Handluj akcjami Sony!
SONY

Kurs akcji Sony - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Sony!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, będziemy mogli uważnie śledzić rozwój grupy w niektórych segmentach, w których prawdopodobnie będzie się ona dalej rozwijać, takich jak sektor telefonii komórkowej, w którym grupa mogłaby się pozycjonować w stosunku do swoich konkurentów. W ten sam sposób będziemy również śledzić segment konsol do gier, który pozostaje obszarem, w którym grupa Sony może się dalej rozwijać.

Analiza nr 2

Oczywiście będziemy musieli również uważać na konkurencję w tym sektorze, która jest zarówno bardzo silna, jak i bardzo agresywna. Będziemy zatem śledzić głównych konkurentów Sony, szczególnie w sektorze elektronicznym i komórkowym.

Analiza nr 3

Będziemy również śledzić pewne czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na działalność Sony, takie jak podatki i opodatkowanie, a także zmiany w ustawodawstwie w niektórych obszarach geograficznych, w których grupa wprowadza swoje produkty na rynek.

Analiza nr 4

Strategia cenowa Sony będzie również istotna, ponieważ grupa staje w obliczu rosnącej konkurencji ze strony produktów o niższej jakości, ale sprzedawanych za znacznie niższą cenę.

Analiza nr 5

Wreszcie, oczywiście, innowacje i inwestycje Sony w badania i rozwój będą musiały być uważnie śledzone, aby pozostać w czołówce technologii.

Kurs akcji Sony - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Sony
Sprzedać akcje Sony
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Sony

Rozumie się samo przez się, że doskonała znajomość firmy Sony jest niezbędna, jeśli chcesz przeprowadzić dobrą analizę ceny akcji. Musisz szczegółowo poznać jego działalność i źródła przychodów, aby przewidzieć jego przyszły wzrost lub recesję. Poniżej znajduje się kompletny przegląd firmy:

Sony Group Corporation, dawniej znana jako Sony Corporation, jest japońską firmą działającą w sektorze komputerowym i technologicznym. W szczególności, grupa jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i sprzedaży produktów elektronicznych i rozrywkowych.

Aby lepiej zrozumieć działalność Grupy Sony, można podzielić ją na różne działy według udziału w obrotach, które generują:

  • Po pierwsze, sprzedaż gier wideo stanowi prawie 28,9% obrotów grupy z konsolami, oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi.
  • Następna jest sprzedaż produktów multimedialnych, która generuje 21,1% obrotów, z czego telewizory stanowią 37,3% tego segmentu, mobilny sprzęt telekomunikacyjny 18,8%, aparaty fotograficzne i kamery video 17,7%, sprzęt audio i video 16,5%, a pozostałe produkty 9,7%.
  • Produkcja i dystrybucja muzyki stanowi 10,3% obrotów w Sony Music Entertainment.
  • Sprzedaż rozwiązań z zakresu obrazowania i czujników generuje 10,4% obrotów.
  • Wreszcie, produkcja i dystrybucja dzieł kinematograficznych i programów telewizyjnych generuje 8,4% obrotów w Sony Pictures i Columbia Pictures.
  • Pozostałe 20,9% obrotów pochodzi z produktów dodatkowych, w szczególności usług finansowych.

Pod względem geograficznym grupa generuje 32,9% swoich obrotów w Japonii, 8,5% w Chinach, 9,6% w regionie Azji i Pacyfiku, 23,9% w USA, 20,2% w Europie i 4,9% w pozostałych częściach świata.

Konkurencję

Teraz opowiemy Wam nieco więcej o środowisku, w którym działa Sony Group, a dokładniej o jej głównych konkurentach na rynku, przedstawiając najważniejszych przeciwników:

Intel Corporation 

Ta amerykańska firma jest obecnie drugim co do wielkości producentem półprzewodników na świecie pod względem przychodów. Produkuje mikroprocesory, płyty główne, pamięci flash i procesory graficzne. Grupa jest również notowana na amerykańskim rynku Nasdaq.

