Handluj akcjami Saint-Gobain!
SAINT-GOBAIN

Kurs akcji Saint-Gobain - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Saint-Gobain!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

W ramach inwestycji giełdowych online możesz być zainteresowany dużymi francuskimi spółkami notowanymi w prestiżowych indeksach, takich jak DAX 30, S&P 500, czy WIG20. Jeśli tak, znasz z pewnością spółkę Saint-Gobain, specjalizującą się w materiałach budowlanych. Jednak zanim zaczniesz spekulować na akcjach tej odnoszącej sukcesy firmy, proponujemy zapoznać się dokładnie z jej działalnością oraz danymi liczbowymi umożliwiającymi skuteczną analizę ich kursu.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Pośród najważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do spółki Saint Gobain, należy zwrócić szczególną uwagę na tworzenie i rozwój nowych produktów przez grupę oraz jej zdolność do ich szybkiego wytwarzania w celu sprostania nowym wymaganiom rynku i wyróżnienia się na tle konkurencji.

Analiza nr 2

Wdrażana przez Grupę strategia pozyskiwania coraz większej liczby międzynarodowych klientów jest również ważnym elementem, który należy monitorować, w szczególności w zakresie tworzenia fabryk na niektórych strategicznych i rozwijających się rynkach. Obejmuje to również zawieranie różnych sojuszy z innymi firmami lub instytucjami.

Analiza nr 3

Dywersyfikacja działalności, technologii i produktów Saint Gobain stanowi również interesującą trampolinę dla sprzedaży i jest jednym ze wskaźników, które należy ściśle monitorować.

Analiza nr 4

Oczywiście trzeba również uważnie przyglądać się konkurencji w tym sektorze, szczególnie pod kątem wzrostu udziału rynkowego konkurentów azjatyckich, takich jak firmy chińskie.

Analiza nr 5

Ponadto, należy oczywiście śledzić różne wyniki finansowe tej grupy czytając jej kwartalne lub roczne sprawozdania.

Kurs akcji Saint-Gobain - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Saint-Gobain
Sprzedać akcje Saint-Gobain
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Saint-Gobain

Saint-Gobain jest jednym z liderów produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych na szczeblu międzynarodowym. Jej działalność jest bardzo szeroko rozwinięta w Europie, lecz także w wielu innych krajach i regionach świata.

Większość obrotów spółki generowana jest przez dystrybucję materiałów poprzez dużą sieć dystrybucji. Duże obroty generuje także produkcja materiałów budowlanych, szyb, materiałów o wysokich parametrach i opakowań.

Obecnie działalność Saint-Gobain dzieli się na następujące branże:

  • Dystrybucja materiałów stanowi 46,4% działalności z ponad 4100 punktami sprzedaży na całym świecie pod markami Point P, Lapeyre, Jewson, Graham, Raab Karcher, Dahl, La plateforme du bâtiment i Orientale.
  • Materiały stanowią 28,6% działalności i obejmują tynki, izolację, zaprawy przemysłowe i rury.
  • Materiały innowacyjne stanowią 24% działalności grupy, z czego 11,6% stanowią materiały o wysokich parametrach, a 13,4% szyby.

Przyjrzyjmy się teraz geograficznemu podziałowi obrotów osiąganych przez firmę Saint-Gobain. Spółka generuje 24,9% obrotów we Francji. 41,7% obrotów generowanych jest w Europie Zachodniej, 12,6% w Ameryce Północnej i 20,8% w krajach wschodzących i Azji.

Konkurencję

Przeczytaj szczegółowe informacje o głównych konkurentach grupy Saint-Gobain w jej sektorze działalności i różnych jego segmentach oraz prezentację głównych obecnych graczy.

Lapeyre

Grupa Lapeyre jest największym bezpośrednim konkurentem grupy Saint-Gobain. Działająca wcześniej pod nazwą Menuiseries Lapeyre, jest francuską firmą założoną w 1931 roku przez inżyniera Martiala Lapeyre. Specjalizuje się w produkcji i sprzedaży stolarki otworowej, takiej jak drzwi, okna, schody, szafy, bramy i ogrodzenia, a także innych materiałów i artykułów do wyposażenia domu, w szczególności łazienek i kuchni. Firma posiada obecnie 128 sklepów i zatrudnia ponad 3 600 osób.

Sika

Kolejnym konkurentem Saint-Gobain jest szwajcarska firma Sika, która specjalizuje się w produkcji materiałów budowlanych. Spółka ta działa na skalę międzynarodową w wyspecjalizowanych sektorach chemicznych. Dostarcza również produkty służące do uszczelniania, klejenia, wygłuszania, wzmacniania i ochrony konstrukcji. Produkty Sika są dostępne w 94 krajach na całym świecie, firma posiada i prowadzi 170 zakładów produkcyjnych i handlowych.

