Handluj akcjami Shell!
SHELL

Kurs akcji Shell - analiza ceny na gieldzie

Handluj akcjami Shell!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Możesz już dziś zainwestować w kurs akcji Royal Dutch Shell, a tym samym w sektor energetyczny, po zapoznaniu się z naszą szczegółową kartą informacyjną zawierającą wszystkie ważne informacje o akcjach tej spółki. Znajdziesz w niej analizę techniczną historii jej kursów, jak również notowania na żywo.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, należy uważnie monitorować wszystkie transakcje przejęcia i nabycia udziałów spółki lub konkurencyjnych spółek, umożliwiające spółce Shell zdobycie większego udziału w rynku.

Analiza nr 2

Kolejnym ważną informacją, którą należy śledzić, jest zmiana światowego popytu na paliwa.

Analiza nr 3

Trzeba również monitorować przepisy prawa i ewentualne zmiany w regulacjach międzynarodowych, które mogą mieć wpływ na działalność i rentowność tej spółki.

Analiza nr 4

Chociaż spółka Shell jest jednym z liderów w swojej branży, wciąż musi stawiać czoła silnej konkurencji. Trzeba to również uwzględnić i poświęcić trochę czasu na poznanie przeciwników tej grupy, śledząc ich wyniki, publikacje i udziały w rynku.

Analiza nr 5

Konieczne jest również monitorowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska, które stają się coraz bardziej rygorystyczne i mogą stanowić przeszkodę dla działalności grupy Shell.

Analiza nr 6

Zagrożeniem dla grupy Shell jest również globalna niestabilność gospodarcza.

Kurs akcji Shell - analiza ceny na gieldzie
Kupić akcje Shell
Sprzedać akcje Shell
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Shell

Grupa Royal Dutch Shell jest holenderską spółką prowadzącą działalność na rynku produkcji i dystrybucji ropy naftowej i gazu ziemnego. Aby lepiej zrozumieć działalność tej grupy, można ją podzielić na kilka segmentów pod względem generowanych obrotów, a mianowicie:

Jak wiadomo, większość przychodów Royal Dutch Shell pochodzi z działalności rafineryjnej i dystrybucyjnej – stanowi 86,2% obrotów. Grupa posiada ponad 21 rafinerii oraz sieć ponad 44.000 stacji paliw na całym świecie. Ponadto w tym sektorze grupa oferuje działalność produkcyjną w zakresie produktów petrochemicznych, takich jak olefiny, aromaty, rozpuszczalniki, etyleny, propyleny, fenole czy dodatki, a także działalność w zakresie produkcji energii słonecznej.

Pozostałe 13,8% przychodów grupa uzyskuje z poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Warto nadmienić, że firma ta rozwija działalność w zakresie produkcji energii wiatrowej i wydobycia piasków roponośnych.

Dobrze jest również znać geograficzne rozmieszczenie działalności grupy. Royal Dutch Shell osiąga 30,6% obrotów w Europie, 39,6% w Azji, Oceanii i Afryce, 23,1% w USA i 6,7% w pozostałej części świata.

Konkurencję

Grupa Pfizer stawia czoła poważnej konkurencji ze strony kilku dużych laboratoriów farmaceutycznych z całego świata, które trzeba koniecznie znać. Prezentujemy je pokrótce poniżej.

Novartis

Grupa farmaceutyczna Novartis, założona w Szwajcarii w 1996 roku, jest bezpośrednim konkurentem grupy Pfizer. Powstała w wyniku połączenia firm Ciba-Geigy i Sandoz, a jej siedziba znajduje się obecnie w Bazylei.

Roche Holding

Ta szwajcarska firma farmaceutyczna jest również poważnym konkurentem grupy Pfizer i jedną z ważniejszych firm w tym sektorze działalności. Działa zarówno w sektorze farmaceutycznym, jak i diagnostycznym i jest obecna w ponad 150 krajach na całym świecie. Grupa Roche zatrudnia obecnie 94 000 osób.

Sanofi

Francuski międzynarodowy gigant Sanofi prowadzi oczywiście działalność konkurencyjną w stosunku do działalności grupy Pfizer, w tym w segmencie farmaceutycznym i szczepionek. Jest jedną z największych firm w tym sektorze pod względem obrotów oraz kapitalizacji rynkowej. Dużą liczbę udziałów w tym koncernie posiada francuska grupa L'Oréal.

