Definicja handlu i jak to działa

Trading jest zajęciem, którym interesuje się coraz więcej osób, które chcą samodzielnie inwestować na rynkach. Zanim jednak rozpoczniesz tę aktywność, musisz wiedzieć, na czym ona tak naprawdę polega i jak ją uprawiać w najlepszych warunkach. Dlatego proponujemy, abyś dowiedział się tutaj, czym jest trading i jak działa ten rodzaj inwestycji.  

Zacznij inwestować już dziś
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Definicja handlu i jak to działa

Handel: definicja i globalne funkcjonowanie:

Trading to działalność inwestycyjna na rynkach finansowych polegająca na kupowaniu aktywów, takich jak akcje, indeksy, waluty, towary lub kryptowaluty, w celu ich późniejszej sprzedaży po korzystniejszej cenie i osiągnięcia zysku z różnicy cen.

Horyzont inwestycyjny różni się w zależności od strategii inwestora i może być krótko-, średnio- lub długoterminowy. Możliwe jest zatem zawieranie transakcji w ciągu jednego dnia, tygodnia lub kilku miesięcy.

Handel jest zatem działalnością obarczoną wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich profili inwestorów. Z tego względu konieczne jest dobre zrozumienie elementów dotyczących funkcjonowania rynku giełdowego i finansowego, takich jak :

  • Godziny notowań różnych aktywów
  • Czynniki wpływające na kształtowanie się ich cen
  • Opłaty i spready pobierane przez brokerów i dealerów
  • Zlecenia, których można użyć do zajęcia pozycji kupna lub sprzedaży
  • Różne rodzaje analizy, takie jak analiza techniczna i analiza fundamentalna

 

Jaki sprzęt komputerowy jest potrzebny do prowadzenia handlu?

Handel jest działalnością, która wymaga bardzo niewiele sprzętu. Aby rozpocząć pracę, nie trzeba mieć drogiego komputera wysokiej klasy. Wystarczy komputer podłączony do Internetu i ewentualnie drugi monitor, aby zapewnić sobie komfort handlu.

To podstawowe wyposażenie przyda się do przeprowadzania analiz różnych aktywów, w które inwestujesz, oraz do składania zleceń na rynku. Dlatego, jeśli jeszcze nie posiadasz tego materiału, przeznacz od 400 do 500 euro na zakup wydajnego komputera i około 200 euro na drugi ekran. Oprogramowanie transakcyjne działa na wszystkich urządzeniach, nawet tych podstawowych.

 

Jak zacząć przygodę z inwestowaniem, gdy jest się początkującym?

Aby rozpocząć działalność handlową, należy najpierw poćwiczyć na rachunku demonstracyjnym. Oczywiście, ten krok następuje po etapie szkolenia teoretycznego, które należy przeprowadzić, aby upewnić się, że rozumiemy, jak działa handel.

Rachunek treningowy pozwoli Ci przetestować swoje strategie i nauczyć się korzystać z platformy transakcyjnej online. Pamiętaj, że doświadczenie jest kluczem do zostania skutecznym inwestorem. Należy nauczyć się korzystać z oprogramowania transakcyjnego, takiego jak ProRealTime lub Metatrader.

To, jak długo można korzystać z rachunku demonstracyjnego przed przejściem na rachunek rzeczywisty, zależy od tego, czego się nauczyliśmy i jak dużo czasu poświęcamy na trening. Niektórym inwestorom udaje się opanować testowaną platformę w ciągu kilku tygodni, podczas gdy inni potrzebują kilku miesięcy szkolenia.

W zależności od przyjętej strategii należy dążyć do osiągnięcia celu, który jest możliwy do zrealizowania. Może to być zaledwie 5% lub nawet 10% czy 20%, a w tryb prawdziwego inwestowania można przejść tylko wtedy, gdy uznamy, że jest to możliwe.

Jeśli chcesz uczyć się szybciej, możesz również skorzystać z kursów szkoleniowych online oferowanych przez brokerów i dealerów na rynku. Niektóre z tych kursów są bezpłatne i prezentowane w formie samouczków lub na żywo, a inne są płatne i dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 

Jak duży kapitał jest potrzebny do prowadzenia działalności handlowej?

