Główne akcje brytyjskie na giełdzie

Kupno i sprzedaż akcji brytyjskich wymaga dobrej znajomości tych papierów wartościowych. Znajdź nasze artykuły poświęcone najważniejszym brytyjskim akcjom.

Handluj akcjami brytyjskimi!
Twój kapitał jest zagrożony
Analiza najlepszych akcji brytyjskich przed zakupem lub sprzedażą

Kurs akcji BP - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji AstraZeneca - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Virgin Galactic - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Reckitt Benckiser - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji RyanAir - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Aston Martin - analiza ceny na giełdzie
Kurs akcji Kingfisher - analiza ceny na giełdzie

Na której giełdzie papierów wartościowych notowane są główne akcje brytyjskie?

Przed zakupem lub sprzedażą którejkolwiek z głównych brytyjskich akcji należy dowiedzieć się, na jakim rynku są one notowane i jak ten rynek działa.

Rynkiem referencyjnym dla akcji angielskich jest Londyńska Giełda Papierów Wartościowych (London Stock Exchange) z siedzibą w Londynie. Jest to jedna z najstarszych giełd na świecie, której początki sięgają XVII wieku. Dzięki znacznemu rozwojowi gospodarczemu LSE, jak najczęściej się ją nazywa, stała się ważną instytucją finansową Londynu. Z czasem instytucja ta przekształci się w prawdziwą giełdę referencyjną, solidną, ściśle i konsekwentnie regulowaną.

Do połowy XX wieku giełda paryska bardzo silnie konkurowała z giełdą londyńską, ale po I wojnie światowej giełda londyńska stała się jedną z najważniejszych giełd światowych.

Londyńska giełda papierów wartościowych jest czwartą co do wielkości giełdą na świecie pod względem całkowitej kapitalizacji rynkowej i plasuje się tuż za Niemcami, które zajmują trzecie miejsce w tym rankingu.  Czołowe miejsca zajmują obecnie giełda NYSE w USA i giełda tokijska w Japonii. Znacząca pozycja LSE wśród największych międzynarodowych centrów finansowych jest w dużej mierze wynikiem przejęcia przez nią w 2007 roku Borsa Italiana, co uczyniło z niej jedną z największych grup giełdowych na świecie i szczególnie umiędzynarodowiło centrum finansowe. Na LSE znajdują się akcje z nie mniej niż 60 różnych krajów, sklasyfikowanych według sektora działalności.

Londyński rynek giełdowy podzielony jest na kilka kategorii, z których największą jest Main Market, czyli rynek odpowiadający liście Eurolist rynku Euronext. Następnie jest Rynek Międzynarodowy, na którym notowane są spółki zagraniczne, Rynek Inwestycji Alternatywnych z mniejszymi spółkami oraz Krajowy Rynek Akcji.

Oczywiście akcje brytyjskie, którymi można handlować za pośrednictwem kontraktów CFD na platformach transakcyjnych online lub za pośrednictwem dowolnego produktu inwestycyjnego na rynku akcji, pochodzą z tego centrum finansowego. Jest to więc rynek, który należy śledzić, aby znaleźć najlepsze akcje w tym kraju.

 

Główne akcje brytyjskie notowane na giełdzie FTSE :

Aby znaleźć najlepsze brytyjskie akcje do kupienia lub sprzedania na brytyjskiej giełdzie, nie trzeba przeszukiwać niezliczonej liczby akcji notowanych na londyńskiej giełdzie. Zamiast tego należy skupić się na akcjach, których spółki wchodzą w skład krajowego indeksu giełdowego Wielkiej Brytanii - FTSE. Tutaj dowiemy się więcej na temat tego benchmarkowego indeksu, znanego również jako Footsie.

FTSE 100 to brytyjski indeks giełdowy, który - jak sama nazwa wskazuje - składa się ze 100 spółek notowanych na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, wybranych według wielkości ich całkowitej kapitalizacji rynkowej. Dlatego też FTSE 100 jest określany jako indeks ważony kapitalizacją.  Jednak FTSE jest również znany jako jeden z największych indeksów giełdowych na świecie i jeden z najczęściej śledzonych przez inwestorów, ponieważ odzwierciedla wyniki największych spółek w Wielkiej Brytanii, która jest jedną z największych gospodarek świata.

Ponieważ FTSE jest indeksem ważonym kapitalizacją, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób niektóre akcje wchodzące w skład indeksu mają większy wpływ na jego cenę. 10 największych spółek w indeksie stanowi nie mniej niż 40% całkowitej wartości indeksu. Wśród pierwszych miejsc w tym rankingu znajdują się głównie firmy z sektora energetycznego, takie jak ropa naftowa czy gaz, m.in. Royal Dutch Shell czy BP. Firmy te emitują zatem papiery wartościowe, które należy zaliczyć do najlepszych akcji brytyjskich.

Należy również zauważyć, że skład indeksu FTSE zmienia się w czasie. W szczególności, co kwartał spółki wchodzące w skład indeksu są poddawane ocenie i mogą zostać zastąpione. Chociaż indeks FTSE 100 jest najbardziej interesującym indeksem do wyszukiwania najlepszych akcji brytyjskich, można również spojrzeć na indeks FTSE 250, który jest jego odpowiednikiem, ale obejmuje, jak sama nazwa wskazuje, kolejne 250 spółek o największej kapitalizacji rynkowej, które nie należą do indeksu FTSE 100. I tak, gdy kapitalizacja rynkowa spółki notowanej w indeksie FTSE 250 wzrośnie do poziomu przewyższającego kapitalizację spółki notowanej w indeksie FTSE 100, obie spółki zamienią się miejscami, pod warunkiem że pierwsza z nich znajdzie się bezpośrednio w pierwszej 90-tce indeksu FTSE 100, a druga spadnie do 111-tki.