Merck

Jest kolejną firmą, tym razem niemiecką, która również specjalizuje się w tej samej dziedzinie co Pfizer. Merck prowadzi działalność w branży farmaceutycznej poprzez swoją spółkę zależną Merck Serono oraz w branży chemicznej.

Gilead Sciences

Do konkurentów grupy Pfizer należy również spółka Gilead Sciences, która jest amerykańskim laboratorium farmaceutycznym będącym jednym z liderów w tym sektorze.

Johnson&Johnson

Ostatnim poważnym konkurentem jest spółka Johnson & Johnson, amerykańska firma farmaceutyczna założona w 1886 r., produkująca głównie wyroby farmaceutyczne i medyczne, a także produkty higieniczne i kosmetyki, oferująca usługi powiązane na rzecz konsumentów i pracowników służby zdrowia. Grupa posiada obecnie 250 spółek zależnych w około 60 krajach na całym świecie i sprzedaje swoje produkty w ponad 175 krajach. Grupa wchodzi w skład indeksu giełdowego Dow Jones i jest właścicielem wielu marek leków i środków pierwszej pomocy.


Sojusze strategiczne

Oczywiście grupa Pfizer ma nie tylko wrogów, lecz nawiązuje również regularnie strategiczne partnerstwa z innymi firmami, w tym dwa opisane poniżej.

BioNTech 

W 2020 roku grupa Pfizer współpracowała ze spółką BioNTech w zakresie opracowania i dystrybucji szczepionki przeciwko Covid-19, stworzonej przy użyciu technologii mRNA. Umowa obejmowała m.in. porozumienie w zakresie transferu sprzętu i współpracy w celu umożliwienia stronom szybkiego rozpoczęcia współpracy. Jego celem było oczywiście przyspieszenie opracowywania programu szczepionki BNT162 firmy BioNTech przeciwko nowemu koronawirusowi, pierwszej w swojej klasie leczniczej, opartej na technologii mRNA. Szczepionka ta przeszła badania kliniczne prowadzone od kwietnia 2020 r., a umowa zaowocowała szybką i efektywną współpracą. Należy przypomnieć, że obie firmy współpracowały już w 2018 r. przy opracowywaniu szczepionki przeciwko grypie, również opartej na technologii mRNA.

Myovant Sciences

Również w 2020 roku grupa Pfizer nawiązała kolejne strategiczne partnerstwo, tym razem z laboratorium Myovant Sciences. Celem sojuszu jest wspólne opracowanie i wprowadzenie na rynek antagonisty receptorów przysadkowego hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH) pod nazwą relugolix. Lek ten stosuje się w USA i Kanadzie w leczeniu raka prostaty i problemów kobiecych. W ramach tego porozumienia laboratorium Myovant otrzymało wstępną kwotę 650 mln USD jako zaliczkę na poczet kolejnych wpłat regulacyjnych i komercyjnych na łączną kwotę, która może wynieść 4,2 mld USD. W zamian grupa Pfizer wynegocjowała wyłączne prawo do sprzedaży onkologicznego leku relogolix poza terytorium USA i Kanady, z wyłączeniem niektórych krajów azjatyckich.

Handluj akcjami Shell!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Shell
Korzyści i mocne strony akcji Shell jako instrumentu giełdowego

Aby stawić czoła wyzwaniom przyszłości i móc osiągnąć zrównoważony wzrost Grupa Royal Dutch Shell musi oczywiście mieć pewne mocne strony i ograniczać swoje słabe punkty. Dlatego analizując kurs tej akcji warto znać zalety i wady tej firmy.

