NASDAQ

Analiza kursu indeksu Nasdaq 100

72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jednak jednym z najczęściej obracanych indeksów na świecie jest Nasdaq, który charakteryzuje się pewnymi cechami szczególnymi, m.in. wysoką zmiennością.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Należy przede wszystkim dokładnie monitorować skład tego indeksu i jego największe spółki. Przypomnijmy, że Nasdaq 100 jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową. Przyjrzymy się więc uważnie spółkom o największej kapitalizacji, które mogą mieć wpływ na kurs tego indeksu.

Analiza nr 2

Innym ważnym elementem, który należy monitorować w przypadku inwestowania w indeks Nasdaq i wykonywania dobrych analiz, są decyzje podejmowane przez Fed lub amerykańską Rezerwę Federalną, szczególnie w zakresie polityki pieniężnej kraju, ponieważ decyzje te mogą mieć bezpośredni wpływ na rynki akcji, w tym na Nasdaq. Wiadomo bowiem, że gdy polityka pieniężna jest akomodacyjna, ma tendencję do wspierania rynków akcji, a kiedy jest mniej akomodacyjna, ma tendencję do negatywnego wpływu na te rynki.

Analiza nr 3

Trzeba również uważnie monitorować niektóre najważniejsze dane ekonomiczne, takie jak zapasy, stopa bezrobocia, inflacja, stopy procentowe i PKB, które dostarczają wskazówek na temat kolejnych możliwych decyzji Fed.

Analiza nr 4

Ponadto trzeba również monitorować wojny handlowe, które mogą mieć wpływ na niektóre duże spółki tworzące indeks giełdowy Nasdaq.

Inwestuj w Nasdaq!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Prezentacja ogólna indeksu Nasdaq:

Chociaż jest on publikowany i notowany w Stanach Zjednoczonych, Nasdaq nie jest krajowym indeksem giełdowym. Jego akronim oznacza „National Association of Securities Dealers Automated Quotations” i reprezentuje sektor nowych technologii na arenie międzynarodowej. 

Nasdaq został utworzony przez NASD, czyli Stowarzyszenie Maklerów Giełdowych w 1971 roku w odpowiedzi na znaczący postęp w branży elektronicznej, który wymagał wydzielenia specjalnego rynku, odrębnego od światowych rynków gospodarczych. Obecnie Nasdaq jest nadal wiodącym rynkiem elektronicznym na świecie. 

Notowania Nasdaq prowadzone są na Wall Street. Indeks ten jest drugim największym indeksem na tej giełdzie a jego wolumen obrotu jest imponujący. 

Nasdaq jest jednym z najbardziej zmiennych rynków, dzięki czemu jest bardzo korzystnym instrumentem dla day tradingu lub handlu krótkoterminowego.

 

Firmy

Poza spekulowaniem na kursie samego indeksu Nasdaq za pomocą CFD, możesz również postawić na jedną z akcji notowanych w tym indeksie giełdowym. Oczywiście nie przedstawimy tu wszystkich 100 akcji, które wchodzą w skład tego indeksu, lecz jedynie 10 akcji, które mają największą wagę w jego notowaniach. Oto dziesięć obecnie najlepszych akcji NASDAQ pod względem całkowitej kapitalizacji rynkowej:

Uwaga! Prezentowany przez nas ranking dotyczy miesiąca stycznia 2021 roku. W związku z tym może ulec zmianie w późniejszym czasie, ponieważ kapitalizacja wspomnianych przedsiębiorstw ulega ciągłym zmianom w zależności od ceny ich akcji. Ponadto, nawet jeśli spółki te zajmują dobrą pozycję w tym rankingu, mogą zostać usunięte z Nasdaq 100 i zastąpione innymi akcjami.

 

Giełda NASDAQ

W tym artykule znalazłeś kilka przydatnych informacji na temat indeksu giełdowego Nasdaq, ale co z giełdą o tej samej nazwie?

Giełda NASDAQ jest rzeczywiście centrum finansowym i giełdą papierów wartościowych, która została utworzona w 1971 roku. Obecnie giełda ta jest drugim co do wielkości rynkiem akcji w Stanach Zjednoczonych pod względem wolumenu obrotów i plasuje się tuż za giełdą nowojorską. NASDAQ jest również największą na świecie elektroniczną giełdą papierów wartościowych. Od 2008 r. jest w posiadaniu grupy o tej samej nazwie. Oczywiście indeks NASDAQ jest referencyjnym indeksem giełdowym dla tego rynku i dlatego oblicza wyniki spółek, których papiery wartościowe są na nim notowane.

Obecnie całkowita kapitalizacja rynkowa tej giełdy wynosi ponad 1 bilion dolarów i są na nim notowane akcje ponad 3200 różnych firm, z których zdecydowana większość poniosła znaczne straty w momencie pęknięcia baniek spekulacyjnych. Wymiana na tym rynku odbywa się w sposób ciągły i na różnych serwerach zebranych w jednym pomieszczeniu. Umieszczone w nim systemy mają zdolność przetwarzania ponad 900 transakcji na sekundę.

Należy również wiedzieć, że spółki notowane na rynku NASDAQ bardzo często pochodzą z sektora informatycznego i internetowego. Notowane są na nim jednak również papiery wartościowe z innych sektorów działalności, takich jak spółki z sektora bankowego i dystrybucyjnego, biotechnologii, sektora przemysłowego, czy transportu. Indeks ten jest więc obecnie znacznie bardziej reprezentatywny niż w przeszłości.

