Handluj bitcoinem online!
BITCOIN

Analiza bitcoinów przed rozpoczęciem handlu online

Handluj bitcoinem online!
KUP
SPRZEDAJ

79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Bitcoin jest wirtualną walutą, która pojawiła się kilka lat temu i podobnie jak inne rzeczywiste waluty ma swój kurs na żywo na rynku walutowym. Zachęcamy do przeczytania, w jaki sposób waluta ta jest notowana, a przede wszystkim jak przeprowadzać analizy kursu bitcoina.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, na cenę bitcoina wpływa przede wszystkim podaż i popyt. Tak więc bitcoiny w obiegu można porównywać ze wzrostem potrzeb i popytu.

Analiza nr 2

Kolejnym czynnikiem mającym bardzo istotny wpływ na zmianę ceny bitcoina są przepisy dotyczące transakcji przeprowadzanych w tej kryptowalucie, które są narzucane w mniej lub bardziej rygorystyczny sposób przez różne rządy.

Analiza nr 3

Media i wszystkie publikacje prasowe na temat bitcoina mogą być dobrą lub złą reklamą tej waluty cyfrowej, a tym samym mają bezpośredni wpływ na popyt i cenę giełdową tego instrumentu.

Analiza nr 4

Jak zapewne już wiesz, społeczność użytkowników i programistów bitcoina ma również wpływ na wzrost i spadek jego ceny.

Analiza nr 5

Ponadto wpływ na kształtowanie się ceny bitcoina na giełdzie ma również rozwój technologii. Najnowsze osiągnięcia technologiczne i innowacje mogą zatem wpłynąć na kurs tego instrumentu.

Analiza bitcoinów przed rozpoczęciem handlu online
Handluj bitcoinem online!
Kupić (CFD)
Sprzedać (CFD)
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Handluj bitcoinem online!

Przypomnienie: Czym jest bitcoin?

Bitcoin jest rodzajem wirtualnej waluty, która powstała w 2009 roku. Ta waluta cyfrowa jest dziś pierwszą zdecentralizowaną siecią płatności Peer to Peer bez pośrednictwa organu centralnego. Nie jest regulowana przez żaden konkretny system bankowy. Bitcoiny można porównać w niektórych przypadkach do cyfrowej gotówki.

W Internecie bitcoiny są często nazywane „BTC” lub „XBT”.

Liczba bitcoinów znajdujących się w obiegu na rynku jest ograniczona do 21 milionów sztuk, jednak jedną z cech charakterystycznych tej waluty jest to, że mogą na nią wpływać pewne wydarzenia na rynkach giełdowych lub handlowych. Jest ona zatem instrumentem wyjątkowo spekulacyjnym.

Osoby, które chcą używać bitcoinów, muszą mieć cyfrowy portfel lub dokonać wymiany walut. Bitcoinów można używać do kupowania wszelkiego rodzaju rzeczy, produktów oraz usług. Jako że są coraz częściej używane, podążają ogólnie trendem wzrostowym w perspektywie długoterminowej.

Ponadto, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych istnieją setki punktów dystrybucji bitcoinów. Można również zauważyć, że coraz więcej stron handlowych lub e-commerce proponuje bitcoiny jako walutę płatności w Internecie lub sklepach stacjonarnych.

Bitcoiny mogą być wymieniane między osobami fizycznymi, między przedsiębiorcami lub osobami prywatnymi, w Internecie lub na rzeczywiste waluty, takie jak dolar lub euro, z uwzględnieniem kursu wymiany. Dlatego też możliwe jest handlowanie bitcoinami – stały się one oddzielnym instrumentem, którego kurs podlega trendom wzrostowym i spadkowym, ale przede wszystkim, cechuje się bardzo dużą zmiennością.

 

Kto może handlować bitcoinami w czasie rzeczywistym?

Każdy indywidualny lub zawodowy inwestor może handlować kursem bitcoina na żywo, jednak spekulowanie na tej walucie jest bardzo ryzykowne, trzeba więc mieć doświadczenie i dobrze znać rynki akcji. Kurs bitcoina jest notowany na rynkach finansowych, tak jak inne instrumenty giełdowe, można więc handlować tą walutą online wykorzystując bardzo dużą zmienność jej kursu.

 

Jakie są korzyści spekulowania online na bitcoinie?

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że ilość bitcoinów jest stała i nie jest możliwe utworzenie nowych bitcoinów, jak to można zrobić w przypadku tradycyjnych walut. Maksymalna liczba bitcoinów w obiegu na rynku wynosi 21 milionów monet. System planuje również zmniejszyć o połowę liczbę bitcoinów tworzonych co 4 lata, osiągając ten limit 21 milionów bitcoinów do roku 2140. Popyt na kryptowaluty, a w szczególności na bitcoiny, gwałtownie rośnie, a jego produkcja jest bardzo ograniczona i kontrolowana, co może prowadzić do trendu wzrostowego.

