Handluj akcjami Novartis!
NOVARTIS

Kurs akcji Novartis - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Novartis!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Sektor farmaceutyczny jest obecnie jednym z najpopularniejszych na rynku akcji i wydaje się być interesujący dla wielu inwestorów. Jeżeli jesteś zainteresowany inwestowaniem w akcje Novartis Group, znajdziesz tutaj kilka ważnych informacji o tej firmie oraz szybką, ale konkretną analizę kursu akcji na historycznych wykresach giełdowych.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Obecnie obserwuje się rosnącą tendencję do wprowadzania innowacji medycznych na dużą skalę, zwłaszcza w sektorze technologii i zdrowia przedsiębiorstw. Pozycjonowanie firmy Novartis w tych dwóch segmentach może zatem umożliwić jej generowanie nowych zysków.

Analiza nr 2

Grupa Novartis rozszerza również swoją działalność i obecność w krajach słabo rozwiniętych i ubogich. Strategia ta może w końcu przynieść owoce ze względu na rosnące potrzeby zdrowotne w tych obszarach gospodarczych.

Analiza nr 3

Ponadto firma Novartis mogłaby wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę biznesową do opracowania zrównoważonych rozwiązań we wszystkich krajach świata. W tym celu może polegać na swoich rozległych zasobach technicznych i ludzkich.

Analiza nr 4

Jednak przestarzałość niektórych metod leczenia i technologii jest głównym źródłem strat dla firmy Novartis, która musi utrzymywać długoterminową rentowność poprzez ciągłe wprowadzanie innowacji.

Analiza nr 5

Wreszcie, realnym zagrożeniem dla firmy Novartis jest konkurencja w branży - największe światowe koncerny farmaceutyczne toczą zaciętą wojnę o udział w rynku i nowe patenty.

Kurs akcji Novartis - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Novartis
Sprzedać akcje Novartis
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Novartis

Prawdopodobnie znasz grupę Novartis, choćby tylko z nazwy. Firma ta jest obecnie jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Jednak obroty firmy mogą być realizowane w ramach różnych rodzajów działalności, głównie farmaceutycznej, ale także w zakresie produktów do pielęgnacji oczu, leków generycznych, szczepionek, diagnostyki i innych produktów.

Większość zysków firma osiąga w Szwajcarii, ale jej działalność obejmuje także Europę, Stany Zjednoczone, Japonię i Amerykę Południową.

Akcje firmy Novartis są notowane na szwajcarskiej giełdzie Six Swiss Exchange. Jego cena jest również uwzględniana przy obliczaniu indeksu giełdowego Stoxx Europe 50.

Konkurencję

Proponujemy teraz szczegółowe sprawdzenie, kim są główni konkurenci grupy Novartis, przedstawiając główne laboratoria, które działają w podobnych segmentach co grupa Novartis.

Pfizer 

Jednym z głównych konkurentów grupy Novartis jest amerykańska firma farmaceutyczna Pfizer, która została założona w 1849 roku. Grupa ta jest bardzo liczna i obecna w ponad 150 krajach świata. Jest to obecnie największa na świecie firma w swojej branży pod względem obrotów. Zatrudnia ponad 81 800 osób na całym świecie.

Sanofi 

Kolejnym konkurentem grupy Novartis jest francuska grupa farmaceutyczna Sanofi, która specjalizuje się w sektorze farmaceutycznym, oferując leki na receptę na cukrzycę, choroby rzadkie, stwardnienie rozsiane i onkologię, a także szczepionki. Sanofi jest jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie, działającą głównie na arenie międzynarodowej. Zatrudnia ponad 100 000 osób w ponad 100 krajach. Firma Sanofi jest również jednym z liderów paryskiej giełdy pod względem kapitalizacji rynkowej. Jest także wiodącą francuską firmą w dziedzinie badań i rozwoju, dokonującą znacznych inwestycji w tym obszarze.

Roche Holding

Wśród konkurentów firmy Novartis znajduje się grupa Roche, szwajcarska firma specjalizująca się w farmaceutykach i będąca jednym z liderów tego sektora na świecie. Działa za pośrednictwem dwóch równoległych spółek zależnych

Merck

Kolejnym konkurentem jest Merck, niemiecka firma z siedzibą w Darmstadt, w kraju związkowym Hesja, która została założona w 1668 roku. Specjalizuje się w dziedzinie farmaceutyków i chemikaliów. Obecnie grupa zatrudnia ponad 55 000 osób w 66 różnych krajach.

