Jak wykorzystać kalendarz ekonomiczny do handlu?

Kalendarz ekonomiczny jest bez wątpienia jednym z najcenniejszych sprzymierzeńców traderów na rynku Forex, ponieważ pozwala wychwycić najlepsze wskaźniki dotyczące wielu walut.  

Handluj online już teraz!
{etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Jak wykorzystać kalendarz ekonomiczny do handlu?

Kalendarz ekonomiczny: Co to jest?

Kalendarz ekonomiczny jest pewnego rodzaju dziennikiem, w którym wymienione są wszystkie ważne wydarzenia ekonomiczne, lecz także niektóre wydarzenia polityczne, które mogą mieć wpływ na kursy walut. 

Dzięki temu kalendarzowi ekonomicznemu znamy z wyprzedzeniem daty kolejnych wpływowych wydarzeń, co pozwala przewidzieć skutki podania informacji, a zatem przewidzieć wzrosty lub odwrócenia trendów.

Dlatego też zdecydowanie zaleca się ścisłe monitorowanie tego kalendarza w celu wykrycia najlepszych możliwości w przyszłości.

Kalendarz ekonomiczny zawiera następujące wydarzenia:

 • Ogłoszenia o wynikach: Wyniki te monitoruje zdecydowana większość inwestorów i dlatego mają one duży wpływ na trendy papierów wartościowych.
 • Walne zgromadzenia: Mogą one zapoczątkować dużą zmianę w polityce firmy i podnieść lub obniżyć cenę akcji.
 • Terminy wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług: Stanowią one często okazje do zajęcia pozycji na rynku akcji.
 • Inne wydarzenia o mniejszym zasięgu, ale równie wpływowe, mogą być wpisane do kalendarza.

 

Jak interpretować kalendarz ekonomiczny?

Prawie wszystkie kalendarze ekonomiczne, które można znaleźć w Internecie, są przedstawione w formie tabeli. Informacje są zamieszczone według daty i porządku chronologicznego. Zwykle zawiera kilka kolumn, w tym następujące:

 • Nazwa spodziewanego wydarzenia
 • Godzina wydarzenia
 • Priorytet wydarzenia (tylko w niektórych kalendarzach)
 • Wartość wydarzenia
 • Wartość poprzednia
 • Konsensus (lub oczekiwana wartość)

Niektóre kalendarze ekonomiczne wskazują nawet instrumenty, na które ogłoszenie ma wpływ.

Dlatego interpretacja kalendarza ekonomicznego jest bardzo ważna. Interpretując należy przede wszystkim wziąć pod uwagę różnicę między wartością wydarzenia a jego poprzednią wartością przy użyciu konsensusu. To właśnie różnica między konsensusem a rzeczywistą wartością decyduje o kierunku zmiany ceny danego instrumentu.

 

Wskaźniki kalendarza ekonomicznego, których nie można pominąć:

Oczywiście nie wszystkie dane zawarte w kalendarzu ekonomicznym będą interesujące dla każdego inwestora. Musisz umieć znaleźć instrument, na którego wiadomość wpłynie i priorytet tego wpływu, w przypadku gdy używany kalendarz nie zawiera tych informacji.

 

W przypadku CFD najważniejsze są następujące wskaźniki:

 • Stopy procentowe: są one ustalane przez główne banki centralne po zakończeniu posiedzeń dotyczących polityki pieniężnej i mają bardzo silny wpływ na pary walutowe. Najczęściej jednak stopy te nie zmieniają się.
 • PKB: jest również kluczowym wskaźnikiem, ponieważ przedstawia całkowite bogactwo wytwarzane przez dany kraj lub grupę krajów w skali roku. Duża zmiana tej wartości na ogół generuje znaczne ruchy.
 • Wskaźnik cen konsumpcyjnych: zwany również CPI, jest używany do oceny poziomu inflacji w danym kraju lub obszarze geograficznym na podstawie płac, siły roboczej i bezrobocia.
 • Sprzedaż detaliczna: podobnie jak wskaźnik cen konsumpcyjnych, umożliwia on ocenę poziomu siły nabywczej kraju, a tym samym jego inflacji. Służy głównie do prognozowania przyszłych zmian innych wskaźników.
 • Dane dotyczące zatrudnienia i bezrobocia: statystyki te, wysoko cenione przez inwestorów, są na ogół dobrym odzwierciedleniem poziomu wzrostu danego kraju, a zatem mogą służyć jako znak ewentualnej zmiany w polityce pieniężnej tego kraju.

