Handluj akcjami Valeo!
VALEO

Kurs akcji Valeo - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Valeo!
KUP
SPRZEDAJ

79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Bez wątpienia wszyscy znają nazwy głównych francuskich grup motoryzacyjnych, ale istnieją też mniej popularne firmy, które są równie ważne z punktu widzenia produkcji pojazdów. Tak jest w przypadku Valeo, spółki, którą przedstawimy teraz bardziej szczegółowo, której akcje na giełdzie są obecnie jednym z najpopularniejszych w tym sektorze.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Należy oczywiście bacznie obserwować rynek motoryzacyjny i liczbę pojazdów zamawianych przez klientów, co przedstawi dobry obraz rozwoju tej firmy.

Analiza nr 2

Należy również monitorować zmiany poziomu sprzedaży Valeo w niektórych krajach na całym świecie, w których przemysł motoryzacyjny przeżywa rozkwit i odnotowuje się silny wzrost, takich jak Chiny, które stały się jednym z głównych rynków docelowych Grupy.

Analiza nr 3

Warto również uważnie śledzić dane finansowe i statystyczne Valeo, takie jak stopy wzrostu i rentowność, a także ogólny światowy wzrost gospodarczy.

Analiza nr 4

Wśród czynników, które mają wpływ na rentowność grupy Valeo, są przede wszystkim ceny surowców i ich zmiany, dlatego trzeba obserwować rynek, aby śledzić główne trendy, które mogą mieć wpływ na koszty produkcji firmy.

Kurs akcji Valeo - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Valeo (CFD)
Sprzedać akcje Valeo (CFD)
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Ogólna prezentacja spółki Valeo

Francuska grupa Valéo jest obecnie jednym z największych projektantów, producentów i sprzedawców części zamiennych i wyposażenia pojazdów. Jej działalność możemy podzielić na kilka głównych segmentów:

  • Systemy widoczności, takie jak oświetlenie i sygnalizacja, oraz systemy wycieraczek.
  • Urządzenia termiczne, takie jak systemy ogrzewania, klimatyzacji lub sprężania oraz chłodnicze i wymienniki oleju silnikowego.
  • Układy napędowe, takie jak rozruszniki, alternatory lub układy przenoszenia napędu.
  • Systemy zapewniające komfort i wspomagające jazdę, takie jak układy przełączników i wykrywania lub urządzenia zabezpieczające, takie jak systemy dostępu bez klucza, blokady antykradzieżowe i inne.

Firma Valéo posiada co najmniej 186 fabryk na całym świecie i zatrudnia 114.000 osób, produkując zarówno na rynek francuski, europejski jak i afrykański, azjatycki i amerykański.

Konkurencję

Francuska grupa Valeo jest jednym z międzynarodowych specjalistów w zakresie części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Chociaż prężnie działa na rynku krajowym, próbuje również rozwijać się na całym świecie, jednak musi tam stawić czoła ostrej konkurencji ze strony kilku dużych grup.

Continental AG

Jedną z nich jest niemiecka grupa Continental AG, która jest wiodącym dostawcą części samochodowych na świecie, której depcze po piętach japońska grupa Hyundai Mobis, a dalej także grupy Cummins i Bosch.

Faurecia & Michelin

We Francji Valeo zajmuje 13. miejsce w tym sektorze za takimi firmami jak Faurecia, która jest liderem krajowym czy Michelin, która zajmuje 11. miejsce. Wyprzedza jednak Plastic Omnium, która zajmuje 25. miejsce.


Sojusze strategiczne

Na koniec warto wspomnieć o ostatnich partnerstwach nawiązanych przez spółkę Valeo z innymi firmami.

Safran

27 marca 2015 r. Valeo i Safran przedstawiły wspólnie opracowany samochód autonomiczny, łączący w sobie najlepsze technologie samochodowe i lotnicze.

