Handluj akcjami Zalando!
ZALANDO

Kurs akcji Zalando - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Zalando!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Akcje Zalando są bardzo popularne wśród inwestorów, dlatego oferujemy Ci możliwość dowiedzenia się więcej na ich temat dzięki kursowi akcji na żywo, a także informacji o ich działalności.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, strategia ekspansji Zalando będzie monitorowana z geograficznego punktu widzenia, tj. rozwoju działalności poza Europą. Jej obecność na rynkach wschodzących będzie niewątpliwie najważniejsza w najbliższych latach.

Analiza nr 2

Ważnym elementem przyszłego wzrostu będzie również dywersyfikacja produktów wprowadzanych na rynek przez grupę. Będziemy zatem uważnie śledzić te dane.

Analiza nr 3

Oczywiście z uwagą będziemy śledzić publikacje finansowe i ekonomiczne tej spółki, a w szczególności dane dotyczące wzrostu i rentowności.

Analiza nr 4

Zmiany nawyków konsumenckich mogą również wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na cenę akcji Zalando.

Analiza nr 5

Oczywiście konkurencja w tym sektorze będzie uważnie monitorowana, zarówno ze strony dużych grup konkurujących bezpośrednio, jak i ze strony konkurencji lokalnej, która staje się coraz groźniejsza.

Analiza nr 6

Polityka cenowa Zalando jest kluczowa dla jego strategii marketingowej. Oczywiste jest zatem, że każda zmiana ceny będzie miała wpływ na rentowność i sprzedaż.

Analiza nr 7

Wreszcie, grupa Zalando podlega, jak wiele innych podmiotów, przepisom i prawodawstwu krajów, w których sprzedaje swoje produkty. Wszelkie zmiany w tych przepisach mogłyby więc mieć istotny wpływ na kształtowanie się ceny akcji spółki.

Kurs akcji Zalando - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Zalando
Sprzedać akcje Zalando
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Zalando

Teraz przedstawimy Państwu Zalando wraz z dokładną prezentacją tej firmy. Dla każdego dobrego przedsiębiorcy istotne jest dokładne zrozumienie działalności tej firmy, jak również źródeł jej dochodów, aby móc lepiej przewidzieć jej przyszłe wyzwania. Oto kilka informacji, które warto wiedzieć o tej grupie.

Grupa Zalando SE jest niemiecką firmą specjalizującą się w sektorze mody i handlu detalicznego online. W szczególności Zalando jest obecnie europejskim liderem w sprzedaży obuwia online, jak również w sprzedaży online modnej odzieży i akcesoriów dla mężczyzn, kobiet i dzieci.

Aby lepiej zrozumieć działalność firmy, możliwe jest podzielenie jej na różne działy według udziału w obrotach, które generują i w ten sposób:

  • Oczywiście, sprzedaż online jest główną działalnością tej firmy i generuje ponad 86,7% obrotów.
  • Do tego dochodzi prowadzenie prywatnej strony sprzedaży Zalando Lounge, która generuje 9,6% obrotów grupy, a także prowadzenie niektórych sklepów fizycznych.
  • Wreszcie, pozostałe 3,7% obrotu pochodzi z działalności pomocniczej w stosunku do tej działalności.

Według wyników finansowych i ekonomicznych opublikowanych przez grupę na koniec 2019 roku, Zalando ma nie mniej niż 31 milionów aktywnych klientów na całym świecie.

Interesujący jest również rozkład geograficzny działalności grupy Zalando. Firma ta realizuje większość swoich obrotów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, osiągając 45,9% swoich obrotów. Reszta Europy generuje 54,1% jej obrotów.

Konkurencję

Grupa Zalando jest głównym graczem w sprzedaży internetowej, a dokładniej w dziedzinie odzieży gotowej i akcesoriów w Europie. Jest europejskim liderem w tym sektorze, ale musi stawić czoła rosnącej konkurencji ze strony wielu firm działających w tym samym obszarze.

Sarenza i Spartoo

Jest to przypadek witryny sprzedaży online Sarenza lub Spartoo, które działają w oparciu o równoważny i prawie identyczny model jak Zalando.

3suisses i La Redoute

Należy również wziąć pod uwagę gigantów online 3Suisses i La Redoute, ponieważ one również przyćmiewają Zalando.

Amazon

Wreszcie, mimo że prowadzi bardziej zróżnicowaną działalność, między innymi sprzedając różne asortymenty produktów, których nie ma na Zalando, gigant e-commerce Amazon może być również uważany za bezpośredniego konkurenta Zalando.


Sojusze strategiczne

Google

W 2016 roku Zalando i jego partner, Google, uruchomili nowy projekt o nazwie "Project Muze", który jest w rzeczywistości rozwiązaniem sztucznej inteligencji, aby stworzyć swój styl ubrań zgodnie z osobowością, a tym samym zwiększyć sprzedaż e-sprzedawcy.