Wiadomo również, że coraz więcej użytkowników Internetu używa bitcoinów jako waluty do płacenia za swoje zakupy online. Eksperci w tej dziedzinie prognozują znaczny wzrost korzystania z tych zdematerializowanych walut w przyszłości, co powinno pozwolić na dalszy wzrost cen.

Bitcoin ma również dużą zaletę polegającą na tym, jest prekursorem w świecie walut kryptograficznych. Ze względu na jej wiek, bitcoin jest wirtualną walutą, dla której istnieje najwięcej zastosowań i która może być używana na największej liczbie stron internetowych na całym świecie. Obecnie bitcoin jest nadal kryptowalutą o najwyższej kapitalizacji rynkowej. Pomimo pewnych niedociągnięć, które zostały uwydatnione po wejściu na rynek, bitcoin pozostaje do dziś liderem w swoim sektorze i udało mu się utrzymać użytkowników.

Bitcoin oferuje również istotną korzyść dla doświadczonych inwestorów, ponieważ mogą oni wykorzystać ten instrument do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Dlatego też wielu traderów inwestuje w bitcoina jednocześnie posiadając swoje standardowe inwestycje. Jest on również coraz częściej uznawany za walutę rezerwową, podobnie jak juan, który od kilku lat cieszy się tym statusem, mimo że tak naprawdę jeszcze go nie uzyskał. Należy zauważyć, że coraz bardziej zainteresowane bitcoinem jako aktywem dywersyfikującym portfel są również główne banki centralne, jak np. Bank Centralny Barbadosu, który rozważa możliwość włączenia bitcoina do swojego portfela walut rezerwowych.

 

Jakie są wady obrotu bitcoinem online?

Oczywiście handel bitcoinem online ma nie tylko zalety, a atuty tego aktywa zmierzają się z kilkoma wadami, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem spekulowania, a które są przede wszystkim następujące:

Po pierwsze, pisaliśmy powyżej o ograniczeniu tworzenia bitcoinów do 21 milionów monet. Wydaje się jednak, że pułap ten niekoniecznie jest ostateczny. Możliwe jest, że w przyszłości pułap ten zostanie zakwestionowany przez twórców i administratorów systemu i doprowadzi do jego prawdopodobnego podwyższenia. Eksperci w tej dziedzinie istotnie rozważają możliwość zastosowania przez banki centralne w odniesieniu do bitcoina inflacji od 1 do 2%. Jednak taka zmiana pułapu tworzenia bitcoinów w dłuższej perspektywie może również zwiększyć zainteresowanie inwestorów tą wirtualną walutą i w ten sposób stać się zaletą mającą pozytywny wpływ na jej cenę.

Zmienność bitcoina na rynkach finansowych była wcześniej uważana za atut dla traderów inwestujących w ten instrument. Korzyść ta może być jednak również postrzegana jako wada, jeśli weźmie się pod uwagę związane z nią ryzyko. Istotnie, z uwagi na fakt, że zmiany kursu bitcoina zazębiają się wahaniami o czasami bardzo dużej skali i dotyczą dużych ilości, należy bardzo uważnie rozważyć ryzyko straty. Dlatego też handel bitcoinem jest zarezerwowany przede wszystkim dla najbardziej doświadczonych traderów, którzy są w stanie szybko reagować na ewentualne odwrócenie trendu. Szacuje się, że zmienność bitcoina na rynkach waha się na ogół między 2,5 a 4,5% w zależności od miesiąca.

Na tę chwilę bitcoin znajduje się poza kontrolą władz i rządu, a zatem może ustalać własne zasady. Jednak sytuacja ta może się zmienić w dłuższej perspektywie, a istniejące rządy mogą wprowadzić bariery w handlu tą wirtualną walutą, tak jak to robią w przypadku tradycyjnych walut. Możliwość wprowadzenia takich regulacji jest istotnie realnym hamulcem rozwoju FinTech, a bitcoin jest instrumentem szczególnie wrażliwym na wydarzenia dotykające Chiny, ponieważ prawie połowa górników pochodzi z tego kraju. A regulacje, które wprowadzi rząd chiński, prawdopodobnie będą miały znaczący wpływ na przyszłość bitcoinów.

Kolejnym hamulcem dla potencjalnego rozwoju bitcoina jest również walka z terroryzmem. Chociaż związek między tą wirtualną walutą a organizacjami terrorystycznymi może się wydawać się zaskakujący, rządy zastanawiają się, czy ten rodzaj waluty może finansować te organizacje anonimowo. Możliwe jest zatem podjęcie działań mających na celu ograniczenie jego wykorzystania, które wpłyną na cenę bitcoina.

