Handluj kontraktami CFD na ropę Brent!
ROPY BRENT

Notowanie ropy Brent na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Handluj kontraktami CFD na ropę Brent!
KUP
SPRZEDAJ

{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Ropa naftowa Brent jest jednym z rodzajów ropy naftowej, którymi można handlować online poprzez kontrakty CFD, ale jest również jednym z najbardziej niestabilnych surowców na rynkach finansowych. Jest ropą referencyjną, która służy jako norma do ustalania ceny czarnego złota na dużej części międzynarodowych rynków giełdowych, a więc punktem odniesienia, który warto znać. Co to jest ropa Brent? Czym różni się od innych najpopularniejszych rodzajów ropy, jak jest notowana i jak nią analizować?  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Eksploatacja głównych rafinerii na świecie, w szczególności wstrzymanie lub konserwacja rurociągów na Morzu Północnym, może wpłynąć na podaż, a tym samym doprowadzić do wzrostu ceny tego aktywa.

Analiza nr 2

Na podaż i wahania kursu ropy Brent mają również wpływ decyzje podejmowane przez OPEC, a w szczególności ograniczenia lub rozszerzenia programów produkcyjnych.

Analiza nr 3

Oczywiście należy również monitorować zachowanie i decyzje innych głównych dostawców ropy naftowej na świecie, w tym Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Analiza nr 4

Skutki zmian klimatu, takie jak cieplejsze lata lub chłodniejsze zimy, mogą zwiększyć zapotrzebowanie na ropę naftową.

Analiza nr 5

Kurs ropy naftowej WTI może również służyć jako podstawa do analizy ceny Ropy Brent, ponieważ te dwa aktywa są często skorelowane.

Analiza nr 6

Należy również monitorować kondycję gospodarczą i przemysłową krajów, które importują najwięcej ropy naftowej, takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz niektóre kraje azjatyckie, takie jak Chiny i Japonia.

Notowanie ropy Brent na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Handluj kontraktami CFD na ropę Brent!
Kupić
Sprzedać
{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
Handluj kontraktami CFD na ropę Brent!

Ogólna definicja ropy naftowej Brent jako instrumentu giełdowego:

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się nieco bardziej szczegółowo ropie Brent i jej głównym cechom charakterystycznym.

Nazwa ropy Brent pochodzi od złoża naftowego na Morzu Północnym, a konkretnie u wybrzeży Aberdeen w Szkocji. Złoże to zostało odkryte w 1971 roku i nadało nazwę znanej nam dziś ropie referencyjnej. Dopiero w 1976 roku, 5 lat po odkryciu, rozpoczęto wydobywanie tego złoża, które trwało ponad 35 lat. Obecnie złoże to nie jest już wydobywane, ponieważ zostało wyczerpane. Spółka naftowa Shell, która wydobywała ropę z tej platformy i złoża po jej odkryciu, nadała jej nazwę Brent w nawiązaniu do gęsi Brent, która jest ptakiem wędrownym często spotykanym na półkuli północnej. Jest to również akronim wykorzystujący pierwsze litery różnych złóż, z których jest wydobywana, a więc nazw Broom, Rannoch, Etive, Ness i Talbert. Po kilku latach nazwa Brent zaczęła być ostatecznie używana jako ogólne oznaczenie rodzaju lekkiego oleju będącego mieszaniną różnych olejów wydobywanych z Morza Północnego.

Obecnie ropa naftowa Brent uważana jest za jeden z najważniejszych rodzajów ropy naftowej na świecie i znajduje się w pierwszej trójce najlepszych benchmarków czarnego złota na potrzeby spekulacji tym surowcem na rynkach finansowych. Pozostałe dwa oleje referencyjne to WTI – West Texas Intermediate – amerykańska ropa naftowa i Dubaj/Oman.

