Handluj akcjami Walmart!
WALMART

Kurs akcji Walmart - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Walmart!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jeśli chcesz inwestować online w akcje amerykańskiej grupy Walmart, oferujemy Ci naszą pomoc, poprzez ten artykuł, aby przeprowadzić analizę w oparciu o właściwe informacje. Omówimy wszystkie aspekty akcji i dostarczymy Ci informacji potrzebnych do jej analizy, takich jak szczegółowa działalność spółki, jej główne mocne i słabe strony oraz elementy, które należy uwzględnić w analizie fundamentalnej akcji. Poznamy również bezpośrednich konkurentów tej grupy oraz jej głównych niedawnych partnerów.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim konieczne będzie monitorowanie zmian średniej siły nabywczej w obszarach, w których grupa ma siedzibę, co będzie miało bezpośredni wpływ na jej sprzedaż i rentowność.

Analiza nr 2

Pozycjonowanie grupy w stosunku do konkurencji jest również elementem, który należy ściśle monitorować wraz ze zmianami udziału rynkowego Walmartu w stosunku do jego rywali.

Analiza nr 3

Grupa Walmart będzie również musiała być ściśle monitorowana pod względem jej wysiłków zmierzających do rozszerzenia swojej obecności w branży, w tym strategicznych przejęć innych mniejszych firm.

Analiza nr 4

Istotne będzie również śledzenie strategii ekspansji międzynarodowej grupy i wchodzenie na nowe rynki, co w mniej lub bardziej długiej perspektywie może pozwolić na znaczne zwiększenie przychodów.

Analiza nr 5

Konieczne będzie również przyjrzenie się strategii kosztowej grupy, która zmierza do obniżenia kosztów w celu utrzymania konkurencyjności w obliczu coraz bardziej agresywnej konkurencji cenowej.

Analiza nr 6

Podobnie, wsparcie obecności Walmartu na rynku online mogłoby pozwolić mu na przeciwstawienie się rosnącej konkurencji ze strony gigantów e-commerce.

Analiza nr 7

Szczególną uwagę należy również zwrócić na strategię komunikacji oraz różne inwestycje w marketing i reklamę, mające na celu dotarcie do coraz większej liczby klientów lub zatrzymanie dotychczasowych.

Kurs akcji Walmart - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Walmart
Sprzedać akcje Walmart
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Walmart

Teraz dowiedzmy się więcej o Walmarcie i jego działalności.

Grupa Walmart jest amerykańską firmą specjalizującą się w handlu detalicznym i jest światowym liderem w tym sektorze.

Aby lepiej zrozumieć działalność tej grupy, można ją podzielić na różne działy według udziału w obrotach, które generują i w ten sposób:

  • Dystrybucja w Stanach Zjednoczonych i Puerto Rico stanowi 76,3% obrotów grupy i jest prowadzona pod różnymi szyldami, w tym Wal-Mart z 4.769 sklepami i Sam's Club z 599 magazynami.
  • Dystrybucja w pozostałej części świata stanowi 23,7% obrotów, z 5.993 sklepami w Meksyku, Ameryce Środkowej, Wielkiej Brytanii, Chinach, Brazylii, Afryce, Kanadzie, Chile, Japonii, Argentynie i Indiach.

Konkurencję

Do głównych konkurentów Walmartu należą następujące firmy:

Costco Wholesale Corporation

Ta firma detaliczna jest właścicielem sieci dystrybucji, która działa na zasadzie magazynów dostępnych dla członków klubu. Posiada 715 magazynów na całym świecie, ale jej główna siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Carrefour

Ta francuska grupa jako pierwsza stworzyła supermarkety w 1963 roku i z czasem stała się jednym z wiodących detalistów na świecie. Jest to obecnie trzeci największy detalista na świecie pod względem sprzedaży.

Tesco Plc

Ta brytyjska firma działa również w Irlandii, Europie Wschodniej i Azji. Tesco jest jedną z największych grup detalicznych na świecie i posiada 3 780 sklepów w Wielkiej Brytanii.

The Kroger

To kolejny amerykański detalista, który oferuje dystrybucję żywności w 2 757 sklepach, a także prowadzi supermarkety, sklepy jubilerskie, stacje benzynowe i zakłady produkcyjne dla osób trzecich.

Amazon

Wreszcie, amerykańska grupa Amazon jest również głównym konkurentem Walmartu w sektorze online, ponieważ obecnie oferuje zarówno produkty codziennego użytku, jak i żywność na swojej platformie internetowej.


