Handluj akcjami Unilever!
UNILEVER

Kurs akcji Unilever - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Unilever!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jeśli rozważasz zainwestowanie w akcje Unilever, ważne jest, aby rozważyć kilka rzeczy przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji. Unilever jest międzynarodową firmą działającą w wielu sektorach, w tym w sektorze żywności, produktów gospodarstwa domowego i pielęgnacji osobistej. Firma znana jest ze swojej strategii i zaangażowania w odpowiedzialność społeczną i środowiskową. Jednak, jak w przypadku każdej inwestycji, przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji ważne jest przeanalizowanie trendów rynkowych, wyników finansowych spółki oraz potencjalnego ryzyka. Na tej stronie omówiono niektóre z kwestii, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji Unilever.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, wyniki finansowe spółki mogą odgrywać ważną rolę w ocenie wartości jej akcji. Inwestorzy mogą przyjrzeć się kwartalnym i rocznym wynikom finansowym Unilevera, a także jego perspektywom rozwoju i potencjałowi generowania przychodów w przyszłości.

Analiza nr 2

Innym kluczowym czynnikiem jest globalne środowisko gospodarcze i warunki rynkowe, w których działa Unilever. Czynniki makroekonomiczne, takie jak stopy procentowe, kursy walut i ogólne warunki gospodarcze, mogą mieć znaczący wpływ na działalność firmy Unilever, a tym samym na wartość jej akcji.

Analiza nr 3

Ponadto ważnym czynnikiem do rozważenia mogą być również działania i praktyki biznesowe firmy Unilever. Inwestorzy mogą monitorować rozwój sytuacji w sektorach żywności i napojów, środków higieny osobistej i gospodarstwa domowego oraz żywienia, które są podstawowymi rodzajami działalności spółki. Można również zbadać praktyki biznesowe i etyczne firmy Unilever, w szczególności w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego.

Analiza nr 4

Przywództwo i zarządzanie firmą Unilever może również odgrywać ważną rolę w analizie wartości jej akcji. Inwestorzy mogą zbadać osiągnięcia kierownictwa Unilevera oraz decyzje, jakie podejmuje ono w zakresie strategii biznesowej, przejęć, fuzji i innych ważnych inicjatyw. Zmiany w kierownictwie firmy mogą również wpłynąć na poglądy inwestorów na temat przyszłego kierunku rozwoju Unilevera.

Analiza nr 5

Wreszcie, analiza konkurencji może pomóc w określeniu pozycji rynkowej Unilevera i jego przyszłego potencjału wzrostu. Inwestorzy mogą monitorować działania głównych konkurentów, trendy w branży oraz zmiany preferencji konsumentów, aby ocenić pozycję konkurencyjną Unilevera na rynku.

Kurs akcji Unilever - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Unilever
Sprzedać akcje Unilever
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Unilever

Przed zakupem lub sprzedażą akcji Unilever, dobra znajomość spółki jest niezbędna do analizy jej kursu giełdowego. Oto prezentacja spółki i jej działalności: 

Unilever N.V. jest wiodącym światowym producentem i sprzedawcą produktów spożywczych i gospodarstwa domowego. Działa w ponad 190 krajach i posiada portfolio znanych marek na całym świecie. Firma dzieli się na dwa obszary biznesowe: pielęgnację osobistą i produkty spożywcze.

Działalność związana z pielęgnacją osobistą stanowi 62,9% sprzedaży Unilevera i obejmuje dwie główne kategorie produktów: produkty do pielęgnacji osobistej oraz produkty do pielęgnacji domu i prania. Produkty do higieny osobistej stanowią 66,9% obrotów tej kategorii, z takimi markami jak Dove, Sunsilk, Lux, Pond's, Axe, Rexona, Signal i Close Up. Produkty do pielęgnacji domu i bielizny stanowią 33,1% obrotów tej kategorii, z takimi markami jak Omo, Skip, Comfort i Cif.