Kapitał, który zainwestujesz w handel, będzie miał duży wpływ na Twoją zdolność do osiągania zysków. Jeśli Twój kapitał jest zbyt niski, możesz nie być w stanie w ogóle handlować, ponieważ często ponosisz straty kapitałowe przy składaniu pierwszych zleceń. Na przykład, mając kapitał mniejszy niż 1 000 euro, masz małe szanse na odniesienie sukcesu w handlu.

Nie ma sensu liczyć na podwojenie kapitału początkowego, inwestując jedynie niewielką kwotę, np. kilkaset euro, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby nawet bardzo dobremu inwestorowi udało się osiągnąć 100% zysku.

Zaakceptuj fakt, że na początku będziesz więcej tracił niż wygrywał i że nawet przy małych zleceniach Twój kapitał, jeśli jest zbyt mały, może w ciągu kilku miesięcy stopnieć jak śnieg.

Wreszcie, nawet jeśli zainwestujesz minimum 1 000 euro, powinieneś dobrze zarządzać swoim kapitałem, ograniczając ryzyko. Najbardziej doświadczeni traderzy nie stawiają więcej niż 1 do 2% swojego kapitału na jedną transakcję. Ta technika pozwoli Ci na poniesienie większej liczby strat z rzędu bez ryzyka wyzerowania konta.

 

Aktywa przeznaczone do obrotu:

Handel to działalność obejmująca różne zakresy aktywów.

Najpopularniejsze z tych aktywów to waluty lub kursy wymiany walut między sobą, co wiąże się z inwestowaniem na rynku Forex, lub inwestowanie w indeksy giełdowe, takie jak CAC 40 czy DAX 30, co odbywa się za pomocą instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD.

Oczywiście można również handlować różnymi innymi aktywami, takimi jak akcje, towary i kryptowaluty.

Wybór aktywów, którymi można handlować, zależy głównie od profilu inwestora i jego tolerancji na ryzyko. Inwestor, który szuka dużego i szybkiego zysku, wybierze najbardziej zmienne, ale i najbardziej ryzykowne aktywa. Bardziej ostrożny inwestor będzie preferował mniej zmienne i mniej ryzykowne aktywa, stosując strategię długoterminową. Akcje giełdowe są często mniej zmienne, ale ich dzienna stopa zwrotu również będzie niższa i rzadko będzie przekraczać 2% dziennie.

 

Uzyskiwanie skutecznych sygnałów kupna i sprzedaży w handlu:

Aby inteligentnie i rozsądnie handlować, należy poszukiwać byczych lub niedźwiedzich sygnałów w analizowanych aktywach poprzez przeprowadzanie analiz.

Podstawową analizą stosowaną w handlu jest analiza techniczna i analiza wykresów. Należy znać główne formacje wykresów i wiedzieć, jak je interpretować, aby dowiedzieć się, jak może kształtować się cena aktywów, jak zmienny jest rynek lub jak silny jest trend. Analiza techniczna nie jest oczywiście nauką ścisłą i nie pozwala z całą pewnością przewidzieć, jak będzie się kształtować cena papieru wartościowego.

Drugą analizą, którą również można wykorzystać do uzyskania sygnałów kupna lub sprzedaży, jest analiza fundamentalna. Analiza ta opiera się na badaniu wiadomości i wydarzeń, które będą miały wpływ na daną akcję. W przypadku akcji giełdowych mogą to być komunikaty o zyskach lub istotne wydarzenia informacyjne.

Idealnym rozwiązaniem jest również połączenie tych dwóch rodzajów analizy, aby zmaksymalizować znaczenie uzyskanych sygnałów. Należy jednak pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak zerowe ryzyko i że cena akcji może się zmienić w każdej chwili.

 

Strategie, które należy wdrożyć w handlu:

Dobra strategia jest niezbędna do skutecznego inwestowania. Aby znaleźć właściwą strategię, być może trzeba będzie przetestować kilka strategii i przeanalizować popełnione błędy, aby nauczyć się, jak ich nie powtarzać.

