Handluj akcjami Santander!
SANTANDER

Kurs akcji Santander - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Santander!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Należy uważnie obserwować rozwój usług mikrofinansowania. Santander rozwija takie usługi, oferując klientom o niskich dochodach możliwość uzyskania odpowiedniego finansowania.

Analiza nr 2

Oczywiście warto śledzić wszystkie transakcje wykupu i transakcje joint venture realizowane przez Santander. Dotyczy to w szczególności przejęć przedsiębiorstw mających siedzibę za granicą, które mogą oznaczać zamiar ekspansji geograficznej firmy.

Analiza nr 3

Również w tym przypadku należy wziąć pod uwagę zagrożenia, jakie może stwarzać polityka gospodarcza każdego z tych krajów, która czasami może być niezwykle rygorystyczna i wymagająca, przez co może wpływać na rzeczywistą rentowność tych transakcji.

Analiza nr 4

Działalność bankowa jest również ściśle powiązana ze światowym wzrostem gospodarczym, który dotyczy w szczególności takich banków jak Santander.

Analiza nr 5

Sektor bankowy jest również jednym z najbardziej konkurencyjnych. Dlatego niezbędne jest włączenie do analiz fundamentalnych pełnego badania konkurencji z głównymi przeciwnikami, wymienionymi powyżej, oraz ich wyników, a także zmian udziałów w rynku każdego z nich.

Analiza nr 6

Warto także monitorować zmiany stóp procentowych w strefie euro, które są jednym z głównych zagrożeń zarówno dla przemysłu, jak i dla sektora bankowego. Dlatego też należy uważnie śledzić ważne ogłoszenia i publikacje EBC, które znajdują się w kalendarzu ekonomicznym brokera internetowego.

Kurs akcji Santander - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Santander
Sprzedać akcje Santander
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Santander

Dobra znajomość Santander jest oczywiście niezbędna, jeśli chcesz dokonać dobrej analizy tej akcji na giełdzie przed jej zakupem lub sprzedażą. Poznając sposób, w jaki ta grupa bankowa generuje swoje przychody i zyski, a także rynki, na których jest obecna, będziesz w stanie lepiej przewidzieć jej przyszłe reakcje na wyzwania przyszłości. Przyjrzymy się teraz bliżej firmie, jej głównym działaniom i źródłom dochodów.

Banco Santander SA to hiszpańska firma działająca w sektorze bankowym. Jest to największa obecnie grupa bankowa w Hiszpanii zarówno pod względem kapitalizacji rynkowej, jak i zarządzanych aktywów.

Działalność Grupy Santander można podzielić na trzy główne obszary

  • Bankowość komercyjna, która obejmuje bankowość detaliczną i specjalistyczne usługi finansowe, takie jak kredyty konsumenckie i kredyty hipoteczne.
  • Pion bankowości inwestycyjnej, finansowania i rynków, który łączy tradycyjną i specjalistyczną działalność finansową, w tym finansowanie przejęć i projektów, a także inżynierię finansową, taką jak doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, transakcje kapitałowe i inne, interwencje na rynku akcji, rynku stóp procentowych i rynku walutowym.
  • Dział zarządzania aktywami i bankowości prywatnej. Grupa rozwija również działalność bancassurance poprzez swoje spółki zależne Santander Seguros i Banesto Seguros.

Obecnie Grupa Banco Santander zarządza ponad 849,3 mln euro depozytów i 916,2 mld euro kredytów.

W sprzedaży swoich produktów i usług Banco Santander może liczyć na sieć ponad 11 236 oddziałów na całym świecie.

Konkurencję

Oczywiście na rynku działa kilku silnych konkurentów grupy bankowej Santander, warto więc doskonale znać jej głównych przeciwników i monitorować ich aktualności w celu wykrycia ewentualnych ciekawych ruchów ceny jej akcji. Oto najwięksi konkurenci banku Santander:

BNP Paribas

Głównym konkurentem Banku Santander jest francuska grupa bankowa BNP Paribas. Jest ona jednym z liderów w tym sektorze w Europie i na świecie, działającym w ponad 71 krajach. Bank ten jest notowany na giełdzie Euronext w Paryżu i wchodzi w skład francuskiego benchmarkowego indeksu giełdowego CAC 40. Powstał w wyniku połączenia Banque Nationale de Paris i Paribas w 2000 roku.