Bayer 

Kolejnym poważnym konkurentem firmy Novartis jest Bayer AG, niemiecka grupa farmaceutyczna działająca w branży agrochemicznej, która istnieje od 1863 r. i od czasu przejęcia kilka lat temu grupy Monsanto opracowuje głównie leki, produkty zdrowotne dostępne bez recepty oraz środki ochrony roślin dla rolnictwa. Firma Bayer jest również znana jako pierwsza, która w 1897 r. zsyntetyzowała aspirynę.

AstraZeneca 

Ostatnim poważnym konkurentem grupy Novartis jest grupa AstraZeneca, która jest grupą farmaceutyczną powstałą z połączenia szwedzkiego laboratorium Astra i brytyjskiego Zeneca. Grupa zatrudnia 63 000 osób na całym świecie w działach badań, rozwoju, produkcji, sprzedaży produktów farmaceutycznych oraz świadczenia usług opieki zdrowotnej. Obecnie działa w siedmiu głównych obszarach terapeutycznych.


Sojusze strategiczne

GlaxoSmithKline

W 2014 r. firma Novartis ogłosiła zawarcie umowy dotyczącej zamiany aktywów z brytyjską firmą GlaxoSmithKline. Novartis twierdzi, że kupi produkty onkologiczne GSK za 16 mld USD, natomiast sprzeda GSK swoją działalność w zakresie szczepionek przeciw grypie za 7,05 mld USD plus opłaty licencyjne.

Google

W tym samym roku firma Google, która chce ułatwić życie diabetykom, umożliwiając im mierzenie poziomu cukru we krwi za pomocą inteligentnych soczewek kontaktowych, a tym samym zająć pozycję w dynamicznie rozwijającym się sektorze "connected health", zwróciła się do firmy Novartis z prośbą o zostanie jej partnerem. Aby jak najszybciej zrealizować swój projekt, 15 lipca 2014 r. firma podpisała umowę partnerską z firmą Alcon, spółką zależną giganta farmaceutycznego Novartis.

Propeller Health

W 2017 r. firma Novartis nawiązała również współpracę z Propeller Health w zakresie projektowania połączonych inhalatorów, które mają nabrać kształtu w nadchodzących miesiącach.

Handluj akcjami Novartis!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Novartis
Korzyści i mocne strony akcji Novartis jako instrumentu giełdowego

Przede wszystkim mocną stroną firmy jest oczywiście jej międzynarodowy wymiar. Grupa Novartis prowadzi działalność farmaceutyczną w nie mniej niż 140 krajach na całym świecie, co chroni ją przed ryzykiem związanym z jednym obszarem geograficznym.

Warto również zauważyć, że podstawowa działalność firmy Novartis prowadzona jest w sektorze, który jest szczególnie ceniony ze względu na swój szeroki rynek: w branży farmaceutycznej. Grupa zdołała jednak zdywersyfikować swoje produkty w tym sektorze działalności, oferując produkty medyczne, ale także szczepionki, produkty ochrony zdrowia konsumentów, leki generyczne, a nawet produkty weterynaryjne dla zwierząt. W ten sposób zwielokrotnia swoje cele i obszary interwencji.

Dzięki swojej spółce zależnej Novartis Biotechnology grupa Novartis może być prawdziwym liderem w swojej dziedzinie działalności, prowadząc szeroko zakrojone badania w celu opracowywania coraz skuteczniejszych metod leczenia. Grupa w naturalny sposób chroni swoje najbardziej innowacyjne produkty za pomocą patentów, tak aby tylko ona mogła je wykorzystywać.

Novartis rozwija swoją działalność także poprzez bardzo ważną politykę fuzji i przejęć. Regularnie przejmuje firmy specjalizujące się w różnych dziedzinach, co pozwala jej wzmocnić markę i rozszerzyć zakres działalności.

