Jak kupić i sprzedać akcje Nasdaq?

Europejscy inwestorzy giełdowi byli często zmuszeni do inwestowania wyłącznie w akcje europejskie, które były jedynymi dostępnymi w ramach ich tradycyjnych produktów inwestycyjnych. Obecnie można jednak inwestować w akcje z całego świata, w tym akcje notowane na giełdzie Nasdaq, korzystając z internetowej platformy transakcyjnej. W tym artykule opowiemy nieco więcej o tych popularnych akcjach z całego świata oraz wyjaśnimy, gdzie i jak można je kupić lub spekulować na nich.  

Handluj akcjami z NASDAQ!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Jak kupić i sprzedać akcje Nasdaq?

Co to jest NASDAQ i jakie akcje są na nim notowane?

Na początek przyjrzyjmy się NASDAQ i jego indeksowi giełdowemu o tej samej nazwie. NASDAQ, którego nazwa oznacza National Association of Securities Dealers Automated Quotations, jest drugim co do wielkości rynkiem w Stanach Zjednoczonych, ustępującym jedynie NYSE. Jest to również największy na świecie elektroniczny system obrotu giełdowego.

Rynek NASDAQ ma swój własny indeks giełdowy, NASDAQ 100, który składa się ze 100 spółek, jak sama nazwa wskazuje. Podobnie jak w przypadku większości indeksów giełdowych, akcje w indeksie NASDAQ to akcje o największej łącznej kapitalizacji. Do najbardziej popularnych akcji na indeksie giełdowym NASDAQ i w centrum finansowym należą duże akcje technologiczne, takie jak Netflix, Google, Amazon, Apple i wiele innych.

 

Jakie są różne sposoby kupowania akcji notowanych na Nasdaq?

Oczywiście nadal można kupować akcje spółek notowanych na giełdzie NASDAQ za pośrednictwem tradycyjnych produktów inwestycyjnych, takich jak rachunki papierów wartościowych, gdzie w skład funduszy wchodzą akcje zagraniczne. Niestety, fundusze te są stosunkowo rzadkie i często drogie dla europejskich inwestorów.

Jednak od kilku lat istnieje inny sposób inwestowania w akcje amerykańskie, a tym samym w akcje z NASDAQ. Można to zrobić, przystępując do handlu online za pośrednictwem brokerów, którzy oferują specjalne kontrakty umożliwiające spekulowanie na wzroście lub spadku cen tych akcji online.

Kontrakty te nazywane są kontraktami na różnice kursowe (CFD) i nie wymagają faktycznego zakupu akcji. Zasada polega na zajęciu wzrostowej lub spadkowej pozycji na akcjach Nasdaq, a zysk lub strata będzie stanowić różnicę w cenie danych akcji między momentem otwarcia pozycji a momentem jej zamknięcia.

Należy zauważyć, że platformy te umożliwiają również spekulowanie bezpośrednio na cenie indeksu giełdowego NASDAQ, na tej samej zasadzie, a nie tylko na cenie akcji wchodzących w skład indeksu.

 

Niektóre przykłady akcji, którymi można handlować na giełdzie NASDAQ:

Jak wspomniano powyżej, indeks giełdowy NASDAQ składa się z wielu akcji bardzo dużych spółek, które są znane na całym świecie i których akcje cieszą się w związku z tym szczególną popularnością.

Można na przykład handlować akcjami firmy Apple, która jest obecnie drugą najczęściej handlowaną akcją w tym indeksie, a której emitent specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń komunikacji mobilnej.

Można również handlować akcjami Meta, który jest obecnie jednym z najpopularniejszych serwisów giełdowych, lub akcjami dużych grup technologicznych, takich jak Amazon czy Google.

 

Jakimi wskaźnikami należy się kierować, aby zająć pozycję na NASDAQ?

Jak zapewne wiesz, NASDAQ to indeks giełdowy, który odzwierciedla aktywność spółek technologicznych na rynku giełdowym. Jeśli więc chcesz inwestować w akcje tej spółki lub niektórych jej spółek, musisz przyjrzeć się bliżej technologii i postępowi w tej dziedzinie.

Jeśli spekulujesz na jednej lub kilku akcjach NASDAQ, musisz także przeprowadzić dokładne analizy tych spółek, biorąc pod uwagę różne czynniki środowiskowe, konkurencyjne, finansowe i strategiczne, co pomoże Ci ocenić, jak dana spółka może rozwijać się w nadchodzących latach. Nie należy zapominać o wykorzystaniu analizy technicznej i wykresów giełdowych do oceny siły i zmienności rynku oraz potwierdzania lub zaprzeczania swoim przewidywaniom.

Wreszcie, w przypadku handlu bezpośrednio na NASDAQ, należy wziąć pod uwagę szersze czynniki, takie jak globalne dane ekonomiczne, konflikty geopolityczne i regulacje.

Najczęściej zadawane pytania

W jakiej walucie należy kupować akcje NASDAQ?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zastanowić się nad różnicą między kupowaniem akcji a spekulacją online. Jeśli faktycznie kupujesz akcje spółek notowanych na giełdzie NASDAQ, możesz zapłacić za nie w euro, ale będziesz podlegać kursowi wymiany w stosunku do dolara. W przypadku handlu tymi akcjami przez Internet, inwestycje będą dokonywane wyłącznie w walucie głównej użytkownika, bez stosowania kursu wymiany.

Czy wszystkie akcje z indeksu NASDAQ są dostępne online?

Oczywiście nie wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu NASDAQ są dostępne w Internecie. Jednak większość akcji spółek wchodzących w skład indeksu NASDAQ 100 jest oferowana przez platformy handlu CFD. Aby upewnić się, że użytkownik może handlować interesującymi go akcjami, należy sprawdzić, czy broker oferuje takie możliwości przed założeniem rachunku transakcyjnego online.

Czy akcje z NASDAQ są bardziej atrakcyjne niż inne?

Nie! Akcje notowane na rynku NASDAQ nie są ani bardziej, ani mniej interesujące od innych. Jedyną zaletą tych akcji jest ich dość wysoka płynność oraz interesująca ilość informacji, które można znaleźć w Internecie na temat spółek, które je emitują. Pamiętaj, że decydujące znaczenie ma umiejętność wykrywania dobrych okazji giełdowych.

Handluj akcjami z NASDAQ!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.