Oczywiście, w zależności od pary walutowej, którą śledzisz, inne wskaźniki mogą mieć znaczenie. Wiadomo na przykład, że na niektóre waluty wpływają zmiany i zapasy surowców.

Ponadto ważne jest, aby nigdy nie używać wyłącznie wskaźników z kalendarza ekonomicznego, lecz aby powiązać te informacje z danymi, jakie dostarcza analiza fundamentalna.

 

Inne dane fundamentalne, których nie ma w kalendarzu ekonomicznym:

Mimo iż kalendarz ekonomiczny jest bardzo interesującym źródłem informacji dla inwestorów na rynkach finansowych i jest na bieżąco uzupełniany o zdarzenia, które mają największy wpływ na ceny instrumentów, to jednak podstawowe informacje można znaleźć w innych miejscach.

Dlatego też, jeśli handlujesz akcjami na giełdzie, warto zapoznać się z pewnymi konkretnymi danymi związanymi z publikacjami ekonomicznymi spółki emitującej papiery wartościowe. Niezbędne są m.in. dane dotyczące wyników, zysków czy obrotów.

Możesz również subskrybować kanały informacyjne o instrumentach, które stale monitorujesz, dzięki czemu codziennie otrzymasz świeże wiadomości z rynków.

Należy również mieć świadomość, że na platformach transakcyjnych wiadomości rynkowe są publikowane na bieżąco i są dostępne bezpłatnie dla użytkowników.

 

Czy kalendarz ekonomiczny może być jedynym narzędziem używanym do prowadzenia strategii?

Kalendarz ekonomiczny jest niezbędnym narzędziem do prowadzenia strategii inwestycyjnej, jednak nie wystarcza, aby osiągać pewne zyski na rynkach. Kalendarz ekonomiczny powinien być stosowany w miarę możliwości równolegle z analizą techniczną.

Chociaż podstawowe wydarzenia i dane mają silny wpływ na ceny instrumentów, nie należy zapominać, że inwestorzy opierają swoje strategie również na danych graficznych i technicznych. Dlatego błędem byłoby nieuwzględnienie tych danych.

Kompletna analiza jest zatem sprytnym połączeniem analizy technicznej i fundamentalnej, wykonanej z pomocą kalendarza ekonomicznego i innych narzędzi, takich jak sygnały transakcyjne lub wskaźniki techniczne.

 

Gdzie i jak sprawdzić dobry kalendarz ekonomiczny?

Ogólnie rzecz biorąc, kalendarz ekonomiczny informuje o ważnych wydarzeniach z kalendarza Forex lub innych rynków finansowych. Niezależnie od miejsca sprawdzania kalendarza, informacje i wydarzenia są mniej więcej takie same, z dokładnymi datami i godzinami publikacji nowych wiadomości ekonomicznych, ale także innych przydatnych informacji, takich jak znaczenie tej publikacji dla rynku, a tym samym jej priorytet w zależności od instrument, w jaki się inwestuje.

Kalendarze ekonomiczne są oferowane przez strony internetowe zawierające informacje finansowe, ale również przez wszystkich brokerów internetowych Forex i CFD. Ale uwaga: Nie wszystkie kalendarze ekonomiczne oferują takie same korzyści.

W zależności od brokera, którego wybierzesz, będziesz mieć dostęp do kalendarzy ekonomicznych posiadających mniej lub bardziej praktyczne funkcje. Pośród najciekawszych funkcji można wymienić prognozy zachowania rynku i analityków w związku niektórymi informacjami. Dzięki tym prognozom można wykorzystać faktyczne dane, po ich opublikowaniu, jako potwierdzenie lub obalenie nastrojów rynkowych, a tym samym handlować na ich podstawie.

Kolejną funkcją niektórych kalendarzy ekonomicznych oferowaną przez niektórych brokerów jest wyświetlanie tylko tych danych, które mogą być interesujące dla danego inwestora, w zależności od instrumentów, którymi handluje. W ten sposób wyświetlają się tylko ważne publikacje, bez zbędnych informacji rozpraszających uwagę, co pozwala znacznie oszczędzić czas.

Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego brokera z uwagi na jakość informacji, które będzie dostarczał, a w szczególności jakość i możliwość personalizacji oferowanego kalendarza ekonomicznego. Nie zaniedbaj tego elementu, ponieważ szybko przekonasz się, że z kalendarza ekonomicznego korzysta się bardzo często podczas sesji transakcyjnych.

 

Czy naprawdę można polegać na danych opublikowanych w kalendarzu ekonomicznym?

