Handluj akcjami Pfizer!
PFIZER

Kurs akcji Pfizer - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Pfizer!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim trzeba oczywiście monitorować wszystkie strategiczne umowy i partnerstwa, które Pfizer zawiera z innymi firmami lub z konkurentami w sektorze farmaceutycznym. Umowy dotyczące badań i rozwoju nowych metod leczenia mają często korzystny wpływ na rozwój tej grupy i wzrost ceny jej akcji.

Analiza nr 2

Należy również śledzić potrzeby zdrowotne na całym świecie, w tym najbardziej powszechne lub częściej występujące choroby, na które Pfizer może znaleźć rozwiązania.

Analiza nr 3

Ponadto, trzeba monitorować transakcje fuzji i przejęć dokonywane za granicą, zwłaszcza na rynkach wschodzących, które są również dobrymi wskaźnikami hossy tego papieru wartościowego.

Analiza nr 4

Warto również śledzić wprowadzanie na rynek nowych produktów grupy oraz ich sukces lub jego brak po wprowadzeniu na rynek, co może generować odpowiednio przychody lub straty.

Analiza nr 5

Obowiązujące przepisy dotyczące wprowadzania leków na rynek są coraz bardziej rygorystyczne na całym świecie, trzeba więc je uwzględnić monitorując ewentualne zmiany w przepisach.

Analiza nr 6

Wreszcie, podobnie jak wiele innych sektorów, sektor farmaceutyczny coraz bardziej odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego w Europie.

Kurs akcji Pfizer - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Pfizer
Sprzedać akcje Pfizer
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Pfizer

Pfizer Inc. jest jedną z największych na świecie firm farmaceutycznych, odgrywającą wiodącą rolę w odkrywaniu, opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych leków w celu poprawy zdrowia i samopoczucia ludzi na całym świecie. Założona w 1849 r. firma Pfizer ma siedzibę w Nowym Jorku w USA i działa w ponad 150 krajach.

Firma koncentruje się na badaniach i rozwoju leków w różnych obszarach terapeutycznych, w tym onkologii, chorobach układu krążenia, szczepionkach, chorobach zapalnych, zaburzeniach neurologicznych i chorobach rzadkich. 

Firma Pfizer jest odpowiedzialna za liczne odkrycia i postępy w medycynie, które zrewolucjonizowały leczenie wielu schorzeń, ratując życie milionom ludzi.

Do najbardziej znanych leków firmy Pfizer należą Viagra na zaburzenia erekcji, Lipitor obniżający poziom cholesterolu, Celebrex na bóle zapalne oraz Prevnar 13 zapobiegający chorobie pneumokokowej u niemowląt i dorosłych.

Oprócz zaangażowania w badania i rozwój leków, Pfizer odegrał wiodącą rolę w walce z chorobami zakaźnymi. Firma była kluczowym graczem w opracowywaniu szczepionek na choroby takie jak grypa, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, a ostatnio szczepionki na COVID-19 we współpracy z BioNTech.

Jako globalna firma farmaceutyczna, Pfizer podlega surowym przepisom i rygorystycznemu nadzorowi w każdym kraju, w którym prowadzi działalność. Bezpieczeństwo leków jest dla firmy absolutnym priorytetem.

Pod względem finansowym Pfizer jest notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) pod symbolem "PFE". Firma generuje znaczne przychody ze sprzedaży swoich leków i szczepionek na całym świecie.

Konkurencję

Grupa Pfizer stawia czoła poważnej konkurencji ze strony kilku dużych laboratoriów farmaceutycznych z całego świata, które trzeba koniecznie znać. Prezentujemy je pokrótce poniżej.

Novartis

Grupa farmaceutyczna Novartis, założona w Szwajcarii w 1996 roku, jest bezpośrednim konkurentem grupy Pfizer. Powstała w wyniku połączenia firm Ciba-Geigy i Sandoz, a jej siedziba znajduje się obecnie w Bazylei.

Roche Holding 

Ta szwajcarska firma farmaceutyczna jest również poważnym konkurentem grupy Pfizer i jedną z ważniejszych firm w tym sektorze działalności. Działa zarówno w sektorze farmaceutycznym, jak i diagnostycznym i jest obecna w ponad 150 krajach na całym świecie. Grupa Roche zatrudnia obecnie 94 000 osób.

Sanofi

Francuski międzynarodowy gigant Sanofi prowadzi oczywiście działalność konkurencyjną w stosunku do działalności grupy Pfizer, w tym w segmencie farmaceutycznym i szczepionek. Jest jedną z największych firm w tym sektorze pod względem obrotów oraz kapitalizacji rynkowej. Dużą liczbę udziałów w tym koncernie posiada francuska grupa L'Oréal.

