Spekuluj na indeksie Dax 30!
DAX 30

Analiza kursu indeksu DAX 30

Spekuluj na indeksie Dax 30!
KUP
SPRZEDAJ

{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

DAX 30 jest prawdopodobnie najpopularniejszym europejskim indeksem giełdowym i najbardziej reprezentatywnym dla gospodarki strefy euro. Inwestorzy mogą spekulować zarówno na kursie samego indeksu, jak i na jednej z akcji wchodzących w jego skład. Jednak przed rozpoczęciem tej przygody trzeba umieć analizować zmiany na rynku, a więc wykonywać dobre analizy w oparciu o podstawowe informacje wysokiej jakości. Tego wszystkiego dowiesz się w naszym artykule przedstawiającym informacje o funkcjonowaniu, notowaniach, walorach i analizach, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem inwestowania.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Konflikty handlowe powodujące wahania stawek celnych na niektóre produkty mogą mieć wpływ na niemiecką gospodarkę.

Analiza nr 2

Rynek walutowy z uwagi na to, że wahania kursów walut mogą wpływać na zyski eksporterów a tym samym na ceny ich akcji, ale także na wycenę przedsiębiorstw. Przede wszystkim trzeba śledzić wahania kursu euro w stosunku do innych głównych walut.

Analiza nr 3

Kryzysy branżowe, przede wszystkim zagraniczne, które mogą stanowić ostrzeżenie przed zbliżającym się zagrożeniem dla tej samej branży w Niemczech.

Analiza nr 4

Ważna jest również waga spółek wchodzących w skład tego indeksu, ponieważ silne wahania kursów akcji mogą mieć bezpośredni wpływ na kurs indeksu.

Analiza nr 5

Istotnymi informacjami, które należy monitorować, są również decyzje polityczne dotyczące bezpośrednio lub pośrednio gospodarki kraju, jak również główne wydarzenia zewnętrzne.

Analiza kursu indeksu DAX 30
Spekuluj na indeksie Dax 30!
Kupić
Sprzedać
{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
Spekuluj na indeksie Dax 30!

Ogólna prezentacja niemieckiego indeksu giełdowego DAX 30:

Z pewnością warto dowiedzieć się więcej na temat tego indeksu giełdowego i jego działania. Doskonała znajomość indeksu DAX 30 jest niezbędna do zrozumienia jego możliwych zmian w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej.

Indeks giełdowy DAX został utworzony bezpośrednio przez Giełdę Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Przypomnijmy, że giełda ta jest najważniejszą giełdą w Niemczech i dziesiątym co do wielkości centrum finansowym na świecie. DAX został utworzony 30 grudnia 1987 r., a jego wartość bazowa wynosiła 1.000 punktów. Kolejną cechą szczególną indeksu DAX 30 jest to, że jest on najstarszym europejskim indeksem giełdowym na rynku światowym.

Indeks giełdowy DAX 30 został utworzony w latach 80-tych, jednak zastąpił wtedy starszy indeks. Indeks ten był znany jako Börsen Zeitung i został utworzony przez niemiecki dziennik finansowy w 1959 roku.

Z upływem czasu giełda Deutsche Böerse, która jest operatorem indeksu DAX, dodała inne indeksy do indeksu głównego DAX 30. Obecnie mamy np. MDAX, który jest indeksem obejmującym 50 największych niemieckich spółek kolejnych po DAX 30, lub TecDAX, który jest indeksem obejmującym 30 największych niemieckich spółek specjalizujących się w sektorze technologii, na wzór amerykańskiego indeksu NASDAQ.

Warto również znać niektóre dane dotyczące rynku niemieckiego, a przede wszystkim wiedzieć, że Niemcy są pierwszą potęgą gospodarczą w Europie oraz piątą najważniejszą gospodarką na świecie. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki spółkom wchodzącym w skład indeksu DAX 30, które łącznie stanowią ponad 75% kapitalizacji rynkowej giełdy we Frankfurcie. Dlatego właśnie ten indeks jest dla rynków tak bardzo interesujący.

 

Jaki jest skład indeksu giełdowego DAX 30?

Jak sama nazwa wskazuje i jak wspomniano powyżej, indeks giełdowy DAX 30 składa się z 30 największych spółek na rynku niemieckim pod względem całkowitej kapitalizacji rynkowej. W jego skład wchodzą firmy z różnych sektorów działalności. Wbrew temu, co można pomyśleć, chociaż niemiecka gospodarka często kojarzona jest z przemysłem samochodowym, na czele indeksu znajdują się firmy z sektora chemicznego, w tym grupy Bayer i BASF. Ważnymi spółkami w tym indeksie są oczywiście producenci samochodów, tacy jak Daimler czy BMW oraz Volkswagen.

Należy również zauważyć, że chociaż zmienność indeksu giełdowego DAX 30 jest szczególnie wysoka, składa się on z niezwykle stabilnych spółek. Spośród 30 spółek tworzących ten indeks, 17 wchodzi w jego skład od momentu utworzenia indeksu w 1988 roku.

