Handluj akcjami Norwegian Air Shuttle!
NORWEGIAN AIR SHUTTLE

Kurs akcji Norwegian Air Shuttle - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Norwegian Air Shuttle!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Aby zajmować skuteczne pozycje na kursie akcji Norwegian Air Shuttle, należy pogłębić swoją wiedzę na temat tego waloru i tej spółki. To jest to, co proponujemy w tym artykule poświęconym tej akcji, w którym znajdziesz przydatne informacje do analizy jego ceny akcji, takie jak pełna prezentacja działalności grupy, prezentacja jej bezpośrednich konkurentów i kilka przykładów partnerstwa niedawno utworzonych przez grupę. Wskażemy również elementy, które należy wziąć pod uwagę w analizie fundamentalnej tego waloru.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, będziemy uważnie śledzić strategie wdrażane przez tę grupę, aby osiągnąć cel, jakim jest zdobycie pozycji jednego z liderów długodystansowych LCC na świecie.

Analiza nr 2

Utworzenie nowych tras lotniczych przez Norwegian Air Shuttle jest również jednym z wydarzeń, które należy śledzić w ramach niniejszej analizy fundamentalnej, ponieważ pozwoliłoby to grupie na rozszerzenie zasięgu i pozyskanie nowych klientów, zwłaszcza na rynkach międzynarodowych.

Analiza nr 3

Grupa będzie również uważnie obserwować konkurencję w swoim sektorze, z głównymi liniami lotniczymi działającymi w tych samych segmentach co ona oraz tanimi liniami lotniczymi, które w ostatnich latach zyskują na popularności.

Analiza nr 4

Koszt surowców energetycznych, a w szczególności paliwa, jest oczywiście czynnikiem, który może wpłynąć na rentowność grupy, a tym samym na cenę jej akcji.

Analiza nr 5

Wreszcie, należy zwrócić uwagę na kampanie reklamowe grupy, które są obecnie mniej liczne i mniej jakościowe niż kampanie konkurentów i które mogłyby zatem być szkodliwe dla tego przedsiębiorstwa.

Kurs akcji Norwegian Air Shuttle - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Norwegian Air Shuttle
Sprzedać akcje Norwegian Air Shuttle
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Norwegian Air Shuttle

Przyjrzyjmy się przez chwilę Norwegian Air Shuttle i jego działalności. Mając dokładne zrozumienie źródeł przychodów firmy, łatwiej jest przewidzieć jej rozwój i możliwości wzrostu.

Norwegian Air Shuttle Group to norweskie linie lotnicze prowadzące działalność w trzech głównych obszarach

 • Przede wszystkim, usługi transportu pasażerskiego stanowią główną część działalności grupy, ponieważ generują ponad 80,9% całkowitego obrotu tej firmy.
 • Na kolejnym miejscu znajdują się usługi, które stanowią 15,3% obrotów grupy, w tym rezerwacje, obsługa bagażu i sprzedaż biletów.
 • Usługi transportu towarowego stanowią 1,7% obrotów firmy.
 • Wreszcie, pozostałe 2,1% obrotu pochodzi z kilku rodzajów działalności pomocniczej.

Interesujący jest również rozkład geograficzny obrotów Norwegian Air Shuttle, które tylko w 19,9% pochodzą z Norwegii. Pozostała część pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (19,1%), Hiszpanii (13,8%), Wielkiej Brytanii (10,2%), Szwecji (7,9%), Danii (6,8%), Francji (4,5%), Finlandii (2,8%), Włoch (2,8%), Argentyny (1,7%) i reszty świata (10,5%).

Grupa zatrudnia obecnie około 9.389 osób.

Konkurencję

Ważne jest również, aby znać głównych konkurentów Norwegian Air Shuttle w celu uwzględnienia ich w analizie tej akcji. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych konkurentów na rynku:

Easyjet

Ta brytyjska tania linia lotnicza jest jednym z głównych konkurentów Norwegian Air Shuttle i jest drugą co do wielkości linią lotniczą w Europie pod względem liczby pasażerów. Właścicielem przedsiębiorstwa jest Stelios Haji-Ioannou poprzez swoje udziały w Easygroup, spółce zarejestrowanej w Jersey. Easyjet zatrudnia około 10.000 osób i istnieje od 1995 roku dzięki pożyczce w wysokości 5 milionów funtów od ojca Steliosa Haji-Ioannou, armatora z Cypru. Firma Easyjet jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzi w skład indeksu giełdowego FTSE 100.

