Handluj akcjami TotalEnergies!
TOTALENERGIES

Kurs akcji TotalEnergies - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami TotalEnergies!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Rynek ropy i energii jest obecnie jednym z najbardziej zmiennych rynków i widać to na wykresach wahań kursów niektórych akcji notowanych na giełdzie. Dotyczy to również akcji spółki TotalEnergies, na których można spekulować dzięki tradingowi lub które można kupować za pośrednictwem banku online. Papiery wartościowe tej grupy cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, jednak są odpowiednie dla doświadczonych inwestorów, którzy znają sposób działania spółki i jej sektorów działalności.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Z uwagi na fakt, że działalność grupy TotalEnergies jest ściśle powiązana ze zużyciem energii, należy monitorować prawdopodobny wzrost zapotrzebowania na energię w nadchodzących latach, a tym samym potencjał dodatkowych przychodów.

Analiza nr 2

Oczywiście z najwyższą uwagą należy również śledzić rynek surowców, a przede wszystkim cenę ropy naftowej, która ma wpływ na przychody tej grupy.

Analiza nr 3

W ramach analizy należy uważnie monitorować dywersyfikację działalności TotalEnergies, zwłaszcza w zakresie skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub energii odnawialnych, za pośrednictwem spółki zależnej TotalEnergies Spring.

Analiza nr 4

Należy nadal oczywiście uważnie śledzić rynek walutowy, w szczególności parę walutową EUR/USD, ponieważ parytet euro w stosunku do dolara będzie miał wpływ zarówno na marże, jak i na konkurencyjność grupy TotalEnergies za granicą.

Analiza nr 5

Dostępność paliw kopalnych również ma pośredni wpływ na przychody grupy i należy ją ściśle monitorować.

Analiza nr 6

Trzeba również śledzić wszelkie zmiany w przepisach dotyczących produkcji energii oraz problemy geopolityczne, które dotknęły grupę już w przeszłości.

Kurs akcji TotalEnergies - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje TotalEnergies
Sprzedać akcje TotalEnergies
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki TotalEnergies

Spółka TotalEnergies, jaką obecnie znamy, nie istnieje od zawsze. Powstała w wyniku połączenia i przejęć pierwszej spółki z innymi spółkami, takimi jak Petrofina czy Elf Aquitaine. Początkowo spółka TotalEnergies nosiła zresztą nazwę „Compagnie française des pétroles”, czyli Francuski Koncern Naftowy.

Obecnie spółka TotalEnergies ma największą kapitalizację rynkową w Europie i jest notowana na CAC 40. Należy również zauważyć, że TotalEnergies jest piątym co do wielkości koncernem naftowym za Exxon Mobil, Chevron Texaco, Shell i BP.

Spółka ta prowadzi jednak działalność w kilku sektorach, m.in.:

 • Głównym sektorem działalności firmy TotalEnergies jest oczywiście dystrybucja produktów naftowych poprzez sieć prawie 14 311 stacji na całym świecie, która stanowi prawie 50,8% jej obrotów.
 • Spółka działa również w sektorze rafinacji i chemicznym, obejmującym handel i transport morski ropy naftowej. Grupa posiada również 18 wyspecjalizowanych rafinerii i 16.000 stacji benzynowych na całym świecie. Sektor ten stanowi największą część obrotów tego koncernu.
 • Kolejnymi ważnymi sektorami działalności grupy TotalEnergies są wydobycie i produkcja węglowodorów. Chodzi o gaz ziemny i węgiel, które obejmują również działalność w zakresie transportu, magazynowania i sprzedaży. Działalność ta stanowi obecnie 5,2% obrotów spółki.
 • Ostatnim źródłem przychodów jest produkcja polietylenów i nawozów z rafinowanej ropy naftowej. Zaopatruje w nie przemysł tekstylny i rolniczy.

