Handluj EUR/USD online!
EUR/USD

Analiza techniczna i fundamentalna kursu EUR/USD

Handluj EUR/USD online!
KUP
SPRZEDAJ

{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jeśli interesujesz się rynkiem walutowym i masz pewną wiedzę o rynku Forex i jego funkcjonowaniu, wiesz na pewno, że na kurs pary krzyżowej walut, takiej jak EUR/USD, bardzo często wpływa tzw. stopa procentowa walut. Przed zajęciem pozycji traderzy analizują te stopy, ustalane przez banki centralne. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących analizy kursu pary krzyżowej EUR/USD opartej na tej stopie.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Na kurs EUR/USD wpływa wiele czynników, przede wszystkim kondycja gospodarcza strefy euro i USA. Wszystkie dane ekonomiczne i finansowe z tych obszarów będą więc interesujące do uwzględnienia.

Analiza nr 2

Oczywiście, będziemy musieli również uważnie śledzić dane z dwóch głównych banków centralnych tych walut, Europejskiego Banku Centralnego lub EBC i amerykańskiej Rezerwy Federalnej lub Fed, ze szczególnym uwzględnieniem komunikatów dotyczących stóp procentowych lub polityki pieniężnej w ogóle.

Analiza nr 3

Waluty Euro i Dolar są również pod bezpośrednim wpływem najbardziej wpływowych wydarzeń geopolitycznych, dlatego należy śledzić wiadomości, aby być na bieżąco z najciekawszymi publikacjami.

Analiza nr 4

Powinieneś również z dużym zainteresowaniem śledzić relacje polityczne i gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi a krajami europejskimi, ponieważ konflikty lub inne umowy handlowe mogą rzeczywiście wpłynąć na cenę tej pary walutowej.

Analiza nr 5

Wreszcie, biorąc pod uwagę wysoce spekulacyjny charakter rynku walutowego, powinieneś również systematycznie przeprowadzać pełną analizę techniczną tej pary walutowej, monitorując najlepiej działające wskaźniki trendu i zmienności.

Analiza techniczna i fundamentalna kursu EUR/USD
Handluj EUR/USD online!
Kupić
Sprzedać
{etoroCFDrisk}% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
Handluj EUR/USD online!

Prezentacja pary EUR/USD:

Aby lepiej zrozumieć wahania kursu EUR/USD na rynku wymiany walut, dobrze jest znać tę parę krzyżową.

EUR/USD czyli Euro / Dolar jest kursem wymiany euro do dolara amerykańskiego i wskazuje wartość jednego euro w dolarach. Można więc wykorzystywać tę parę walutową w rzeczywistym obrocie gospodarczym, w transakcjach wymiany walut w celach turystycznych lub jako instrument finansowy w celu spekulacji na rynku Forex.

Należy również zauważyć, że para EUR/USD jest obecnie i od długiego czasu najczęściej wymienianą parą walutową na rynku walutowym. Cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów z kilku prostych powodów. Powszechnie wiadomo, że para walutowa euro/dolar jest wyjątkowo płynna i że euro i dolar są najczęściej używanymi walutami w handlu międzynarodowym. Ważna jest jednak również zmienność i wymaga największej ostrożności przy używaniu tej pary krzyżowej jako aktywa finansowego do spekulowania.

Zmiany kursu EUR/USD zachodzą samoistnie w systemie płynnego kursu walutowego. Zatem zmiany zachodzą zgodnie z trendem podaży i popytu na rynku międzybankowym. Walutami tymi kierują dwa banki centralne: Europejski Bank Centralny (EBC) dla euro i amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) dla dolara, które są jedynymi instytucjami, które mogą wpłynąć na zmiany ich kursu poprzez interwencję w sytuacjach szczególnych.

Para walutowa euro/dolar jest również najczęściej wymienianą parą na rynku spot i przeprowadza się w niej 33% transakcji.

 

Analiza techniczna pary EUR/USD:

Jednym z rodzajów analizy wykorzystywanych przez inwestorów giełdowych na rynku Forex w celu spekulowania na parze euro/dolar jest analiza techniczna, o której napiszemy poniżej. Wykorzystuje się w niej ruchy obserwowane na wykresach w celu znalezienia określonych wzorców wskazujących na formowanie, przyspieszenie lub odwrócenie trendu.

Dokładniej rzecz biorąc, do analizy technicznej EUR/USD wykorzystuje się różne wskaźniki techniczne. Są to najczęściej wskaźniki trendu, lecz również wskaźniki zmienności i płynności. Pośród najczęściej używanych wskaźników w analizie technicznej można wymienić:

O ile jest możliwość wyboru jednego z tych wskaźników, warto jednak użyć kilku z nich jednocześnie, aby uzyskać potwierdzenie lub zaprzeczenie uzyskanych sygnałów. Pamiętajmy jednak, że analiza techniczna nie daje żadnej gwarancji i nie dostarcza w 100% wiarygodnych wskaźników wzrostu lub spadku. Analiza ta jest jedynie analizą matematyczną i statystyczną, która nie uwzględnia psychologii rynku i innych czynników zewnętrznych, które należy znaleźć i zbadać za pomocą analizy fundamentalnej opisanej poniżej.

Kolejnym ważnym elementem, który należy uwzględnić przeprowadzając analizę techniczną pary EUR/USD, jest przedział czasowy używany na wykresach. Jednostki czasu wyświetlane na wykresach euro i dolara są konfigurowalne i mogą wynosić od jednego roku do jednej minuty. W zależności od przyjętej strategii i jej horyzontu czasowego będzie trzeba dostosować wyświetlanie do badania krótko-, średnio- lub długoterminowych ruchów tej pary walutowej.

