Handluj akcjami Valeo!
VALEO

Kurs akcji Valeo - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Valeo!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji Valeo należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Valeo, globalna firma zajmująca się technologią motoryzacyjną, jest ważnym graczem na rynkach finansowych. Na tej stronie przyjrzymy się kluczowym czynnikom, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Przeanalizujemy wyniki finansowe Valeo, jego pozycję konkurencyjną w branży motoryzacyjnej, trendy rynkowe oraz czynniki ekonomiczne i technologiczne, które mogą wpływać na cenę akcji. Dzięki starannej ocenie tych elementów będziesz w stanie lepiej zrozumieć możliwości i ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Valeo.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Oczywiście będziemy musieli bacznie obserwować rynek motoryzacyjny i liczbę pojazdów zamawianych przez klientów, co da nam dobry pogląd na rozwój firmy.

Analiza nr 2

Konieczne będzie również uważne śledzenie ewolucji sprzedaży Valeo w niektórych krajach świata, w których przemysł motoryzacyjny przeżywa rozkwit i gdzie wzrost jest silny, takich jak Chiny, które stały się jednym z głównych rynków docelowych grupy.

Analiza nr 3

Warto również uważnie śledzić dane finansowe i statystyczne Valeo, takie jak stopy wzrostu i rentowność, a także ogólny światowy wzrost gospodarczy.

Analiza nr 4

Wśród czynników, które mają wpływ na rentowność grupy Valeo, są przede wszystkim ceny surowców i ich zmiany, dlatego trzeba obserwować rynek, aby śledzić główne trendy, które mogą mieć wpływ na koszty produkcji firmy.

Kurs akcji Valeo - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Valeo
Sprzedać akcje Valeo
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Valeo

Francuska grupa Valéo jest obecnie jednym z największych projektantów, producentów i sprzedawców części zamiennych i wyposażenia pojazdów. Jej działalność możemy podzielić na kilka głównych segmentów:

 • Systemy widoczności, takie jak oświetlenie i sygnalizacja, oraz systemy wycieraczek.
 • Urządzenia termiczne, takie jak systemy ogrzewania, klimatyzacji lub sprężania oraz chłodnicze i wymienniki oleju silnikowego.
 • Układy napędowe, takie jak rozruszniki, alternatory lub układy przenoszenia napędu.
 • Systemy zapewniające komfort i wspomagające jazdę, takie jak układy przełączników i wykrywania lub urządzenia zabezpieczające, takie jak systemy dostępu bez klucza, blokady antykradzieżowe i inne.

Firma Valéo posiada co najmniej 186 fabryk na całym świecie i zatrudnia 114.000 osób, produkując zarówno na rynek francuski, europejski jak i afrykański, azjatycki i amerykański.

Konkurencję

Przed zakupem lub sprzedażą akcji Valeo sugerujemy pogłębienie wiedzy na temat otoczenia sektorowego, w którym działa grupa Valeo, w tym przedstawienie jej głównych konkurentów. Poniżej przedstawiamy listę największych firm z sektora wyposażenia motoryzacyjnego, które mogą odebrać udział w rynku firmie Valeo.

Continental AG

Jedną z nich jest niemiecka grupa Continental AG, która jest wiodącym dostawcą części samochodowych na świecie, której depcze po piętach japońska grupa Hyundai Mobis, a dalej także grupy Cummins i Bosch.

Faurecia & Michelin

We Francji Valeo zajmuje 13. miejsce w tym sektorze za takimi firmami jak Faurecia, która jest liderem krajowym czy Michelin, która zajmuje 11. miejsce. Wyprzedza jednak Plastic Omnium, która zajmuje 25. miejsce.


Sojusze strategiczne

Na koniec warto wspomnieć o ostatnich partnerstwach nawiązanych przez spółkę Valeo z innymi firmami.

Safran

27 marca 2015 r. Valeo i Safran przedstawiły wspólnie opracowany samochód autonomiczny, łączący w sobie najlepsze technologie samochodowe i lotnicze.

