Handluj na Nowojorskiej Giełdzie!
NYSE

Godziny otwarcia giełdy w Nowym Jorku

Handluj na Nowojorskiej Giełdzie!
KUP
SPRZEDAJ

{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Decydując się na samodzielne spekulowanie na rynkach finansowych, tj. za pomocą kontraktów CFD na platformach transakcyjnych, musisz koniecznie znać instrumenty, w które inwestujesz, a w szczególności godziny otwarcia tych rynków. Przedstawimy je poniżej podając godziny otwarcia Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, która jest obecnie jedną z najważniejszych giełd na świecie.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Obraz całej amerykańskiej gospodarki, ponieważ giełda często będzie się odnotowywała wzrost w okresach wzrostu i na odwrót. Wskaźnikami, które należy tu uwzględnić, są: zmiana stopy zatrudnienia, polityka Rezerwy Federalnej, która jest bankiem centralnym kraju, sprawozdania dotyczące inflacji CPI i PCE, dane dotyczące sprzedaży detalicznej oraz badania ISM małych i średnich przedsiębiorstw w sektorach usług i przemysłu.

Analiza nr 2

Polityka Stanów Zjednoczonych: Należy monitorować zmiany polityki podatkowej rządu USA, w szczególności w okresach wyborczych i podczas prezentacji programów kandydatów.

Analiza nr 3

Międzynarodowe konflikty Stanów Zjednoczonych: Podobnie jak w przypadku sporu handlowego między USA i Chinami, każdy spór między tym krajem a innym może generować poważne ryzyko dla rynku, a tym samym większą niestabilność tego centrum finansowego.

Analiza nr 4

Wiadomości z głównych sektorów gospodarki i największych firm amerykańskich. Firmy te mogą mogą samodzielnie mieć znaczący wpływ na ceny głównych indeksów amerykańskich z uwagi na ich znaczenie w tych indeksach.

Analiza nr 5

Światowa kondycja gospodarcza: Stany Zjednoczone są krajem, który w dużej mierze utrzymuje się z eksportu za granicę, należy więc ściśle monitorować światową kondycję gospodarczą.

Analiza nr 6

Notowanie dolara: Wartość waluty amerykańskiej w stosunku do innych walut Forex będzie miała również wpływ na konkurencyjność kraju, a tym samym na zmiany na jego głównych rynkach finansowych.

Godziny otwarcia giełdy w Nowym Jorku
Handluj na Nowojorskiej Giełdzie!
Kupić
Sprzedać
{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
Handluj na Nowojorskiej Giełdzie!

Jakie są godziny otwarcia Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych?

Giełda New York Stock Exchange, lub inaczej NYSE, otwarta jest w następujących godzinach:

Ale uwaga! To są amerykańskie godziny otwarcia i zamknięcia. Oznacza to, że giełda otwiera się o godz. 15.30 i zamyka o godz. 22.00 czasu polskiego .

 

Dlaczego musisz znać te godziny?

Godziny otwarcia Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych są bardzo ważne, ponieważ pozwalają śledzić na żywo ceny instrumentów, które są na niej notowane, jak większość akcji amerykańskich spółek, takich jak Google lub Meta.

 

Porada odnośnie Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych:

Zanim zaczniesz spekulować online na Nowojorskiej Giełdzie, przeczytaj co koniecznie musisz wiedzieć o tym głównym centrum finansowym międzynarodowej giełdy papierów wartościowych.

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, zwana jest NYSE lub New York Stock Exchange. Jest to w rzeczywistości główna platforma wymiany papierów wartościowych Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ale także największa giełda na świecie. Inwestorzy i traderzy nazywają ją często „Wall Street”.

Jedną z osobliwości Nowojorskiej Giełdy jest to, że nie wszystkie transakcje są prowadzone w formie elektronicznej, ponieważ na aukcjach nadal handluje się akcjami.

Przed 1990 rokiem największy wolumen obrotu w Stanach Zjednoczonych i na świecie miała giełda NASDAQ, ale od tego czasu NYSE przejęła inicjatywę z całkowitą kapitalizacją rynkową wszystkich spółek notowanych na tej giełdzie trzykrotnie wyższą od kapitalizacji giełdy NASDAQ.

Właścicielem Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych jest NYSE Euronext (New York Stock Exchange Euronext). Grupa ta powstała w wyniku połączenia Euronext i Archipelago Holdings, które działały całkowicie elektronicznie.