Bestseller

W 2017 roku Zalando nawiązało również współpracę z duńską firmą modową Bestseller, aby stworzyć platformę online dla sklepów do zakupów odzieży i akcesoriów. Bestseller sprzedał połowę swoich udziałów Zalando, które zainwestuje w platformę internetową, aby otworzyć zakupy dla innych sprzedawców mody. Kwota tej wymiany nie jest jeszcze znana.

Handluj akcjami Zalando!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Zalando
Korzyści i mocne strony akcji Zalando jako instrumentu giełdowego

Pozycjonowanie Zalando na swoim podstawowym rynku sprzedaży online odzieży, dodatków i obuwia jest oczywiście niezaprzeczalną siłą tej firmy. W istocie Zalando pozostaje obecnym liderem w tej dziedzinie pod względem sprzedaży, pomimo pojawienia się w ostatnim czasie kilku silnych konkurentów.

Szybki rozwój tej firmy w ciągu zaledwie kilku lat jest oczywiście również mocną stroną tej grupy. Zalando przez kilka lat z rzędu udawało się poprawiać swoje wyniki i znacznie zwiększać obroty. Jest to oczywiście bardzo uspokajające dla akcjonariuszy i inwestorów giełdowych.

Kolejną mocną stroną grupy Zalando jest oczywiście jej różnorodne portfolio marek. Obecnie firma oferuje nie mniej niż 1 500 różnych marek, co pozwala jej sprostać wysokiemu popytowi i dotrzeć do różnych grup docelowych.

Fakt, że Zalando działa w całej Europie, jest również wyraźną zaletą, ponieważ w przypadku kryzysu konsumenckiego chroni przed ryzykiem związanym z jednym obszarem geograficznym.

Wreszcie, struktura samej firmy, która jest stosunkowo niewielka w porównaniu z niektórymi konkurentami, zwłaszcza dzięki działalności prowadzonej w 100% online, jest oczywiście również godna uznania, ponieważ pozwala na liczne oszczędności.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Zalando
Wady i słabe strony akcji Zalando jako instrumentu giełdowego

Poznajmy główne wady Zalando i jego główne słabości:

  • Na przykład, inwestycje w usługi zorientowane na klienta są niskie, co mogłoby pozwolić konkurencji na przejęcie udziału w rynku. Podobnie, inwestycje grupy w badania i rozwój są niskie.
  • Model biznesowy Zalando może być również łatwo skopiowany przez jego konkurentów w sektorze handlu detalicznego. Chociaż grupa była jednym z prekursorów sprzedaży odzieży online, obecnie musi stawić czoła konkurencji ze strony wielu innych firm.
  • Podczas gdy Grupa Zalando próbuje wdrożyć atrakcyjną strategię cenową poprzez próby obniżenia cen swoich dostawców i łańcucha dostaw, powoduje to pewne problemy z niektórymi markami.
  • Ponieważ sektor detalicznego handlu odzieżą jest szybciej rozwijającym się sektorem niż Zalando, grupa doświadcza spadku udziału w rynku i musi stale rozwijać odpowiednie rozwiązania, aby stymulować przyszły wzrost.
  • Wreszcie, inną poważną wadą grupy Zalando jest spadek dochodu jednostkowego grupy. Rzeczywiście, konkurencyjność tego sektora działalności, jakim jest sprzedaż internetowa odzieży i obuwia, wywiera silną presję na obniżenie rentowności przedsiębiorstwa. W związku z tym, mimo że obroty grupy są wysokie, konieczność prowadzenia wojny cenowej może mieć wpływ na jej marżę netto.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak podzielone są prywatne udziały grupy Zalando?

W chwili obecnej, tj. w październiku 2020 r., akcjonariat grupy Zalando składa się z szeregu prywatnych akcjonariuszy, w tym Kinnevik AB Investment Company z 56,9% akcji, Anders Holch Povlsen z 9,93% akcji, Baillie Gifford & Co z 8,20% akcji, T.Rowe Price Associates z 4.98% akcji, The Vanguard Group z 2,98% akcji, Global Founder Capital management z 2,98% akcji, Tengelmann Ventures z 2,97% akcji, Allianz Global Investors z 2,96% akcji, Ontario Teachers Pension Plan Board z 2,32% akcji i David Schneider z 1,81% akcji.

Jakie są różne spółki zależne Zalando?

Grupa Zalandi posiada i prowadzi szereg spółek zależnych zlokalizowanych w całej Europie, w tym MyBrands Zalando eLogistics GmbH & Co KG, MyBrands Zalando eServices GmbH & Co KG, MyBrands Zalando Verwaltungs GmbH (wormalnie: F&B eLogistics Verwaltungs GmbH), Zign GmbH, MyBrands Zalando eProductions GmbH & Co KG oraz Zalando SAS (Paryż).

W jakich krajach działa grupa Zalando?

Z czasem, dzięki strategii ekspansji, grupa Zalando zdołała rozwinąć się w różnych krajach. Od 2008 r. jest obecna w Niemczech, od 2009 r. w Austrii, a od 2010 r. w Holandii i Francji, od 2011 r. w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Szwajcarii, a od 2012 r. w Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii, Polsce i Finlandii.

Handluj akcjami Zalando!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.