Handluj akcjami Tencent!
TENCENT

Kurs akcji Tencent - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Tencent!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Przed zainwestowaniem w akcje Tencent, należy zrozumieć, kim jest firma, kim są jej konkurenci i partnerzy oraz jakie czynniki będą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na cenę akcji. Są to elementy i wszystkie potrzebne informacje, które przedstawimy Państwu szczegółowo na tej stronie.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przykładowo, monitorowane będzie zróżnicowanie wykorzystania Internetu w Chinach w różnych dziedzinach życia codziennego, co może zwiększyć przychody firmy Tencent.

Analiza nr 2

Ponieważ Tencent jest głównie firmą technologiczną i innowacyjną, jej strategia ekspansji oparta na wdrażaniu nowych usług i zgłaszaniu nowych patentów będzie uważnie śledzona.

Analiza nr 3

Monitorowane będzie również to, w jaki sposób Tencent dąży do dywersyfikacji swojej działalności, koncentrując się bardziej na działaniach przynoszących większe dochody, takich jak usługi o wartości dodanej.

Analiza nr 4

Oczywiście będziemy musieli uważać na bardzo silną konkurencję w tym sektorze na całym świecie, a zwłaszcza w Chinach.

Analiza nr 5

Monitorowane będą restrykcyjne przepisy i polityki rządowe w Chinach i na świecie oraz ich rozwój w czasie, co może mieć wpływ na działalność gospodarczą Grupy.

Analiza nr 6

Na koniec będziemy oczywiście śledzić publikację wyników rocznych i kwartalnych przez Tencent oraz komunikację planów strategicznych tej spółki.

Kurs akcji Tencent - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Tencent
Sprzedać akcje Tencent
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Tencent

Poświęćmy teraz kilka chwil, aby bardziej szczegółowo przedstawić Państwu firmę Tencent i jej różne działania. Pozwoli to zrozumieć główne źródła przychodów tej grupy i przewidzieć możliwości jej rozwoju.

Grupa Tencent jest chińską spółką inwestycyjną, która głównie świadczy usługi o wartości dodanej lub VAS oraz usługi reklamowe online. Firma jest aktywna w kilku sektorach, które teraz omówimy bardziej szczegółowo.

 • Po pierwsze, istnieje sektor usług i aplikacji społecznościowych o wartości dodanej na różnych platformach internetowych i mobilnych. Działalność ta stanowi około 53% obrotów Grupy i obejmuje dostarczanie gier online.
 • Następne w kolejności są fintech i usługi profesjonalne, na które przypada 26,9% wygenerowanego obrotu.
 • Sektor reklamy online, który zajmuje się głównie reklamą typu display i reklamą opartą na wynikach, generuje 18,6% obrotów Tencent.
 • Wreszcie, pozostała część obrotów pochodzi z działalności stron trzecich, takiej jak usługi związane z płatnościami, usługi w chmurze i inne usługi.

Obecnie Tencent Group zatrudnia 62 885 osób na całym świecie.

Konkurencję

Poświęćmy teraz kilka chwil na analizę sektora działalności, w którym działa grupa Tencent i który, jak widzieliśmy, dotyczy kilku segmentów. W tym sensie Tencent ma do czynienia z kilkoma głównymi konkurentami, z których poniżej znajduje się krótka prezentacja:

NetEase Inc: Jest to chińska firma internetowa, która prowadzi 163.com, chiński portal internetowy. Firma zainwestowała również w wyszukiwarkę internetową oraz w sektor gier online.

Baidu

Jest to również jedna z najważniejszych chińskich firm w sektorze internetowym. Jego wyszukiwarka jest szczególnie popularna w tym kraju. Oczywiście, Baidu generuje większość swoich obrotów dzięki przychodom z reklam online.

Alibaba 

Kolejny chiński gigant giełdowy, którego głównym źródłem przychodów jest działalność internetowa, w tym rynek publiczny dla handlu między przedsiębiorstwami, platformy płatnicze i detaliczne, wyszukiwarka i usługi przetwarzania w chmurze.

Renren

Ta chińska firma jest również notowaną na giełdzie siecią społecznościową, wcześniej znaną jako Xiaonei.

Google 

Na arenie międzynarodowej konkuruje oczywiście również Google, który oferuje technologie i usługi internetowe na całym świecie i jest spółką zależną grupy Alphabet.

