Handluj akcjami Siemens!
SIEMENS

Kurs akcji Siemens - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Siemens!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jeśli w ogóle interesujesz się technologią i high-tech w ogóle, prawdopodobnie znasz markę Siemens, która znajduje się na wielu współczesnych przedmiotach. Ale czy wiesz, że możesz również handlować akcjami tej firmy na giełdzie, a nawet nabyć te akcje, aby zainwestować w firmę Siemens? To jest to, co większość banków internetowych, które oferują produkty inwestycyjne dla swoich klientów i brokerów online oferują. Aby dowiedzieć się więcej o tym składniku aktywów i przeanalizować jego cenę w celu handlu na jego wartość, oto kilka przydatnych informacji o Siemens i jego rozwój od pierwszego notowania na giełdzie.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, ważne będą strategie grupy dotyczące rozwoju jej obecności na rynkach wschodzących.

Analiza nr 2

Będziemy również obserwować strategiczne przejęcia, partnerstwa, joint venture lub fuzje, które grupa wysoko ceni i które mogłyby jej pomóc w zdobyciu nowych udziałów w rynku.

Analiza nr 3

Siemens mógłby również skorzystać z rosnącej liczby instytucji na całym świecie, aby rozwinąć swoje wewnętrzne rozwiązania i stać się bardziej niezależnym.

Analiza nr 4

Wreszcie Siemens może również wykorzystać znaczny wzrost popytu na energię elektryczną oraz związane z nią usługi i produkty do sprzedaży swoich rozwiązań i produktów, a tym samym do zwiększenia obrotów.

Analiza nr 5

Obecne wyzwania ekologiczne mogą jednak stanowić hamulec dla rozwoju działalności grupy w perspektywie średnioterminowej. Siemens musi szybko dostosowywać się do coraz bardziej rygorystycznych polityk rządowych i przepisów dotyczących ochrony środowiska, które mają wpływ na działalność firmy i jej system produkcyjny.

Analiza nr 6

Status Siemensa jako przedsiębiorstwa międzynarodowego może również stanowić problem ze względu na duże wahania koniunktury i liczne dewaluacje walut. Oba te czynniki mają bardzo istotny wpływ na ogólne wyniki finansowe grupy.

Analiza nr 7

Wreszcie, utrata niektórych dostawców lub nowe spory z nimi mogłyby oczywiście mieć negatywny wpływ na cenę akcji Spółki poprzez znaczny spadek produkcji, wzrost kosztów związanych z produkcją lub inne możliwe reperkusje.

Kurs akcji Siemens - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Siemens
Sprzedać akcje Siemens
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Siemens

Firma Siemens została założona w październiku 1847 roku, po tym jak niemiecki inżynier dokonał odkrycia, które zrewolucjonizowało telegrafię. Jednak dopiero w 1848 r. Siemens udowodnił swoją wiedzę, instalując pierwszą dalekosiężną linię telegraficzną, która połączyła Niemcy z Francją.

Do dziś Siemens jest znaną firmą w Niemczech, ponieważ jest największym prywatnym pracodawcą w tym kraju.

Siemens to międzynarodowa grupa, choć pierwotnie niemiecka, specjalizująca się w sektorze zaawansowanych technologii. Jej działalność obejmuje następujące sektory: przemysłowy, energetyczny i zdrowotny

  • Największą część działalności firmy stanowi sektor przemysłowy, w którym znajdują się m.in. automatyka, uzdatnianie wody, urządzenia metalurgiczne, technologie budowlane, oświetlenie czy systemy transportowe.
  • Następny jest sektor energetyczny, który obejmuje paliwa kopalne, energię odnawialną, przesył i dystrybucję energii oraz inne powiązane usługi.
  • Wreszcie, od kilku lat rozwija się sektor zdrowia, który dotyczy obrazowania medycznego, szpitalnych systemów informacyjnych, diagnostyki laboratoryjnej i aparatów słuchowych.

Konkurencję

Prowadząc działalność w wielu różnych sektorach, takich jak urządzenia technologiczne, transport, a nawet obrazowanie medyczne, Siemens musi stawiać czoła różnym konkurentom na całym świecie. Aby lepiej zrozumieć przyszły rozwój kursu akcji spółki, należy śledzić wiadomości dotyczące jej głównych przeciwników. Oto najważniejsi konkurenci firmy Siemens:

General Electric 

Grupa ta jest jednym z głównych konkurentów Siemensa, ponieważ również działa w różnych sektorach. Jej innowacje można znaleźć w dziedzinie silników lotniczych, budowy elektrowni jądrowych, sprzętu do obrazowania medycznego, projektowania kamer, oświetlenia oraz transmisji telewizyjnych i DVD.

Philips

Philips jest historycznym konkurentem Siemensa w dziedzinie produktów konsumenckich, takich jak sprzęt gospodarstwa domowego i zaawansowane technologie. Jednak konkuruje ona z firmą Siemens również w innych sektorach, takich jak opieka zdrowotna, rozwiązania oświetleniowe dla profesjonalistów i konsumentów oraz wiele innych.

Alstom

Wreszcie, Alstom jest francuskim konkurentem, który stawia czoła Siemensowi w sektorze transportu, szczególnie w dziedzinie kolei i produkcji turbin elektrycznych.


