TOTALENERGIES

Kurs akcji TotalEnergies - analiza ceny na giełdzie

72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Rynek ropy i energii jest obecnie jednym z najbardziej zmiennych rynków i widać to na wykresach wahań kursów niektórych akcji notowanych na giełdzie. Dotyczy to również akcji spółki TotalEnergies, na których można spekulować dzięki tradingowi lub które można kupować za pośrednictwem banku online. Papiery wartościowe tej grupy cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, jednak są odpowiednie dla doświadczonych inwestorów, którzy znają sposób działania spółki i jej sektorów działalności.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Z uwagi na fakt, że działalność grupy TotalEnergies jest ściśle powiązana ze zużyciem energii, należy monitorować prawdopodobny wzrost zapotrzebowania na energię w nadchodzących latach, a tym samym potencjał dodatkowych przychodów.

Analiza nr 2

Oczywiście z najwyższą uwagą należy również śledzić rynek surowców, a przede wszystkim cenę ropy naftowej, która ma wpływ na przychody tej grupy.

Analiza nr 3

W ramach analizy należy uważnie monitorować dywersyfikację działalności TotalEnergies, zwłaszcza w zakresie skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub energii odnawialnych, za pośrednictwem spółki zależnej TotalEnergies Spring.

Analiza nr 4

Należy nadal oczywiście uważnie śledzić rynek walutowy, w szczególności parę walutową EUR/USD, ponieważ parytet euro w stosunku do dolara będzie miał wpływ zarówno na marże, jak i na konkurencyjność grupy TotalEnergies za granicą.

Analiza nr 5

Dostępność paliw kopalnych również ma pośredni wpływ na przychody grupy i należy ją ściśle monitorować.

Analiza nr 6

Trzeba również śledzić wszelkie zmiany w przepisach dotyczących produkcji energii oraz problemy geopolityczne, które dotknęły grupę już w przeszłości.

Handluj akcjami TotalEnergies!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Ogólna prezentacja spółki TotalEnergies

Spółka TotalEnergies, jaką obecnie znamy, nie istnieje od zawsze. Powstała w wyniku połączenia i przejęć pierwszej spółki z innymi spółkami, takimi jak Petrofina czy Elf Aquitaine. Początkowo spółka TotalEnergies nosiła zresztą nazwę „Compagnie française des pétroles”, czyli Francuski Koncern Naftowy.

Obecnie spółka TotalEnergies ma największą kapitalizację rynkową w Europie i jest notowana na CAC 40. Należy również zauważyć, że TotalEnergies jest piątym co do wielkości koncernem naftowym za Exxon Mobil, Chevron Texaco, Shell i BP.

Spółka ta prowadzi jednak działalność w kilku sektorach, m.in.:

  • Głównym sektorem działalności firmy TotalEnergies jest oczywiście dystrybucja produktów naftowych poprzez sieć prawie 14 311 stacji na całym świecie, która stanowi prawie 50,8% jej obrotów.
  • Spółka działa również w sektorze rafinacji i chemicznym, obejmującym handel i transport morski ropy naftowej. Grupa posiada również 18 wyspecjalizowanych rafinerii i 16.000 stacji benzynowych na całym świecie. Sektor ten stanowi największą część obrotów tego koncernu.
  • Kolejnymi ważnymi sektorami działalności grupy TotalEnergies są wydobycie i produkcja węglowodorów. Chodzi o gaz ziemny i węgiel, które obejmują również działalność w zakresie transportu, magazynowania i sprzedaży. Działalność ta stanowi obecnie 5,2% obrotów spółki.
  • Ostatnim źródłem przychodów jest produkcja polietylenów i nawozów z rafinowanej ropy naftowej. Zaopatruje w nie przemysł tekstylny i rolniczy.

Zarządzana przez grupę TotalEnergies produkcja ropy naftowej odbywa się na kilku kontynentach, głównie w Afryce, ale także w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Kurs akcji TotalEnergies - analiza ceny na giełdzie
Handluj akcjami TotalEnergies!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Konkurencję

Grupa TotalEnergies jest obecnie jednym z pięciu największych koncernów naftowych na świecie. Ma więc czterech bezpośrednich konkurentów w postaci pozostałych koncernów działających w tym sektorze. Grupa TotalEnergies zajmuje 3 miejsce w tym rankingu, po grupach BP i Chevron, osiągając 185 mld dolarów obrotu w 2018 roku. Jeśli chcesz skuteczniej spekulować na kursie akcji grupy TotalEnergies, poznaj szczegóły dotyczące głównych konkurentów tej grupy:

Royal Dutch Shell 

Koncern z siedzibą w Holandii osiąga roczne zyski w wysokości ponad 23,4 mld dolarów i produkuje ponad 3 mln baryłek ropy dziennie.