Microsoft 

Ten inny amerykański gigant jest notowaną na giełdzie międzynarodową firmą komputerową zatrudniającą ponad 148.000 pracowników w ponad 120 krajach.

Sony 

Sony Corporation jest kolejnym konkurentem Tencent, zwłaszcza w segmencie gier online. Jest to japońska firma wielonarodowa.


Sojusze strategiczne

Po zapoznaniu się z różnymi konkurentami Tencent, przejdźmy do analizy jego partnerów z kilkoma przykładami strategicznych sojuszy, które ta grupa była w stanie zawrzeć w przeszłości:

Carrefour

W 2019 r. grupa Carrefour ogłosiła projekt inwestycyjny z Tencent i Yonghi w Carrefour China. Transakcja ta ma na celu połączenie know-how francuskiej grupy w zakresie handlu detalicznego z technologią Tencent i doświadczeniem Yonghi. Po zakończeniu tej transakcji Carrefour pozostanie największym udziałowcem Carrefour Chiny. Partnerstwo obejmuje również umowę o strategicznej współpracy pomiędzy Carrefour i Tencent w Chinach, której celem jest poprawa widoczności francuskiego detalisty w Internecie w Chinach.

Burberry

Jeszcze w 2019 roku, to właśnie z luksusowym gigantem Burberry, grupa Tencent nawiązała kolejne strategiczne partnerstwo. Brytyjska grupa chce rozwijać swoją sprzedaż detaliczną w Chinach poprzez ten sojusz, który zaowocuje pionierską koncepcją łączącą media społecznościowe i handel detaliczny w celu tworzenia przestrzeni online i offline, które prowadzą klientów do zaangażowania, dzielenia się i kupowania.

Disney 

Wreszcie, jeszcze w 2019 roku, to właśnie z Disneyem i Lucasfilm nawiązał współpracę Tencent, której celem jest umożliwienie franczyzie Gwiezdnych Wojen dotarcia do chińskich widzów. Umowa ta została zawarta za pośrednictwem spółki zależnej Tencent China Literature. Ta filia zajmuje się książkami cyfrowymi i publikacjami online. China Literature będzie rozprowadzać około 40 powieści z sagi przetłumaczonych na język chiński. Partnerstwo to przewiduje również współpracę Disneya i China Literature przy publikacji pierwszej internetowej powieści Star Wars napisanej przez chińskiego autora.

Handluj akcjami Tencent!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Tencent
Korzyści i mocne strony akcji Tencent jako instrumentu giełdowego

Aby wiedzieć, jak grupa Tencent może ewoluować w czasie i jaka jest jej zdolność do wspierania lub nie jej wzrostu oraz do stawienia czoła różnym niebezpieczeństwom, które na nią czyhają, ważne jest, aby znać jej główne mocne i słabe strony, czyli zalety i wady tej wartości. Oto szybkie porównanie tych mocnych i słabych stron.

Zacznijmy analizę od podsumowania głównych atutów grupy Tencent, które przemawiają za wzrostem kursu akcji w mniej lub bardziej długim terminie.