Sojusze strategiczne

Ponadto Siemens nawiązał na przestrzeni lat wiele partnerstw z dużymi grupami, zarówno w ramach własnych sektorów działalności, jak i poza nimi. Oto jego główni partnerzy:

Valeo 

z którym w 2016 r. utworzyła spółkę joint venture w zakresie elektrycznych układów napędowych.

CapGemini

z którym Siemens nawiązał współpracę w celu opracowania platformy dla rozwoju rozwiązań energetycznych dla budynków nowej generacji również w 2016 r.

Redbull

Inne partnerstwa, w szczególności z Redbull podczas dużych imprez sportowych.

Handluj akcjami Siemens!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Siemens
Korzyści i mocne strony akcji Siemens jako instrumentu giełdowego

Przede wszystkim należy pamiętać, że Grupa Siemens jest jednym z pionierów w dziedzinie usług opartych na technologii. W tym sensie posiada wieloletnie doświadczenie i know-how, które do dziś pozwalają jej na wprowadzanie innowacji w tej dziedzinie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży Siemens posiada duży portfel patentów wszelkiego rodzaju, co gwarantuje mu mniej więcej stałe dochody oprócz dochodów generowanych przez innowacje.

Również pod względem pozycjonowania grupa Siemens jest obecnie jedną z najbardziej innowacyjnych na swoim rynku, co roku opracowując nowe rozwiązania i produkty, aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom rynku i konsumentów. Firma Siemens jest również silnie obecna w różnych sektorach gospodarki.

Inwestorzy giełdowi i akcjonariusze zainteresowani akcjami Siemensa doceniają również kondycję finansową koncernu, która od wielu lat jest wyjątkowo stabilna. W związku z tym istnieje niewielka szansa na jakiekolwiek niemiłe niespodzianki w tym zakresie w nadchodzących latach.

Kolejnym ważnym atutem grupy Siemens jest oczywiście jej dobre rozmieszczenie geograficzne i silna obecność na całym świecie. Siemens działa w nie mniej niż 190 różnych krajach i współpracuje z ponad 180 międzynarodowymi firmami.

Strategia grupy polegająca na tworzeniu licznych spółek joint venture z innymi firmami oraz przejmowaniu firm o ustalonej renomie międzynarodowej jest również mocną stroną Siemensa. Dzięki tej strategii Siemens nadal buduje swoją siłę i rozwija się.

Wreszcie grupa Siemens zdołała zdobyć i utrzymać swoje miejsce w sercach opinii publicznej dzięki strategii marketingowej opartej zarówno na wysokiej jakości reklamie, jak i obecności na najważniejszych imprezach sportowych i lifestylowych.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Siemens
Wady i słabe strony akcji Siemens jako instrumentu giełdowego

Jeśli mocne strony grupy Siemens, które właśnie ujawniliśmy, mogą sprawić, że chcesz zająć pozycję wzrostową na tym aktywie, wskazane jest, aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji uśrednić swój osąd, biorąc pod uwagę również jego słabe strony.

Po pierwsze, jedną z głównych słabości grupy Siemens jest oczywiście jej duża zależność od dostawców zewnętrznych. Sprawy sądowe, awarie lub zmiany polityki cenowej przez te ostatnie mogą znacznie obniżyć wydajność operacyjną firmy i doprowadzić do utraty rentowności.

Grupa Siemens poniosła również konsekwencje niektórych skandali, które ostatnio pojawiły się w mediach. Na przykład zarzuty o korupcję w otoczeniu firmy przez pewne osoby poważnie zaszkodziły wizerunkowi marki grupy. Na szczęście tych przypadków nie było dużo i ich skutki zaczynają się już zacierać.

Jak wynika z powyższego, Siemens posiada pewną stabilność finansową, która może uspokoić inwestorów. Jednocześnie jednak znacznie wzrósł stosunek zadłużenia grupy do kapitału własnego, co w dłuższej perspektywie może stanowić zagrożenie, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania mające na celu rozwiązanie tego problemu.

Wreszcie z powodu dużego rozproszenia udziałów Siemens stopniowo traci kontrolę nad kontrolą wewnętrzną, co utrudnia podejmowanie niektórych decyzji strategicznych i może mieć negatywny wpływ na przyszły wzrost i wyniki finansowe.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie są notowane akcje Siemensa i na jakich rynkach?

Kurs akcji niemieckiej firmy Siemens jest oczywiście notowany na niemieckiej giełdzie. Dokładniej rzecz ujmując, notowania te odbywają się na giełdzie FWB lub Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to największy rynek finansowy w Niemczech pod Deutsche Boerse i czwarte co do wielkości centrum finansowe na świecie. Jednakże, ze względu na międzynarodowy charakter działalności, akcje Siemensa są notowane również w Stanach Zjednoczonych na giełdzie NYSE.

Czy dla akcji Siemensa należy stosować analizę fundamentalną czy techniczną?

Realizując swoje strategie inwestycyjne na kursie akcji Siemens, nie powinieneś wybierać między analizą fundamentalną i techniczną. W celu uzyskania najbardziej wiarygodnych sygnałów transakcyjnych, zalecamy przeprowadzanie obu rodzajów analiz w połączeniu ze sobą. Powinieneś również przeprowadzić analizę finansową tej firmy.

Handluj akcjami Siemens!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.