Samsung Electronics

Ta koreańska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów elektronicznych. Jest spółką zależną grupy Samsung i jednym z głównych koreańskich chaeboli. Firma zatrudnia 308 745 osób i jest 13. największą firmą na świecie według rankingu Forbes Global 2000. Obroty grupy plasują ją również na drugim miejscu w światowym przemyśle high-tech.

Qualcomm

To amerykańskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w technologii mobilnej, a w szczególności w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań telekomunikacyjnych. Jest to jedna z wiodących na świecie firm zajmujących się projektowaniem i sprzedażą procesorów do telefonów komórkowych.

Tencent

W dziedzinie gier wideo Tencent jest firmą świadczącą usługi internetowe i mobilne oraz zajmującą się reklamą online, z siedzibą w pobliżu Shenzhen w Chinach. Usługi grupy obejmują serwisy społecznościowe, portale internetowe, handel online oraz gry multiplayer. Grupa prowadzi również komunikator internetowy Tencent QQ i jest operatorem jednego z największych portali internetowych w Chinach.

Microsoft Corporation 

Wreszcie, amerykańska wielonarodowa firma komputerowa i mikrokomputerowa Microsoft jest jedną z największych kapitalizacji na giełdzie NASDAQ. Grupa, która zatrudnia 148 000 osób w 120 krajach na całym świecie, specjalizuje się głównie w opracowywaniu i sprzedaży systemów operacyjnych, oprogramowania i powiązanych produktów sprzętowych. Grupa Microsoft jest więc obecna w różnych segmentach, w tym w cloud computing z Azure, stronach internetowych z wyszukiwarką Bing, sieci społecznościowej Linkedin, systemie poczty elektronicznej Outlook.com, konsolach do gier wideo z Xbox i tabletach PC, takich jak Surface.


Sojusze strategiczne

W ciągu ostatnich kilku dekad Grupa Sony nawiązała strategiczne partnerstwa z wieloma konkurującymi i uzupełniającymi się firmami, aby utrzymać pozycję lidera na rynku.

Samsung 

W 2004 r. nawiązał współpracę z firmą Samsung w celu wspólnej produkcji paneli LCD w Korei. To wspólne przedsięwzięcie będzie nosiło nazwę S-LCD.

Toshiba

W 2011 r. grupa połączyła również siły z Itachi, Toshibą i INCJ, aby połączyć zasoby produkcyjne paneli LCD.

Google 

Wcześniej Sony również współpracowało z Google, aby zainstalować aplikację Android na różnych telefonach komórkowych produkowanych przez grupę i jej spółkę zależną Sony-Ericsson. Ericsson ostatecznie wykupił udziały Sony w tej spółce joint venture w 2011 roku, kończąc ich współpracę.

Handluj akcjami Sony!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Sony
Korzyści i mocne strony akcji Sony jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, tożsamość marki Sony jest oczywiście jednym z jej największych atutów. Ta marka korporacyjna jest na tyle stara, że zakorzeniła się w umysłach pokoleń klientów. Chociaż marka ta doświadczyła ostatnio spadku ogólnej popularności, pozostaje jedną z najbardziej znanych marek w branży. Oczywiście, ta popularność zapewnia Sony interesujący i niemal gwarantowany sukces przy wypuszczaniu nowych produktów. Oczywiście, daje to również dużą zdolność do penetracji pewnych rynków lub nawiązywania interesujących partnerstw.

Dodatkowym atutem tej spółki jest przewidywany wzrost rynku elektroniki użytkowej. W rzeczywistości od kilku lat ten sektor działalności przeżywa bardzo ciekawy rozwój, pozwalając Sony na sprzedaż większej ilości produktów. Ale to nie wszystko. Analitycy specjalizujący się w tym rynku przewidują również, że wzrost ten będzie kontynuowany w nadchodzących miesiącach i latach. Firma Sony jest szczególnie dobrze przygotowana do skorzystania z tego wzrostu potrzeb i popytu. Jako jedna z największych na świecie firm zajmujących się elektroniką użytkową, Sony mogłoby oferować jeszcze więcej produktów spełniających potrzeby rynku, a tym samym generować znaczne zyski. Grupa posiada również zdolności produkcyjne i innowacyjne, aby skutecznie reagować na zwiększony popyt. Warto również zauważyć, że grupa w ostatnim czasie całkowicie zmieniła swoją organizację i zatrudniła doświadczonych pracowników, szczególnie w dziedzinie cyfrowej, którzy mogą zoptymalizować ogólny potencjał firmy i prognozy wzrostu.

