Handluj akcjami TUI!
TUI

Kurs akcji TUI - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami TUI!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Chcesz inwestować online w kurs akcji TUI? W niniejszym artykule dowiesz się, jak odnieść sukces w analizach kursu tej akcji. Aby wykonać dobre analizy i skutecznie przewidzieć przyszłe zmiany kursu akcji TUI należy bardzo dobrze znać tę firmę i jej otoczenie gospodarcze. W tym artykule poznasz szczegóły dotyczące działalności tej grupy, jej głównych konkurentów i partnerów. Przedstawimy również wszystkie dane i wiadomości, jakich należy użyć do wykonania analizy fundamentalnej tego waloru.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim konieczne jest monitorowanie działań podejmowanych przez TUI w celu jak najlepszego wykorzystania nowych technologii, zwłaszcza aplikacji do rezerwacji wakacji online lub przez telefon komórkowy.

Analiza nr 2

Należy również uwzględnić strategiczne działania podejmowane w celu rozwinięcia działalności grupy na rynkach wschodzących.

Analiza nr 3

Z uwagi na fakt, że konkurencja w tym sektorze jest bardzo silna, należy przeanalizować strategie i aktualności głównych konkurentów TUI, jak również jej politykę cenową.

Analiza nr 4

Warto również śledzić rynek walutowy, zmiany przepisów prawa i polityki związane ogólnie z turystyką i podróżami.

Analiza nr 5

Interesujące jest również śledzenie wyników finansowych i gospodarczych tej firmy w ujęciu rocznym i kwartalnym, porównując je z celami i oczekiwaniami analityków.

Kurs akcji TUI - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje TUI
Sprzedać akcje TUI
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki TUI

Przejdźmy teraz do szczegółowej prezentacji spółki TUI. Gruntowna wiedza o tej grupie i jej obszarach działalności jest konieczna do lepszego zrozumienia wyzwań, jakie przed nią stoją, i jej potencjału wzrostu.

Grupa TUI AG jest niemiecką firmą specjalizującą się w branży turystycznej. Na dzień dzisiejszy jest europejskim liderem w tym sektorze działalności.

W celu lepszego zrozumienia obszarów działalności tej grupy można je podzielić na różne kategorie pod względem generowanych obrotów, a mianowicie:

 • Świadczenie usług turystycznych stanowi oczywiście największą część działalności TUI generując 97,6% obrotów firmy. Są to w szczególności usługi touroperatorów i linii lotniczych m.in. TUI Travel, rejsów wycieczkowych, grup hotelowych m.in. TUI Hotels & Resorts i łącznie 354 hotele, czyli 262.244 miejsca noclegowe oraz inne tego rodzaju usługi.
 • Pozostałą część obrotu grupy w wysokości 2,4% pochodzi z innych działalności, w tym przede wszystkim z działalności w zakresie nieruchomości.

Warto również znać rozkład geograficzny obrotów tej firmy, która obecnie osiąga 28,1% swoich obrotów w Niemczech, 31,8% w Wielkiej Brytanii, 1% w Hiszpanii, 35,8% w pozostałej części Europy, 1,6% w obu Amerykach i 1,7% w pozostałej części świata.

Konkurencję

Aby dobrze zrozumieć potencjał wzrostu TUI, a tym samym ocenić możliwość wzrostu kursu jej akcji na giełdzie, należy poznać i przeanalizować jej sektor działalności i jego głównych graczy. W związku z tym przedstawimy poniżej głównych konkurentów tej firmy.

FRAM

Firma ta, znana również pod nazwą Fer Route Air Mer, utworzona w 1949 roku, jest francuskim touroperatorem, który stał się grupą o różnorodnej działalności działającą pod nazwami „FRAM Voyages” lub „FRAM Agencies”. Jest trzecią największą firmą w tym sektorze w Europie, za TUI i Thomas Cook.

Grupa Thomas Cook

Touroperator, który był brytyjską firmą utworzoną w połowie XIX wieku w Anglii. Firma ta ogłosiła jednak upadłość w dniu 13 września 2019 roku. Posiadała wtedy ponad 2 600 biur podróży, 33 touroperatorów i była obecna w ponad 15 krajach na świecie oraz dysponowała 89 samolotami.