W ten sam sposób, aby spróbować osiągnąć interesujące zyski, należy śledzić okresy, w których rynek jest najbardziej zmienny. Jeśli nie chcesz podejmować ryzyka, powinieneś śledzić okresy, kiedy rynek jest spokojniejszy.

Ciekawą metodą jest prowadzenie dziennika transakcyjnego, który pozwala na zapisywanie strategii, ich wyników, obszarów wymagających poprawy oraz zarządzania pieniędzmi.

 

Zrozumienie ryzyka związanego z handlem:

Mimo że handel jest ekscytujący, jest również ryzykowny. Dlatego najlepiej nie inwestować dużej ilości swojego kapitału w każdą transakcję.

Zarządzanie ryzykiem polega na jak największej ochronie kapitału i ograniczaniu ekspozycji na ryzyko. Profesjonalni traderzy nigdy nie stawiają na transakcję więcej niż 1 do 2% swojego kapitału.

Aby zarządzać ryzykiem, należy również stosować zlecenia stop loss. Te ostatnie zostaną uruchomione w odpowiednim momencie, aby umożliwić ograniczenie strat w przypadku wystąpienia trendu odwrotnego do trendu przyjętego w strategii. Są to zlecenia stop loss i take profit.

 

Wybór brokera do handlu internetowego:

Wreszcie, jeśli chcesz rozpocząć handel online, musisz wybrać pośrednika lub brokera online. Wybór pośrednika ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia skutecznej strategii.

Pierwszą radą jest oczywiście wybór brokera, który jest zatwierdzony przez władze finansowe. Istnieją rzeczywiście brokerzy nieuczciwi lub oszukańczy. Wszyscy oni znajdują się na czarnej liście AMF.

Inne kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze brokera, to opłaty i spready pobierane przez każdego z nich, a także oferowane aktywa. Niektórzy brokerzy specjalizują się w jednym rodzaju aktywów, podczas gdy inni oferują szeroką gamę aktywów.

Inne elementy, które należy wziąć pod uwagę, to oczywiście oferowana platforma transakcyjna oraz różne narzędzia i funkcje, takie jak narzędzia analizy technicznej, przeglądy finansowe czy dostosowywanie wykresów.

Na koniec warto sprawdzić opinie użytkowników o danej platformie, różne rodzaje kont, które można otworzyć, minimalne kwoty depozytów, opcje wypłat oraz akceptowane waluty i metody płatności.

Najczęściej zadawane pytania

Czy handel jest opłacalny?

Inwestowanie może być oczywiście zyskowne, jeśli opiera się na solidnej strategii realizowanej z uwagą i ostrożnością. Rzeczywiście konieczne jest wdrożenie długoterminowej metody inwestycyjnej opartej na dokładnej analizie rynku, pogłębianiu wiedzy na bieżąco i dobrym zarządzaniu pieniędzmi. Jednak w większości przypadków inwestor, który dopiero zaczyna, nie osiąga zbyt wysokich zysków i może stracić część swojego kapitału.

Czy z handlu można się utrzymać?

Utrzymywanie się z handlu jest nadal możliwe, ale robi to tylko niewielka część indywidualnych inwestorów. Rzeczywiście, aby uzyskiwać stabilne miesięczne dochody z tej działalności, trzeba mieć duże doświadczenie w inwestowaniu na rynkach. Ale to nie wszystko. Konieczne jest również posiadanie wystarczającego kapitału początkowego, aby generować miesięczny dochód.

Czy handel jest działalnością legalną?

Handel jest oczywiście działalnością legalną, ponieważ może być prowadzony przez osoby fizyczne z wielu krajów. Jest to również działalność regulowana, a brokerzy muszą spełniać określone obowiązki w zakresie bezpieczeństwa zainwestowanych środków i niezawodności usług. W zależności od kraju, w celu ograniczenia ryzyka, pewne praktyki handlowe mogą być zakazane lub ograniczone, np. krótka sprzedaż lub stosowanie nadmiernej dźwigni finansowej.

Zacznij inwestować już dziś

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.