Inwestuj w Nikkei 225!
NIKKEI 225

Analiza Nikkei 225 na żywo (Giełda w Tokio)

Inwestuj w Nikkei 225!
KUP
SPRZEDAJ

{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Giełda Papierów Wartościowych w Tokio jest drugą co do wielkości giełdą na świecie. Dlatego ważne jest, aby o tym wiedzieć i móc śledzić go ją żywo, zwłaszcza jeśli spekulujesz na instrumentach giełdowych, takich jak główne indeksy lub akcje notowane na giełdzie. Znajdziesz tuta istotne informacje na temat giełdy i wskazówki, jak śledzić ją na żywo.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Jednym z najważniejszych elementów w analizie fundamentalnej Nikkei 225 jest jen i wahania jego kursu. Wiemy, że Japonia eksportuje dużo i że jej gospodarka jest w dużej mierze zależna od tego eksportu. Ponadto, gdy jen jest słaby, firmy japońskie są bardziej konkurencyjne, a Nikkei rośnie.

Analiza nr 2

Oczywiście będziemy również śledzić najważniejsze wiadomości z japońskiego rynku biznesowego oraz najistotniejsze wydarzenia dotyczące spółek notowanych w tym indeksie. 

Analiza nr 3

Inne wskaźniki również mogą pomóc w lepszym zrozumieniu, jak działa gospodarka kraju, a tym samym jego przedsiębiorstwa. Należą do nich m.in. dane liczbowe dotyczące dóbr konsumpcyjnych, PKB, dochodów konsumentów i siły nabywczej ogólnie.

Analiza Nikkei 225 na żywo (Giełda w Tokio)
Inwestuj w Nikkei 225!
Kupić
Sprzedać
{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
Inwestuj w Nikkei 225!

Ogólna prezentacja indeksu Nikkei 225:

Nikkei 225 jest obecnie głównym indeksem giełdowym Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Japonii. Tokijska Giełda Papierów Wartościowych, obecnie nazywana „JEG” – Japan Exchange Group, jest w pewnym sensie oficjalną giełdą w Japonii. Notowane są na niej akcje ponad 2400 spółek, co czyni ją drugą co do wielkości giełdą na świecie po NYSE (New York Stock Exchange). Została założona w 1978 roku i przechodziła stopniowe zmiany, włączając TSE (Tokijska Giełda Papierów Wartościowych) i Giełdę w Osace, i stając się w 2006 roku Tokijską Giełdą Papierów Wartościowych, jaką znamy obecnie.

Nazwa Nikkei 225 pochodzi od skrótu „Nihon Keizai Shinbun”, nazwy dziennika, który publikuje kurs tego indeksu. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, Nikkei 225 składa się z 225 spółek, notowanych na giełdzie w Japonii, o największej płynności. Tak więc obserwując zmiany cen i poziom Nikkei 225, można obserwować kondycję gospodarczą całego kraju. Indeks ten składa się z akcji wielu różnych sektorów, od firm technologicznych, przez firmy farmaceutyczne i inżynieryjne, po firmy motoryzacyjne.

 

Spółki notowane na giełdzie

Jak to już ma miejsce w przypadku innych międzynarodowych wskaźników, takich jak CAC 40 lub FTSE 100, liczba 225 po NIKKEI odpowiada liczbie spółek wchodzących w skład tego indeksu. Tak więc NIKKEI 225 informuje o 225 akcjach japońskich spółek o najwyższej kapitalizacji rynkowej, z których wszystkie są notowane na rynku TSE.

Należy zauważyć, że przy obliczaniu indeksu NIKKEI 225 nie uwzględnia się kapitalizacji rynkowych, lecz jedynie ceny akcji spółek notowanych na giełdzie w sposób ciągły. Ten rodzaj indeksu jest zatem nietypowy i nazywany jest „indeksem giełdowym ważonym wartością rynkową akcji”.

Podobnie jak w przypadku innych głównych indeksów giełdowych, NIKKEI jest skonstruowany w taki sposób, aby jak najdokładniej odzwierciedlać sytuację gospodarczą Japonii. Spółki notowane na giełdzie są zatem w większości reprezentatywne dla głównych sektorów japońskiej gospodarki i są pod bezpośrednim wpływem polityki gospodarczej kraju oraz jego stosunków międzynarodowych. 

