Najważniejsze niemieckie akcje na rynku giełdowym

Zapoznaj się z naszymi kompletnymi i szczegółowymi arkuszami informacyjnymi na temat najważniejszych akcji na niemieckim rynku giełdowym. Przed zakupem lub sprzedażą niemieckich akcji należy dysponować odpowiednimi informacjami i przeprowadzić dokładną analizę.

Handluj niemieckimi akcjami!
Twój kapitał jest zagrożony
Analiza najlepszych akcji niemieckich przed zakupem lub sprzedażą

Kurs akcji Deutsche Bank - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Shell - analiza ceny na gieldzie
Kurs akcji Lufthansa - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji TUI - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji BioNTech - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Volkswagen - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Bayer - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji CureVac - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji BMW - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Allianz - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Zalando - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji BASF - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Adidas - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Siemens - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Mercedes Benz - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Porsche - analiza ceny na giełdzie

Inwestując online lub budując portfel akcji, można inwestować na niemieckim rynku akcji. Wiele akcji notowanych na giełdzie we Frankfurcie jest dostępnych dla inwestorów z innych krajów, zwłaszcza europejskich. Jednak przed zakupem lub sprzedażą, jakie są główne niemieckie akcje, w które warto inwestować i jak je analizować?

 

W jakie akcje niemieckie można zainwestować?

Jak zapewne już wiesz, centrum finansowym, w którym notowane są niemieckie akcje, jest Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Jednak liczba akcji, w które można inwestować, jest ograniczona, a kupno lub obrót akcjami małych firm jest trudniejszy.

Akcje, w które można inwestować we Francji lub w innych krajach europejskich, to na ogół akcje spółek o największej kapitalizacji rynkowej w danym kraju. Innymi słowy, można łatwo zajmować pozycje lub składać zlecenia na akcje wchodzące w skład niemieckiego indeksu DAX 30.

 

Jak wybrać akcje niemieckie, w które warto zainwestować?

Wybór niemieckich akcji, w które warto zainwestować, zależy od kilku czynników. Po pierwsze, należy dokonać wyboru zgodnie ze swoim profilem inwestora. W istocie, aby móc zrozumieć i przewidzieć przyszłe trendy tych akcji, trzeba doskonale znać te spółki i być w stanie zrozumieć ich możliwości wzrostu.

Dlatego zawsze należy wybierać firmę lub sektor działalności, w którym dobrze się czujemy. Jeśli chodzi o inne elementy, które należy wziąć pod uwagę, należy oczywiście ocenić zdolność wybranej akcji do wzrostu wartości w czasie. W tym celu należy przeprowadzić kilka różnych, wzajemnie uzupełniających się rodzajów analiz, co zostanie pokazane poniżej.

Wreszcie, przed zakupem lub sprzedażą niemieckich akcji należy uważać, aby wybrać akcje, o których można łatwo znaleźć informacje wysokiej jakości. Inwestując w akcje zagraniczne, należy zapewnić sobie wiarygodne źródła do analizy.

 

W jaki sposób przeprowadza Pan analizy głównych akcji niemieckich?

Przyjrzyjmy się teraz analizie niemieckich akcji. Podobnie jak w przypadku akcji z innych krajów, zaleca się stosowanie wielu rodzajów analiz, aby zmaksymalizować szanse na uzyskanie sygnałów wysokiej jakości. Dwa najbardziej powszechne rodzaje analizy stosowane przez inwestorów to analiza techniczna i analiza fundamentalna.

W przypadku analizy technicznej warto wybrać wysokiej jakości wykresy giełdowe, które pokazują cenę wybranej niemieckiej akcji w czasie rzeczywistym i na żywo. Najlepiej byłoby, gdyby wykresy te pozwalały na szybkie odczytywanie bieżących i przeszłych ruchów oraz wyświetlały różne wskaźniki.

Analiza fundamentalna polega na wykorzystaniu danych innych niż cena akcji, a w szczególności wydarzeń i publikacji, które najprawdopodobniej będą miały wpływ na akcje. Mogą to być dane finansowe niemieckiej firmy, takie jak wyniki lub wskaźniki, informacje o strategicznych operacjach, partnerstwach, dezinwestycjach i przejęciach, a także dane dotyczące konkurencji lub segmentów, w których działa grupa.

Porównanie sygnałów uzyskanych za pomocą tych dwóch metod pozwoli zmaksymalizować skuteczność tych analiz.

 

Jak kupić lub sprzedać niemieckie akcje?

Inwestowanie w niemieckie akcje może odbywać się dzisiaj na różne sposoby online. Przyjrzymy się różnym sposobom, w jakie można dziś kupować i sprzedawać niemieckie akcje.

Pierwsza opcja to zakup niemieckich akcji za gotówkę i trzymanie ich w portfelu. Ta metoda zakupu pozwala na skorzystanie z dywidendy w przypadku akcji, które ją oferują, lub na nadzieję na realizację zysku kapitałowego przy odsprzedaży tych akcji w przyszłości. Kupowanie za gotówkę wymaga więc posiadania rachunku giełdowego i korzystania z usług maklera.

Możliwe jest również pośrednie inwestowanie w najpopularniejsze niemieckie akcje poprzez inwestycję w ETF lub fundusz inwestycyjny. ETF to aktywo, które replikuje wartość indeksu np. DAX 30 i dzięki temu pozwala na osiągnięcie zysku lub straty w zależności od rozwoju tego indeksu. Składa się z różnych niemieckich akcji. FCP jest giełdowym funduszem inwestycyjnym i dlatego reprezentuje koszyk akcji, który może być wyłącznie akcjami niemieckimi lub akcjami międzynarodowymi z pewną ilością niemieckich papierów wartościowych. Inwestycje zbiorcze są zazwyczaj popularne wśród inwestorów dążących do dywersyfikacji swojego portfela poprzez ograniczenie zleceń.

Wreszcie, możliwe jest również inwestowanie w niemieckie akcje bez ich faktycznego zakupu. Wielu brokerów lub brokerów online oferuje wykorzystanie instrumentów pochodnych, takich jak CFD, do spekulacji na wzrost i spadek tych akcji. CFD lub Contracts for Difference to produkty, które replikują wyniki giełdowe aktywów takich jak akcje. Jeśli uważasz, że cena niemieckiej akcji wzrośnie, zajmiesz pozycję byczą, a jeśli uważasz, że cena spadnie, zajmiesz pozycję niedźwiedzią. Zysk lub strata będzie wtedy różnicą pomiędzy ceną akcji w momencie zajęcia pozycji a ceną w momencie zamknięcia pozycji. Należy pamiętać, że istnieją również CFD na DAX 30 i inne indeksy.

Aby wybrać jedną z tych metod zakupu niemieckich akcji, należy przede wszystkim poznać swój profil inwestora, uwzględniając horyzont inwestycyjny (krótko-, średnio- lub długoterminowy), awersję do ryzyka oraz cel inwestycji.