BPCE

Inną grupą bankową bezpośrednio konkurującą z Bankiem Santander jest grupa BPCE. Jest ona wspólnym przedsięwzięciem Banque Populaire i francuskiej Kasy Oszczędnościowej. Bank ten powstał w wyniku połączenia Caisse Nationale des Caisses d’Epargne i Banque Fédérale des Banques Populaires. Grupa ta jest również drugą co do wielkości, po Crédit Agricole, instytucją bankowości spółdzielczej na świecie.

Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA)

Kolejnym konkurentem jest hiszpańska wielonarodowa grupa bankowa z siedzibą w Madrycie i Bilbao. Jest jedną z wiodących instytucji finansowych na świecie. Firma ta prowadzi działalność głównie w Hiszpanii, Meksyku, Ameryce Południowej, Stanach Zjednoczonych i Turcji. BBVA posiada obecnie prawie 35 milionów klientów, milion akcjonariuszy, sieć 7 410 oddziałów i zatrudnia ponad 95 000 osób. Obecnie BBVA należy również do 100 największych firm na świecie i jest notowana na 9 giełdach wchodząc w skład benchmarkowego indeksu giełdowego Ibex 35. Jest również liderem w tym sektorze w Meksyku.

Banco Sadabell

Firma ta jest piątą co do wielkości grupą bankową private equity w Hiszpanii. W jej skład wchodzą różne banki, znaki towarowe, filie i spółki, w których posiada część kapitału i które zajmują się wszystkimi dziedzinami finansów. Grupa ta, specjalizująca się w bankowości komercyjnej, szybko zajęła pozycję na rynku firm o średnich i wysokich przychodach oraz klientów indywidualnych. Grupa posiada i prowadzi sieć ponad 1 300 oddziałów i zatrudnia ponad 10 699 pracowników. Jest również notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Madrycie i wchodzi w skład indeksu giełdowego Ibex 35.

Bankia

Kolejnym bezpośrednim konkurentem Banco Santander jest niewątpliwie grupa Bankia, która jest hiszpańskim koncernem bankowym utworzonym w 2010 roku w wyniku konsolidacji działalności 7 regionalnych kas oszczędnościowych po wybuchu kryzysu na rynku nieruchomości w 2008 roku. Wtedy państwo stało się tymczasowo akcjonariuszem większościowym obejmując 45% udziału. Posiadając aktywa w wysokości 328 miliardów euro bank ten jest jednym z największych na świecie.


Sojusze strategiczne

Na koniec przedstawiamy podsumowanie głównych partnerstw zawartych przez grupę Santander w ostatnich latach.

CNP Assurances

W 2014 r. grupa CNP Assurances ogłosiła podpisanie długoterminowej umowy na wyłączną dystrybucję z Santander Consumer Finance (Grupa Banco Santander) oraz przejęcie 51% udziałów w spółkach zależnych działających w sektorze ubezpieczeń na życie i majątkowych.

Bank PSA

W 2013 r. banki PSA Finance i Santander Consumer Finance podpisały umowę o współpracy a dnia 3 października 2016 r. rozpoczęła w Polsce działalność spółka joint venture. Spółka ta zapewnia obecnie finansowanie dla dealerów samochodów marek Peugeot, Citroën i DS.

Attijariwafa

Największy bank w Maroku, Attijariwafa, oraz największy bank w Hiszpanii, Santander, podpisały w 2016 roku umowę mającą na celu ułatwienie procedur dla swoich klientów.

Handluj akcjami Santander!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Santander
Korzyści i mocne strony akcji Santander jako instrumentu giełdowego

Grupa bankowa Santander jest jedną z wiodących firm finansowych na świecie i osiąga solidne wyniki z finansowego punktu widzenia. Istotnie, w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza od 2015 r., byliśmy świadkami interesującego wzrostu obrotów firmy. Firma korzysta również z dobrej pozycji na rynku światowym, ponieważ znalazła się na 23. miejscu na liście największych firm międzynarodowych Forbes Global 2000.

Kolejną mocną stroną banku Santander jest światowa reputacja tej organizacji bankowej. Bank Santander jest znany na całym świecie i cieszy się dość pozytywnym wizerunkiem marki, co jest dość rzadkie w przypadku firm z tego sektora. W ten sposób udaje mu się pozyskać zaufanie inwestorów.