Wreszcie, ostatni atut grupy Sony dotyczy jej silnej zdolności do pozycjonowania się na rynkach wschodzących. Rzeczywiście, firma jest szczególnie dobrze ugruntowana w Chinach i Indiach, jeśli chodzi o rynek azjatycki, ale także w Brazylii i Rosji, które są dwoma innymi szybko rozwijającymi się rynkami. Łącznie regiony te reprezentują nie mniej niż 40% ludności świata, co stanowi bardzo dużą bazę klientów i potencjalnych klientów. W Indiach Sony odnosi już duże sukcesy dzięki swoim wcześniejszym inwestycjom w sektor filmowy i muzyczny. Obecnie celem grupy jest podwojenie przychodów z tych rynków wschodzących.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Sony
Wady i słabe strony akcji Sony jako instrumentu giełdowego

Przede wszystkim inwestorzy giełdowi są rozczarowani ostatnimi wynikami tej spółki, której przychody spadają już od kilku lat. Dotyczy to w szczególności poszczególnych działów grupy, takich jak elektronika, gry, obrazy i usługi finansowe. Obecny kryzys dotyka głównie rynek amerykański i japoński, gdzie przychody gwałtownie spadają. Strategie kupna na tym walorze mają więc tendencję do zmniejszania się z powodu obaw, że sytuacja będzie się utrzymywać.

Kolejnym negatywnym aspektem dla tego zorientowanego na działalność międzynarodową przedsiębiorstwa jest brak bliskości jednostek produkcyjnych do obszarów marketingowych. W rzeczywistości ponad 60% rocznej produkcji jest nadal wytwarzane w Japonii, a następnie musi być eksportowane do innych krajów. Stanowi to oczywiście problem w zakresie kosztów transportu, które zmniejszają marże i nie pozwalają na obniżenie cen sprzedaży w wysoce konkurencyjnym sektorze.

To prowadzi nas do ostatniego mankamentu tej firmy, jakim jest bardzo silna konkurencja w tym sektorze. Rzeczywiście, sektor elektroniczny, który od kilku lat przeżywa boom, przyciąga coraz więcej dużych firm. Dlatego Sony musi być coraz bardziej konkurencyjne i innowacyjne, aby sprostać konkurencyjnym ofertom i utrzymać swoją pozycję.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

W jakich obszarach biznesowych działa Sony?

Grupa Sony jest specjalistą w sektorze technologii ogólnej. Rozwija jednak, produkuje i sprzedaje produkty w różnych segmentach, o których warto wiedzieć. Sony jest obecne w sektorze komputerowym, elektronicznym, audiowizualnym, telefonicznym, a w szczególności w telefonii komórkowej, w sektorze gier wideo i w sektorze muzycznym.

Gdzie i jak są notowane akcje Sony?

Obecnie, od momentu wejścia firmy na giełdę, akcje Sony Group są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio w Japonii. Notowania te odbywają się w czasie rzeczywistym w godzinach otwarcia tego rynku. Należy również zauważyć, że Sony jest obecnie uwzględnione w benchmarkowym indeksie giełdowym Nikkei 225, który jest głównym indeksem japońskiego rynku akcji. Oznacza to, że znajduje się wśród 225 największych firm w kraju.

Czy Sony Group angażuje się w działalność lobbingową?

Grupa Sony angażuje się w działania lobbingowe w instytucjach Unii Europejskiej. Grupa jest reprezentowana przez wyspecjalizowaną firmę i jest zarejestrowana w Komisji Europejskiej od 2008 r. w ramach systemu przejrzystości dla przedstawicieli grup interesu.

Handluj akcjami Sony!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.