Handluj akcjami Sanofi!
SANOFI

Kurs akcji Sanofi - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Sanofi!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Ponieważ Grupa Sanofi jest aktywna w sektorze zdrowia, monitorowane będą zmiany średniej długości życia oraz główne zaburzenia zdrowotne, które mogą generować dodatkowe dochody.

Analiza nr 2

Partnerstwa z firmą Sanofi mogą również dać Ci pewien wgląd w możliwości rozwoju i wzrostu firmy Sanofi, szczególnie jeśli chodzi o partnerstwa z firmami biotechnologicznymi i badawczymi.

Analiza nr 3

Oczywiście, grupa Sanofi musi stawić czoła silnej konkurencji ze strony innych dużych firm farmaceutycznych na całym świecie. Dotyczy to również rynku leków generycznych, który może być szkodliwy dla firmy.

Analiza nr 4

W tym zakresie monitorowane będą również patenty zgłaszane przez grupę po wprowadzeniu na rynek nowych produktów oraz daty zakończenia ich obowiązywania.

Analiza nr 5

Polityka pokrycia kosztów leczenia i refundacji leków w różnych krajach, w których Sanofi sprzedaje swoje produkty, będzie oczywiście miała również wpływ na sprzedaż Grupy.

Analiza nr 6

Wreszcie, monitorowane będą również regulacje dotyczące dopuszczania leków do obrotu na całym świecie, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć sprzedaż firmy Sanofi.

Kurs akcji Sanofi - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Sanofi
Sprzedać akcje Sanofi
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Sanofi

Grupa Sanofi jest francuskim koncernem działającym na skalę międzynarodową i specjalizującym się w sektorze farmaceutycznym. Dokładniej rzecz ujmując, Sanofi jest obecnie numerem jeden w tym sektorze w Europie. Jednakże działalność Sanofi można podzielić na dwie główne grupy według udziału w obrotach, które generują, w następujący sposób

Sam rozwój i sprzedaż produktów farmaceutycznych stanowi ponad 85,40% całkowitego obrotu firmy. W tej sekcji znajdują się produkty przeznaczone do leczenia zaburzeń sercowo-naczyniowych, problemów z zakrzepicą, zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, takich jak bezsenność, stwardnienie rozsiane lub padaczka, niektórych nowotworów i niektórych alergii. Również w tej kategorii grupa produkuje i wprowadza na rynek produkty OTC oraz leki generyczne.

Rozwój i marketing szczepionek stanowią pozostałe 14,6% obrotów grupy. Kategoria ta obejmuje szczepionki pediatryczne, a także szczepionki swoiste, takie jak szczepionki przeciwko grypie, zapaleniu opon mózgowych i polio, oraz oczywiście wszystkie szczepionki dla osób podróżujących do znanych obszarów endemicznych.

Aby sprostać zapotrzebowaniu na produkty farmaceutyczne, Sanofi posiada ponad 79 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie.

Z geograficznego punktu widzenia Sanofi jest firmą międzynarodową, która prowadzi swoją działalność i wprowadza swoje produkty na rynek w wielu krajach. Oczywiście to właśnie w Europie grupa generuje dużą część swoich obrotów - 20,5% całkowitego obrotu grupy i 6,6% w samej Francji. Jednak jeszcze bardziej dochodowy jest rynek amerykański, który generuje 33,8% obrotów i 1,7% w pozostałej części Ameryki Północnej. Pozostałe 37,4% obrotów przypada na resztę świata.

Aby móc lepiej przewidywać przyszłe zmiany w akcjach Sanofi, ważne jest również dobre zrozumienie struktury akcjonariatu grupy. Oto, co proponujemy teraz wraz z kilkoma szczegółowymi wyjaśnieniami.

Po pierwsze, należy przypomnieć, że ponad 80% tego pakietu akcji jest własnością publiczną. Składa się ona w 62,9% z zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, w 15,1% z francuskich inwestorów instytucjonalnych, w 4,8% z akcjonariuszy indywidualnych i w 5,9% z pozostałych akcjonariuszy.

Francuska grupa L'Oréal jest również udziałowcem w grupie Sanofi i posiada obecnie 9,5% udziałów w firmie.

Fundusz inwestycyjny BlackRock posiada około 6,96% akcji tej spółki.