Szczególną uwagę należy również zwrócić na wybór używanych wykresów. Wykresy EUR/USD brokerów online zawierają najczęściej funkcje niezbędne do analizy technicznej, jednak nie zawsze. Dlatego koniecznie trzeba sprawdzić, czy wybrane wykresy umożliwiają wyświetlanie wskaźników na żywo, konfigurowanie wyświetlania (krzywa, świecznik japoński itd.) i wybór okresu z konfiguracją jednostek czasu.

Inwestor nie musi sam wykonywać obliczeń niezbędnych do uzyskania wskaźników technicznych, ponieważ najczęściej są one obliczane automatycznie przez oprogramowanie. Musi jednak nauczyć się, jak poprawnie interpretować te wskaźniki, aby odczytać sygnały.

 

Analiza fundamentalna pary EUR/USD:

Wiemy już, na czym polega analiza techniczna pary EUR/USD, przyjrzyjmy się więc innemu rodzajowi analizy niezbędnej dla tej pary walutowej. Jest to oczywiście analiza fundamentalna, która polega przede wszystkim na analizie czynników zewnętrznych mających wpływ na popyt i podaż, a tym samym na cenę tej pary krzyżowej.

Aby zrozumieć analizę fundamentalną należy pamiętać, że para krzyżowa euro / dolar przedstawia stosunek między wiodącą potęgą gospodarczą świata, Stanami Zjednoczonymi, a strefą euro, która również jest wielką potęgą gospodarczą. Jak można się domyślać, wiadomości gospodarcze napływające z tych dwóch obszarów będą miały bezpośredni wpływ na kurs EUR/USD na rynku wymiany walut. Istnieją jednak jeszcze inne wskaźniki, które mogą mieć wpływ na tę parę krzyżową. Poniżej przedstawiamy niewyczerpującą listę amerykańskich i europejskich publikacji, na które warto zwrócić uwagę wykonując analizę fundamentalną:

Oczywiście analizy fundamentalnej, podobnie jak analizy technicznej, nie można stosować samodzielnie, lecz jako uzupełnienie drugiej analizy lub nawet innych dodatkowych metod analizy.

 

Jak handlować Euro Dolarem online?

Handel Euro Dolarem (EUR/USD) jest jednym z najbardziej popularnych instrumentów na rynku walutowym, znanym również jako Forex. Wynika to w dużej mierze ze zmienności tego instrumentu, który oferuje wiele możliwości dla traderów. Poniżej przedstawiamy przewodnik, jak handlować Euro Dolarem online.

Inwestorzy mogą używać różnych narzędzi analizy technicznej do podejmowania decyzji handlowych. Wskaźniki techniczne takie jak średnie ruchome, Bollinger Bands i Relative Strength Index (RSI) mogą pomóc w identyfikacji trendów rynkowych oraz punktów wejścia i wyjścia.

Ponadto, inwestorzy mogą wykorzystywać narzędzia analizy fundamentalnej do podejmowania decyzji handlowych. Analiza fundamentalna obejmuje badanie czynników ekonomicznych i politycznych, które mogą wpływać na rynek walutowy, takich jak stopy procentowe, polityka rządu i wydarzenia geopolityczne.

Wreszcie, ważne jest, aby zauważyć, że handel Euro Dolarem online może być dokonywany przy użyciu różnych typów zleceń. Inwestorzy mogą używać zleceń rynkowych, aby kupić lub sprzedać natychmiast po aktualnej cenie rynkowej, lub używać zleceń z limitem, aby kupić lub sprzedać po określonej cenie.

Podsumowując, handel Euro Dolarem online może zaoferować wiele możliwości dla inwestorów. Ważne jest jednak, aby wybrać niezawodną platformę handlową, odpowiedzialnie wpłacać środki i korzystać z narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej, aby podejmować świadome decyzje handlowe. Ważne jest również, aby pamiętać, że handel walutami jest działalnością o wysokim ryzyku i zaleca się, aby nie inwestować więcej niż można sobie pozwolić na stratę.

Najczęściej zadawane pytania

Jak inwestować w parę walutową EUR/USD?

Istnieją dwa różne sposoby inwestowania w parę walutową EUR/USD. Pierwszy z nich to CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, które polegają na handlu na wzrost lub spadek tej wartości na rynku spot. Drugi sposób polega na zastosowaniu produktu giełdowego, który jest instrumentem pochodnym, takim jak warrant lub turbo, i który umożliwia wykorzystanie dźwigni finansowej z terminem zapadalności, ceną wykonania oraz barierą knock-out.

Kiedy odbyło się pierwsze notowanie EUR/USD?

Kurs pary walutowej EUR/USD był po raz pierwszy notowany na giełdzie w dniu 1 stycznia 1999 roku. Nastąpiło to po utworzeniu wspólnej waluty europejskiej dla strefy euro na podstawie traktatu z Maastricht. W pierwszym notowaniu tej pary walutowej kurs ustalono na 1,1722 pipsa, co odpowiada 1,1722 dolara za jedno euro.

Dlaczego warto inwestować w kurs EUR/USD?

Para krzyżowa EUR/USD jest obecnie jedną z najważniejszych par na rynku walutowym. Reprezentuje ona dwie największe gospodarki świata, a mianowicie strefę euro i Stany Zjednoczone. Należy również zauważyć, że EUR/USD jest obecnie w dalszym ciągu parą walutową o najwyższej płynności, co oczywiście czyni ją bardziej interesującą w handlu na rynku Forex.

Handluj EUR/USD online!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.