Należy również zauważyć, że skład NIKKEI 225 jest weryfikowany we wrześniu każdego roku – papiery wartościowe spółek odnotowujących spadek są zastępowane akcjami, których cena rośnie, zawsze na podstawie poziomu ceny akcji, a nie ich kapitalizacji rynkowej.

 

Utworzenie i notowanie Nikkei 225:

Indeks Nikkei 225 został utworzony w maju 1949 r. z wartością 100 punktów. Do notowania Nikkei oblicza się średnią arytmetyczną cen akcji spółek indeksu, bez ważenia kapitalizacją rynkową, jak ma to miejsce w przypadku niektórych innych głównych indeksów giełdowych.

W przeszłości indeks Nikkei 225 Index odnotował okres silnego wzrostu z udziałem kapitału światowego. W 1989 r. indeks osiągnął rekordowy poziom 40.000 punktów, ale ostatecznie spadł do 15.000 punktów w 1992 r. po pęknięciu bańki finansowej. Spadek pogłębiał się w latach 2000-2003, osiągając najniższy poziom w ciągu dwudziestu lat.

Jednak dzięki atrakcyjności rynku japońskiego, po okresie stagnacji trwającemu prawie 10 lat, Nikkei 225 w końcu odzyskał wiele punktów, osiągając na koniec 2005 roku poziom 16.000 punktów.

W 2013 roku, w następstwie nowych wyborów prezydenckich i wdrożenia reform mających na celu ożywienie japońskiej gospodarki, indeks Nikkei 225 dokonał wyczynu osiągając 57% wzrostu, co było jego najlepszym wynikiem od 1972 roku. W kwietniu 2015 roku Nikkei 225 wystrzelił do 20.000 punktów.

 

Obliczanie indeksu

Przyjrzyjmy się teraz, jak obliczany jest indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Tokio. Jak można się domyślać, cena tego indeksu jest obliczana na podstawie 225 papierów wartościowych, które go tworzą i które dotyczą 6 głównych sektorów działalności, a mianowicie: technologii, finansów, dóbr konsumpcyjnych, towarów, dóbr inwestycyjnych, transportu i usług komunalnych. Istotna jest tu znajomość sektorów działalności najliczniej reprezentowanych w tym indeksie, w szczególności towarów i technologii.

225 spółek wchodzących w skład głównego indeksu giełdowego Japonii jest wybieranych przez komitet Nihon Keizai Shimbun i podlega corocznej weryfikacji na jesieni. Zmiana w składzie tego indeksu następuje w październiku każdego roku.

Nikkei 225 jest obliczany w ten sam sposób, co amerykański indeks Dow Jones, ponieważ jest wynikiem średniej arytmetycznej i nie uwzględnia kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w jego skład. Zatem przedsiębiorstwa uzyskują wyższą lub niższą pozycję w tym indeksie tylko na podstawie cen ich papierów wartościowych.

Dokładniej rzecz biorąc, wzór obliczania ceny Nikkei 225 jest następujący:

Nikkei 225 = (średnia cena akcji na dzień T x wartość bazowa) / średnia cen korygowanych

Można zatem powiedzieć, że indeks Nikkei 225 Index odzwierciedla sumę cen 225 głównych akcji na japońskiej giełdzie papierów wartościowych w chwili dokonywania obliczeń. Podział uzyskanego wyniku przez średnią korygowanych cen akcji umożliwia uwzględnienie pewnych szczególnych sytuacji, takich jak konsolidacja akcji, podziały wartości nominalnej czy podziały spółek. Te różne czynniki, które nie są bezpośrednio skorelowane z rynkiem, mają zatem mniej bezpośredni wpływ na wartość tego indeksu, co sprawia, że pozostaje on względnie reprezentatywny dla japońskiej rzeczywistości gospodarczej.

Oczywiście nigdy nie będziesz musiał sam obliczać wartości tego indeksu giełdowego, ponieważ jego cena będzie wyświetlana w czasie rzeczywistym podczas sesji transakcyjnych.

 

Inne wskaźniki

Indeks giełdowy Nikkei 225 jest obecnie indeksem referencyjnym dla japońskiej giełdy papierów wartościowych i jest bez wątpienia indeksem najczęściej wykorzystywanym przez inwestorów i analityków. Jednak w rzeczywistości nie jest to jedyny indeks w tym kraju, w którym są jeszcze dwa inne na tyle ważne indeksy, że przedstawimy je szczegółowo poniżej. Są to Nikkei 300 i Topix.