Jak łatwo zrozumieć, ropa Brent jest dziś jednym z najważniejs zych benchmarków naftowych na świecie. Ten rodzaj oleju jest klasyfikowany jako olej lekki ze względu na jego bardzo niską gęstość i jest uważany za słodką ropę naftową ze względu na niską zawartość siarki. Z uwagi na to, że jest ona wydobywana bezpośrednio i wyłącznie z Morza Północnego, posiada również inne nazwy: North Sea Brent lub London Brent Oil. Należy również zauważyć, że baryłkę oleju można nazwać „Blue Barrel”, co oznacza „niebieska baryłka”, oraz czarnym złotem z uwagi na kolor.

Warto również wiedzieć, że baryłka ropy ma pojemność około 42 galonów amerykańskich, co stanowi około 159 litrów. Zawartość siarczki w ropie Brent wynosi średnio 0,37% przy gęstości API około 38,06 i ciężarze właściwym około 0,835.

Z ropy Brent można produkować zarówno benzynę, jak i destylaty. Ogólnie rzecz biorąc, jest ona poddawana rafinacji przede wszystkim w Europie Zachodniej.

Handel ropą naftową Brent był pierwotnie możliwy jedynie w londyńskim centrum finansowym i tylko na międzynarodowej aukcji giełdowej. Jednak od 2005 roku sytuacja bardzo się zmieniła i ropa Brent może być przedmiotem obrotu na platformie elektronicznej Intercontinental Exchange (ICE). Na tej platformie wielkość kontraktu to 1000 baryłek ropy Brent, czyli 42.000 galonów.

 

Główne różnice między ropą Brent a ropą WTI:

Jak już napisaliśmy, ropa Brent jest jednym z najpopularniejszych rodzajów ropy naftowej na świecie, obok olejów Dubaj i WTI. Ta ostatnia – West Texas Intermediate, jest w istocie kolejną ropą referencyjną, która jednak różni się od ropy Brent, o czym warto wiedzieć.

Wiemy, że ropa Brent jest benchmarkiem jedynie dla części światowego rynku ropy naftowej. Przede wszystkim dla rynku europejskiego, na którym jest produkowana, lecz także dla innych rynków. Oczywiście, nie jest to jedyny benchmark tego surowca na świecie. Wśród jego bezpośrednich „konkurentów” znajduje się ropa WTI będąca ropą referencyjną dla rynku amerykańskiego.

Pomiędzy tymi dwoma rodzajami rop naftowych istnieją znaczne różnice, również z fizycznego punktu widzenia. Jedną z największych różnic między ropą Brent a WTI jest stopień API, który sam w sobie decyduje o gęstości, ale również o jakości ropy. Wiadomo, że WTI ma nieco wyższy API niż ropa Brent. Istotnie zawiera ona średnio 0,24% siarki i dlatego jest uważana za ropę naftową lepszej jakości. Natomiast ropa Brent zawiera średnio 0,37% siarki.

Można się też zastanawiać, co sprawia, że te dwa rodzaje ropy mają różne ceny. Wynika to oczywiście z jakości samej ropy naftowej, co już wiemy, ale nie tylko. W rzeczywistości cena jednego z tych olejów może również różnić się w zależności od kosztów produkcji i dostawy baryłek. Wiadomo również, że inne czynniki zewnętrzne, takie jak napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, mogą znacznie ograniczyć wydobycie ropy naftowej, a tym samym jej podaż, a więc przyczynić się do wzrostu cen. Tymczasem ropa WTI jest zwykle mniej narażona na tego typu ryzyko i dlatego też nieco mniej odczuwa skutki tego typu napięć, ponieważ znajduje się na terenach zamkniętych w Stanach Zjednoczonych.

Poza tymi kilkoma różnicami, a także z czysto giełdowego punktu widzenia, można zauważyć, że ceny ropy Brent i WTI są często dodatnio skorelowane. Oznacza to, że zwykle zmieniają się w tym samym kierunku.

 

Gdzie i jak jest notowany kurs baryłki ropy Brent?