Główne mocne strony spółki Royal Dutch Shell są następujące:

  • Po pierwsze, grupa Royal Dutch Shell jest jednym z liderów w sektorze energetycznym, zatrudniającym ponad 80 000 pracowników i obecnym w prawie 70 krajach na całym świecie. Jako duża firma posiada znaczne zasoby finansowe i jest bardziej elastyczna w zarzadzaniu krytycznymi okresami. Silne przepływy pieniężne umożliwiają jej również znaczne inwestycje w celu utrzymania rentowności w przyszłości a grupa przeznacza część środków finansowych na transakcje fuzji i przejęć.
  • Kolejnym atutem Shell jest jej silna integracja pionowa, zarówno upstream, jak i downstream. Spółka działa więc w całym łańcuchu dostaw, od poszukiwania ropy naftowej poprzez produkcję, rafinację i transport, aż do jej sprzedaży.
  • Warto również zauważyć, że grupa inwestuje dużo pieniędzy w badania i rozwój, a nawet zatrudnia bezpośrednio naukowców, inżynierów i badaczy w celu ulepszenia swoich produktów, procesów i operacji, tak aby długo utrzymać rentowność przedsiębiorstwa. Ponadto grupa współpracuje w zakresie badań naukowych z licznymi uczelniami, laboratoriami i podmiotami publicznymi oraz start-upami.
  • Kolejnym atutem Royal Dutch Shell jest jej potencjał poszukiwawczy, ponieważ grupa inwestuje duże środki w poszukiwanie nowych złóż ropy i gazu, co staje się coraz bardziej skomplikowanym procesem. Wydaje się, że grupa posiada wiedzę specjalistyczną niezbędną do rozwiązania trudności, z jakimi borykają się spółki naftowe i gazowe w procesie poszukiwania paliw kopalnych.
  • Kolejnym atutem grupy jest silna dywersyfikacja produktów Shell. Grupa działa bowiem na wielu rynkach, co pozwala jej ograniczać ryzyko dzięki mniejszej ekspozycji tylko na rynek ropy naftowej, gazu ziemnego, produktów ropopochodnych i chemikaliów. W okresie epidemii Covid-19 grupa zaczęła nawet dostarczać mydła do rąk i środki dezynfekujące. Warto zauważyć, że grupa jest bardzo dobrze zdywersyfikowana pod względem geograficznym.
  • Ostatnim atutem grupy Royal Dutch Shell są sojusze strategiczne. Grupa nawiązuje strategiczne partnerstwa w najróżniejszych dziedzinach z rządami, organizacjami pozarządowymi, innymi producentami energii, podmiotami przemysłowymi i organizacjami lokalnymi. Dzięki licznym partnerom grupa może utrzymać silną pozycję na rynku.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Shell
Wady i słabe strony akcji Shell jako instrumentu giełdowego

Oczywiście grupa Royal Dutch Shell ma nie tylko mocne strony, ale także pewne słabe strony, które są następujące:

  • Po pierwsze, wiadomo, że zasoby ropy naftowej i gazu zmniejszyły się w ostatnich latach i że liczba pozostałych lat produkcji w zasobach grupy stale się zmniejsza. Co więcej, zasoby Shell zmniejszają się szybciej niż zasoby jej konkurentów, co wymaga od firmy ciągłego poszukiwania lub kupowania nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
  • Innym ważnym słabym punktem grupy jest jej słaba obecność w sektorze energii odnawialnej. W czasie, gdy światowe zaopatrzenie w energię przesuwa się w kierunku energii zrównoważonej, Shell mało inwestuje w nowe technologie i rodzaje energii i nadal skupia się na rynku paliw kopalnych. W tej dziedzinie inwestuje znacznie mniej niż jej główni konkurenci. Grupa zamierza jednak inwestować więcej w tym sektorze, jednak notorycznie odwołuje planowane inwestycje ze względu na problematyczną sytuację rynku naftowego.
  • Ostatni słaby punkt grupy Royal Dutch Shell, o którym warto wspomnieć, dotyczy oczywiście jej dużej ekspozycji na ceny ropy naftowej. Zyski grupy są w dużym stopniu uzależnione od ceny ropy, która ostatnio bardzo spadła w wyniku pandemii Covid-19. Niska cena ropy naftowej obniża wartość aktywów grupy oraz jej przychody, co ponownie pokazuje, że Shell powinna zainteresować się innymi źródłami energii. Było to szczególnie widać na przykładzie dywidendy tej spółki, która po spadku cen czarnego złota została obniżona o dwie trzecie.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.
Handluj akcjami Shell!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.