Inwestuj w indeks Dow Jones!
DOW JONES

Jak przeprowadzić analizę indeksu Dow Jones?

Inwestuj w indeks Dow Jones!
KUP
SPRZEDAJ

{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Amerykańskie indeksy giełdowe są również walorami, na których wielu inwestorów chętnie spekuluje. Wśród tych indeksów najważniejszym i najbardziej popularnym jest bez wątpienia Dow Jones Industrial Average, znany również jako DJ30. Jest to największy amerykański indeks giełdowy pod względem kapitalizacji rynkowej. Jeśli chcesz poznać ten indeks giełdowy, przeczytaj ten dedykowany artykuł, w którym poznasz informacje i dokładne dane na temat tego indeksu umożliwiące przeprowadzenie analiz jego kursów, takie jak wyjaśnienia na temat jego działania, notowania, składu czy informacje wpływające na zmiany jego kursu.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim wiemy, że kurs indeksu Dow Jones jest obliczany na podstawie danych spółek, które wchodzą w jego skład. Dlatego niezbędne jest dokładne śledzenie wszystkich wiadomości i wyników spółek, które mają największą wagę w tym benchmarkowym indeksie giełdowym.

Analiza nr 2

Duże znaczenie mają również najważniejsze dane gospodarcze publikowane przez rząd amerykański. Mogą to być dane na temat bezrobocia, bilansu handlowego, stopy wzrostu PKB, stopy inflacji, sprzedaży detalicznej, zamówień towarów trwałych i zamówień przemysłowych, nastrojów przedsiębiorców lub zaufania konsumentów.

Analiza nr 3

Czynnikiem wpływającym na wahania indeksu Dow Jones jest również wartość dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut, ponieważ wpływa ona na rentowność eksportu lub importu amerykańskich spółek notowanych na giełdzie.

Analiza nr 4

Należy również śledzić komunikaty Fed, czyli Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, dotyczące stóp procentowych oraz konferencje prasowe tej instytucji.

Jak przeprowadzić analizę indeksu Dow Jones?
Inwestuj w indeks Dow Jones!
Kupić
Sprzedać
{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
Inwestuj w indeks Dow Jones!

Ogólna prezentacja indeksu Dow Jones Industrial Average:

Czym jest Dow Jones i jaka jest jego rola? Ten indeks giełdowy został utworzony w 1896 roku przez ekonomistę Charlesa Dowa. Od samego początku indeks DJ 30 szybko się rozwijał i z biegiem lat stał się jednym z najczęściej handlowanych indeksów na amerykańskim rynku akcji, obok indeksów Nasdaq S&P500 czy Russell 2000.

Biorąc pod uwagę wiek tego indeksu giełdowego Dow Jones umożliwia ciekawy wgląd w historię rozwoju amerykańskiej gospodarki od ponad całego wieku.

Obecnie Dow Jones Industrial Average, powszechnie znany jako Dow Jones 30, jest benchmarkowym indeksem amerykańskiego rynku akcji. Jak sama nazwa wskazuje, Dow Jones 30 składa się z 30 największych amerykańskich spółek pod względem kapitalizacji rynkowej.

Jeśli chodzi o obliczanie kursu indeksu Dow Jones należy zauważyć, że jest to indeks ważony wartością akcji, które wchodzą w jego skład, a nie kapitalizacją rynkową spółek, jak to ma miejsce w przypadku japońskiego indeksu Nikkei 225. Jest to ważna informacja, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wagę każdej spółki przy obliczaniu indeksu.

Indeks Dow Jones śledzą nie tylko inwestorzy giełdowi, ale również ekonomiści z całego świata, ponieważ jest on bez wątpienia jednym z najstarszych wskaźników i świadków kondycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Wzrost kursu indeksu Dow Jones jest uważany za oznakę wzrostu gospodarczego USA, z kolei spadek jego kursu jest często oznaką kryzysu lub recesji w tej gospodarce.

Dow Jones jest bardzo popularny wśród inwestorów również ze względu na niektóre akcje, które wchodzą w jego skład i które należą do najczęściej śledzonych i kupowanych papierów wartościowych na świecie, takie jak Nike, Walt Disney, McDonald’s czy Goldman Sachs. W tym benchmarkowym indeksie giełdowym reprezentowane są wszystkie sektory działalności.

 

Zmiany historyczne indeksu giełdowego Dow Jones :

 

W jakie dni i godziny notowany jest indeks Dow Jones?

Jak można sobie wyobrazić biorąc pod uwagę, że Dow Jones jest indeksem amerykańskim, jego godziny handlu i notowania różnią się od godzin otwarcia rynków i notowania indeksów europejskich.

W indeks Dow Jones można inwestować w przedziale czasowym od godziny 16.30 do 23.00 (czasu polskiego). Otwarcie amerykańskiej sesji giełdowej rozpoczyna się więc dwie godziny zakończeniu sesji na rynkach azjatyckich. Oznacza to, że sesja amerykańska pokrywa się częściowo z sesją europejską, ponieważ rynki finansowe Unii Europejskiej są jeszcze otwarte w momencie otwarcia notowań w USA. Jednak godziny, w których giełdy amerykańskie i europejskie są otwarte jednocześnie, są godzinami szczególnie zmiennymi, ponieważ spekulują wtedy zarówno amerykańscy, jak i europejscy inwestorzy. Wolumen obrotu jest więc znacznie większy.

