Handluj ropą naftową!
ROPĄ NAFTOWĄ

Jak inwestować w ropę naftową i handlować nią?

Handluj ropą naftową!
KUP
SPRZEDAJ

79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Wśród surowców najbardziej poszukiwanych przez handlowców internetowych i najpopularniejszych na platformach transakcyjnych i pośród bankowych produktów inwestycyjnych ropa naftowa jest bez wątpienia kluczowym aktywem. Aby jednak spekulować na kursie baryłki ropy naftowej trzeba wiedzieć, w jaki sposób jej cena jest obliczana i jakie czynniki najbardziej na nią wpływają. Przedstawiamy więc wyjaśnienia które pomogą Ci to zrozumieć.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Wzrost światowego popytu na ropę naftową wynikający ze wzrostu gospodarczego i rozwoju przemysłu.

Analiza nr 2

Czynniki naturalne: Zajmując pozycje długie na ropie naftowej należy wziąć pod uwagę statystyki dotyczące złóż ropy naftowej i ich wyczerpywania w perspektywie długoterminowej. Jednocześnie globalne ocieplenie powinno doprowadzić do spadku zużycia ropy.

Analiza nr 3

Czynniki geopolityczne: Różne konflikty i porozumienia między krajami będącymi konsumentami i producentami mają silny wpływ na ceny w perspektywie krótkoterminowej.

Analiza nr 4

Na ceny ropy naftowej silny wpływ mają również poziomy zapasów, publikowane w szczególności przez Stany Zjednoczone.

Jak inwestować w ropę naftową i handlować nią?
Handluj ropą naftową!
Kupić (CFD)
Sprzedać (CFD)
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Handluj ropą naftową!

Ogólne informacje o ropie

Ropa naftowa w obrocie na giełdzie, czyli taka, na której można spekulować online, jest sprzedawana w formie baryłki ropy naftowej. Nie uwzględnia się zatem produktów rafinowanych ani spółek naftowych. 

Ropa sprzedawana jest codziennie na rynku kasowym (spot), zwanym również rynkiem transakcji natychmiastowych, w formie kontraktów terminowych. Kontrakty te są pewnego rodzaju zobowiązaniami do zakupu lub sprzedaży określonej z góry liczby baryłek w terminie zapadalności, zwykle od 3 do 6 miesięcy. Cena sprzedaży lub zakupu jest oczywiście znana z góry. Umowy te są nazywane „papierowymi baryłkami”. To właśnie te kontrakty pozwalają przedsiębiorcom zabezpieczyć się przed ryzykiem nadmiernych wahań cen. 

Jednak ropa naftowa jest tak interesująca dla inwestorów przede wszystkim ze względu na dużą zmienność jej cen, a co za tym idzie, możliwość uchwycenia silnych wahań cen w bardzo krótkim czasie.

 

Wprowadzenie na giełdę i notowanie ropy

W zależności od platformy transakcyjnej, z której będziesz korzystać, lub produktów inwestycyjnych oferowanych przez Twój bank, spotkasz dwa główne rodzaje ropy naftowej. Notowanie ropy naftowej dotyczy ropy WTI (West Texas Intermediate), która jest ropą naftową produkowaną i składowaną w Stanach Zjednoczonych, oraz ropy Brent, która jest surową ropą z Morza Północnego. Istnieje oczywiście kilka innych, mniej znanych rodzajów ropy naftowej, takich jak Dubai Light i Arabian Light.

Powyższe notowania ropy naftowej są klasyfikowane według ich jakości, a co za tym idzie, według łatwości uzyskania z niej produktów rafinowanych, takich jak benzyna.

Ropa naftowa jest notowana na dwóch głównych rynkach spot i kontraktów terminowych, a mianowicie na NYMEX (New York Mercantile Exchange) i IPE (International Petroleum Exchange) z siedzibą w Londynie. Nie bierzemy pod uwagę rynków spot produktów rafinowanych lub gotowych, ponieważ są one bardzo liczne i na ogół znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów rafinerii. Jednym z najbardziej znanych rynków ropy w Europie jest ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia).

Historia cen ropy naftowej pokazuje znaczny wzrost cen od 2002 r. z powodu dużego popytu ze strony wschodzących krajów azjatyckich, takich jak Chiny. Rekordowe notowanie WTI wynosiło 150 dolarów za baryłkę w 2008 roku.

Ostatnie kilka lat pokazało nam, że rynek ropy naftowej jest rynkiem bardzo niestabilnym, który może się raz ożywiać, raz załamywać. Jak więc można przewidzieć i tym samym wyprzedzić przyszłą zmianę na rynku ropy naftowej? Istnieją dwie metody pozwalające najlepiej przewidzieć przyszłe trendy na tym rynku w zależności od tego, czy chcesz inwestować krótkoterminowo czy długoterminowo.