Oto lista spółek wchodzących w skład indeksu DAX 30 na początku 2021 roku wraz z ich wagą w tym indeksie:

Oczywiście skład indeksu DAX 30 zmienia się, niektóre firmy z niego wychodzą i są zastępowane innymi, zgodnie ze zmianami ich kapitalizacji rynkowej.

 

Jakiej metody używa się do obliczenia kursu DAX 30?

Warto wyjaśnić, w jaki sposób obliczany jest kurs indeksu DAX 30.

Należy przede wszystkim przypomnieć kryteria, jakie musi spełnić spółka, aby znaleźć się w tym indeksie. Spółka musi być notowana w segmencie Prime Standard na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Musi również posiadać co najmniej 15% akcji notowanych na giełdzie i będących w posiadaniu Państwa. Ponadto, spółka musi być notowana na giełdzie od co najmniej trzech lat.

Spółka wypada z indeksu giełdowego DAX 30, gdy spadnie na 45. lub niższe miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej. Z indeksu usuwane są również spółki, które stają się niewypłacalne. Należy również pamiętać, że co kwartał zbiera się niemiecki komitet giełdowy celem podjęcia decyzji o dopuszczeniu lub wykluczeniu spółek z indeksu DAX w zależności od ich kapitalizacji rynkowej i wielkości portfela zamówień.

Samo obliczanie indeksu DAX 30 zależy od kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstw. Wykorzystuje się metodologię opartą na zasadzie free float, która uwzględnia jedynie akcje faktycznie dostępne. Warto zauważyć, że żadna ze spółek wchodzących w skład tego indeksu nie może przekroczyć wagi 10%.

 

Ważne informacje przed analizą kursu DAX 30:

Zanim zaczniesz analizować kurs DAX 30 poznaj pewne cechy szczególne i charakterystyczne tego instrumentu. Nie jest możliwe kupienie indeksu DAX 30 tak, jak kupuje się akcje na giełdzie i dlatego spekulacja na tym walorze odbywa się za pomocą instrumentów pochodnych.

Trzeba również wiedzieć, że indeks DAX 30 wykazuje bardzo wysoką zmienność, dużo wyższą niż niektóre inne międzynarodowe indeksy giełdowe. Stanowi to dla inwestorów ryzyko, które trzeba uwzględnić. Przypomnijmy, że w pierwszych latach notowań DAX 30 zarejestrował znaczny wzrost, przekraczając w 1993 roku poziom 2000 punktów, następnie 5000 punktów w 1998 roku i wreszcie 7500 punktów w 2000 roku. W latach 2003-2007 rynek byka umożliwił mu osiągnięcie nowego szczytu na poziomie 8105,69 punktów.

Z historycznego punktu widzenia warto zauważyć, że DAX 30 został szczególnie osłabiony bańką spekulacyjną na początku lat 2000, kiedy przez 3 lata był rynek niedźwiedzia, który doprowadził do spadku kursu tego indeksu do 2500 punktów, po którym nastąpił stopniowy wzrost.

Silny wzrost niektórych niemieckich spółek wchodzących w skład tego indeksu prowadzi do bardzo dużej zmienności i dlatego należy je bardzo uważnie śledzić.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są godziny handlu na indeksie DAX 30?

Na indeksie giełdowym DAX 30 możesz handlować w godzinach otwarcia giełdy niemieckiej. Do 8.50 rano jest okres pre-trade, po którym następuje etap fixingu, podczas którego zlecenia są przechowywane i wymieniane jednorazowo między 8.50 a 9.00 rano. Od 9.00 do 13.00 następuje etap handlu ciągłego z nieustannym oddziaływaniem podaży i popytu. Pomiędzy godziną 13.00 a 13.02 w czasie kolejnego fixingu przechowywane są nowe zlecenia, które są wymieniane jednorazowo. Pomiędzy godziną 13.02 a 17.30 następuje kolejny okres notowań ciągłych, po którym od 17.30 do 17.35 następuje kolejny fixing. Post trade odbywa się po 17.35.

Jaką metodę obliczeniową stosuje się do DAX 30?

Aby obliczyć cenę indeksu giełdowego DAX 30 dokonuje się obliczenia, które obejmuje dywidendy i inne premie wypłacane akcjonariuszom, inaczej niż w przypadku innych indeksów, takich jak CAC 40 czy WIG20. Wzór używany do przeprowadzenia tych obliczeń nazywa się wzorem Laspeyeresa. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w Internecie.

Jakie są różne sposoby inwestowania w DAX 30?

Istnieje wiele sposobów inwestowania w indeks giełdowy DAX 30. Możesz zacząć inwestować kupując kontrakty futures i opcje notowane na giełdzie EUREX, inwestować w kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, możesz inwestować poprzez Trackery, które są oferowane przez emitentów lub korzystając z produktów giełdowych takich jak Warranty czy Turbo.

Spekuluj na indeksie Dax 30!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.