Karavel

Jest francuską spółką zarządzającą m.in. spółką Promovacances, specjalizuje się w turystyce i prowadzi internetowe biuro podróży.


Sojusze strategiczne

Poznajmy teraz strategicznych sojuszników TUI oraz dwa ostatnie partnerstwa, które grupa nawiązała z innymi firmami w celu zaspokojenia potrzeb lub stymulowania rozwoju grupy:

MAIF

Najpierw w 2013 roku TUI nawiązała strategiczne partnerstwo z ubezpieczycielem MAIF. Dokładniej rzecz biorąc jej spółka zależna TUI France, będąca liderem w branży turystycznej w tym kraju, nawiązała współpracę z grupą MAIF, dużym podmiotem w sektorze ubezpieczeń osób prywatnych, w ramach umowy o partnerstwie społecznym dotyczącej rekrutacji pracowników w ramach systemu dobrowolnych odejść z TUI France. Inicjatywa ta dotyczyła około stu pracowników i umożliwiła skrócenie tradycyjnych kanałów rekrutacji, a tym samym była dowodem na społeczne i odpowiedzialne zaangażowanie tych dwóch firm.

Booking

Całkiem niedawno, w czerwcu 2020 roku, grupa TUI podpisała nowe strategiczne partnerstwo z grupą Booking, internetowym gigantem rezerwacji hotelowych. Grupie Booking zależało na obecności we wszystkich aspektach podróży dzięki zintegrowanej ofercie w zakresie aktywności, zakwaterowania, sprzedaży biletów i transportu. Po uruchomieniu suchej sprzedaży aktywności lub atrakcji w języku cyfrowym w 2019 roku w 10 francuskich miastach, grupa Booking.com podpisała strategiczne partnerstwo z firmą turystyczną TUI. Dzięki temu partnerstwu klienci Booking będą więc mieli docelowo bezpośredni dostęp do portfela produktów obejmującego ponad 70 000 wycieczek i atrakcji na całym świecie, za pośrednictwem spółki zależnej TUI pod nazwą TUI Musement, które będą stopniowo wprowadzane na platformę internetową Booking w ciągu najbliższych miesięcy.

Handluj akcjami TUI!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje TUI
Korzyści i mocne strony akcji TUI jako instrumentu giełdowego

Analiza kursu akcji TUI Group wymaga przede wszystkim dobrej znajomości tej spółki, ale także jej głównych mocnych i słabych stron. Aby zrozumieć, w jaki sposób firma może stawić czoła przyszłym zagrożeniom i jak może wykorzystać swoje przyszłe szanse, musisz wiedzieć, jakie są jej mocne i słabe strony. Dlatego tutaj przyjrzymy się im szczegółowo.
Zacznijmy naszą analizę porównawczą mocnych i słabych stron tej akcji od podsumowania zalet, które Grupa TUI ma na swoim rynku i które mogą pomóc jej w utrzymaniu konkurencyjności wobec konkurencji:

 • Po pierwsze, grupa posiada na tym rynku dość pokaźną flotę samolotów osobistych. Po pierwsze, grupa dysponuje na tym rynku pokaźną flotą własnych samolotów. Należy pamiętać, że TUI dysponuje obecnie flotą samolotów i samolotów czarterowych, które umożliwiają obsługę ponad 150 kierunków na całym świecie. Dzięki temu firma może sprostać wymaganiom wielu podróżnych.
 • Należy również zauważyć, że poza kilkoma ostatnimi latami, które charakteryzowały się znacznym spadkiem liczby podróży ze względu na warunki zdrowotne związane z pandemią Covid-19, grupa TUI wykazuje solidną kondycję finansową. W istocie przez kilka lat przed wystąpieniem kryzysu sanitarnego grupa odnotowywała zyski, które systematycznie i stopniowo rosły.
 • Strategia marketingowa grupy jest również jednym z jej głównych atutów. W istocie firma dołożyła wszelkich starań, aby ograniczyć liczbę pośredników, sprzedając swoje wycieczki bezpośrednio osobom indywidualnym, bez pośrednictwa touroperatorów.
 • Z geograficznego punktu widzenia TUI udało się również zająć pozycję na pewnych strategicznych rynkach o silnej dynamice. Należą do nich rynki brytyjski i francuski, na których firma generuje większość swoich przychodów.
 • Z handlowego punktu widzenia wizerunek marki TUI jest silny, a grupa jest wysoko ceniona przez ogół społeczeństwa za swoje usługi. Oferta turystyczna grupy jest zarówno unikalna, jak i dostosowana do potrzeb klienta, z szerokim wyborem i cenami.
 • Segment rejsów długodystansowych jest również jednym z segmentów, w którym grupa TUI ma bardzo dobrą pozycję w stosunku do konkurencji. W szczególności firma jest liderem w tym segmencie w swoim kraju, co pozwala jej generować większe przychody.
 • Wielkość firmy TUI jest również jedną z jej głównych zalet. Warto podkreślić, że grupa zatrudnia obecnie ponad 50 000 osób na całym świecie i to właśnie ta siła robocza odpowiada za jej dotychczasowy rozwój.
 • Wreszcie, liczba klientów, których posiada Grupa TUI może być również analizowana jako oznaka jej siły na rynku. Firma posiada ponad 30 milionów klientów na całym świecie, co znacznie przewyższa to, czym może pochwalić się większość jej bezpośrednich konkurentów.
Negatywne czynniki wpływające na akcje TUI
Wady i słabe strony akcji TUI jako instrumentu giełdowego