Finnair

Ta druga linia lotnicza jest fińską linią lotniczą i narodową linią lotniczą Republiki Finlandii. Działa głównie z lotniska Helsinki-Vantaa i jest liderem na krajowym i międzynarodowym rynku lotniczym w Finlandii. Grupa w 60% należy do państwa fińskiego, a w 20% do inwestorów zagranicznych. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Helsinkach. Finnair jest również linią lotniczą należącą do sojuszu Oneworld.

Scandinavian Airlines System

Znane również jako SAS AB, te skandynawskie linie lotnicze są prawdopodobnie najbardziej bezpośrednim konkurentem Norwegian Air Shuttle. Wcześniej było właścicielem regionalnych linii lotniczych Wideroe oraz nieistniejących już linii lotniczych Aerovias Guest, Spanair, Braathens, Flyyelskap, bmi i Bluel. Nadal posiada 37,5% udziałów w Air Greenland i 2,66% w Estonian Air.


Sojusze strategiczne

Przyjrzyjmy się teraz aliansom strategicznym, które grupa Norwegian Air Shuttle zawarła w przeszłości i które mogą mieć wpływ na cenę jej akcji. Oto dwa konkretne przykłady partnerstwa, które miały wpływ na cenę akcji i jej rozwój.

JetBlue

Po pierwsze, Norwegian Air Shuttle Group podpisała w 2019 roku partnerstwo z JetBlue, którego celem jest umożliwienie pasażerom dokonania jednej rezerwacji, aby połączyć swój lot transatlantycki Norwegian z lotem przesiadkowym z siatki JetBlue w USA, Ameryce Łacińskiej lub na Karaibach. Loty można teraz rezerwować na stronach internetowych obu linii lotniczych, łącząc w ten sposób dwie ogromne, uzupełniające się sieci. Partnerstwo to wejdzie w życie latem 2020 roku. Korzyści płynące z tego sojuszu to m.in. połączenie siatki połączeń JetBlue, która obsługuje ponad 60 miast w USA oraz 40 miast na Karaibach i w Ameryce Łacińskiej, z siatką połączeń Norwegian przez lotniska JFK w Nowym Jorku, Bostonie i Fort Lauderdale. Bagaż pasażera może być również sprawdzany podczas całej podróży.

Ryanair 

Wreszcie, drugie partnerstwo zostało podpisane w 2017 r. z Ryanair w celu konkurowania z głównymi liniami lotniczymi poprzez oferowanie swoim pasażerom korzyści z rozszerzonej sieci średnio- i krótkodystansowych lotów transatlantyckich. Połączenie tych dwóch podmiotów pozwoliło zatem na większą łączność pomiędzy lotami każdego z nich. Norwegian Air Shuttle mógł zasilić swoje trasy transatlantyckie siecią krótko- i średniodystansową Ryanair.

Handluj akcjami Norwegian Air Shuttle!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Norwegian Air Shuttle
Korzyści i mocne strony akcji Norwegian Air Shuttle jako instrumentu giełdowego

Zanim zaczniemy analizować kurs akcji Norwegian Air Shuttle, ważne jest, aby zrozumieć, jak ta firma może zachowywać się w obliczu pewnych zagrożeń lub możliwości w przyszłości. Aby to zrobić, to jest ciekawe, aby wiedzieć, główne mocne i słabe strony tej firmy, a zatem zalety i wady tej akcji.