Grupa cieszy się również dobrym wizerunkiem publicznym dzięki różnym inicjatywom, które zyskały uznanie krytyków. Obejmują one korporacyjną odnowę biologiczną, która była pierwszą specjalistyczną inicjatywą zdrowotną grupy, oraz zaangażowanie w Konwencję o różnorodności biologicznej (CBD), która zapewnia stały dostęp do zasobów biologicznych w krajach rozwijających się na potrzeby badań i rozwoju.

Warto również zauważyć, że Novartis jest firmą cenioną przez swoich klientów, ponieważ w 2005 roku została uznana za jedną z najbardziej szanowanych firm na świecie i nadal cieszy się dużym zaufaniem swoich kluczowych klientów.

Ostatnią zaletą Grupy Novartis jest oczywiście jej siła robocza. Obecnie firma zatrudnia ponad 120 000 osób na całym świecie, które pomagają w opracowywaniu nowych produktów i wprowadzaniu ich na rynek.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Novartis
Wady i słabe strony akcji Novartis jako instrumentu giełdowego

Przede wszystkim należy pamiętać, że firma Novartis doświadczyła pewnych kontrowersji dotyczących wizerunku firmy w związku z reklamą niektórych jej produktów, co mogło podważyć zaufanie opinii publicznej.

Grupa napotkała także pewne problemy po wprowadzeniu w Indiach pewnych restrykcyjnych przepisów dotyczących patentów na produkty farmaceutyczne. Firma Novartis jest silnie obecna na rynku indyjskim.

Do słabych stron firmy należy również szczególnie wysoka struktura kosztów. Bardzo zróżnicowana gama produktów firmy prowadzi również do zwiększenia niezbędnych struktur produkcyjnych. Stanowi to znaczący koszt dla grupy. Grupa musi poczekać kilka lat, zanim będzie mogła pokryć koszty poczynionych inwestycji i zacząć generować zyski z nowych produktów.

Wreszcie, chociaż sektor farmaceutyczny jest uważany za bardzo prężny w perspektywie długoterminowej, należy również wziąć pod uwagę cykliczny charakter niektórych rodzajów działalności grupy. Dotyczy to w szczególności produktów, które zostały zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu bardzo aktualnych potrzeb i które w przyszłości mogą stać się przestarzałe. Niektóre z tych produktów są często porzucane na zaawansowanym etapie rozwoju, ponieważ nie znajdują już odbiorców na rynku. Nie trzeba dodawać, że wycofanie tych produktów z rynku wiąże się również ze znacznymi stratami dla firmy Novartis, która musiała zainwestować niekiedy bardzo duże sumy w ich początkowy rozwój.

Chociaż wady tego waloru wydają się mniej liczne niż jego zalety, należy się nimi kierować podczas przeprowadzania analizy tego waloru, ponieważ mogą one mieć niebagatelny wpływ na jego średnio- lub długoterminowy rozwój na wykresach.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak śledzić kurs akcji Novartis?

Oczywiście, najlepszym sposobem na śledzenie kursu akcji Novartis jest oglądanie go na wykresie giełdowym w czasie rzeczywistym. Z wykresami tymi można zapoznać się na stronach internetowych specjalizujących się w tematyce giełdowej, na stronie internetowej Novartis, w sekcji przeznaczonej dla inwestorów lub z poziomu platformy transakcyjnej udostępnianej przez brokera. Należy preferować wykresy, które umożliwiają wyświetlanie wskaźników technicznych i dostosowywanie okresów czasu.

Na jakich rynkach finansowych notowane są akcje firmy Novartis?

Kurs akcji firmy Novartis jest notowany na szwajcarskiej giełdzie. Dokładniej mówiąc, akcje te są przedmiotem obrotu na SIX Swiss Exchange, która jest głównym rynkiem finansowym w tym kraju i rynkiem, który można śledzić, handlując tymi akcjami online. Należy jednak zauważyć, że Amerykańskie Kwity Depozytowe (ADR) na te akcje są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) w USA.

Czy można zapoznać się z historią finansową firmy Novartis?

Inwestorzy zainteresowani akcjami Grupy Novartis mają dostęp do wielu informacji na stronie internetowej firmy. Na przykład można przeglądać roczne i kwartalne raporty o zyskach, a także historię tych danych z kilku lat. Można tu również znaleźć ważne komunikaty prasowe i historię dywidendy.

Handluj akcjami Novartis!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.