Sektor spożywczy odpowiada za 37,1% obrotów Unilevera. Składa się z trzech głównych kategorii: produkty kulinarne, sosy, oleje i margaryny, lody oraz napoje. Wiodące marki w tym sektorze to Knorr, Hellmann's, Amora, Rama, Magnum, Carte d'Or, Solero, Ben & Jerry's i Lipton.

Jeśli chodzi o podział geograficzny, Europa odpowiada za 21,9% obrotów Unilevera, natomiast Azja, Afryka, Bliski Wschód, Turcja, Rosja, Ukraina i Białoruś za 46,4%. Na obie Ameryki przypada 31,7% obrotów firmy. Unilever zatrudnia około 155 000 osób na całym świecie.

Firma ma długą historię zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Jest zaangażowana w zmniejszanie swojego śladu węglowego i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i współpracę z dostawcami w celu poprawy ich śladu węglowego. Unilever angażuje się również w projekty mające na celu poprawę życia rolników i przeciwdziałanie wylesianiu.

Konkurencję

Aby przeanalizować cenę akcji firmy Unilever, przed zakupem lub sprzedażą należy również zapoznać się z jej głównymi konkurentami. Dlatego proponujemy, abyś dowiedział się o nich nieco bardziej szczegółowo tutaj.

Kraft Foods Group

Ta firma spożywcza działa głównie w Ameryce Północnej, w tym w USA i Kanadzie. Jest to firma notowana na NYSE w Stanach Zjednoczonych, która później połączyła się z Heinzem w 2015 roku.

Nestlé 

Ta szwajcarska firma międzynarodowa jest jedną z wiodących firm spożywczych i największą firmą mleczarską na świecie. Specjalizuje się w przetwarzaniu i sprzedaży szerokiej gamy produktów spożywczych i napojów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Jest ona notowana na szwajcarskiej giełdzie SIX.

Coca-Cola 

The Coca-Cola Group to amerykańska firma specjalizująca się w produkcji napojów bezalkoholowych, ale także jedna z największych firm amerykańskich na świecie i trzecia pod względem obrotów w sektorze spożywczym.

Procter & Gamble 

Ta inna amerykańska firma międzynarodowa specjalizuje się w dobrach konsumpcyjnych, w tym w produktach higieny osobistej. Obecnie zatrudnia ponad 105 000 osób na całym świecie.

Danone

Następną firmą jest Danone, francuska firma międzynarodowa notowana na rynku Euronext na giełdzie w Paryżu. Jest również częścią indeksu giełdowego CAC 40. Firma powstała w wyniku połączenia w 1973 roku francuskich grup Gervais-Danone i Boussois Souchon Neuvesel, które z kolei było wynikiem kilku kolejnych fuzji firm z tego sektora. Dopiero w 1994 roku jako nazwę firmy wybrano nazwę marki produktów świeżych Danone, należącej do grupy. W tym czasie grupa była francuskim liderem w przemyśle spożywczym i numerem trzy w tym sektorze na rynku europejskim.


Sojusze strategiczne

Grupa Unilever osiągnęła oczywiście ten poziom rentowności i obrotów dzięki dobrze dopracowanej strategii rozwoju opartej na licznych przejęciach i fuzjach, ale także dzięki nawiązaniu pewnych strategicznych partnerstw.

Pepsico

W 2003 r. Unilever zawarł strategiczne partnerstwo z jednym ze swoich konkurentów, grupą Pepsico, z którą utworzył spółkę joint venture produkującą gamę herbat gotowych do spożycia Lipton.

Intersuchel

Niedawno, w 2016 roku, Unilever podpisał umowę z firmą Intersuchel z siedzibą na Kubie w celu utworzenia spółki joint venture o nazwie Unilever Suchel. W związku z tym Unilever planuje rozpocząć na kubańskiej ziemi produkcję kosmetyków, artykułów higienicznych i gospodarstwa domowego.

Handluj akcjami Unilever!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Unilever
Korzyści i mocne strony akcji Unilever jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, można tu oczywiście przypomnieć, że główną siłą grupy Unilever jest różnorodność posiadanych marek. Firma posiada szereg marek, które cieszą się dużą popularnością i mają silną pozycję na rynku dóbr konsumpcyjnych. Dzięki tej sile Unilever cieszy się również większą penetracją rynku niż niektórzy z jego bezpośrednich konkurentów, co pozwala mu łatwo zdobywać udziały w rynku.