Kolejne miejsce zajmują pracownicy grupy, którzy w ramach Grupowego Planu Oszczędnościowego posiadają około 1,8% akcji.

Wreszcie grupa Sanofi posiada 0,16% tych akcji w skarbcu.

Oczywiście, podział tego udziału determinuje również podział praw głosu w spółce, który jest skonstruowany w następujący sposób:

Opinia publiczna ma prawo głosu odpowiadające 80,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Grupa L'Oréal posiada 16,8% praw głosu w Grupie, co nie jest bez znaczenia i musi być wzięte pod uwagę. Wreszcie, pracownicy posiadają 3% praw głosu w spółce.

Konkurencję

Niestety, grupa Sanofi nie jest jedyną w swoim sektorze działalności, który jest bardzo konkurencyjny. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kim są główni przeciwnicy tej grupy, aby śledzić główne wiadomości i publikacje. Oto krótki przegląd najważniejszych konkurentów firmy Sanofi:

Pfizer 

Po pierwsze, grupa Pfizer jest prawdopodobnie głównym konkurentem Sanofi. Ta amerykańska firma farmaceutyczna została założona w 1849 roku i obecnie jest obecna w ponad 150 krajach na całym świecie. Jest to oczywiście jedna z wiodących na świecie firm w swoim sektorze, zwłaszcza pod względem kapitalizacji rynkowej. Grupa zatrudnia również ponad 81 800 osób na całym świecie, w tym prawie 3 000 we Francji. Regularnie przeprowadza fuzje z innymi konkurencyjnymi firmami, aby zwiększyć swoją rentowność i pozycję na świecie.

Novartis

Kolejnym poważnym konkurentem firmy Sanofi jest Grupa Novartis, szwajcarska grupa farmaceutyczna utworzona w 1996 roku w wyniku połączenia firm Sandoz i Ciba-Geigy. Jej siedziba znajduje się w Bazylei.

Merck

Do głównych konkurentów firmy Sanofi należy również niemiecka firma Merck, która specjalizuje się nie tylko w sektorze farmaceutycznym, ale również chemicznym. Siedziba grupy znajduje się obecnie w Darmstadt w kraju związkowym Hesja.

GSK

Grupa GSK, znana również jako GlaxoSmithKline, jest brytyjską firmą międzynarodową i jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Powstała w wyniku fuzji firm Glaxo Wellcome i SmithKline w 2000 roku. Brytyjska grupa zatrudnia obecnie ponad 95 490 osób w ponad 116 krajach na całym świecie. GSK jest również uznawana za jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, między innymi dzięki dużym inwestycjom w badania i rozwój. GSK posiada dwie różne firmy, GlaxoSmithKline Laboratory i GlaxoSmithKline Consumer Health.

Roche

Szwajcarska firma farmaceutyczna Roche jest oczywiście również konkurentem Sanofi, którego należy traktować poważnie. Jest to jedna z wiodących na świecie firm w tym sektorze. Od 2004 roku firma działa w dwóch różnych obszarach biznesowych

AstraZeneca 

Ostatnim dużym konkurentem, o którym należy wspomnieć, jest grupa AstraZeneca, która jest grupą farmaceutyczną powstałą w 1999 roku z połączenia firm Astra i Zeneca. Grupa zatrudnia obecnie około 63.000 osób na całym świecie w działach badań, rozwoju i produkcji, a także w sprzedaży produktów farmaceutycznych i świadczeniu usług medycznych.


Sojusze strategiczne

Od wielu lat firma Sanofi utrzymuje strategiczne partnerstwa z różnymi firmami prowadzącymi pokrewną i niepowiązaną działalność. Oto główne sojusze grupy Sanofi i jej głównych partnerów.

GDF-Suez

W 2013 r. firma Sanofi połączyła się również z GDF-Suez we wspólnym projekcie mającym na celu zmniejszenie zużycia energii na całym świecie.

Google

Wreszcie, w 2015 roku, grupa Sanofi ogłosiła partnerstwo z Google, aby połączyć swoje umiejętności i know-how w walce z cukrzycą z łatwym wykrywaniem glukozy.