Mobileye

W tym samym roku francuski producent sprzętu Valeo i izraelska firma Mobileye podpisały umowę partnerską w zakresie technologii dotyczącą zarówno bezpieczeństwa czynnego, jak i samochodu autonomicznego. W 2019 roku grupa podpisała również umowę partnerską ze spółką Mobileeye w sprawie przyszłego rozwoju i promocji nowego standardu bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych, opartego na modelu „Responsibility-Sensitive Safety”.

Siemens

W 2016 r. Valeo ogłosiła rozpoczęcie współpracy z Siemens w celu utworzenia spółki joint venture zajmującej się napędami elektrycznymi.

Capgemini

 Również w 2016 r. Valeo i Capgemini, będąca jednym ze światowych liderów w dziedzinie konsultingu, usług IT i zarządzania informatycznego, ogłosiły komercyjne wprowadzenie na rynek innowacyjnego, inteligentnego rozwiązania mobilnego Mov’InBlue dla flot korporacyjnych i wypożyczalni samochodów.

NTT Domoco

W 2018 r. Valeo nawiązała współpracę partnerską ze spółką NTT Domoco, japońskim liderem telefonii komórkowej, w celu opracowania i sprzedaży rozwiązań łączności dla pojazdów.

Handluj akcjami Valeo!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Valeo
Korzyści i mocne strony akcji Valeo jako instrumentu giełdowego

Valeo ma szereg mocnych i słabych stron, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie spółki. Te mocne i słabe strony mogą wpływać na sposób, w jaki firma reaguje na przyszłe wyzwania i zagrożenia. Oto kilka kluczowych punktów do rozważenia:

Po pierwsze, przyjrzyjmy się zaletom tej akcji, tj. mocnym stronom tej spółki, które mogą zwiększyć jej cenę akcji: 

 • Wiedza technologiczna: Valeo jest uznawane za eksperta w dziedzinie zaawansowanych technologii motoryzacyjnych, w tym autonomicznej jazdy, elektryfikacji pojazdów i łączności. Daje jej to przewagę konkurencyjną w szybko rozwijającym się sektorze.
 • Potencjał wzrostu: Jako dostawca rozwiązań technologicznych dla przemysłu motoryzacyjnego, Valeo jest w stanie czerpać korzyści z rosnącego trendu w kierunku elektryfikacji pojazdów, autonomicznej jazdy i innych innowacji branżowych.
 • Zróżnicowane portfolio produktów: Valeo oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań dla producentów samochodów, obejmujących takie obszary jak oświetlenie, komfort termiczny, widoczność i systemy wspomagania kierowcy. Ta dywersyfikacja umożliwia dostosowanie się do zmieniających się potrzeb przemysłu motoryzacyjnego.
 • Globalna obecność: Valeo korzysta z rozległej globalnej obecności, prowadząc działalność w wielu krajach. Umożliwia to wykorzystanie możliwości rozwoju na różnych rynkach i zmniejszenie zależności od jednego regionu geograficznego.
 • Ciągła innowacyjność: Valeo angażuje się w aktywne badania i rozwój, aby pozostać w czołówce nowych technologii motoryzacyjnych. Ta zdolność do innowacji może wzmocnić pozycję konkurencyjną firmy i napędzać długoterminowy wzrost.
 • Silne partnerstwa: Valeo nawiązało strategiczne partnerstwa z kluczowymi graczami w branży motoryzacyjnej, umożliwiając korzystanie z synergii i współpracy w celu opracowania nowych rozwiązań technologicznych.
 • Obecność na rynkach wschodzących: Valeo z powodzeniem penetruje i rozszerza swoją obecność na szybko rozwijających się rynkach wschodzących, takich jak Chiny, Indie i inne kraje rozwijające się. Zapewnia to firmie dodatkowe możliwości rozwoju.
 • Silna baza klientów: Baza klientów Valeo obejmuje niektórych z wiodących światowych producentów samochodów, zapewniając długoterminową widoczność i stabilność. Relacje nawiązane z tymi klientami mogą sprzyjać długoterminowemu partnerstwu i możliwościom rozwoju.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Valeo
Wady i słabe strony akcji Valeo jako instrumentu giełdowego

