostęp jedynie do niektórych rynków, w zależności od ich strefy geograficznej lub rodzaju notowanej spółki. Niektóre z nich ograniczają się do rynków europejskich, inne obejmują rynki międzynarodowe, a jeszcze inne umożliwiają na przykład inwestowanie w akcje MŚP lub start-upów.

Jeśli chodzi o rynek instrumentów pochodnych, czyli brokerów online, zwykle koncentrują się oni na akcjach notowanych w głównych indeksach giełdowych, takich jak CAC 40 lub indeksy międzynarodowe, takie jak Dow Jones lub Nasdaq. Wybór akcji, na których można przeprowadzać transakcje kupna lub sprzedaży, jest więc duży i każdy znajdzie coś dla siebie.

Jednak jak wyjaśniliśmy powyżej, wybór akcji, które warto kupić, wymaga dobrej znajomości tych aktywów i wiedzy, jakie czynniki wpływają na jej kurs. Dlatego też należy inwestować dobrze rozumiejąc specyfikę akcji, doskonale znając rynek i posiadając duże doświadczenie.

Na szczęście istnieją strony internetowe, które pozwalają pogłębić tę wiedzę i między innymi na naszej stronie przeczytasz prezentacje o akcjach największych firm notowanych w ważnych światowych indeksach giełdowych, zawierające podstawowe informacje, które należy znać przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu ich analizy i spekulowaniu na nich.

Podsumowując, kupowanie akcji online jest obecnie możliwe, lecz jest zarezerwowane dla wtajemniczonych i wymaga wiedzy oraz precyzyjnej strategii, którą nabywa się z czasem i dzięki wytrwałości.

Najczęściej zadawane pytania

Które akcje najlepiej kupić?

To, jakie akcje warto kupić, zależy przede wszystkim od stylu handlu, który chcesz stosować. Jeśli chcesz kupić papiery wartościowe obierając strategię dochodową, lepiej kupować papiery wartościowe spółek mających atrakcyjną politykę w zakresie wypłaty dywidend. Jeśli chcesz szybko sprzedać papiery wartościowe i osiągnąć zysk, lepiej kupować akcje, które wykazują dużą zmienność i silne trendy rynkowe, oczywiście wzrostowe.

Jak kupić CFD na akcje?

W przypadku kontraktów na różnice kursowe, czyli CFD, w rzeczywistości nie kupujesz akcji – nie jesteś właścicielem papierów wartościowych, w które inwestujesz. Po prostu zajmujesz pozycję kupna tych papierów wartościowych. Taka pozycja długa pozwala na zarobienie pieniędzy na różnicy kursowej pomiędzy kursem otwarcia a kursem zamknięcia tej pozycji, jeśli cena instrumentu wzrośnie.

Jaki jest najlepszy moment na kupno akcji?

Jeśli rozważasz kupno akcji na giełdzie, nie powinieneś tego robić w dowolnym momencie. Wręcz przeciwnie, zaleca się kupno akcji, gdy cena akcji jest niska lub gdy zmierza do podążania długim trendem wzrostowym, jeśli chcesz sprzedać ją drożej. Można również kupić akcje, których firma co roku zwiększa stopę wypłaty dla akcjonariuszy, aby z biegiem czasu otrzymywać atrakcyjną dywidendę.

Zacznij handlować akcjami!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.