Denali Therapeutics

W 2018 roku Grupa Sanofi zawarła partnerstwo z Denali Therapeutics w celu wspólnego opracowania różnych związków do ewentualnego leczenia różnych chorób neurodegeneracyjnych i układowych chorób zapalnych. Firma Sanofi zgodziła się dokonać wstępnej płatności w wysokości 125 mln USD na rzecz Denali oraz dalszych płatności w miarę osiągania kolejnych kamieni milowych, w łącznej kwocie ponad 1 mld USD.

Regeneron

Jeszcze niedawno, bo w 2019 roku, firma Sanofi połączyła siły ze swoim amerykańskim konkurentem, firmą Regeneron, w celu opracowania leku immunoonkologicznego, ponownie koncentrując się na dwóch wiodących produktach będących już w fazie rozwoju klinicznego.

Handluj akcjami Sanofi!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Sanofi
Korzyści i mocne strony akcji Sanofi jako instrumentu giełdowego

Aby zrozumieć, jak przyszłe wydarzenia mogą wpłynąć na cenę akcji Sanofi, a tym samym na jej atrakcyjność dla inwestorów, należy wiedzieć, jak mogą one wpłynąć na jej wzrost. Aby to zrobić, musisz znać mocne i słabe strony tej firmy, a zatem zalety i wady jej ceny akcji, zanim kupisz lub sprzedasz. Proponujemy odkryć je już teraz:

Zacznijmy ten przegląd od podsumowania głównych atutów, jakie posiada obecnie grupa Sanofi, a co za tym idzie - głównych zalet tej akcji.

 • Przede wszystkim pamiętajmy, że Sanofi jest obecnie jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Jest piątą firmą na świecie pod względem obrotów, a także liderem w swojej branży w Europie.
 • Sanofi korzysta również z doskonałego pozycjonowania strategicznego i geograficznego, które pozwala jej chronić się przed ryzykiem związanym z ekspozycją na jeden rynek.
 • Wiodąca pozycja grupy Sanofi w poszczególnych segmentach to kolejny z jej atutów. Firma jest obecnie europejskim liderem w dziedzinie szczepionek.
 • Kolejnym atutem Sanofi jest fakt, że globalne zapotrzebowanie na leki i terapie rośnie, co wynika ze starzenia się ludności świata, ale także z coraz częstszych kryzysów zdrowotnych, które zwiększają popyt i przynoszą korzyści całemu sektorowi farmaceutycznemu.
 • Kolejną mocną stroną grupy jest dywersyfikacja działalności. Również w tym przypadku zaletą dla Sanofi jest ograniczenie ryzyka ekspozycji na jedno pole. Na przykład, w przypadku poważnej zmiany polityki refundacyjnej dla danego leku, dywersyfikacja ta pozwala firmie Sanofi na zmniejszenie strat poprzez generowanie przychodów z innych leków refundowanych.
 • Sanofi korzysta również z dużej pozycji gotówkowej, która pozwala na znaczne zwiększenie inwestycji strategicznych, a nawet na planowanie skupu akcji. Operacje te zwiększają więc wartość historycznych akcji zwykłych grupy i czynią je bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów.
 • Kolejną mocną stroną Sanofi jest linia produkcyjna w dziedzinie onkologii, w której ponad 15 związków jest w trakcie opracowywania i zbliża się do końca badań klinicznych. Jeśli jeden lub więcej z tych zabiegów uzyska zadowalające wyniki i niezbędne zgody na wprowadzenie do obrotu, może to wygenerować dodatkowe przychody.
 • Kolejnym z głównych atutów Sanofi jest strategia dokonywania strategicznych przejęć. W przeszłości Sanofi przejmowała obiecujące firmy, szczególnie w dziedzinie biotechnologii, jak to miało miejsce w przypadku Genzyme, co pozwoliło jej na zajęcie pozycji w sektorze chorób rzadkich.
 • Wreszcie ostatni atut grupy dotyczy jej dywidendy. Sanofi wypłaca bowiem swoim akcjonariuszom regularną dywidendę, a jej wysokość ma tendencję do zwiększania się w czasie, co czyni jej akcję bardziej atrakcyjną dla inwestorów szukających zysku.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Sanofi
Wady i słabe strony akcji Sanofi jako instrumentu giełdowego

Teraz, gdy znamy główne zalety akcji Sanofi, przejrzyjmy jej różne wady.