 • Po pierwsze, Tencent Group jest grupą, która w dużej mierze polega na innowacjach, aby zapewnić sobie przyszły rozwój i wzrost. Wiemy, że holding korzysta z doskonałego ośrodka badawczo-rozwojowego, w którym zatrudniona jest ponad połowa jego pracowników i że dokonuje on licznych inwestycji w tym obszarze.
 • Zaletą grupy jest również posiadanie dobrze zdywersyfikowanego portfela działalności, co pozwala na skuteczną ochronę przed ryzykiem sektorowym. W istocie świadczy on różne rodzaje usług przez Internet i dzięki temu może przyciągnąć zróżnicowaną bazę klientów, zaspokajając różne potrzeby.
 • Tencent jest również grupą, której udaje się wyróżnić na tle konkurencji w pewnych segmentach, w których jej obecność jest szczególnie silna. Tak jest w przypadku marketingu błyskawicznego. Grupa rzeczywiście opracowała liczne rozwiązania w tym segmencie i obecnie posiada i wykorzystuje liczne patenty pod własną nazwą.
 • Na samym rynku chińskim grupa od kilku lat zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera w sektorze usług internetowych oraz dominującą i bardzo silną pozycję w tym sektorze w całym kraju, do tego stopnia, że można mówić wręcz o monopolu.
 • Jedną z mocnych stron Tencent Group jest oczywiście jej imponująca wartość giełdowa. Tencent ma obecnie wycenę giełdową na poziomie ponad 500 mld USD, a cena jego akcji stale rośnie.
 • Grupa Tencent w coraz większym stopniu pozycjonuje się w pewnych przyszłościowych sektorach, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka i rozwiązania fintech. Przygotowuje się więc do roli lidera w dziedzinie nowych technologii, inwestując znaczne środki w badania w tych obszarach.
 • Jedną z głównych oznak obecnego sukcesu grupy Tencent jest jej szczególnie silna pozycja w niektórych sektorach geograficznych i na niektórych rynkach strategicznych. Na przykład, Tencent odnotował ostatnio silny wzrost w niektórych wschodzących gospodarkach poza Chinami, takich jak Indie.
 • Wreszcie, finansowanie i konsekwentne inwestycje grupy zapewniają zdrową i solidną pozycję finansową w czasie, ze zdolnością do dokonywania nowych strategicznych przejęć i innych strategicznych źródeł finansowania.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Tencent
Wady i słabe strony akcji Tencent jako instrumentu giełdowego

Oczywiście, Tencent  Group ma nie tylko zalety i zalety, ale także kilka słabych punktów, o których warto wiedzieć i które mogą wpłynąć na jego kurs akcji w dół i zniechęcić inwestorów. Oto jego główne wady i niedociągnięcia:

 • Po pierwsze, Grupa Tencent jest obecna głównie w Chinach, gdzie nadal generuje zdecydowaną większość swoich przychodów. Ta silna obecność na rynku krajowym jest zatem niekorzystna, ponieważ czyni ją bardziej wrażliwą i bardziej narażoną na ewentualne ryzyko związane z danym krajem i jego gospodarką.
 • W ostatnim czasie grupa musiała również zmierzyć się z nową konkurencją, która jeszcze kilka lat temu była praktycznie nieobecna na chińskim rynku. Rzeczywiście, wraz z rosnącą konkurencją ze strony kilku portali internetowych, jej udział w rynku prawdopodobnie znacznie się skurczy w najbliższych latach.
 • Wśród różnych słabości grupy jest fakt, że chiński rynek giełdowy jest nadal stosunkowo zamknięty i mało przejrzysty dla zagranicznych inwestorów. Grupa jest również nadal pod dużym wpływem chińskiego rządu i dlatego nie może podejmować swobodnych decyzji w celu zwiększenia swojego wzrostu bez przechodzenia przez bardzo surowe przepisy tego kraju.

Aktywne porównanie tych głównych zalet i wad Tencent Group pomoże Ci lepiej dostrzec jej możliwości na przyszłość. Należy je jednak wykorzystywać jedynie jako podstawę analizy fundamentalnej, aby przewidzieć wpływ, jaki te elementy mogą mieć w kontekście ważnych wydarzeń lub po ogłoszeniu wyników, oceniając zdolność grupy do wzmocnienia swoich mocnych stron i zmniejszenia słabości. W ten sposób będziesz miał większą szansę dowiedzieć się, jak grupa i jej praca będą się rozwijać.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak analizować ruchy kursu akcji Tencent?

Aby przeprowadzić dobrą analizę kursu akcji Tencent, najlepiej połączyć dwa rodzaje analiz. Oczywiście, oznacza to analizę techniczną z wykorzystaniem wykresów i wskaźników oraz analizę fundamentalną z wykorzystaniem badania i interpretacji wiadomości i publikacji, które mogą mieć wpływ na akcje i inwestorów, którzy spekulują na nim.

Gdzie mogę znaleźć informacje o firmie Tencent i jej wynikach?

Mimo, że Tencent jest chińską firmą, dość łatwo jest uzyskać jasne i przejrzyste informacje o jej aktualnościach, wynikach finansowych i prognozach strategicznych. Aby to zrobić, można odwiedzić sekcję dla inwestorów na stronie internetowej spółki lub skonsultować notowania akcji z brokerem.

Handluj akcjami Tencent!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.