Zacznijmy od przedstawienia indeksu Nikkei 300, który został wprowadzony na rynek w 1993 roku, ale w rzeczywistości jest obliczany wstecznie od 1982 roku, z wartością bazową 100. W przeciwieństwie do indeksu Nikkei 225, Nikkei 300 jest indeksem ważonym kapitalizacją spółek wchodzących w jego skład, które są 300 największymi spółkami na rynku japońskim. Wszystkie jego spółki są notowane w pierwszej sekcji tokijskiej giełdy papierów wartościowych i są wybierane w zależności od wielkości ich całkowitej kapitalizacji rynkowej. Ogólnie rzecz biorąc, analitycy ekonomiczni specjalizujący się w rynku japońskim uważają, że Nikkei 300 jest bardziej zrównoważony pod względem płynności, stabilności i podziału na sektory niż Nikkei 225. Podobnie jak w przypadku głównego indeksu, skład Nikkei 300 jest co roku poddawany weryfikacji w celu jak najwierniejszego odzwierciedlenia japońskiej sytuacji gospodarczej i finansowej.

Topix, którego nazwa faktycznie oznacza Tokyo Price Index, został wprowadzony na rynek w 1986 r. z wartością bazową 100 punktów. Jest to najbardziej reprezentatywny japoński indeks giełdowy, ponieważ uwzględnia prawie 2000 różnych papierów wartościowych notowanych na giełdzie w Tokio. Podobnie jak w przypadku Nikkei 300, obliczanie Topix uwzględnia ważenie całkowitą kapitalizacją rynkową spółek. Jego kurs jest również korygowany w zależności od free float, czyli liczby akcji spółki, które mogą być przedmiotem obrotu giełdowego. Co więcej, tylko przedsiębiorstwa o wskaźniku free float wynoszącym co najmniej 30% kwalifikują się do włączenia do Topix. Należy również zauważyć, że indeks Topix jest uzupełniany przez inne drugorzędne indeksy zwane subindeksami, takie jak Topix Index Growth lub Topix Small Growth. Wreszcie, indeks Topix jest obliczany poprzez uwzględnienie wszystkich krajowych akcji zwykłych, które są notowane w pierwszej sekcji tokijskiej giełdy papierów wartościowych. Indeks ten jest coraz częściej stosowany w świecie handlu.

Najczęściej zadawane pytania

Jak się nazywa Giełda Papierów Wartościowych w Tokio?

Giełda Papierów Wartościowych w Tokio jest również znana pod nazwą Kabutocho. W rzeczywistości jest to nazwa dzielnicy, w której się znajduje, tak samo, jak nowojorska giełda papierów wartościowych nazywana jest czasami Wall Street. Nazwa pochodzi od spółki kabushiki kaisha, która nie jest notowana na giełdzie. Posiada dziewięciu dyrektorów, czterech audytorów i ośmiu dyrektorów wykonawczych i nadal ma siedzibę pod adresem 2-1 Nihonbashi-kabutochō, Chūō-ku w Tokio w Japonii.

Jakie strategiczne sojusze zawarła Giełda Papierów Wartościowych w Tokio?

Giełda Papierów Wartościowych w Tokio nawiązała wiele strategicznych partnerstw i sojuszy z innymi centrami finansowymi. Szukając głównie partnerów w Azji, giełda ta ogłosiła niedawno, że chce współpracować z Giełdą Singapurską w zakresie oferowania produktów giełdowych. Mogłaby zatem dokonać strategicznej inwestycji, biorąc znaczący udział we wzroście Giełdy Singapurskiej.

Kiedy powstała Giełda Papierów Wartościowych w Tokio?

Giełda Papierów Wartościowych w Tokio została po raz pierwszy otwarta w maju 1878 roku pod nazwą Tokyo Kabushiki Torihikijo. W 1943 rroku została powiązana z dziesięcioma innymi giełdami i stała się główną giełdą w kraju. W 1949 roku giełda przyjęła swoją obecną nazwę. Następnie w latach 80. na giełdzie w Tokio nastąpił gwałtowny wzrost kursów papierów wartościowych.

Inwestuj w Nikkei 225!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.