Atutem jest również podział geograficzny działalności grupy. Istotnie, grupa bankowa Santander ma szczególnie dobrze ugruntowaną pozycję w Europie i jest obecna na rynkach portugalskim, niemieckim, polskim i brytyjskim, ale rozwija się również silnie w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Jest również jedną z największych grup bankowych w Ameryce Południowej.

Kolejną siłą grupy Santander jest jej zdolność do tworzenia sojuszy z innymi dużymi firmami w swoim sektorze na poziomie międzynarodowym. Partnerami tych silnych i strategicznych sojuszy są firmy znane na całym świecie, takie jak Abu Dhabi Commercial Bank, polski bank Zachodni WBK i Hutch Essar.

Ponadto Santander cieszy się doskonałym wizerunkiem wśród ogółu społeczeństwa, ponieważ oferuje szeroką gamę usług i produktów. Dzięki temu optymalnemu świadczeniu usług, Santander dowodzi, że przywiązuje dużą wagę do dostarczania najwyższej jakości usług i zdrowych relacji zaufania ze swoimi klientami. Jest to jeden z głównych powodów jego sukcesu.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Santander
Wady i słabe strony akcji Santander jako instrumentu giełdowego

Przede wszystkim, pomimo wzrostu wyników w latach 2015-2016, należy zauważyć, że cele na rok 2017 nie zostały osiągnięte a wzrost działalności tej grupy wykazuje niepokojące dla inwestorów i akcjonariuszy oznaki spowolnienia, które obecnie dotyka giełdę.

Z drugiej strony, grupa Santander jest nadal w dużym stopniu uzależniona od decyzji politycznych podejmowanych przez strefę euro. Grupa ma obecnie swoją siedzibę w Hiszpanii i większość przychodów generuje w Unii Europejskiej. W związku z tym jest pod bezpośrednim wpływem decyzji podejmowanych przez strefę euro oraz decyzji Europejskiego Banku Centralnego.

Szkoda również, że pomimo znacznych wysiłków na rzecz rozwoju międzynarodowego, grupa Santander ma nadal bardzo słabą pozycję na rynkach wschodzących. Jej obecność szczególnie w Azji pozostaje bardzo słaba w porównaniu z obecnością jej głównych konkurentów, dla których ten rynek jest prawdziwym priorytetem. Najlepiej rozwiniętymi bankami w tych obiecujących krajach, takich jak Indie, są obecnie Standard Charttered Bank, Barclays Bank i RBS.

Ponadto, podobnie jak wszystkie inne banki europejskie, grupa Santander odczuwa silnie skutki europejskich ograniczeń i przepisów dotyczących zarządzania finansowego aktywami i dlatego musi w jak największym stopniu zmniejszyć swoje zadłużenie, aby uspokoić akcjonariuszy i ogólnie inwestorów.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

SantanderJaki jest główny i drugorzędny indeks akcji grupy Santander?

Będąc jedną z największych hiszpańskich firm grupa Santander wchodzi obecnie w skład krajowego indeksu giełdowego IBEX 35, a tym samym jest jedną z 35 spółek krajowych o największej kapitalizacji. Grupa wchodzi również w skład innych indeksów, takich jak Euro Stoxx 50, FTSE Eurotop 100, Low Carbon 100 Europe, PEA, STOXX Europe 600, Stoxx Global 200 i Stoxx Spain 20.

Kim są najważniejsi prywatni akcjonariusze grupy Santander?

Znajomość struktury akcjonariatu w grupie Santander jest niezbędna do przeprowadzenia analizy tego papieru wartościowego. Obecnie akcjonariuszami tej grupy bankowej jest kilku dużych akcjonariuszy prywatnych, w tym State Street bank and Trust Company, który posiada 13,09% kapitału, Bank of New York Mellon Corporation posiadający 8,85% kapitału, Chase Nominees Limited posiadający 6,69% kapitału, EC Nominees Ltd posiadający 3,96% kapitału oraz BNP Paribas posiadający 3,79% kapitału.

W jaki sposób można inwestować w kurs akcji spółki Santander?

Istnieją dwa sposoby inwestowania w kurs akcji grupy Santander: kupno akcji za pośrednictwem produktu inwestycyjnego np. akcyjny rachunek oszczędnościowy czy rachunek papierów wartościowych lub spekulowanie online na jego cenie za pomocą CFD, czyli kontraktów na różnice kursowe oferowanych przez wyspecjalizowanych brokerów.

Handluj akcjami Santander!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.