Handluj akcjami Volkswagen!
VOLKSWAGEN

Kurs akcji Volkswagen - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Volkswagen!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Na tej stronie poświęconej temu, co należy wziąć pod uwagę przed zakupem lub sprzedażą akcji Volkswagena, przyglądamy się kluczowym czynnikom, które mogą wpływać na cenę akcji i wyniki spółki. Analizujemy wyniki finansowe Volkswagena, trendy na rynku motoryzacyjnym, rozwój technologiczny, regulacje środowiskowe i inne istotne czynniki. Zrozumienie tych czynników jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji Volkswagena. Niezależnie od tego, czy jesteś potencjalnym, czy obecnym inwestorem, ta strona dostarczy Ci informacji potrzebnych do mądrej oceny Twoich decyzji inwestycyjnych w akcje Volkswagena.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Ogromne znaczenie mają rzecz jasna relacje nawiązane przez grupę Volkswagen z innymi producentami samochodów. Trzeba zatem monitorować potencjalne partnerstwa lub kontrakty handlowe, dzięki którym grupa może odnotować wzrost.

Analiza nr 2

Innym kluczowym czynnikiem dla grupy Volkswagen i jej wzrostu jest innowacyjność, trzeba więc ściśle monitorować rozwój nowych pojazdów i silników, szczególnie w segmentach pojazdów ekologicznych i autonomicznych.

Analiza nr 3

Nie ulega wątpliwości, że należy również monitorować konkurencję grupy Volkswagen, zwracając szczególną uwagę na innowacje tych przedsiębiorstw i zmiany ich udziałów w rynku.

Analiza nr 4

Podobnie jak wszyscy producenci samochodów spółka Volkswagen jest świadoma, że duża część sprzedaży zależy od cen paliw, a zatem pośrednio od ceny ropy naftowej, którą w związku z tym trzeba śledzić.

Analiza nr 5

Niezbędne jest również sprawdzanie przepisów prawnych mających na celu ochronę interesów lokalnych producentów, zwłaszcza w krajach wschodzących.

Kurs akcji Volkswagen - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Volkswagen
Sprzedać akcje Volkswagen
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Volkswagen

Volkswagen jest powszechnie znaną niemiecką marką, która jest ponadto wiodącym producentem samochodów w Europie. Obroty firmy pochodzą z wielu rodzajów działalności, głównie ze sprzedaży pojazdów, która generuje 90% zysków, ale także z budownictwa i usług finansowych, takich jak kredyty i wynajem. Dokładniej rzecz biorąc obroty spółki są generowane z następujących działalności:

Prawie 90% obrotów grupy Volkswagen pochodzi ze sprzedaży pojazdów marek Volkswagen, Skoda, Bentley, Audi, Seat, Porsche Scania i MAN osobom prywatnym i firmom.

Pozostała część obrotów pochodzi z usług finansowych, takich jak finansowanie w ramach najmu lub leasingu czy usługi ubezpieczeniowe.

Dysponując aż 94 zakładami produkcyjnymi spółka Volkswagen generuje obroty zarówno w Europie, jak i w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Południowej i Północnej.

Konkurencję

Grupa Volkswagen jest jednym z wiodących producentów samochodów w Europie i na świecie pod względem obrotów i liczby pojazdów produkowanych każdego roku. Nie jest jednak jedyną firmą prowadzącą działalność w tym sektorze, a wpływ konkurentów może oddziaływać na jej wyniki oraz na zmiany kursu jej akcji na giełdzie. Dlatego tak ważne jest, aby ich dobrze znać.

W Europie

Bezpośrednimi konkurentami grupy Volkswagen w Europie są głównie francuscy producenci PSA oraz Renault, a także włoski producent Fiat, który jednak pozostaje daleko w tyle. Przypomnijmy, że Volkswagen jest obecnie liderem na rynku samochodów osobowych w Unii Europejskiej.

W skali międzynarodowej

Grupa Volkswagen zajmuje również wysoką pozycję, ale musi stawić czoła poważnym konkurentom, takim jak Ford, General Motors, Toyota, BMW czy Hyundai. Udziały tych firm w rynku zmieniają się każdego roku zarówno pod względem liczby sprzedanych pojazdów, jak i osiągniętych obrotów. Ale na kurs jej akcji na giełdzie wpływ mają przede wszystkim zyski, a więc rentowność tych grup.


Sojusze strategiczne

Volkswagen regularnie nawiązuje również strategiczne partnerstwa z różnymi podmiotami z branży motoryzacyjnej i branż pokrewnych. Grupa zawarła sojusze m.in. z następującymi spółkami:

Tata

Grupa Volkswagen nawiązała niedawno partnerstwo z firmą Tata z Indii w celu wspólnego opracowywania komponentów do pojazdów sprzedawanych na kontynencie.

NVidia

Volkswagen jest również partnerem producenta półprzewodników NVidia, z którą wspólnie opracowują oprogramowanie automatycznej nauki w celu poprawy płynności ruchu w miastach.

LG

Kolejnym partnerstwem podpisanym przez grupę Volkswagen jest partnerstwo z grupą LG mające na celu tworzenie innowacji w dziedzinie connected driving dla przyszłych pojazdów grupy łącząc ich różne funkcjonalności.

Handluj akcjami Volkswagen!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Volkswagen
Korzyści i mocne strony akcji Volkswagen jako instrumentu giełdowego

W przeciwieństwie do większości swoich konkurentów grupa Volkswagen była w stanie zdywersyfikować swoją działalność i produkty w celu zrekompensowania okresów spadku popytu w niektórych segmentach. Dzięki temu oferuje obecnie bardzo szeroką gamę pojazdów każdego typu i prowadzi sprzedaż na różnych rynkach jednocześnie.

