Czym jest Forex i jak działa?

Dowiedz się, jak spekulować na rynku walutowym, czytając wszystkie nasze artykuły poświęcone rynkowi Forex i inwestowaniu w główne waluty.

Inwestuj w waluty!
Il {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro.com
Jak analizować i handlować na rynku Forex?

Kursy wymiany głównych par walutowych

Definicja rynku Forex:

Forex jest również nazywany „rynkiem walutowym”. Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskiego terminu „Foreign Exchange”, czyli dosłownie „rynek wymiany walut”. Forex jest więc, jak sama nazwa wskazuje, rynkiem międzynarodowym, na którym handluje się walutami z różnych krajów lub regionów świata.

Można na przykład wymienić euro na dolary, jeny lub inne mniej lub bardziej egzotyczne waluty. Forex jest również rynkiem inwestycyjnym, który umożliwia inwestorom spekulowanie na kursie wymiany jednej waluty na drugą.  Inwestorzy, którzy inwestują na rynku Forex, nazywani są „traderami”.

 

Działanie rynku Forex:

Działanie rynku Forex jest dość proste do zrozumienia. Jego rolą jest określenie kursu wymiany jednej waluty na drugą, tj. wartości waluty w walutach obcych. W tym celu waluty nie są notowane pojedynczo, lecz w parach, zwanych również „parami krzyżowymi”.

Pary te wyrażone są skrótami lub akronimami, z których każdy reprezentuje jedną walutę. Na przykład para krzyżowa EUR/USD reprezentuje parę walutową euro/dolar i dlatego przedstawia kurs wymiany euro wyrażony w dolarach. Zatem jeżeli para krzyżowa EUR/USD jest notowana na poziomie 1,25 to oznacza, że jedno euro kosztuje 1,25 dolara. Należy pamiętać, że pierwsza waluta w parze jest nazywana „walutą bazową”, a druga waluta jest nazywana „walutą kwotowaną”.

Wartością używaną do wyrażenia tego kwotowania nazywamy „pipsem”.

W celu obliczenia tego kursu wymiany, Forex wykonuje obliczenia na podstawie różnicy między podażą a popytem. Im silniejszy jest popyt na daną walutę, tym wyższy będzie jej kurs wymiany.

 

Jak inwestować na rynku Forex?

Rynek Forex lub rynek walutowy jest jednym z najbardziej popularnych rynków dla prywatnych inwestorów z kilku powodów. Przede wszystkim jest to jedyny rynek, który jest dostępny 5 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Dzięki temu można spędzać wolny czas i spekulować wieczorem lub w weekend.
Ponadto, jest to rynek niezwykle zmienny i dlatego oferuje interesujące różnice cenowe na niektórych parach walutowych.

Aby inwestować na rynku Forex, należy najpierw otworzyć rachunek handlowy u regulowanego brokera oferującego tego typu usługi. Po zasileniu tego konta kapitałem inwestycyjnym, będziesz miał dostęp do platformy handlowej online, gdzie możesz zajmować pozycje na rosnące lub spadające kursy walut.

Pamiętaj, że handel na rynku Forex odbywa się zawsze w parach walutowych, takich jak EUR/USD, który jest kursem wymiany euro na dolara amerykańskiego. Tak więc, zajęcie pozycji wzrostowej na tej parze walutowej jest jak spekulacja, że euro wzrośnie w stosunku do dolara. W tym przypadku pierwsza waluta w parze, euro, jest określana jako "waluta bazowa", a druga waluta w parze, dolar, jest określana jako "waluta przeciwstawna".

Spekulacja na rynku Forex zawsze sprowadza się do spekulacji zmianami waluty bazowej w stosunku do waluty przeciwnej. Używając naszego przykładu, jeśli spodziewasz się wzrostu wartości euro w stosunku do wartości dolara, zajmiesz pozycję kupna na tej parze walutowej. Jeśli oczekujesz, że wartość euro spadnie w stosunku do dolara, zajmiesz krótką pozycję w tej parze walutowej.

Zyskiem lub stratą z tej transakcji będzie różnica w cenie pary walutowej pomiędzy momentem otwarcia i zamknięcia pozycji, ewentualnie powiększona o dźwignię finansową.

 

Zalety i wady rynku Forex

Rynek walutowy lub Forex jest rynkiem spekulacyjnym, który oferuje pewne korzyści, ale także pewne wady. Główne zalety tego rynku są następujące:

  • Możliwość inwestowania w dłuższych przedziałach czasowych
  • Wysoka płynność skutkująca stosunkowo niskimi opłatami lub spreadami
  • Ceny, które silnie reagują na komunikaty i wiadomości gospodarcze
  • Możliwość zajmowania zarówno pozycji kupna, jak i sprzedaży, a tym samym spekulowania na wzrostach i spadkach cen.

Oprócz tych kilku zalet, istnieją pewne wady rynku Forex i inwestowania w kursy walutowe:

  • Ryzyko utraty całego kapitału, szczególnie w przypadku korzystania z dźwigni finansowej, która powoduje straty na całej pozycji.
  • Ryzyko likwidacji konta ze względu na dużą zmienność rynku i czasami gwałtowne zmiany cen, które mogą skutkować zerowym lub ujemnym saldem na koncie, jeśli nie posiadasz wystarczających środków, co prowadzi do zamknięcia pozycji.
  • Wreszcie, ponieważ zmienność na rynku Forex jest jedną z najwyższych, rynek może ulegać gwałtownym wahaniom, a spread będzie pod wpływem tej zmienności. Zlecenia stop loss mogą być zatem realizowane po niekorzystnych cenach.

Zanim zaczniesz handlować na rynku Forex, musisz upewnić się, że rozumiesz rynek i sposób jego działania.