W przypadku długoterminowych strategii inwestycyjnych należy uwzględnić przede wszystkim zmiany podaży i popytu. Popyt określa zużycie ropy naftowej przez kraje importujące ropę naftową i uprzemysłowione. To właśnie sektor przemysłowy zużywa najwięcej ropy naftowej. W związku z tym okresy wzrostu gospodarczego często mają tendencję do zwiększania popytu na ropę, a tym samym podnoszą cenę za baryłkę. Analizując perspektywy wzrostu krajów uprzemysłowionych można zatem przewidzieć tendencje światowego popytu w nadchodzących latach. Z drugiej strony wiemy również, że okresy kryzysu, jak to miało miejsce w przypadku pandemii Covid w 2020 roku, prowadzą do znacznego spadku popytu. Tego typu zdarzenia mogą zatem prowadzić do gwałtownego spadku ceny baryłki. W tym przypadku z powodu koronawirusa cena ropy naftowej była nawet chwilowo ujemna, ponieważ producenci nie mieli już wystarczająco dużo miejsca do przechowywania wyprodukowanych baryłek.

W przypadku strategii krótkoterminowych stosuje się zupełnie inną metodę przewidywania zmian na rynku ropy naftowej. Polega ona oczywiście w dużej mierze na analizie technicznej, ponieważ ropa naftowa jest aktywem spekulacyjnym, na który bardzo silny wpływ mają psychologiczne skutki rynku. Należy zatem wiedzieć, w jaki sposób inwestorzy będą zajmować strategiczne pozycje, aby określić przyszły trend kursu ropy naftowej. W tym celu wykorzystasz również dane fundamentalne, które mają prawie natychmiastowy wpływ na cenę baryłki. Zaliczają się do nich m.in. cotygodniowa publikacja zapasów USA w kalendarzu ekonomicznym, wartość dolara amerykańskiego w stosunku do euro, decyzje OPEC oraz wiadomości geopolityczne dotyczące krajów eksportujących ropę. Chociaż wydarzenia te mają wyraźny wpływ na rynek, zanim zajmiesz pozycję musisz również wziąć pod uwagę prognozy tych publikacji przez inwestorów. Dobrze wykonane prognozy mogą się przydać do przeprowadzenia interesujących transakcji.

Niezależnie od celu inwestycyjnego, dzięki dobrej znajomości rynku można zatem przewidzieć ogólną zmianę rynku ropy naftowej w celu stworzenia skutecznych strategii. Należy jednak pamiętać o zabezpieczeniu pozycji składając zlecenia stop na poziomie wysokim i niskim, które sprawią, że pewne progi nie zostaną przekroczone.

 

Jak inwestować w sektor ropy naftowej?

Istnieje wiele różnych sposobów inwestowania na rynku ropy naftowej. Można subskrybować zarówno bankowy produkt inwestycyjny umożliwiający włączenie ropy naftowej do portfela poprzez specjalne umowy, takie jak ETF lub Warranty. Ale można również wybrać spekulowanie na cenie baryłki ropy naftowej przy użyciu kontraktów oferowanych przez brokerów internetowych, takich jak CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe. Niektórzy inwestorzy wybierają handel ropą naftową stawiając na akcje największych firm w tym sektorze.

Inwestorzy spekulujący na giełdzie za pomocą bankowego produktu inwestycyjnego subskrybują często produkty inwestycyjne zawierające ropę naftową. Jednakże produkty i dodatki, które umożliwiają takie inwestycje w ropę naftową, nie są liczne i zasadniczo obejmują inne aktywa, w tym inne surowce.

Alternatywą jest handel ropą naftową za pomocą kontraktów CFD oferowanych przez brokerów internetowych, który nie polega na kupnie i sprzedaży baryłek ropy naftowej, lecz na zajmowaniu pozycji na wzrost lub na spadek ceny baryłki ropy WTI lub Brent. Dokładniej rzecz biorąc, celem jest wykrycie ruchu ceny tego składnika aktywów w górę lub w dół i zajęcie pozycji na przewidywanym trendzie na krótszy lub dłuższy okres czasu. Zrealizowany zysk lub strata odpowiada tu różnicy między ceną ropy w chwili otwarcia pozycji a jej ceną w chwili zamknięcia. Pomimo swojej dostępności dla osób fizycznych, handel online jest działalnością ryzykowną i powinien być zarezerwowany dla inwestorów, którzy rozumieją, jak działają rynki i wiedzą, jak wdrożyć strategię dobrego zarządzania pieniędzmi.