Volkswagen jest również firmą silnie obecną na szczeblu międzynarodowym. Oprócz tego, że posiada swoje marki prawie w całej Europie i na świecie, wprowadza swoje pojazdy na rynek w bardzo wielu krajach. Co ważne, grupa cieszy się solidną reputacją zdobywaną od lat, ponieważ Volkswagen jest jednym z najstarszych producentów samochodów na świecie.

Dzięki kilku markom pojazdów premium i luksusowych Volkswagen sprzedaje pojazdy również na rynku produktów luksusowych, który tylko w niewielkim stopniu odczuwa skutki kryzysu gospodarczego. Dzięki temu firma jest bardziej odporna na wahania w najbardziej popularnych segmentach i udaje jej się utrzymać dobre wyniki nawet w okresach niskiego wzrostu. Volkswagen jest również marką świetnie reprezentowaną w świecie sportów motorowych, dzięki czemu jest coraz bardziej rozpoznawalna przez szerokie grono odbiorców i tym samym zwiększa sprzedaż.

Kolejną mocną stroną grupy Volkswagen jest rozmieszczenie jej produkcji na całym świecie. Grupa ma zakłady produkcyjne w wielu krajach, dzięki czemu lepiej zarządza kosztami produkcji i jest bardzo konkurencyjna na rynku. We wszystkich zakładach produkcyjnych Volkswagen zatrudnia obecnie ponad 350 000 osób.

Odnośnie możliwości stojących przed grupą Volkswagen w najbliższej przyszłości, jest ich bardzo dużo. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że niemiecki producent prowadzi rozmowy z zagranicznymi producentami, z którymi mógłby nawiązać owocne, długoterminowe partnerstwa.

Grupa stawia ponadto na innowacje nieustannie prowadząc badania w technologicznych dziedzinach przyszłości, takich jak pojazdy autonomiczne, systemy pokładowe i pojazdy wykorzystujące energię ekologiczną. Posiadając realną zdolność rozwoju dzięki praktycznym innowacjom grupa może się wyróżniać na tle konkurencji.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Volkswagen
Wady i słabe strony akcji Volkswagen jako instrumentu giełdowego

Jedną z największych słabych stron grupy Volkswagen jest obecnie problem z odpowiednią obecnością na rynkach wschodzących, które są rynkami pionierskimi. Chociaż producent ten jest jednym z liderów w swoim sektorze w Europie i ma dużą sprzedaż w niektórych regionach, takich jak Ameryka Północna, nie udaje mu się zająć wysokiej pozycji w Azji, gdzie konkurencja jest ostra, a konkurencyjność wzmożona. Trudność tę potęguje dodatkowo restrykcyjne ustawodawstwo w niektórych krajach wschodzących, takich jak Indie, które ma na celu ochronę interesów lokalnych producentów, takich jak TATA.

Dodatkowym ograniczeniem dla grupy Volkswagen jest nacisk ze strony rządów europejskich na produkcję pojazdów przyjaznych dla środowiska, chociaż grupa dopiero zaczyna produkować linie czystych pojazdów.

Mimo iż potencjał innowacyjny grupy Volkswagen jest jedną z jej mocnych stron, jej konkurenci nie pozostają w tyle, w związku z czym grupa musi brać udział w prawdziwym wyścigu technologicznym, aby utrzymać swój status nowoczesnego producenta pojazdów.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie wyniki opublikowała ostatnio grupa Volkswagen?

Najnowsze wyniki opublikowane przez grupę Volkswagen dotyczą 2019 roku. Najważniejszą daną liczbową jest wynik grupy, który w tym roku wyniósł 14 029 mln euro. Stopa zwrotu wyniosła 3,72 euro, dywidenda 6,53 euro na akcję, a roczna stopa zwrotu 26,60 euro na akcję. Kapitał własny grupy osiągnął 123,651 mln euro.

Na jakich rynkach notowane są akcje spółki Volkswagen?

Kurs akcji Volkswagena jest oczywiście notowany na giełdzie niemieckiej, a dokładniej na giełdzie w Monachium, w systemie obrotu Xetra. Należy również zauważyć, że akcje Volkswagena wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX 30, a tym samym spółka ma jedną z 30 największych kapitalizacji rynkowych w tym kraju. Można zatem śledzić zmiany kursu jej akcji za pośrednictwem tego centrum finansowego.

W których regionach świata grupa Volkswagen osiąga największe obroty?

Grupa Volkswagen osiąga oczywiście największe zyski na rynku niemieckim oraz na rynku europejskim poza Niemcami, odpowiednio 18,5% i 42,8% obrotów na tych dwóch obszarach. Pozostałe rynki, na których grupa sprzedaje pojazdy to rynek Azji i Pacyfiku, na którym generuje 18,3% obrotów, Ameryka Północna – 16% obrotów i Ameryka Południowa – 4,4% obrotów.

Jak kupić lub sprzedać akcje spółki Volkswagen?

Jeśli chcesz kupić lub sprzedać akcje Volkswagena, możesz rozważyć skorzystanie z usług brokerów kontraktów różnic kursowych (CFD). Brokerzy CFD oferują internetowe platformy transakcyjne, które umożliwiają inwestowanie w akcje takie jak Volkswagen za pośrednictwem kontraktów pochodnych. Aby rozpocząć, wybierz regulowanego i wiarygodnego brokera CFD. Otwórz konto, zdeponuj środki i uzyskaj dostęp do platformy transakcyjnej. Wyszukaj akcje Volkswagena na liście dostępnych instrumentów finansowych, a następnie złóż zlecenie kupna lub sprzedaży zgodnie ze swoimi celami inwestycyjnymi.

Handluj akcjami Volkswagen!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.