Na koniec należy zauważyć, że rynek NASDAQ pełni również rolę naturalnego rynku dla funduszy venture capital, czyli sposobu finansowania, którego zasadą jest przyjęcie ryzyka utraty pieniędzy wynoszącego 75%, rekompensując je pozostałymi 25%, lokowanymi najczęściej w spółkę zdolną do szybkiego zwiększenia swojej wielkości.

 

Jakie czynniki mają wpływ na zmiany kursu Nasdaq?

Podobnie jak w przypadku zmian kursów innych referencyjnych indeksów giełdowych na świecie, takich jak CAC 40, FTSE 100 czy DAX 30, kurs Nasdaq może rosnąć lub spadać w zależności od zainteresowania rynku tym aktywem. Kurs indeksu Nasdaq 100 wzrośnie, gdy wzrośnie wolumen transakcji i odwrotnie, jego kurs spadnie, gdy ruch na tym rynku akcji spadnie. Wyjaśnimy poniżej, jakie czynniki mogą mieć wpływ na kurs tego indeksu giełdowego i które z nich należy ściśle monitorować.

Oczywiście wiemy, że na kurs Nasdaq mogą wpływać pewne wydarzenia giełdowe dotyczące spółek w nim notowanych, takie jak tworzenie nowych produktów lub usług, mianowanie nowej kadry kierowniczej czy publikacje wyników rocznych lub kwartalnych.

Na kurs Nasdaq mogą również wpływać pewne czynniki ekonomiczne charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych. Na przykład polityka pieniężna lub stopy procentowe mogą mieć silny wpływ na to aktywo, podobnie jak inne wskaźniki ekonomiczne odzwierciedlające wyniki kraju i pośrednio poziom konsumpcji gospodarstw domowych oraz inwestycji przedsiębiorstw. Ogólnie rzecz biorąc, wiemy, że ten indeks giełdowy i rynek, do którego się odnosi, jest bezpośrednio uzależniony od danych liczbowych dotyczących gospodarki publikowanych w kraju, wśród których należy szczególnie monitorować dane dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji lub zatrudnienia na przestrzeni miesiąca, sześciu miesięcy lub roku.

To samo dotyczy danych politycznych, co mogliśmy zaobserwować ostatnio w wyniku silnej reakcji rynku na tweety i oświadczenia Donalda Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych stał się ponadto wskaźnikiem nastrojów rynkowych, który silnie wpłynął na ceny aktywów giełdowych i dlatego śledziło go wielu inwestorów. Można również stwierdzić, że duży wpływ na kurs indeksu giełdowego Nasdaq 100 mogą mieć napięcia geopolityczne, jak miało to również miejsce w ostatnim czasie w kontekście wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. W zależności od koniunktury napięcia te mogą prowadzić do wzrostu lub spadku kursu tego aktywa.

Oczywiście bezpośredni wpływ na kurs tego aktywa, najczęściej negatywny, ma również kryzys gospodarczy lub finansowy. Tak było zwłaszcza w 2008 r., kiedy to słynny kryzys na rynku kredytów hipotecznych doprowadził do spadku kursu indeksu Nasdaq 100, ale także podczas pandemii Covid, choć akcje spółek technologicznych ucierpiały mniej niż inne.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych tego rodzaju indeksów, na jego kurs mają wpływ cykle ekonomiczne. Rzeczywiście, cykle recesji, ekspansji, ożywienia i przegrzania mają tendencję do powtarzania się i są monitorowane i wykorzystywane przez inwestorów w Nasdaq 100. Należy przy tym zauważyć, że cykle te są w dużej mierze zależne od sektora działalności.

Innym czynnikiem, który może mieć silny wpływ na kurs indeksu Nasdaq 100, jest nastrój rynku. W tym przypadku dane, które należy przeanalizować, są natury psychologicznej i należy mieć wystarczające doświadczenie w inwestowaniu na giełdzie, aby zrozumieć, jak traderzy mogą zachowywać się w różnych sytuacjach.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest różnica między Nasdaq 100 a Nasdaq Composite?

Nasdaq 100 Index jest często mylony z innym indeksem, Nasdaq Composite Index. Chociaż nazwy tych dwóch indeksów są bardzo podobne, to jednak różnią się różne wszystkim pod względem rozmiaru. Indeks Nasdaq 100, jak wskazuje jego nazwa, obejmuje 100 największych spółek niefinansowych, a indeks Nasdaq Composite Index obejmuje wszystkie spółki notowane na giełdzie Nasdaq. Przypomnijmy, że giełda ta jest drugą co do wielkości giełdą na świecie, zaraz po NYSE – New York Stock Exchange.

Jak można inwestować bezpośrednio w indeks Nasdaq 100?

Można oczywiście kupować akcje spółek wchodzących w skład indeksu Nasdaq 100 Index, ale istnieje również możliwość spekulowania bezpośrednio na cenie tego indeksu jak na aktywie giełdowym. W tym celu w ofercie jest kilka rodzajów instrumentów transakcyjnych, w tym kontrakty futures i CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe. Warto również pamiętać, że Nasdaq 100 future jest przedmiotem obrotu na Chicago Mercantile Exchange – CME, która jest jedną z głównych giełd kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych.

Czy analiza techniczna jest przydatna do badania kursu Nasdaq 100?

O ile analiza fundamentalna jest niezbędna, jeśli chcesz inwestować w indeks Nasdaq 100, nie należy jednak zapominać o analizie technicznej. Te dwa rodzaje analiz wzajemnie się uzupełniają i ich łączne stosowanie pomaga uzyskać bardziej wiarygodne sygnały wzrostu lub spadku.

Inwestuj w Nasdaq!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500