Trzecią metodą spekulowania na rynku naftowym jest kupowanie w celach spekulacyjnych akcji koncernów naftowych. Istotnie firmy takie jak Total, BP, Royal Dutch Shell lub Saudi Aramco są przykładami akcji, na które silny wpływ mają zmiany ceny ropy naftowej i które mogą stanowić alternatywę dla inwestycji w ropę. Można kupować te papiery wartościowe w ramach klasycznego portfela akcji, tj. na przykład rachunku papierów wartościowych lub planu oszczędzania w akcjach (PEA), lub spekulować na ich cenie online za pomocą kontraktów CFD za pośrednictwem platform transakcyjnych autoryzowanych brokerów.

Ostatecznie wybór jednej lub drugiej z tych metod inwestycyjnych będzie w dużej mierze zależał od twojego profilu inwestora, znajomości tego rynku, horyzontu inwestycyjnego i osobistej awersji do ryzyka.

 

Handel ropą w czasie bessy: Kiedy i jak postępować?

Jak wyjaśniono powyżej, ropa naftowa jest aktywem szczególnie zmiennym, które odnotowuje kolejno spadki i wzrosty. Jednakże, chociaż wielu inwestorów decyduje się stawiać na wzrost tego aktywa, można, i jest to czasem nawet mądre, podstawić na spadek ceny ropy. W tym celu trzeba oczywiście najpierw zidentyfikować przyszłe trendy spadkowe baryłki ropy. Na spadek ceny baryłki może mieć wpływ wiele czynników.

Wiadomo na przykład, że na cenę ropy naftowej bezpośredni wpływ ma różnica między podażą a popytem. Oba te elementy można analizować na podstawie pewnych identyfikowalnych danych. Wiemy, że podaż pochodzi od firm, które wydobywają ropę naftową i że OPEC – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową ­– reguluje ten rynek między innymi poprzez ustalanie kwot produkcyjnych dla każdego z jej członków. Z tego powodu decyzja OPEC będzie miała bezpośredni wpływ na światową podaż ropy naftowej, a tym samym pośrednio na cenę czarnego złota. Wiemy na przykład, że gdy kwoty są wysokie, a produkcja duża, ceny czarnego złota mają tendencję do spadku.

Kolejnym czynnikiem, który może prowadzić do znacznego spadku cen ropy naftowej, są kryzysy i wstrząsy naftowe. Stało się tak w czasie kryzysu w 2008 r., kiedy światowy przemysł doświadczył gwałtownego spowolnienia działalności, a tym samym znacznego spadku konsumpcji ropy naftowej i popytu na nią. Baryłka ropy spadła wtedy o 100 dolarów. W 2014 roku decyzja OPEC o niezmniejszaniu produkcji w sytuacji, gdy popyt się zmniejszał, doprowadziła do spadku ceny ropy o blisko 60% i zapoczątkowała kryzys naftowy w 2015 roku, podczas którego cena baryłki spadła do 27 dolarów w styczniu 2016 roku. W ostatnim czasie kryzys związany z koronawirusem, który praktycznie zatrzymał konsumpcję w przemyśle na całym świecie ze względu na zakaz wychodzenia z domów, doprowadził nawet do ujemnych cen za baryłkę ropy naftowej.

Do spadku cen ropy naftowej mogą również prowadzić inne czynniki, takie jak budowa nowych elektrowni jądrowych w niektórych krajach o dużym zużyciu ropy naftowej lub decyzje polityczne o ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych na rzecz energii ekologicznej w ramach polityki zrównoważonego rozwoju. Warto zauważyć, że rozwój alternatywnych źródeł energii może mieć negatywny wpływ na cenę ropy naftowej w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej.

W związku z tym, jeśli przewidujesz spadek ceny ropy naftowej, czy to w krótkim, średnim czy długim okresie, możesz zająć pozycję na spadek, wykorzystując kontrakty terminowe (CFD) oferowane przez internetowe platformy transakcyjne lub ETF czy akcje.

 

Handel ropą w czasie wzrostu: Kiedy i w jaki sposób?

Oczywiście cena ropy naftowej nie tylko spada, ale można również przewidzieć wzrost ceny tego surowca. Dlatego warto również znać czynniki, które prowadzą do gwałtownego wzrostu cen czarnego złota.

Jednym z czynników mających silny wpływ na cenę ropy jest spadek kursu dolara amerykańskiego. Przypomnijmy, że to właśnie w tej walucie notowana jest cena czarnego złota, podobnie jak wielu innych surowców. W związku z tym kiedy dolar jest słaby w stosunku do innych walut, kurs wymiany walut  jest dla korzystny dla importerów, którzy kupują więcej. W wyniku tego cena ropy naftowej zaczyna rosnąć.