Boral Limited

Do konkurentów spółki należy również grupa Boral Limited, międzynarodowa firma specjalizująca się w produkcji i dostawie materiałów budowlanych. Została utworzona w Australii, ale prowadzi również działalność w Stanach Zjednoczonych i Azji. Grupa jest również duża pod względem siły roboczej, ponieważ zatrudnia około 17 000 pracowników w ponad 17 krajach, w 672 zakładach operacyjnych i 154 punktach sprzedaży. Jej siedziba znajduje się w Sydney, w Australii.

Jewson

Kolejnym bezpośrednim konkurentem Saint-Gobain jest grupa Jewson. Jest to jedna z największych sieci handlowych w brytyjskim sektorze budowlanym. Jewson sprzedaje swoje produkty małym i średnim wykonawcom w sektorze budowlanym. Sieć sklepów grupy obejmuje obecnie ponad 600 oddziałów znajdujących się w całej Wielkiej Brytanii.


Sojusze strategiczne

Saint-Gobain wydaje dużo pieniędzy na badania i innowacje, dlatego też musi tworzyć strategiczne sojusze i partnerstwa z innymi firmami w celu obniżenia kosztów produkcji i wydatków. Partnerami Saint-Gobain jest obecnie kilka dużych firm francuskich.

Point S

Tak jest w przypadku firmy Point-S, której Saint-Gobain powierzyła utrzymanie swojej floty pojazdów, liczącej nie mniej niż kilkadziesiąt tysięcy sztuk.

Publicis

Ostatnio, w 2017 r., grupa Saint-Gobain powierzyła swoją komunikację francuskiej grupie Publicis wyłonionej w wyniku przetargu.

Sisecam

Poza Francją Saint-Gobain podpisała strategiczne partnerstwo w Egipcie z firmą Sisecam w sprawie budowy fabryki produkującej 900 ton szkła dziennie tylko na rynek egipski.

Alghanim

Ostatnio, w 2018 r., Saint-Gobain poszerzyła również współpracę partnerską ze spółką Alghanim Industries z Kuwejtu. Obie firmy były już od wielu lat partnerami, szczególnie w spółkach joint venture w dziedzinie izolacji w Turcji i Arabii Saudyjskiej.

Amerykański fundusz inwestycyjny

W 2019 r. poinformowano również, że Saint-Gobain może nawiązać partnerstwo z amerykańskim funduszem inwestycyjnym w celu zainwestowania w zakład w Pint-a-Mousson.

Handluj akcjami Saint-Gobain!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Saint-Gobain
Korzyści i mocne strony akcji Saint-Gobain jako instrumentu giełdowego

Jedną z największych zalet spółki Saint-Gobain jest obecnie jej pozycja lidera w sektorze budownictwa mieszkalnego. Grupa, która powstała w 1665 roku, wykorzystuje długie doświadczenie, które pozwoliło jej zdywersyfikować działalność z biegiem lat.

Grupa Saint-Gobain wykorzystuje obecnie również ogromne wyzwania klimatyczne, które szczególnie dotykają sektor budowlany i wymagają reorganizacji rynku pod względem energooszczędnych mieszkań. Saint-Gobain ma szczególnie dobrą pozycję na rynku w tym segmencie dzięki nieustannym innowacjom w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Ten szczególny sektor stanowi ponad 32% obrotów firmy, z czego większość zarabia we Francji.

Chociaż Saint-Gobain jest obecnie liderem w swoim sektorze działalności we Francji, ma również doskonałą pozycję na rynku międzynarodowym. Od kilku lat jej udział w rynku zagranicznym stale rośnie. Firma prowadzi 26% swojej działalności na rynku francuskim, 43% w pozostałej części Europy zachodniej, a 15% w popularnych krajach wschodzących i Ameryce Północnej. Ponadto, internacjonalizacja działalności grupy przyspieszyła od 2016 roku.

W odniesieniu do możliwości stojących przed Saint-Gobain w najbliższej przyszłości, warto zauważyć, że grupa wdrożyła strategię opartą przede wszystkim na priorytetowym skupieniu się na produktach i rozwiązaniach oferujących znaczącą wartość dodaną.