Następnie około godziny 22.00 następuje zazwyczaj spadek obrotów do momentu otwarcia rynków azjatyckich. Z uwagi na to, że handel na indeksie Dow Jones wymaga użycia instrumentów pochodnych, można zająć pozycję na jego kursie niemalże w dowolnym momencie.

Należy również pamiętać o dniach otwarcia i zamknięcia rynków amerykańskich, które nie zawsze pokrywają się z dniami zamknięcia rynków europejskich. Oczywiście notowania na rynku amerykańskim również odbywają się od poniedziałku do piątku z przerwą na weekend. Giełda amerykańska jest także zamknięta w amerykańskie święta państwowe, czyli:

Należy również zauważyć, że wiadomości gospodarcze w Stanach Zjednoczonych nie są publikowane w tym samym czasie co w Europie. Na platformach brokerów giełdowych znajdują się kalendarze ekonomiczne, w których można z wyprzedzeniem sprawdzić najważniejsze publikacje amerykańskiego rządu. Inwestorzy szczególnie uważnie śledzą niektóre wydarzenia, takie jak dane ekonomiczne, wydarzenia polityczne lub posiedzenia Fed, które czasami odbywają się w godzinach zamknięcia rynków europejskich.

 

Jak przeprowadzić analizę techniczną i fundamentalną Dow Jonesa?

Dwa rodzaje analizy do wykorzystania, jeśli chcesz uzyskać bycze lub niedźwiedzie sygnały z Dow Jones to analiza fundamentalna i techniczna.
Pierwsza analiza, analiza fundamentalna, to analiza, która będzie wykorzystywała wydarzenia i publikacje rynkowe, które w największym stopniu mogą wpłynąć na cenę tego indeksu giełdowego. Ponieważ Dow Jones odzwierciedla amerykańską gospodarkę, należy bacznie obserwować wydarzenia, które wpływają na kondycję ekonomiczną tego kraju oraz różne publikacje danych liczbowych, takich jak stopa bezrobocia, zamówienia na dobra trwałe czy PKB.
Analiza techniczna skupi się na badaniu trendów i zmienności wykresu tego indeksu. Celem tej analizy jest odkrycie cyklicznych ruchów w celu przewidzenia możliwych przyszłych ruchów. Do tego celu wykorzystywane są wskaźniki techniczne takie jak MACD, Bollinger Bands, RSI, średnie kroczące, punkty pivot oraz poziomy wsparcia i oporu. Wszystkie te wskaźniki mogą być wyświetlane na żywo na dostosowywanych wykresach dostarczanych przez brokerów i dealerów online.

 

Jak inwestować w Dow Jones online?

Istnieje kilka sposobów inwestowania w indeks giełdowy Dow Jones online i będziemy je szczegółowo opisywać tutaj.

Po pierwsze, można inwestować w akcje notowane na tym indeksie, kupując je za gotówkę za pomocą zwykłego rachunku papierów wartościowych lub spekulując na zmianach ich cen za pomocą instrumentów pochodnych, takich jak CFD lub kontrakty na różnice.

Można również wybrać inwestycję w sam indeks Dow Jones. W tym celu, a także biorąc pod uwagę, że Dow Jones nie jest aktywem ruchomym, istnieją dwie metody. Pierwszym z nich jest wykorzystanie indeksowego funduszu ETF. Jest to produkt giełdowy, który będzie mniej lub bardziej precyzyjnie odtwarzał skład, a więc i ewolucję Dow Jonesa.

Wreszcie, CFD, lub kontrakty na różnice, również pozwalają handlować na wzrost lub spadek ceny akcji Dow Jones bez konieczności zakupu akcji lub innych aktywów giełdowych. Jak sama nazwa wskazuje, kontrakty te generują zyski lub straty z różnicy w cenie pomiędzy momentem zajęcia pozycji a momentem jej zamknięcia.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy indeks Dow Jones został utworzony i przez kogo?

Indeks giełdowy Dow Jones został utworzony w 1884 roku. Zrodził się z pomysłu dwóch dziennikarzy, Charlesa Dowa i Edwarda Jonesa, którzy po opuszczeniu finansowej agencji prasowej założyli firmę Dow Jones i zaczęli wyceniać papiery wartościowe sektora przemysłowego o największym potencjale. Na początku na 11 notowanych spółek, 9 spółek to były spółki kolejowe. Dwoma pozostałymi spółkami były Western Union i Pacific Mail.

Jaka jest korelacja między Dow Jones a innymi indeksami giełdowymi?

Jak wiadomo, międzynarodowe giełdy papierów wartościowych i najważniejsze światowe indeksy giełdowe są od siebie coraz bardziej zależne, a zjawisko to pogłębiło się w ciągu ostatnich 15 lat. Również roczne wyniki amerykańskiego indeksu Dow Jones stopniowo zbliżyły się do wyników innych międzynarodowych indeksów, takich jak CAC 40, DAX 30, czy FTSE 100.

Dlaczego sposób obliczania Dow Jonesa jest uważany za błędny?

Niektórzy analitycy uważają, że sposób obliczania Dow Jonesa jest błędny, ponieważ jest to jeden z niewielu indeksów, który podobnie Nikkei 225, jest ważony wartością akcji, które wchodzą w jego skład, a nie kapitalizacją rynkową tych akcji. Ponadto, z racji tego, że jest w nim notowanych jest tylko 30 spółek, indeks Dow Jones nie jest już obecnie referencyjnym indeksem giełdowym dla gospodarki amerykańskiej i został zastąpiony przez S&P 500.

Inwestuj w indeks Dow Jones!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.