Podobnie wzrost światowego popytu na ropę naftową będzie miał pozytywny wpływ na jej cenę. Popyt ten jest jednak ściśle związany ze wzrostem niektórych potęg gospodarczych lub z rozwojem rynków wschodzących, ponieważ to właśnie przemysł zużywa najwięcej ropy naftowej do produkcji. Popyt ten należy również porównać z podażą. Istotnie produkcja krajów będących głównymi producentami ropy naftowej będzie miała bezpośredni wpływ na cenę ropy naftowej. Należy zatem zwracać uwagę na decyzje OPEC i Rosji dotyczące kwot produkcyjnych. Rzeczywiście często zdarza się, że w okresach słabego popytu na ropę naftową OPEC lub OPEC + podejmują decyzję o drastycznym zmniejszeniu produkcji każdego kraju w celu wywołania wzrostu ceny baryłki.

Ponadto, mniej lub bardziej silny wpływ na wahania ceny czarnego złota ma również sytuacja geopolityczna w krajach produkujących i importujących ropę naftową. Wiemy przecież, że konflikty zbrojne i napięcia dyplomatyczne mają wpływ na ten surowiec i zmiany jego ceny. Kilka wydarzeń, takich jak Arabska Wiosna Ludów lub projekty nuklearne niektórych krajów, takich jak Iran, spowodowały już w przeszłości gwałtowny wzrost cen. Ogólnie rzecz biorąc, niestabilność polityczna czy zagrożenia i ataki ze strony islamu wywołują niepokój na rynkach i obawy przed niedoborami ropy naftowej, a tym samym podnoszą cenę czarnego złota.

Jeśli przewidujesz wzrost cen ropy naftowej, możesz spekulować na tym rynku na wiele sposobów, m.in. kupując akcje dużych firm naftowych, zajmując pozycję na wzrost ceny baryłki ropy kupując CFD lub zawierając konkretny kontrakt giełdowy.

 

Analiza fundamentalna i analiza techniczna ropy naftowej:

Aby w jakikolwiek sposób handlować ropą naftową, należy oczywiście wiedzieć, jak najlepiej dostrzec i przewidywać przyszłe zmiany tego aktywa. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie dwóch rodzajów analizy ceny za baryłkę, a mianowicie analizy technicznej i analizy fundamentalnej.

Analiza fundamentalna polega na badaniu czynników zewnętrznych, które będą miały wpływ na cenę ropy. Są to w szczególności:

Z kolei analiza techniczna opiera się na analizie historycznych wykresów giełdowych ropy naftowej. Analiza ta pozwala w szczególności wykryć sygnały wzrostu i spadku cen za pomocą różnych wskaźników. Wskaźnikami najczęściej używanymi przez inwestorów w czarne złoto są MACD, średnie kroczące, punkty zwrotne, wstęgi Bollingera oraz poziomy wsparcia technicznego i oporu. Oczywiście zaleca się stosowanie konfigurowalnych wykresów, ponieważ umożliwiają one wyświetlanie kilku wskaźników jednocześnie, a tym samym szybszy odczyt sygnałów.

Te dwa rodzaje analizy należy oczywiście stosować łącznie, a nie osobno, i przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji i zajęciem pozycji na rynku warto upewnić się, że sygnały techniczne i fundamentalne wskazują ten sam kierunek. Zanim zaczniesz inwestować możesz oczywiście przetestować swoje strategie za pomocą konta demo.

Najczęściej zadawane pytania

Czy można handlować ropą w czasie bessy?

Handlowanie ropą naftową w czasie bessy, czyli zajmowanie pozycji krótkiej na tym surowcu, bez konieczności jego kupna, jest całkowicie możliwe. Działanie takie jest dostępne dzięki szczególnym kontraktom, takim jak kontrakty na różnice kursowe, lub inaczej CFD. Wystarczy handlować na spadku ceny ropy, a Twój zysk lub strata będą równe różnicy między ceną otwarcia i zamknięcia pozycji.

Jaki jest najlepszy moment na kupno ropy?

Najlepszym momentem na wykorzystanie hossy na rynku ropy naftowej jest jak najszybsze zajęcie pozycji, kiedy zaczyna się trend wzrostowy. Warto wiedzieć, że początkiem zmiennych i utrzymujących się trendów wzrostowych są często wydarzenia, takie jak informacja o niższych niż oczekiwane zapasach, decyzja OPEC o zmniejszeniu produkcji lub wzrost kursu dolara amerykańskiego na rynku walutowym.

Jak analizować trend ropy naftowej?

Aby przeprowadzić udaną analizę ceny ropy naftowej i zrozumieć, jakie są obecne i przyszłe trendy, należy zastosować jednocześnie dwa rodzaje analizy. Pierwszą z nich jest oczywiście analiza techniczna polegająca na sprawdzeniu kilku wskaźników graficznych, takich jak zmienność i wskaźniki trendów, a drugą analiza fundamentalna polegająca na sprawdzeniu wiadomości i publikacji, które mogą mieć wpływ na cenę tego instrumentu na rynku.

Handluj ropą naftową!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.