Teraz, że mamy pokryte główne atuty TUI, przyjrzymy się niektóre z głównych słabości akcji w branży:

 • Pierwszy poważny słaby punkt grupy TUI dotyczy oczywiście konkurencji, która pozostaje silna i intensywna ze strony innych przedsiębiorstw w tym sektorze działalności i która zagraża jej udziałowi w rynku i pozycji lidera.
 • Grupa musi również zmierzyć się z pewnymi problemami kulturowymi i społecznymi w zarządzaniu swoimi biurami międzynarodowymi w związku ze swoją strategią globalnej obecności.
 • Pandemia Covid-19 odcisnęła również swoje piętno na finansach grupy, która dopiero zaczyna podnosić się po poniesionych porażkach. Kontynuacja tego globalnego problemu lub pojawienie się nowych ograniczeń mogłoby zatem jeszcze bardziej go osłabić.
 • Do słabych stron TUI należy również środowisko cenowe, w którym działa, a które wydaje się być bardzo trudne, biorąc pod uwagę siłę konkurencji.
 • Ponadto grupa jest narażona na szereg ryzyk operacyjnych, w tym ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych oraz ryzyko polityczne i gospodarcze w krajach, w których prowadzi działalność.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są poszczególne spółki zależne zarządzane przez grupę TUI?

Uzyskanie pozycji europejskiego lidera w turystyce, jakim jest dzisiaj grupa TUI, nastąpiło poprzez wdrożenie interesującej strategii przejęć i tworzenia spółek zależnych. Obecnie grupa jest właścicielem i operatorem wielu spółek zależnych, w tym TUI France, TUI Suisse, TUIfly, Corsair International, Jetairfly, Thomson Airways, Marmara czy Nouvelles Frontières. Ponadto, ten gigant przemysłu turystycznego próbuje rozwinąć nowe działalności nieustannie tworząc nowe oddziały.

Gdzie można śledzić notowania akcji TUI na żywo?

Jak być może już wiesz, spółka TUI jest notowana dwóch giełdach: we Frankfurcie i w Londynie. Możesz więc śledzić kurs jej akcji na tych dwóch rynkach. Jednak możesz również uzyskać ciągły dostęp w czasie rzeczywistym do wykresów jej akcji na internetowej platformie transakcyjnej CFD lub na stronie inwestycji giełdowych. Można tam skorzystać między innymi z interesujących wskaźników trendu i zmienności, dzięki którym podejmiesz strategiczne decyzje.

Należy kupować czy sprzedawać akcje TUI?

Jeśli zastanawiasz się, czy wybrać strategię kupna czy sprzedaży akcji TUI, musisz oczywiście wykonać odpowiednią analizę, wykorzystując analizę fundamentalną i techniczną, umożliwiającą zrozumienie przyszłych trendów tego papieru wartościowego. Musisz pamiętać, aby dostosować te analizy do własnego horyzontu inwestycyjnego, ponieważ obrany kierunek spekulowania tym aktywem będzie w dużej mierze zależał od czasu trwania pozycji.

Handluj akcjami TUI!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.