Zarządzana przez grupę TotalEnergies produkcja ropy naftowej odbywa się na kilku kontynentach, głównie w Afryce, ale także w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Konkurencję

Grupa TotalEnergies jest obecnie jednym z pięciu największych koncernów naftowych na świecie. Ma więc czterech bezpośrednich konkurentów w postaci pozostałych koncernów działających w tym sektorze. Grupa TotalEnergies zajmuje 3 miejsce w tym rankingu, po grupach BP i Chevron, osiągając 185 mld dolarów obrotu w 2018 roku. Jeśli chcesz skuteczniej spekulować na kursie akcji grupy TotalEnergies, poznaj szczegóły dotyczące głównych konkurentów tej grupy:

Royal Dutch Shell 

Koncern z siedzibą w Holandii osiąga roczne zyski w wysokości ponad 23,4 mld dolarów i produkuje ponad 3 mln baryłek ropy dziennie.

ExxonMobil

Grupa ExxonMobil z siedzibą w Stanach Zjednoczonych produkuje obecnie ponad 4,1 mln baryłek ropy dziennie i osiąga roczny zysk w wysokości 20,84 mld dolarów.

BP

Firma ta z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie osiąga roczny zysk w wysokości 9,4 mld dolarów i produkuje 3,3 mln baryłek ropy dziennie.

Chevron

 Koncern z siedzibą w Stanach Zjednoczonych osiąga zysk w wysokości 14,8 mld dolarów rocznie i produkuje obecnie ponad 2,6 mln baryłek ropy dziennie.


Sojusze strategiczne

Grupa TotalEnergies nawiązała również strategiczne partnerstwa z kilkoma firmami, m.in.:

PSA

Grupa TotalEnergies nawiązała ponad 50 lat temu współpracę z PSA i właśnie ją odnowiła w 2017 roku. TotalEnergies jest jedynym dostawcą smarów do silników dla zakładów produkcyjnych PSA.

Samsung

Grupa TotalEnergies nawiązała również partnerstwo z grupą Samsung na potrzeby rynku azjatyckiego. Ich spółka joint venture prowadzi działalność w sektorze petrochemicznym w Korei Południowej już od ponad 10 lat.

Petrobras

W 2018 roku koncern TotalEnergies ogłosił również podpisanie umowy partnerskiej z brazylijską grupą Petrobas w celu rozwijania projektów w zakresie energii odnawialnej za pośrednictwem spółki joint venture.

Blablacar

Również w 2018 roku spółka zależna TotalEnergies Spring nawiązała z firmą Blablacar partnerstwo mające na celu udostępnianie użytkownikom tej usługi rabatów przy podpisywaniu umów na dostawę energii.

Handluj akcjami TotalEnergies!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje TotalEnergies
Korzyści i mocne strony akcji TotalEnergies jako instrumentu giełdowego

Jeśli chcesz być w stanie przewidzieć przyszłe zmiany kursu akcji TotalEnergies, musisz najpierw wiedzieć, jak prawdopodobnie zachowa się wzrost tej spółki w perspektywie średnio- i długoterminowej. Najlepszym sposobem na to jest zapoznanie się z zaletami i wadami tej grupy, które szczegółowo przedstawimy poniżej:

Zacznijmy od podsumowania głównych atutów, jakimi obecnie dysponuje grupa TotalEnergies, oraz czynników, które mogą wspierać jej rozwój lub wzrost kursu akcji na giełdzie:

 • Po pierwsze, możemy oczywiście podkreślić fakt, że pozycja grupy TotalEnergies w jej sektorze działalności pozostaje dominująca. Grupa nadal jest jednym z największych producentów ropy naftowej, ale obecnie skutecznie pozycjonuje się również w innych sektorach energetycznych, w szczególności jako jeden z liderów w dziedzinie energii słonecznej ze swoją spółką zależną SunPower.
 • Kolejną mocną stroną Grupy jest oczywiście poważna zmiana strategiczna, której Total dokonał na początku 2021 r., kiedy to zmienił nazwę na TotalEnergies, aby podkreślić chęć dywersyfikacji w całym sektorze energetycznym, ze szczególnym naciskiem na odnawialne źródła energii, które są postrzegane jako bardziej obiecujące na przyszłość w czasie, gdy rynek ropy wyczerpuje się.
 • Pomimo niedawnego spadku cen ropy, akcje TotalEnergies zachowały zaufanie inwestorów dzięki odporności spółki w czasach kryzysu. Grupie udało się utrzymać pewną kondycję finansową podczas pandemii Covid-19, co nie miało miejsca w przypadku niektórych jej konkurentów.
 • Kolejnym atutem jest organizacja przemysłowa Grupy, która również została niedawno zmodyfikowana, poprzez rozdzielenie działalności i utworzenie działu Gas renewables & Power zajmującego się energią odnawialną i efektywnością energetyczną oraz działu Total Global Services zajmującego się funkcjami wsparcia. Spółka holdingowa skoncentrowała się również na funkcjach strategicznych.
 • Wreszcie, doceniamy również strategię Grupy polegającą na nawiązywaniu licznych partnerstw strategicznych w szybko rozwijających się sektorach, w tym w sektorze zielonej energii, w celu stania się kluczowym graczem w tym segmencie w nadchodzących latach.
Negatywne czynniki wpływające na akcje TotalEnergies
Wady i słabe strony akcji TotalEnergies jako instrumentu giełdowego

Oczywiście grupa TotalEnergies ma również kilka słabych punktów, o których należy pamiętać przed przystąpieniem do analizy. Oto jej główne obecne słabości:

 • Pomimo swoich mocnych stron, TotalEnergies boryka się z pewnymi słabościami, które mogą mieć wpływ na jej wyniki. Należą do nich zależność od wahań cen ropy i gazu oraz coraz bardziej rygorystyczne przepisy środowiskowe. Ponadto przejście na odnawialne źródła energii stanowi duże wyzwanie dla TotalEnergies, ponieważ wymaga znacznych inwestycji i ciągłego strategicznego dostosowywania.
 • Niezbędne jest uwzględnienie zagrożeń stojących przed TotalEnergies. Obejmują one zmienność cen ropy i gazu, a także zwiększoną konkurencję w sektorze energetycznym zarówno ze strony dużych międzynarodowych firm, jak i nowych innowacyjnych graczy. Ponadto presja środowiskowa i stale zmieniające się przepisy mogą wpływać na tradycyjną działalność firmy i wymagać szybkiej adaptacji.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne wskaźniki ilościowe akcji TotalEnergies?

W celu dokładnego monitorowania działalności i rentowność spółki TotalEnergies, a co za tym idzie zmian kursu jej akcji na giełdzie, zaleca się w pierwszej kolejności monitorowanie konkretnych wskaźników. Zaliczają się do nich kurs wymiany dolar/euro, cena ropy Brent, średnia cena paliw, średnia cena gazu oraz marża z tytułu zmiennych kosztów działalności rafineryjnej w Europie.

Jaka jest struktura akcjonariatu grupy TotalEnergies?

Głównymi akcjonariuszami Grupy TotalEnergies są spółka zarządzająca aktywami BlackRock posiadająca 6,3% akcji, pracownicy grupy posiadający 4,8% akcji, firma AP Moller-Maersk posiadająca 3,70% akcji, The Vanguard Group posiadająca 2,57% udziałów oraz Norges Bank Investment Management posiadający 1,71% udziałów. 7,6% kapitału spółki znajduje się w rękach akcjonariuszy indywidualnych, w tym jedynie 26,6% z Francji.

Czy cena akcji TotalEnergies jest skorelowana z ceną ropy naftowej?

Aby skutecznie spekulować na kursie akcji TotalEnergies nie należy polegać wyłącznie na korelacji pomiędzy tym aktywem a ceną ropy WTI czy Brent. Koncerny naftowe, takie jak TotalEnergies, mają materialną zdolność do radzenia sobie z wahaniami cen czarnego złota, w przeciwieństwie do firm powiązanych z ropą naftową.

Handluj akcjami TotalEnergies!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.