Mobileye

W tym samym roku francuski producent sprzętu Valeo i izraelska firma Mobileye podpisały umowę partnerską w zakresie technologii dotyczącą zarówno bezpieczeństwa czynnego, jak i samochodu autonomicznego. W 2019 roku grupa podpisała również umowę partnerską ze spółką Mobileeye w sprawie przyszłego rozwoju i promocji nowego standardu bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych, opartego na modelu „Responsibility-Sensitive Safety”.

Siemens

W 2016 r. Valeo ogłosiła rozpoczęcie współpracy z Siemens w celu utworzenia spółki joint venture zajmującej się napędami elektrycznymi.

Capgemini

 Również w 2016 r. Valeo i Capgemini, będąca jednym ze światowych liderów w dziedzinie konsultingu, usług IT i zarządzania informatycznego, ogłosiły komercyjne wprowadzenie na rynek innowacyjnego, inteligentnego rozwiązania mobilnego Mov’InBlue dla flot korporacyjnych i wypożyczalni samochodów.

NTT Domoco

W 2018 r. Valeo nawiązała współpracę partnerską ze spółką NTT Domoco, japońskim liderem telefonii komórkowej, w celu opracowania i sprzedaży rozwiązań łączności dla pojazdów.

Handluj akcjami Valeo!
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Valeo
Korzyści i mocne strony akcji Valeo jako instrumentu giełdowego

Pozycja grupy Valeo w jej sektorze działalności jest oczywiście niezaprzeczalną mocną stroną rokującą dobre wyniki jej akcji na giełdzie. Przypomnijmy, że spółka Valeo jest światowym liderem wyposażenia samochodowego, co daje jej pewną renomę i niezaprzeczalną siłę na rynku.

Z drugiej strony, grupa Valeo zdołała zająć strategiczną pozycję na szczególnie pożądanym rynku, a mianowicie w Chinach. Istotnie firma realizuje ponad 14% sprzedaży wyposażenia montowanego w nowych samochodach na rynku chińskim, podczas gdy sprzedaż wyposażenia montowanego w nowych samochodach w Europie Zachodniej stanowi tylko 34%, a w Ameryce Północnej tylko 22%. W porównaniu z obietnicami i możliwościami oferowanymi przez rynek chiński, wyniki te można uznać za niższe. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że Valeo będzie w stanie utrzymać swoją konkurencyjność na rynkach wschodzących i wykorzystać tę przewagę nad swoimi głównymi konkurentami.

Za zaletę grupy Valeo można również uznać silny rozwój rynku motoryzacyjnego, który w ostatnich latach odnotowuje znaczący wzrost w skali roku, pomimo dość ponurego kontekstu gospodarczego i spadku obrotów odnotowanego w wielu innych sektorach działalności. Dzięki swojej pozycji lidera Valeo jest więc pierwszą spółką, który skorzysta z tego wzrostu popytu, wypełniając swój portfel zamówień i zwiększając liczbę nowych kontraktów.

Należy również docenić dobry podział działalności grupy Valeo na cztery główne obszary: wyposażenie zwiększające komfort, wyposażenie napędowe, wyposażenie termiczne i wyposażenie zwiększające widoczność. Dzięki temu inteligentnemu podziałowi Valeo jest w stanie zaopatrywać wszystkie firmy produkujące samochody i zaspokajać różne potrzeby, jednocześnie chroniąc się przed ryzykiem związanym z jednym rodzajem produktu.

Valeo przyciąga również uwagę jakością polityki innowacji. Grupa stawia na innowacje w niektórych bardzo modnych sektorach, takich jak redukcja emisji CO2, które umożliwiają oferowanie klientom produktów o większej wartości dodanej przynoszących bardziej komfortowe marże, takich jak OEM Premium, efektywność energetyczna, Stop&Start, superładowarki, czujniki, łączność czy skaner laserowy do pojazdów automatycznych.

Inwestorów uspokaja oczywiście zdolność spółki Valeo do oferowania doskonałej widoczności w zakresie przyszłego wzrostu rozwoju. Dotyczy to przede wszystkich prognoz obrotów i prognoz zamówień, które od kilku lat utrzymują się na rekordowym poziomie.