Strategia Unilevera z ostatnich kilku lat, polegająca na zwiększaniu wielkości i różnorodności produktów poprzez fuzje i przejęcia na całym świecie, umożliwiła również grupie poprawę rozwoju organizacyjnego i oczywiście zwiększenie przychodów. Jest to więc kolejna mocna strona tej grupy.

Wiadomo również, że grupa Unilever dobrze radzi sobie z korzyściami skali. Dzięki temu może korzystać z wydajnej produkcji, a tym samym wdrażać atrakcyjne strategie cenowe, aby przyciągnąć konsumentów i skuteczniej sprzedawać swoje produkty.

Oczywiście warto również zauważyć, że zdolność Unilevera do ekspansji międzynarodowej jest wynikiem wieloletniej strategii. Dzięki coraz większej obecności na rynkach całego świata, Unilever z roku na rok staje się coraz bardziej popularny, co oczywiście jest jego kolejnym atutem.

Analizę mocnych stron Unilevera można zatem podsumować jako spójną z silną zdolnością do utrzymania wzrostu w nadchodzących latach i umocnienia swojej obecności na rynku dóbr konsumpcyjnych na całym świecie.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Unilever
Wady i słabe strony akcji Unilever jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, jedna z głównych słabości grupy Unilever dotyczy samego charakteru jej produktów. Unilever wprowadza na rynek głównie produkty, które można bez problemu naśladować i tym samym konkurować z wieloma innymi markami. Problem ten pojawia się, mimo że Unilever inwestuje duże pieniądze w rozwój użytecznych i innowacyjnych produktów, co stanowi realne ryzyko strat.

Kolejnym utrudnieniem dla tej firmy jest fakt, że grupa Unilever koncentruje swoją działalność wyłącznie na produkcji i sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Konkurenci, którzy rozszerzają swoją ofertę produktową, mają większe szanse na generowanie przychodów z różnych segmentów.

Wreszcie, należy również zauważyć, że grupa Unilever w bardzo dużym stopniu polega na swojej zewnętrznej sieci dystrybucji i sprzedawcach detalicznych przy wprowadzaniu swoich produktów na rynek, co uniemożliwia jej wywieranie bezpośredniego wpływu na konsumentów, poza reklamami, które może umieszczać na swoich produktach.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Na jakich rynkach notowane są akcje Grupy Unilever?

Grupa Unilever to grupa, która, jak być może już wiecie, jest notowana na kilku rynkach. Wynika to z faktu, że grupa ta jest grupą holendersko-brytyjską. Istnieje możliwość śledzenia notowań jej akcji na giełdzie Euronext Amsterdam Market, na giełdzie londyńskiej, a także na giełdzie NYSE w Stanach Zjednoczonych. Jeśli handlujesz tymi akcjami z Europy, prawdopodobnie będziesz je śledzić na Euronext lub LSE.

Na jakich indeksach giełdowych można znaleźć akcje Unilevera?

Jak wspomniano powyżej, akcje Unilever są notowane na Euronext Amsterdam, London Stock Exchange i NYSE. Spółka wchodzi również w skład trzech głównych indeksów giełdowych, w tym AMX dla rynku holenderskiego, FTSE 100 lub Footsie dla rynku brytyjskiego oraz Euronext 100 w skali europejskiej.

Jak przeprowadzić udaną analizę techniczną akcji Unilever?

Aby przeprowadzić dobrą analizę techniczną akcji Unilever, musisz przede wszystkim użyć odpowiednich wykresów. Polecamy innowacyjne wykresy platform handlowych online, które pozwalają na jednoczesne wyświetlanie różnych wskaźników. W swojej analizie technicznej powinieneś skupić się na wskaźnikach trendu, jak również wskaźnikach zmienności i różnych punktach odwrócenia lub przyspieszenia, takich jak pivoty, wsparcia i opory.

Handluj akcjami Unilever!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.