ExxonMobil

Grupa ExxonMobil z siedzibą w Stanach Zjednoczonych produkuje obecnie ponad 4,1 mln baryłek ropy dziennie i osiąga roczny zysk w wysokości 20,84 mld dolarów.

BP

Firma ta z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie osiąga roczny zysk w wysokości 9,4 mld dolarów i produkuje 3,3 mln baryłek ropy dziennie.

Chevron

 Koncern z siedzibą w Stanach Zjednoczonych osiąga zysk w wysokości 14,8 mld dolarów rocznie i produkuje obecnie ponad 2,6 mln baryłek ropy dziennie.


Sojusze strategiczne

Grupa TotalEnergies nawiązała również strategiczne partnerstwa z kilkoma firmami, m.in.:

PSA

Grupa TotalEnergies nawiązała ponad 50 lat temu współpracę z PSA i właśnie ją odnowiła w 2017 roku. TotalEnergies jest jedynym dostawcą smarów do silników dla zakładów produkcyjnych PSA.

Samsung

Grupa TotalEnergies nawiązała również partnerstwo z grupą Samsung na potrzeby rynku azjatyckiego. Ich spółka joint venture prowadzi działalność w sektorze petrochemicznym w Korei Południowej już od ponad 10 lat.

Petrobras

W 2018 roku koncern TotalEnergies ogłosił również podpisanie umowy partnerskiej z brazylijską grupą Petrobas w celu rozwijania projektów w zakresie energii odnawialnej za pośrednictwem spółki joint venture.

Blablacar

Również w 2018 roku spółka zależna TotalEnergies Spring nawiązała z firmą Blablacar partnerstwo mające na celu udostępnianie użytkownikom tej usługi rabatów przy podpisywaniu umów na dostawę energii.

Handluj akcjami TotalEnergies!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500
Korzyści i mocne strony akcji TotalEnergies jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, ogromna zaletą grupy TotalEnergies jest jej pozycja na światowym rynku ropy naftowej. TotalEnergies jest jednym z pięciu największych koncernów naftowych na świecie. Zajmuje również bardzo dobrą pozycję na rynku gazu ziemnego i udało jej się rozwinąć, za pośrednictwem spółki zależnej Sun Power, działalność w zakresie produkcji energii słonecznej do tego stopnia, że stała się drugą spółką na świecie w tym sektorze.

Inwestorom, którzy inwestują w akcje TotalEnergies, sprzyja również bardzo dobra widoczność działalności grupy w sektorze ropy naftowej, ponieważ spółka regularnie publikuje swoje cele produkcyjne w postaci liczby baryłek rocznie. Warto również zauważyć, że w 2017 roku produkcja znacznie wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami, dzięki przyspieszeniu wzrostu w 2016 roku. Grupa TotalEnergies nie ma więc powodów do niepokoju związanego z ewentualnym spadkiem produkcji w 2018 roku, ani w kolejnych latach.

Ponadto w sektorze naftowym grupa TotalEnergies ma jeden z najwyższych na rynku wskaźników odtworzenia rezerw. Wskaźnik ten wyniósł w 2017 roku 107%, co oznacza, że produkcja nadal rośnie, a popyt pozostaje silny.

Kolejną istotną zaletą firmy TotalEnergies jest dobre rozłożenie geograficzne działalności produkcyjnej. Grupa ma bardzo dobrą równowagę produkcyjną produkując 33% ropy w Angoli i Nigerii oraz 14% w Norwegii. Chroni się w ten sposób przed ewentualnymi ograniczeniami gospodarczymi wynikającymi z wydarzeń geopolitycznych.

Ostatnio grupa TotalEnergies przeprowadziła reorganizację przemysłową swojej działalności, która powinna zaowocować w nadchodzących latach. Stworzyła dwie nowe gałęzie działalności: Gas Renewable & Power, specjalizującą się w gazie ziemnym, odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej oraz TotalEnergies Global Services, która obejmuje różne działalności pomocnicze. W ramach tej reorganizacji postanowiono również, że spółka holdingowa będzie pełniła funkcje czysto strategiczne.