Grupa Valeo korzysta również z atrakcyjnego kursu wymiany walut z głównymi klientami na rynkach azjatyckich i amerykańskich dzięki korzystnemu parytetowi EUR/USD.

Na koniec warto podkreślić silną zdolność Valeo do ograniczania poziomu zadłużenia, dzięki czemu zyskała ona szczególnie wysoki rating od agencji ratingowych, a tym samym pozyskała jeszcze większe zaufanie inwestorów.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Valeo
Wady i słabe strony akcji Valeo jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, mimo że sektor produkcji pojazdów przeżywa obecnie dość korzystny okres wzrostu wraz ze wzrostem popytu i zamówień, sektor dostawców z branży motoryzacyjnej pozostaje pod presją od 2016 roku, a Valeo oczywiście na tym traci, co powoduje niepokój na rynkach.

Grupa Valeo znajduje się również w centrum dochodzenia w sprawie możliwego kartelu z innymi dostawcami dla przemysłu motoryzacyjnego, które jest prowadzone przez Komisję Europejską. W związku z tym może zostać ukarana mniejszą lub większą grzywną, co mogłoby mieć negatywny wpływ zarówno na wyniki finansowe grupy, jak i na zaufanie inwestorów, a tym samym na utrzymanie kursu akcji na giełdzie.

Mówiąc o zagrożeniach dla rentowności Valeo należy również wymienić wysoki poziom ekspozycji jej działalności na rynek surowców. Cena niektórych surowców prowadzi czasami do znacznego wzrostu kosztów produkcji, a tym samym znacznie obniża marże przedsiębiorstwa lub sprawia, że jest mniej konkurencyjne.

Po osiągnięciu stabilnej pozycji na rynku chińskim, który oferuje liczne możliwości, grupa Valeo może odczuć negatywne skutki obserwowanego od kilku lat spowolnienia gospodarczego w tym kraju, które może mieć wpływ na wolumen przyszłej sprzedaży i kontrakty.

Na koniec należy zauważyć, że akcje Valeo są uważane za stosunkowo drogie w zakupie. To poczucie przeszacowania cen w naturalny sposób prowadzi do bardzo silnych negatywnych reakcji na wykresach giełdowych, gdy pojawiają się wątpliwości lub obawy.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę znaleźć bilans finansowy spółki Valeo?

Możesz śledzić publikację wyników finansowych grupy Valeo bezpośrednio na stronie internetowej firmy lub na konkretnym kanale wiadomości giełdowych lub stronie internetowej. Ostatni opublikowany bilans dotyczy roku obrotowego 2019. Spółka wykazała w nim obrót w wysokości 19.124 mln euro i zysk netto w wysokości 546 mln euro. Obecna kapitalizacja rynkowa tej firmy wynosi (w 2020 r.) około 8 478 mln euro.

W których krajach na świecie znajdują się główne spółki zależne Valeo?

Jak zapewne już wiesz, grupa Valeo nie działa jedynie na rynku francuskim. Firma posiada kilka spółek zależnych na całym świecie, w tym jedną w Irlandii, jedną w Niemczech, jedną w Korei Południowej, jedną w Japonii, jedną w Brazylii i jedną w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobne jest również, że realizując strategię ekspansji spółka stworzy nowe spółki zależne w innych krajach.

Jakie są kluczowe dane liczbowe dotyczące akcji Valeo?

Istnieje wiele danych liczbowych dotyczących akcji Valeo, które warto znać. Warto w szczególności zapamiętać liczbę 113 600 odpowiadającą liczbie pracowników przedsiębiorstwa, liczbę 33 odpowiadającą liczbie krajów, w których grupa jest obecna, liczbę 186 odpowiadającą liczbie zakładów produkcyjnych, liczbę 38 odpowiadającą liczbie centrów rozwoju oraz liczbę 15 odpowiadającą liczbie platform dystrybucyjnych.

Handluj akcjami Valeo!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.