Sojusze strategiczne

Dowiedzmy się, kim są ostatnie partnerstwa, które grupa Walmart nawiązała w ciągu ostatnich kilku lat:

Microsoft 

W 2018 roku Walmart podpisał 5-letnie strategiczne partnerstwo z gigantem Microsoft, którego celem jest migracja dużej części stron Walmart.com i Samsclub.com do chmury Microsoft Azure. Firma chce wykorzystać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, aby konkurować z Amazonem, który zabiera jej coraz więcej udziałów w rynku.

Shopify

Innym niedawno zawartym strategicznym sojuszem jest start-up Shopify. Z tej elektronicznej platformy korzysta ponad milion przedsiębiorstw na całym świecie. Tutaj głównym celem Walmartu jest otwarcie swojego rynku dla małych sprzedawców biznesowych zarejestrowanych na Shopify.

Google 

Wreszcie, grupa Walmart nawiązała strategiczne partnerstwo z grupą Google, również w celu przeciwdziałania ofensywie Amazon. Od czasu zawarcia tego sojuszu, Walmart jest w stanie sprzedawać setki tysięcy swoich produktów na Google Express, platformie dostaw do domu.

Handluj akcjami Walmart!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Walmart
Korzyści i mocne strony akcji Walmart jako instrumentu giełdowego

Poznajmy teraz główne mocne i słabe strony grupy Walmart, aby lepiej przewidzieć jej możliwości rozwoju.

Zacznijmy od podsumowania głównych korzyści płynących z tej akcji z mocnymi stronami firmy Walmart:

  • Przede wszystkim należy pamiętać, że Walmart jest obecnie wiodącym detalistą na świecie z ponad 20% udziałem w rynku i obrotami przekraczającymi 40 mld dolarów rocznie.
  • Grupa wdrożyła również przemyślaną, konkurencyjną strategię cenową.
  • Na pochwałę zasługuje również strategia internacjonalizacji grupy, która pozwala jej skutecznie zrekompensować dojrzałość rynku amerykańskiego. Ponadto grupa od kilku lat odnotowuje interesujący wzrost wyników w krajach wschodzących, szczególnie w Brazylii i RPA.
  • Wreszcie, spółce udało się także poprawić wyniki w segmencie sprzedaży internetowej.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Walmart
Wady i słabe strony akcji Walmart jako instrumentu giełdowego

Jeśli chodzi o wady tej wartości, a tym samym słabe strony tej firmy, należy wspomnieć tylko o jednej kwestii:

  • Grupa Walmart regularnie cierpi z powodu ataków na prawo pracy, które szkodzą wizerunkowi jej marki.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Grupa Walmart prowadzi wiele sklepów?

Jak być może wiesz, Grupa Walmart działa poprzez szereg różnych marek, w tym Sam's Club, Massmart, Walmart Canada, Walmart Chile, Wal-Mart Mexico, Seiyu, Asda, Kosmix, Walmart, Mas Club, Lider, Hypermart USA, Amigo Supermarkets, Walmart Market, Asda Mobile, Marketside, Vudu i Walmart Nicaragua. Grupa prowadzi również stronę internetową Walmart.com, która umożliwia jej sprzedaż produktów w Internecie.

Jakie są ostatnie informacje finansowe Walmartu?

Znajomość ostatnich publikacji finansowych Grupy Walmart pomoże Ci oczywiście lepiej zrozumieć rozwój tej firmy i atrakcyjność jej akcji na giełdzie. W roku finansowym 2019 grupa osiągnęła obrót w wysokości 510,329 mln dolarów amerykańskich. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 6,670 mln USD. Oczywiście możliwe jest śledzenie publikacji tych wyników bezpośrednio na stronie internetowej firmy w czasie rzeczywistym.

Jak zorganizowany jest Walmart?

Grupa Walmart jest zorganizowana w trzy główne sieci detaliczne: Wal-Mart Stores Division US, Sam's Club i Wal-Mart International. Ponadto prowadzi dziewięć rodzajów sklepów różnej wielkości: supercentra, sklepy spożywcze i drogeryjne, sklepy ogólnospożywcze, bodegi, sklepy typu cash and carry, kluby członkowskie, sklepy odzieżowe, sklepy typu soft discount i restauracje.

Handluj akcjami Walmart!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.