Warto również podkreślić determinację Saint-Gobain w utrzymaniu lokalnych jednostek dystrybucyjnych, co daje jej rzeczywistą przewagę konkurencyjną nad konkurentami spoza Europy. Istotnie Saint-Gobain pozostaje bardzo konkurencyjna na rynku eksportowym dzięki ostatniemu spadkowi kursu euro w stosunku do dolara, co ułatwia sprzedaż, w szczególności w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto większość inwestorów również uspakaja fakt, że Saint-Gobain zdołała odzyskać dobrą kondycję finansową, która umożliwia jej ponowny wykup akcji.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Saint-Gobain
Wady i słabe strony akcji Saint-Gobain jako instrumentu giełdowego

Główną wadą spółki Saint-Gobain jest cykliczny charakter jej działalności. Z uwag na fakt, że zdecydowana większość sprzedaży grupy związana jest z rynkiem budowlanym, perspektywy rozwoju są ściśle powiązane z perspektywami sektora nieruchomości, który wiemy, że jest szczególnie niestabilny.

Na kurs akcji Saint-Gobain mogą mieć również wpływ ostatnie wydarzenia, ponieważ przejęcie Sika przez grupę obecnie się opóźnia. Przypomnijmy, że w 2015 r. Saint-Gobain kupiła 16,1% kapitału tej firmy od rodzinnego holdingu i 52,4% praw głosu. Sprzeciw niektórych dyrektorów grupy szwajcarskiej w roku 2016 spowodował utratę cennego czasu, czego konsekwencje ponosi nadal.

Obecny okres nie sprzyja również znacznemu wzrostowi działalności spółki Saint-Gobain. Wyniki we Francji za rok 2016 rozczarowały bowiem inwestorów spadkiem sprzedaży we Francji, która nadal stanowi prawie 25% sprzedaży firmy. Wyniki uzyskane w Stanach Zjednoczonych również wykazują spadek, choć mniejszy, a straty te niestety nie są równoważone przez wyniki w pozostałej części świata, które są stabilne. Zresztą już ostrzeżenie o wynikach wydane pod koniec 2015 r. bardzo zaniepokoiło inwestorów i spowodowało stratę kilku punktów przez akcje Saint-Gobain na giełdzie.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie wsparcie grupa Saint-Gobain oferuje swoim akcjonariuszom?

Jeśli kupisz akcje grupy Saint-Gobain, będziesz mieć oczywiście dostęp do różnych materiałów informacyjnych przeznaczonych dla akcjonariuszy. Co najważniejsze, trzy razy w roku grupa publikuje na swojej stronie internetowej list do akcjonariuszy oraz przewodnik akcjonariusza. Nawet jeśli nie kupisz tych papierów wartościowych, znajdziesz również na tej stronie lub na platformie transakcyjnej wszystkie ważne informacje o tej firmie i jej notowaniach na giełdzie.

Jakie firmy są spółkami zależnymi grupy Saint-Gobain?

Grupa Saint-Gobain działa poprzez różne spółki zależne, w tym Saint-Gobain Glass, Saint-Gobain Sekurit, Norton, Saint-Gobain SEFPRO, British Gypsum, Certain Teed, Ecophon, Eurocoustic, Gyproc, Isover, Saint-Gobain PAM, Placoplatre, Rigips, Weber, Groupe Lapeyre, La Plateforme du Bâtiment, Décoceram, Point P i France Pare Brise.

Jakie są wyniki i liczby dotyczące akcji Saint-Gobain, które należy znać?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyceny i wartości firmy Saint-Gobain na giełdzie? Według najnowszych opublikowanych danych i wyników całkowita kapitalizacja rynkowa grupy wyniosła na koniec 2019 roku 20.348 mln euro. W roku obrotowym 2019 grupa osiągnęła również obroty w wysokości 42,6 mld euro i zysk netto w wysokości 1,92 mld euro.

Dlaczego cena akcji Saint-Gobain spada?

Cena akcji Saint-Gobain może spaść z wielu powodów, w tym wydarzenia takie jak recesja gospodarcza, niestabilność polityczna, zmiany w przepisach lub wysokie stopy procentowe mogą wpłynąć na cenę akcji Saint-Gobain. Saint-Gobain działa w konkurencyjnej branży i jeśli konkurenci będą w stanie zaoferować lepsze lub tańsze produkty lub usługi, Saint-Gobain może stracić udział w rynku, co może negatywnie wpłynąć na cenę akcji. Jeśli Saint-Gobain napotka problemy operacyjne, takie jak opóźnienia w produkcji, awarie techniczne lub problemy związane z bezpieczeństwem, może to spowodować spadek zaufania inwestorów do spółki i wpłynąć na cenę jej akcji. Wreszcie, jeśli Saint-Gobain zajmuje się produkcją materiałów budowlanych, które mogą mieć wpływ na środowisko naturalne. Jeśli firma jest zaangażowana w skandal związany z ochroną środowiska, może to doprowadzić do spadku zaufania inwestorów i wpłynąć na cenę jej akcji.

Handluj akcjami Saint-Gobain!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.