Merck 

Jest kolejną firmą, tym razem niemiecką, która również specjalizuje się w tej samej dziedzinie co Pfizer. Merck prowadzi działalność w branży farmaceutycznej poprzez swoją spółkę zależną Merck Serono oraz w branży chemicznej.

Gilead Sciences

Do konkurentów grupy Pfizer należy również spółka Gilead Sciences, która jest amerykańskim laboratorium farmaceutycznym będącym jednym z liderów w tym sektorze.

Johnson&Johnson

Ostatnim poważnym konkurentem jest spółka Johnson & Johnson, amerykańska firma farmaceutyczna założona w 1886 r., produkująca głównie wyroby farmaceutyczne i medyczne, a także produkty higieniczne i kosmetyki, oferująca usługi powiązane na rzecz konsumentów i pracowników służby zdrowia. Grupa posiada obecnie 250 spółek zależnych w około 60 krajach na całym świecie i sprzedaje swoje produkty w ponad 175 krajach. Grupa wchodzi w skład indeksu giełdowego Dow Jones i jest właścicielem wielu marek leków i środków pierwszej pomocy.


Sojusze strategiczne

Oczywiście grupa Pfizer ma nie tylko wrogów, lecz nawiązuje również regularnie strategiczne partnerstwa z innymi firmami, w tym dwa opisane poniżej.

BioNTech 

W 2020 roku grupa Pfizer współpracowała ze spółką BioNTech w zakresie opracowania i dystrybucji szczepionki przeciwko Covid-19, stworzonej przy użyciu technologii mRNA. Umowa obejmowała m.in. porozumienie w zakresie transferu sprzętu i współpracy w celu umożliwienia stronom szybkiego rozpoczęcia współpracy. Jego celem było oczywiście przyspieszenie opracowywania programu szczepionki BNT162 firmy BioNTech przeciwko nowemu koronawirusowi, pierwszej w swojej klasie leczniczej, opartej na technologii mRNA. Szczepionka ta przeszła badania kliniczne prowadzone od kwietnia 2020 r., a umowa zaowocowała szybką i efektywną współpracą. Należy przypomnieć, że obie firmy współpracowały już w 2018 r. przy opracowywaniu szczepionki przeciwko grypie, również opartej na technologii mRNA.

Myovant Sciences

Również w 2020 roku grupa Pfizer nawiązała kolejne strategiczne partnerstwo, tym razem z laboratorium Myovant Sciences. Celem sojuszu jest wspólne opracowanie i wprowadzenie na rynek antagonisty receptorów przysadkowego hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH) pod nazwą relugolix. Lek ten stosuje się w USA i Kanadzie w leczeniu raka prostaty i problemów kobiecych. W ramach tego porozumienia laboratorium Myovant otrzymało wstępną kwotę 650 mln USD jako zaliczkę na poczet kolejnych wpłat regulacyjnych i komercyjnych na łączną kwotę, która może wynieść 4,2 mld USD. W zamian grupa Pfizer wynegocjowała wyłączne prawo do sprzedaży onkologicznego leku relogolix poza terytorium USA i Kanady, z wyłączeniem niektórych krajów azjatyckich.

Handluj akcjami Pfizer!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Pfizer
Korzyści i mocne strony akcji Pfizer jako instrumentu giełdowego

Aby móc przeanalizować obecne i przyszłe wyniki cen akcji Pfizera, musisz znać jego główne mocne i słabe strony. Oto główne zalety i wady tych akcji: 

Zacznijmy od oceny mocnych stron spółki, tj. czynników, które najprawdopodobniej przyczynią się do wzrostu kursu jej akcji: 

 • Reputacja i doświadczenie: Pfizer jest jedną z najstarszych i największych firm farmaceutycznych na świecie, o solidnej reputacji i znacznym doświadczeniu w badaniach i rozwoju leków.
 • Zróżnicowane portfolio produktów: Pfizer posiada zdywersyfikowane portfolio produktów obejmujące kilka obszarów terapeutycznych, co pozwala mu czerpać korzyści z wielu źródeł przychodów i konkurować w branży farmaceutycznej.
 • Badania i rozwój: Firma inwestuje znaczne środki w badania i rozwój nowych leków, co pozwala jej pozostać w czołówce innowacji i odkrywać nowe terapie poważnych chorób.
 • Współpraca strategiczna: Pfizer regularnie współpracuje z innymi firmami farmaceutycznymi, uniwersytetami i organizacjami badawczymi, aby przyspieszyć proces odkrywania leków i rozszerzyć swoje możliwości naukowe.
 • Zaangażowanie w szczepionki: Pfizer jest kluczowym graczem w opracowywaniu szczepionek, w tym przyczynia się do rozwoju szczepionki przeciwko COVID-19, wzmacniając swoją rolę w walce z chorobami zakaźnymi.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Pfizer
Wady i słabe strony akcji Pfizer jako instrumentu giełdowego