Jak wskazano powyżej, sam kalendarz ekonomiczny nie pozwala na określenie przyszłego trendu danego instrumentu, nawet jeśli informacje w nim zawarte będą bardzo przydatne. Ale czy naprawdę można ufać opublikowanym w nim danym?

Przede wszystkim należy pamiętać, że główną funkcją kalendarza ekonomicznego jest umożliwienie przewidzenia reakcji rynku dzięki datom przyszłych publikacji oraz ewentualnie, gdy taka cecha jest oferowana, z pomocą prognoz analityków. Zatem, co jest logiczne, wiadomo, że zdecydowana większość inwestorów korzysta z informacji zawartych w tym kalendarzu ekonomicznym i wykorzystuje je również do zajmowania pozycji. W związku z tym konieczne jest również uwzględnienie przewidywanej reakcji tych inwestorów, która oczywiście będzie miała wpływ na ceny instrumentów.

Tak więc aby dobrze wykorzystać kalendarz ekonomiczny, należy rozumieć, że wpływ ważnej informacji na cenę instrumentów najczęściej występuje przed datą jej publikacji, ponieważ prawie wszyscy inwestorzy uprzedzają taką reakcję. Jednak po opublikowaniu informacji następują najczęściej korekty cen, które są większe lub mniejsze w zależności od wcześniejszych oczekiwań.

Istnieją zatem dwa sposoby handlu w oparciu o dane opublikowane w kalendarzu ekonomicznym. Można handlować zgodnie z trendem, zajmując pozycję w kierunku oczekiwań rynku, ale uwzględniając oficjalną publikację, aby w przypadku silnej korekty zatrzymać zyski we właściwym czasie, albo można poczekać na tę faktyczną publikację i grać na korekcie trendu, która będzie miała miejsce w zależności od tego, czy opublikowane dane będą się pokrywały z oczekiwaniami rynku, czy też nie.

Jak widać, czytanie, interpretowanie i używanie kalendarza ekonomicznego jako części strategii inwestycyjnej jest znacznie bardziej złożone niż się wydaje i wymaga dobrego zrozumienia dynamiki rynków i psychologii inwestorów.

Z drugiej strony, ważne jest również, aby wiedzieć, jak włączyć efekt publikacji do swojej strategii inwestycyjnej. Rzeczywiście, jak zapewne szybko się zorientujesz, rynki nie odzwierciedlają systematycznie wyników publikowanych w kalendarzu ekonomicznym. W związku z tym po każdym sprawdzeniu różnych wskaźników konieczna jest dobra analiza.

Dlatego też zdecydowanie polecamy ćwiczenie tego typu analizy fundamentalnej przy użyciu np. bezpłatnego rachunku demo, który oferuje większość poważnych brokerów. Takie ćwiczenia pozwolą Ci szybko zrozumieć, jakie dane mają największy wpływ na cenę instrumentów, którymi obracasz, oraz jakie strategie pozwolą Ci zmniejszyć poziom ryzyka zajętych pozycji, znaleźć najlepszy punkt wejścia lub wyjścia oraz uporządkować transakcje.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie informacje można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym?

Kalendarz ekonomiczny jest o tyle ciekawy, że zawiera wiele informacji o wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na rynek: nazwę wydarzenia, datę i godzinę wydarzenia, poziom ważności wydarzenia proponowany przez niektóre kalendarze, wartość wydarzenia, poprzednią wartość wydarzenia oraz konsensus odpowiadający wartości oczekiwanej.

Jak handlować z wykorzystaniem komunikatów gospodarczych?

Wielu inwestorów wdraża strategię transakcyjną opartą na ogłoszeniach gospodarczych w kalendarzu ekonomicznym. W tym celu koncentrują się na ważnych komunikatach gospodarczych, które często są synonimem zmienności na rynku. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, czy konsensus został uwzględniony przez rynek i czy wystąpił efekt ogłoszenia, który zmienia lub przyspiesza trend w momencie wystąpienia danego wydarzenia. Oczywiście, ta metoda handlu wymaga dużej koncentracji i dostępności w odpowiednim czasie.

Gdzie można znaleźć dobry kalendarz ekonomiczny?

Kalendarz ekonomiczny jest niezbędnym narzędziem do przeprowadzenia dobrej analizy fundamentalnej rynku, ale trzeba znaleźć dobry kalendarz, który zawiera odpowiednie informacje. W większości przypadków wysokiej jakości kalendarze ekonomiczne można znaleźć na platformach lub stronach internetowych brokerów i dealerów online, którzy oferują je swoim użytkownikom, aby pomóc im w tworzeniu dobrych strategii z kompletnymi elementami.

Handluj online już teraz!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.