Sprawdźmy teraz, jakie są główne wady i mankamenty tej spółki oraz jakie elementy mogą mieć negatywny wpływ na jej cenę akcji: 

 

 • Wrażliwość na cykle gospodarcze: Podobnie jak wiele firm z sektora motoryzacyjnego, Valeo jest wrażliwe na globalne wahania gospodarcze. Okresy spowolnienia gospodarczego mogą prowadzić do spadku popytu na nowe pojazdy, co może mieć wpływ na przychody Valeo.
 • Zależność od producentów samochodów: Valeo jest w dużym stopniu uzależnione od zamówień producentów samochodów, co może sprawić, że będzie podatne na zmiany w polityce dostaw swoich klientów i zmiany w partnerstwach.
 • Intensywna konkurencja: Branża motoryzacyjna jest wysoce konkurencyjna, z wieloma głównymi graczami i ciągłymi innowacjami. Valeo stoi w obliczu silnej konkurencji, która może wywierać presję na marże i udział w rynku.
 • Narażenie na wahania kursów walut: Jako firma globalna, Valeo jest narażone na wahania kursów wymiany różnych walut. Niekorzystne wahania kursów walut mogą mieć wpływ na wyniki finansowe spółki.
 • Zależność od tradycyjnego przemysłu motoryzacyjnego: Chociaż Valeo inwestuje w nowe technologie, duża część jej przychodów nadal pochodzi z tradycyjnego przemysłu motoryzacyjnego. Przejście na nowe technologie może stanowić wyzwanie i niepewność w perspektywie krótkoterminowej.
 • Ryzyko zakłóceń technologicznych: Branża motoryzacyjna stale ewoluuje, wraz z pojawianiem się nowych technologii i nowych graczy na rynku. Valeo stoi w obliczu ryzyka zakłócenia przez konkurencyjne innowacje technologiczne lub zakłócenia tradycyjnego modelu biznesowego.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę te zalety i wady przy ocenie Valeo. Wskazane jest również przeprowadzenie dogłębnej analizy spółki, jej sektora działalności i trendów rynkowych przed zakupem lub sprzedażą tych akcji.
 

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę znaleźć bilans finansowy spółki Valeo?

Możesz śledzić publikację wyników finansowych grupy Valeo bezpośrednio na stronie internetowej firmy lub na konkretnym kanale wiadomości giełdowych lub stronie internetowej. Ostatni opublikowany bilans dotyczy roku obrotowego 2019. Spółka wykazała w nim obrót w wysokości 19.124 mln euro i zysk netto w wysokości 546 mln euro. Obecna kapitalizacja rynkowa tej firmy wynosi (w 2020 r.) około 8 478 mln euro.

W których krajach na świecie znajdują się główne spółki zależne Valeo?

Jak zapewne już wiesz, grupa Valeo nie działa jedynie na rynku francuskim. Firma posiada kilka spółek zależnych na całym świecie, w tym jedną w Irlandii, jedną w Niemczech, jedną w Korei Południowej, jedną w Japonii, jedną w Brazylii i jedną w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobne jest również, że realizując strategię ekspansji spółka stworzy nowe spółki zależne w innych krajach.

Jakie są kluczowe dane liczbowe dotyczące akcji Valeo?

Istnieje wiele danych liczbowych dotyczących akcji Valeo, które warto znać. Warto w szczególności zapamiętać liczbę 113 600 odpowiadającą liczbie pracowników przedsiębiorstwa, liczbę 33 odpowiadającą liczbie krajów, w których grupa jest obecna, liczbę 186 odpowiadającą liczbie zakładów produkcyjnych, liczbę 38 odpowiadającą liczbie centrów rozwoju oraz liczbę 15 odpowiadającą liczbie platform dystrybucyjnych.

Handluj akcjami Valeo!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.