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych znajduje się przy Wall Street 11, ale warto wiedzieć, że siedziba NYSE znajduje się przy Broad Street 18 w dzielnicy finansowej położonej na południu Manhattanu.

 

Kapitalizacja i indeksy giełdowe Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych:

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych jest największą giełdą na świecie, ponieważ notowane są na niej akcje prawie 3000 spółek o łącznej kapitalizacji rynkowej ponad 25 bln USD.

Na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowane są różne indeksy giełdowe, takie jak:

 

W jaki sposób są notowane te indeksy giełdowe powiązane z Nowojorską Giełdą Papierów Wartościowych:

Przedstawiliśmy powyżej dwa główne indeksy Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Należy jednak zauważyć, że te dwa indeksy różnią się od siebie, ponieważ nie są notowane w ten sam sposób, a ranking zawartych w nich spółek różni się znacznie w zależności od zastosowanej metody.

Głównym indeksem Nowojorskiej Giełdy jest oczywiście Dow Jones Industrial Average, nazywany również DJ30. Jego nazwa pochodzi od tego, że skupia 30 najważniejszych firm w Stanach Zjednoczonych. Znajdują się w nim akcje takich spółek jak Microsoft, Coca-Cola, czy Disney. W indeksie tym spółki są klasyfikowane według wartości ich akcji na giełdzie, w odróżnieniu od innych indeksów, które sporządzają ranking według kapitalizacji rynkowej.

Drugim głównym indeksem Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych jest S&P 500. Akronim S&P oznacza tutaj Standard & Poor’s. Chociaż nie jest pierwszym indeksem tej giełdy pod względem znaczenia, uznaje się go jednak za najbardziej reprezentatywny indeks giełdowy amerykańskiej gospodarki i jej rozwoju. Ranking sporządzany jest według kapitalizacji rynkowej spółek, a nie według wartości ich akcji, jak Dow Jones. Jak sama nazwa wskazuje, S&P 500 obejmuje 500 największych spółek o największej kapitalizacji rynkowej w Stanach Zjednoczonych. Jego nazwa pochodzi od spółki Standard & Poor’s, która prowadzi ten indeks giełdowy. Spółka ta jest również jedną z wiodących agencji ratingowych w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak Moody’s i Fitch Ratings. Jest również agencją ratingową odpowiedzialną za zarządzanie tym indeksem giełdowym.

 

Historia i rozwój Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych:

W celu pogłębienia wiedzy na temat Nowojorskiej Giełdy w Nowym Jorku, poznaj kilka historycznych dat.

Najczęściej zadawane pytania

W jakie dni Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych jest zamknięta?

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych jest zamknięta w dni świąteczne w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie: Nowy Rok 1 stycznia, trzeci poniedziałek stycznia w Dniu Martina Luthera Kinga, trzeci poniedziałek lutego w Dniu Prezydentów, Wielki Piątek, ostatni poniedziałek maja w Dzień Pamięci, 3/4 lipca w Dniu Niepodległości, pierwszy poniedziałek września w Święto Pracy, czwarty czwartek listopada w Święto Dziękczynienia i 25 grudnia w Boże Narodzenie.

Kiedy powstała Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych?

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych została utworzona w 1972 r. przez 24 brokerów, którzy spotkali się pod platanem na Wall Street w celu ustalenia jednolitej stawki prowizji od wszystkich sprzedawanych papierów wartościowych. W momencie jej utworzenia na giełdzie sprzedawano tylko pięć papierów wartościowych, w tym dwie akcje banków i trzy obligacje rządowe. Począwszy od 1817 roku na giełdzie obracano co najmniej 380.000 różnych akcji.

Jakie są główne indeksy na Nowojorskiej Giełdzie?

NYSE posiada obecnie trzy główne indeksy giełdowe: Dow Jones Industrial Average, który obejmuje 30 największych spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, S&P 500, który uwzględnia kapitalizację rynkową 500 amerykańskich spółek notowanych na giełdzie, oraz Nasdaq, który obejmuje głównie papiery wartościowe związane z zaawansowanymi technologiami, Internetem i IT. Nasdaq jest również drugim co do wielkości rynkiem akcji w Stanach Zjednoczonych.

Handluj na Nowojorskiej Giełdzie!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.