Rzecz jasna, aby zacząć skutecznie analizować w kurs baryłki ropy Brent, trzeba wiedzieć, gdzie ten surowiec jest notowany, w jaki sposób i przez kogo. Dowiesz się tego poniżej!

Handel fizyczną ropą naftową, sprzedawaną w baryłkach, odbywa się bezpośrednio na tzw. rynku kasowym (spot). Działają na nim różne podmioty rynku naftowego, takie jak koncerny naftowe i rafinerie, które handlują ropą naftową między sobą. Na rynku spot kurs ropy Brent jest notowany w sposób ciągły, co oznacza, że jej cena zmienia się 24 godziny na dobę. Istnieją różne rynki finansowe, na których notowane są referencyjne rodzaje ropy naftowej na świecie.

Ropa naftowa Brent notowana jest na rynku ICE – Intercontinental Exchange w Londynie. Ważne jest, aby odróżnić rynek ICE od rynku kasowego ropy naftowej. Na giełdzie w Londynie ropa naftowa nie jest sprzedawana w formie fizycznej, tj. w baryłkach, lecz jedynie w formie zleceń. Oznacza to, że na cenę ropy Brent i jej zmiany w czasie rzeczywistym mają wpływ przede wszystkim pozycje zajmowane przez traderów. W celu określenia tej ceny inwestorzy opierają się na pozycjach kupna i sprzedaży.

 

Jak przewidzieć przyszłe zmiany cen ropy Brent:

Jeśli chcesz inwestować w ropę Brent i przewidywać przyszłe zmiany cen, musisz znać czynniki, które wpływają na podaż i popyt. Są to w szczególności:

Warto oczywiście również systematycznie korzystać z analizy technicznej, która ma w tym przypadku ogromne znaczenie ze względu na bardzo dużą zmienność tego składnika aktywów. Historyczne wykresy giełdowe dostarczają podstaw do namysłu i zajęcia pozycji, a ponadto świetnie uzupełniają analizę fundamentalną.

 

Gdzie i jak inwestować w kurs ropy Brent?

Jeśli jesteś zainteresowany ropą Brent i wahaniami jej cen, musisz wiedzieć, że istnieje kilka sposobów inwestowania pieniędzy w ten surowiec, które przedstawiamy poniżej:

Ostatecznie sam musisz wybrać sposób inwestowania w ropę Brent, który najlepiej odpowiada Twoim oczekiwaniom i profilowi.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie czynniki wpływają na cenę ropy Brent?

Na cenę baryłki ropy Brent wpływają różne czynniki, z których najważniejsze to podaż i popyt, czyli produkcja i zużycie ropy naftowej na świecie. Na produkcję mogą wpływać decyzje OPEC lub OPEC+, ale także konflikty geopolityczne. Popyt jest napędzany głównie przez przemysł i wzrost gospodarczy. Na cenę ropy wpływa także wartość dolara amerykańskiego, w którym jest ona notowana.

Jak inwestować w ropę Brent?

Inwestowanie w ropę Brent nie odbywa się oczywiście bezpośrednio, ponieważ zakup baryłek ropy oznaczałby możliwość ich magazynowania. Istnieją jednak specjalne kontrakty umożliwiające spekulację ceną tego towaru, a w szczególności instrumenty pochodne, takie jak kontrakty CFD (Contracts for Difference), które polegają na zajmowaniu pozycji w zależności od trendu tego aktywa.

Jaka jest różnica między ropą Brent a WTI?

Brent i WTI to dwa światowe benchmarki ropy naftowej. Brent jest stosowany jako punkt odniesienia dla części światowego rynku ropy naftowej, która dotyczy głównie Europy. WTI (West Texas Intermediate) to kolejny rodzaj ropy naftowej, który służy jako benchmark i jest aktualnym punktem odniesienia dla rynku amerykańskiego. Te dwa rodzaje oleju różnią się także nieznacznie pod względem czystości.

Handluj kontraktami CFD na ropę Brent!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.