 • Pierwsza wada Sanofi dotyczy wysokiej ekspozycji na ryzyko związane z pojawieniem się na rynku leków generycznych. W rzeczywistości, gdy patenty Sanofi wygasną, mogą być wykorzystane przez inne laboratoria, które wprowadzają tanie produkty do bezpośredniej konkurencji z nimi.
 • Inną istotną wadą grupy Sanofi jest to, że polityka zmienia się w czasie i wywiera coraz większą presję na firmy farmaceutyczne takie jak Sanofi. W szczególności dążą one do obniżenia kosztów niektórych leków podstawowych dla ludności, co również obciąża rentowność Sanofi.
 • Wreszcie ostatnia niekorzystna sytuacja Sanofi na giełdzie dotyczy globalnego spowolnienia gospodarczego, które ma tendencję do zmniejszania popytu na leki nierefundowane i które w związku z tym może mieć mniej lub bardziej istotny wpływ na sprzedaż spółki.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie jest pochodzenie grupy Sanofi?

Historia firmy Sanofi rozpoczęła się we wrześniu 1973 roku, kiedy to Elf Aquitaine postanowiła utworzyć spółkę zależną w sektorze higieny i zdrowia pod nazwą Omnium Financier Aquitaine pour l'Hygiène et la Santé. Firma liczyła 10 osób i działała jako start-up finansowany przez francuską grupę z dotacji w wysokości ponad 500 milionów franków. To właśnie ta firma, po rozwinięciu, miała stać się grupą Sanofi.

Jaka jest kapitalizacja rynkowa grupy Sanofi?

Obecnie lub w 2020 r. całkowita kapitalizacja rynkowa grupy Sanofi wynosi 112,9 mld euro. Jest to jedna z najwyższych kapitalizacji rynkowych na francuskiej giełdzie. Obroty firmy Sanofi za ostatni rok finansowy, czyli za 2019 rok, wyniosły 32,126 mld euro. Obrót ten wzrasta od kilku lat.

Gdzie inwestować w akcje Sanofi?

Podczas gdy wielu inwestorów korzysta z bankowych produktów inwestycyjnych, aby kupić akcje Sanofi, inni wolą handlować bezpośrednio za pomocą internetowych platform transakcyjnych. Platformy te pozwalają inwestorom spekulować na wzrost lub spadek cen akcji za pomocą kontraktów CFD lub kontraktów na różnicę, które obejmują wiele akcji francuskich i międzynarodowych.

Dlaczego akcje Sanofi spadają?

Akcje Sanofi mogą spadać z wielu powodów, między innymi jeśli wyniki finansowe Sanofi, takie jak sprzedaż, zyski lub wzrost, nie spełniają oczekiwań inwestorów, może to prowadzić do spadku ceny akcji. Utrata patentów na wiodące produkty Sanofi może doprowadzić do zwiększenia konkurencji i obniżenia przychodów firmy, co może mieć negatywny wpływ na cenę akcji. Jeśli wprowadzenie nowych produktów przez Sanofi nie zakończy się sukcesem, może to mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju spółki, co może skutkować obniżeniem ceny akcji. Sanofi podlega surowym przepisom w branży farmaceutycznej, a wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem przepisów mogą prowadzić do wysokich kosztów i obniżenia ceny akcji, a wszelkie problemy produkcyjne, takie jak wycofanie produktów lub przerwy w łańcuchu dostaw, mogą prowadzić do obniżenia ceny akcji.

Jaką cenę powinienem zapłacić za akcje Sanofi?

Cena akcji Sanofi zależy od podaży i popytu na giełdzie. Sanofi jest spółką publiczną, co oznacza, że cena jej akcji może ulegać wahaniom w zależności od różnych czynników, takich jak wyniki firmy, warunki ekonomiczne, wydarzenia polityczne i geopolityczne, konkurencja w sektorze itp. Aby poznać aktualną cenę akcji Sanofi, można skorzystać z internetowych stron giełdowych, gazet finansowych lub swojego maklera. Cena akcji jest zazwyczaj wyrażona w euro lub w walucie giełdy, na której jest ona notowana. Obecnie, a także od kilku lat, kosztuje ona mniej niż 100 euro. Należy pamiętać, że inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem i zaleca się, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Handluj akcjami Sanofi!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.