Przyjrzyjmy się teraz słabym stronom spółki na rynku akcji, które mogą mieć wpływ na spadek kursu jej akcji: 

 • Uzależnienie od niektórych produktów: choć Pfizer ma zdywersyfikowane portfolio, to nadal jest uzależniony od niektórych flagowych produktów, które stanowią znaczną część jego przychodów. Utrata wyłączności patentowej na niektóre leki może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe firmy.
 • Intensywna konkurencja: Branża farmaceutyczna jest wysoce konkurencyjna, a firma Pfizer musi stawiać czoła konkurencji ze strony innych dużych firm farmaceutycznych, a także producentów leków generycznych.
 • Rygorystyczne przepisy: Ze względu na charakter swojej działalności firma Pfizer podlega rygorystycznym przepisom w każdym kraju, w którym prowadzi działalność, co może skutkować dodatkowymi wyzwaniami regulacyjnymi i kosztami.
 • Ryzyko związane z badaniami klinicznymi: Badania i rozwój nowych leków wiążą się ze znacznym ryzykiem, w tym niepowodzeniami w badaniach klinicznych, co może prowadzić do strat finansowych i opóźnień we wprowadzaniu nowych terapii.
 • Ryzyko utraty reputacji: Wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem, jakością lub skutecznością któregokolwiek z produktów mogą mieć negatywny wpływ na reputację firmy Pfizer i prowadzić do utraty zaufania konsumentów i inwestorów.
 • Koniec pandemii Covid-19: Wraz z zakończeniem globalnej pandemii Covid-19, Pfizer może odnotować spadek przychodów ze szczepionek w dłuższej perspektywie, co może mieć wpływ na jego roczne wyniki finansowe i zainteresowanie inwestorów jego akcjami.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy powstała firma Pfizer?

Firma Pfizer została założona w 1849 roku w Nowym Jorku przez niemieckiego chemika Charlesa Pfizera i jego kuzyna cukiernika Charlesa Erharta. Celem wspólnego przedsięwzięcia założycieli było wynalezienie i produkowanie na dużą skalę pastylki przeciwpasożytniczej o nazwie santonina, która była wówczas środkiem przeciw robakom jelitowym, ale była bardzo gorzka. Wspólnicy wpadli na pomysł, aby pokryć ją warstwą z orzecha laskowego.

Skąd wiadomo, jakie będą przyszłe trendy akcji Pfizer?

W celu wcześniejszego wykrycia przyszłych trendów akcji Pfizer należy przeprowadzić dwa różne rodzaje analizy, a mianowicie analizę techniczną i analizę fundamentalną. Do tej pierwszej analizy należy użyć wskaźników zmienności i trendu z wykresów giełdowych online. Wykonując drugą analizę należy prześledzić i zbadać wszystkie publikacje i najważniejsze wydarzenia dotyczące tej grupy lub jej sektora działalności.

Kim są główni akcjonariusze grupy Pfizer?

Obecnie Pfizer Group posiada w swoim kapitale kilku dużych prywatnych akcjonariuszy, w tym The Vanguard Group – 7,74% akcji, SSgA Funds Management – 5,20% akcji, Capital Research & Management World Investors – 4,66%, Wellington Management Company – 4,51%, Capital Research & Management – 2,56%, BlackRock Fund Advisors – 2,42%, Putnam – 1,83%, Geode Capital Management – 1,61%, Northern Trust Investments – 1,24% oraz Norges Bank Investment Management – 1,07%.

Jakie są główne patenty, z których korzysta firma Pfizer?

Poza szczepionką przeciwko Covid-19 grupa Pfizer posiada obecnie i wykorzystuje patenty na wiele leków, takich jak Amlor na nadciśnienie, Campto na raka jelita grubego, lek przeciwzapalny Celebrex, Champix na rzucenie palenia, Colestid na leczenie wysokiego cholesterolu, Humatin na infekcje jelitowe, Lipitor na cholesterol, Nardil na depresję, Proctolog na bóle odbytu, Rescriptor na HIV, Sutent na raka, Viagra na zaburzenia erekcji i Xalatan na jaskrę.

Handluj akcjami Pfizer!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.