 

Jakie analizy należy wykonać w celu zbadania kursu bitcoina?

Wśród najważniejszych rodzajów analizy niezbędnych do oceny możliwości wzrostu lub spadku kursu bitcoina należy wymienić analizę fundamentalną i analizę techniczną.

Analiza fundamentalna polega w tym przypadku na analizie projektu, jego technologicznych i ekonomicznych komponentów, zarządzania nim przez zespół pracowników, które to czynniki mają mniej lub bardziej bezpośredni wpływ na kurs bitcoina. Oczywiście, jak widzieliśmy na tej stronie, analiza fundamentalna musi również uwzględniać inne czynniki zewnętrzne, takie jak używanie bitcoina przez niektóre duże grupy i firmy, ponieważ zdarzenia te mogą nadać większą wartość tej kryptowalucie.

W ramach analizy fundamentalnej bitcoina konieczne będzie oczywiście przyjrzenie się również korelacjom, jakie mogą istnieć pomiędzy obserwowanymi trendami a medialnym przekazem na temat tej kryptowaluty. Ważną rolę w popularyzacji tego aktywa, a tym samym w jego atrakcyjności dla rynków, odgrywa prasa specjalistyczna i niespecjalistyczna.

Odnośnie cech technologicznych i ekonomicznych bitcoina, wymagają one rzecz jasna pewnej wiedzy na temat samego funkcjonowania tego typu aktywów i rynku kryptowalut ogólnie. Należy jednak zwrócić uwagę, że wycena rynkowa krypto-walut jest szczególnie trudna, ponieważ aktywa te nie mają zdefiniowanych aktywów bazowych. Zatem o ile na wartość akcji na giełdzie mogą wpływać publikacje wyników finansowych spółki emitującej, nie ma to miejsca w przypadku wyceny wartości bitcoina, co sprawia, że jego analiza fundamentalna jest inna i bardziej złożona.

Jak już wiesz, sama analiza fundamentalna nie będzie żadną pomocą. Lepiej jest badać kurs bitcoina również za pomocą dobrej analizy technicznej i graficznej. Analiza ta jest jedną z najczęściej stosowanych analiz na rynkach finansowych i polega na analizie krzywych i zmian kursu bitcoina w celu wykrycia trendów, a tym samym przewidzenia prawdopodobnych przyszłych zmian poprzez porównanie ich ze zmianami w przeszłości. Mimo, że ta metoda analizy nie jest polecana przez wszystkich i często uważana za ryzykowną, może ona wzmocnić lub osłabić sygnały uzyskane z analizy fundamentalnej. Ponadto, z uwagi na to, że wielu inwestorów korzysta z tego typu analizy i tych samych wskaźników, często wykonują oni kroki zgodnie z prognozą tej metody. Idealnym sposobem na przeprowadzenie takiej analizy jest oczywiście wybranie odpowiednich wykresów. Wykresy bitcoina oferowane przez brokerów internetowych są często interesujące, ponieważ oferują wiele funkcji, takich jak możliwość wyświetlania niektórych wskaźników na żywo lub dostosowania wyświetlania lub okresowości krzywych.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie czynniki mają wpływ na kurs bitcoina?

Podobnie jak w przypadku innych aktywów notowanych na giełdach, wartość bitcoina jest określana za pomocą podaży i popytu na tych rynkach finansowych. A zatem przez cały czas większe lub mniejsze podmioty gospodarcze składają oferty kupna lub sprzedaży tego aktywa, za cenę, którą szacują wykonując własne analizy. Należy zauważyć, że bitcoin jest bardzo zmiennym aktywem, co oznacza, że jego trendy mogą być nagłe i silne.

Jakie czynniki mogą spowodować wzrost kursu bitcoina?

Wzrost kursu bitcoina na giełdzie może spowodować wiele czynników. Wiemy, że wartość wirtualnej waluty zależy od kilku czynników, takich jak wielkość sieci lub liczba osób, które z niej korzystają na całym świecie. Na tej podstawie wiadomo, że im więcej jest użytkowników bitcoina na całym świecie, tym bardziej jego wartość może wzrosnąć. Należy oczywiście uwzględnić również inne czynniki.

Czy Bitcoin jest kontrolowany i przez kogo?

Zastanawiając się, kto kontroluje bitcoina i jego sieć należy pamiętać, że bitcoin nie należy w rzeczywistości do żadnej firmy lub osoby. Sieć bitcona jest również całkowicie niezależna, co właśnie przyczyniło się do jego sukcesu na przestrzeni czasu. Bitcoin jest w rzeczywistości kontrolowany przez wszystkich użytkowników tej kryptowaluty na całym świecie i dlatego pozostaje walutą oderwaną od międzynarodowego systemu monetarnego.

Handluj bitcoinem online!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.