Zacznijmy od podsumowania głównych atutów, jakimi dysponuje obecnie Grupa Norwegian Air Shuttle:

 • Przede wszystkim można podkreślić, że grupa oferuje dużą częstotliwość lotów krajowych. Daje to jej silną pozycję i znaczący przyczółek na rynku krajowym.
 • Jeśli chodzi o analizę finansową, można również zauważyć, że wzrost udziału w rynku i przychodów netto generowanych przez grupę jest w dużej mierze pozytywny i wyższy niż w przypadku przedsiębiorstw porównywalnych. Odzwierciedla to siłę finansową i jakość strategii rentowności grupy.
 • Grupa Norwegian Air Shuttle cieszy się również silną obecnością i doskonałym wizerunkiem marki w regionie, w którym działa.
 • Firma korzysta również z bardzo dobrej orientacji na klienta, dzięki czemu cieszy się doskonałą reputacją wśród swoich klientów.
 • Perspektywy rozwoju i wzrostu Norwegian Air Shuttle są również bardzo dobre. Firma zamierza stać się jednym z wiodących na świecie długodystansowych przewoźników LCC.
 • Również Norwegian Air Shuttle ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju w najbliższych latach. Firma planuje rozszerzyć swój zasięg poprzez uruchomienie nowych tras do międzynarodowych destynacji, a tym samym zwielokrotnić źródła przychodów z innych rynków.
 • Wreszcie wiadomo, że firma inwestuje obecnie duże środki w strategię marketingową, szczególnie w jakość obsługi klienta i zwiększenie jego lojalności.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Norwegian Air Shuttle
Wady i słabe strony akcji Norwegian Air Shuttle jako instrumentu giełdowego

Oczywiście, grupa Norwegian Air Shuttle ma również słabe punkty, które są niekorzystne dla ceny akcji. Oto podsumowanie najważniejszych słabości firmy:

 • Do głównych słabości grupy należy fakt, że firma nie jest obecnie członkiem żadnego sojuszu lotniczego, co nie ma miejsca w przypadku jej głównych konkurentów.
 • Należy również wyrazić ubolewanie, że obecna częstotliwość lotów do miejsc przeznaczenia międzynarodowego jest znacznie niższa niż w przypadku innych lokalnych przewoźników. Może to mieć wpływ na utrzymanie klientów i rentowność.
 • Podobnie główny konkurent Norwegian Air Shuttle, grupa SAS, jest wspierany finansowo przez rząd skandynawski, co daje mu poważną przewagę konkurencyjną.
 • Obecny wzrost cen ropy naftowej jest również hamulcem dla rentowności Norwegian Air Shuttle, który jest zmuszony podnosić ceny biletów, aby utrzymać swoje marże.
 • Wreszcie, grupa ma pewne braki w zakresie strategii marketingowej i reklamowej w porównaniu z konkurentami, którzy inwestują więcej w komunikację z klientami.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy i jak powstał Norwegian Air Shuttle?

Grupa Norwegian Air Shuttle powstała w 1993 roku poprzez przejęcie regionalnych operacji Braathens' Busy Bee, które obsługiwały loty czarterowe w zachodniej Norwegii trzema Fokkerami 50. Kilka lat później, w 1999 roku, grupa przewoziła 6 samolotami prawie 500 000 pasażerów. W 2001 roku Braathens został przejęty przez SAS Scandinavian Airlines, co zakończyło współpracę Norwegian Air Shuttle z SAS.

Kim są poszczególne spółki zależne należące do Norwegian Air Shuttle i przez nią zarządzane?

Grupa Norwegian Air Shuttle działa poprzez kilka linii lotniczych. Oczywiście, obsługuje firmę o tej samej nazwie, Norwegian Air Shuttle, ale także inne linie lotnicze, takie jak Norwegian Long Haul, również w Norwegii, Norwegian Air International w Irlandii i Norwegian Air UK w Wielkiej Brytanii. Możliwe jest, że w przyszłości grupa będzie rozwijać inne spółki i podmioty zależne tego typu.

Jak Pan przewiduje wzrost kursu akcji Norwegian Air Shuttle?

Istnieją różne elementy, które mogą wpłynąć na wzrost kursu akcji Norwegian Air Shuttle i których należy być świadomym w swojej analizie. Mogą to być podstawy, takie jak wiadomości i publikacje ekonomiczne i finansowe, lub wskaźniki techniczne i wykresy.

Handluj akcjami Norwegian Air Shuttle!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.