Należy również zauważyć, że w przeciwieństwie do akcji innych dużych spółek naftowych, akcje grupy TotalEnergies radzą sobie szczególnie dobrze w obliczu spadków cen ropy naftowej. Grupa stosuje w takich sytuacjach znaczące redukcje kosztów operacyjnych, co pomaga chronić zyski, a tym samym zadowolić inwestorów.

Ponadto, inwestorzy kupujący akcje spółki TotalEnergies uważają je za względnie bezpieczne papiery wartościowe dzięki utrzymującym się silnym przepływom pieniężnym oraz strategii zarządu mającej na celu zachowanie dywidendy na poziomie połowy zysków z możliwością otrzymania zaliczki na poczet dywidendy.

Jak widać, akcje TotalEnergies mają wiele mocnych stron dla inwestorów giełdowych.

Wady i słabe strony akcji TotalEnergies jako instrumentu giełdowego

Oczywiście, jak można się domyślać, akcje grupy TotalEnergies mają dla inwestorów, którzy chcą spekulować na ich kursie, nie tylko same zalety, więc zanim zaczniesz je analizować, warto poznać również jej wady.

Jedną z głównych słabych stron grupy TotalEnergies jest oczywiście produkcja i czynniki, na które jest narażona. Należą do nich znaczne zmniejszanie się dojrzałych złóż ropy naftowej oraz trudności koncernu z uruchomieniem nowych złóż. Ponadto, poważnym ograniczeniem dla grupy są również zmiany kontyngentów narzucone przez OPEC.

Jak wskazano powyżej, grupie TotalEnergies najczęściej udawało się utrzymać zaufanie inwestorów w okresach spadku cen baryłki ropy naftowej. Jednak w ostatnim czasie grupa poczyniła istotne inwestycje w zakresie poszukiwań, pomimo trendu wzrostowego. Rentowności tych inwestycji zagraża więc ostatni spadek cen baryłki ropy.

Kolejnym negatywnym czynnikiem uderzającym w grupę TotalEnergies jest kryzys strukturalny w europejskim sektorze rafineryjnym, który od pewnego czasu nie zostaje zażegnany.

Ponadto, chociaż grupa TotalEnergies produkuje ropę naftową w różnych częściach świata i w wielu krajach, pozostaje narażona na niektóre zagrożenia geopolityczne, w szczególności w odniesieniu do produkcji w Afryce, która stanowi ponad 30% całkowitej produkcji grupy, przede wszystkim w Nigerii, Libii, Jemenie i na Bliskim Wschodzie. Należy również monitorować produkcję w Rosji pod kątem tych samych zagrożeń.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne wskaźniki ilościowe akcji TotalEnergies?

W celu dokładnego monitorowania działalności i rentowność spółki TotalEnergies, a co za tym idzie zmian kursu jej akcji na giełdzie, zaleca się w pierwszej kolejności monitorowanie konkretnych wskaźników. Zaliczają się do nich kurs wymiany dolar/euro, cena ropy Brent, średnia cena paliw, średnia cena gazu oraz marża z tytułu zmiennych kosztów działalności rafineryjnej w Europie.

Jaka jest struktura akcjonariatu grupy TotalEnergies?

Głównymi akcjonariuszami Grupy TotalEnergies są spółka zarządzająca aktywami BlackRock posiadająca 6,3% akcji, pracownicy grupy posiadający 4,8% akcji, firma AP Moller-Maersk posiadająca 3,70% akcji, The Vanguard Group posiadająca 2,57% udziałów oraz Norges Bank Investment Management posiadający 1,71% udziałów. 7,6% kapitału spółki znajduje się w rękach akcjonariuszy indywidualnych, w tym jedynie 26,6% z Francji.

Czy cena akcji TotalEnergies jest skorelowana z ceną ropy naftowej?

Aby skutecznie spekulować na kursie akcji TotalEnergies nie należy polegać wyłącznie na korelacji pomiędzy tym aktywem a ceną ropy WTI czy Brent. Koncerny naftowe, takie jak TotalEnergies, mają materialną zdolność do radzenia sobie z wahaniami cen czarnego złota, w przeciwieństwie do firm powiązanych z ropą naftową.

Handluj akcjami TotalEnergies!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500