Handluj akcjami Nokii!
NOKIA

Kurs akcji Nokia - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Nokii!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jeśli chodzi o kupno lub sprzedaż akcji Nokii, konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu czynników w celu podjęcia świadomych decyzji. Jako firma technologiczna i telekomunikacyjna, Nokia podlega wielu czynnikom, które mogą wpływać na cenę jej akcji. Przed rozpoczęciem transakcji należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wyniki finansowe spółki, jej pozycję konkurencyjną na rynku, perspektywy rozwoju, strategię biznesową oraz trendy i zmiany w branży telekomunikacyjnej. Przed zakupem lub sprzedażą akcji Nokii ważne jest zatem przeanalizowanie wszystkich tych czynników.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, należy wiedzieć, że akcja Nokii jest bardzo wrażliwa na komunikaty niektórych jej konkurentów. Należy zatem z największą uwagą śledzić oświadczenia firm Vodafone, Ericsson i AT&T.

Analiza nr 2

Konieczne będzie również uważne śledzenie różnych planów strategicznych opracowanych przez firmę Nokia, które można porównać z rzeczywistymi wynikami odnotowanymi przez firmę, aby przewidzieć przyszłe tendencje dotyczące tej akcji.

Analiza nr 3

Warto też śledzić nawiązane ostatnio sojusze w celu oszacowania rentowności tych partnerstw. Dotyczy to w szczególności partnerstwa z Samsung Electronics, jak również partnerstwa podpisanego w ramach utworzenia chińskiej spółki joint venture z Shanghai Bell.

Analiza nr 4

Ponadto, jak mogliśmy zobaczyć powyżej, trzeba obserwować przyszłe relacje Nokii z innymi przedsiębiorstwami lub z inwestorami oraz ewentualne decyzje, które mogą z nich wynikać, w szczególności w odniesieniu do utrzymania pewnych szczególnych rodzajów działalności grupy, które są uznawane za mało rentowne.

Kurs akcji Nokia - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Nokia
Sprzedać akcje Nokia
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Nokia

Jeśli chcesz inwestować w kurs akcji Nokii online, musisz wiedzieć o firmie i szczegółach jej działalności oraz źródłach przychodów. Tylko w ten sposób można dokonać dobrej analizy akcji. Poniżej znajduje się kompletny przegląd firmy.
Nokia Group Oyj jest fińską firmą działającą w branży telekomunikacyjnej. W szczególności firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego.

Aby lepiej zrozumieć działalność tej grupy, można podzielić ją na różne działy według udziału w obrotach, które generuje:

 • Rozwój rozwiązań w zakresie stacjonarnych i mobilnych sieci szerokopasmowych generuje 56,7% obrotów grupy dzięki rozwiązaniom dla operatorów telekomunikacyjnych oraz usługom profesjonalnym w zakresie planowania i optymalizacji sieci, integracji systemów, instalacji i wdrażania oraz utrzymania sieci telekomunikacyjnych.
 • Rozwój rozwiązań w zakresie infrastruktury sieciowej stanowi 20,4% obrotów firmy i obejmuje routery IP oraz rozwiązania dla sieci optycznych.
 • Rozwój oprogramowania generuje 12,2% obrotów firmy dzięki oprogramowaniu do zarządzania doświadczeniami klientów, obsługi i zarządzania siecią, komunikacji, współpracy i rozliczeń, rozwiązaniom z zakresu Internetu rzeczy oraz platformom zarządzania w chmurze.
 • Wreszcie, rozwój zaawansowanych technologii stanowi 6,3% obrotów.
 • Pozostałe 4,4% pochodzi z działalności dodatkowej.

Interesujący jest również rozkład geograficzny przychodów grupy, która obecnie generuje 30,3% swoich obrotów w Europie, 32,6% w Ameryce Północnej, 6,3% w Chinach, 17,6% w regionie Azji i Pacyfiku, 8,7% na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz 4,5% w Ameryce Łacińskiej.

Konkurencję

Dobra znajomość otoczenia, w którym działa spółka, jest oczywiście niezbędna, jeśli chce się kupić lub sprzedać akcje Nokii albo przeanalizować ich cenę. Dlatego właśnie proponujemy Ci teraz odkrycie jej głównych konkurentów na obecnym rynku:

Samsung

nadal jest oczywiście jednym z liderów w tym sektorze, pomimo niewielkiego spadku udziału w rynku.

Apple 

Kolejnym konkurentem jest amerykański gigant Apple, który nadal jest w czołówce pod względem sprzedaży.

Huawei

Chińska firma miała wyjątkowo obiecujący start i obecnie bije rekordy sprzedaży smartfonów.

Xiaomi

Należy również uwzględnić konkurencję ze strony innej chińskiej firmy, grupy Xiaomi, która zdobywa coraz większy udział w rynku.


Sojusze strategiczne

W ostatnich latach Nokia zdołała przyciągnąć kilka dużych firm, z którymi nawiązała strategiczne partnerstwa.

Vodafone

W 2007 roku Nokia podpisała umowy z kilkoma operatorami telefonii komórkowej, takimi jak Vodafone, w celu oferowania mobilnej sieci społecznościowej o nazwie Mosh, która ostatecznie nie odniosła oczekiwanego sukcesu.

Microsoft

W 2011 r. Nokia została partnerem Microsoftu, instalując jego wiodącą wyszukiwarkę Bing w całej gamie smartfonów.

BMW

Nokia wynegocjowała również kilka partnerstw z producentami samochodów, m.in. BMW, Mercedes, czy Volkswagenem, w celu zdobycia pozycji w sektorze zintegrowanych systemów nawigacyjnych.

Tencent

W 2019 roku grupa Nokia podpisała również umowę partnerską z tą chińską firmą w celu połączenia sił badawczo-rozwojowych i opracowania nowych aplikacji dostępnych za pośrednictwem 5G.

Iliad

Również w 2019 roku Nokia połączyła siły z firmą Iliad w celu uruchomienia sieci 5G w 2020 roku we Francji i we Włoszech.

Handluj akcjami Nokii!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Nokia
Korzyści i mocne strony akcji Nokia jako instrumentu giełdowego

Pierwszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać o akcji Nokii jest to, że jej emitent zajmuje dobrą pozycję na rynku telekomunikacyjnym. Istotnie po połączeniu z grupą Alcatel-Lucent, Nokia zdołała zostać jednym z trzech liderów na rynku międzynarodowym, co sprawia, że jej akcje są względnie bezpieczne.

Grupa Nokia ma również niezaprzeczalną przewagę, jeśli chodzi o obecność geograficzną na świecie. Dzięki połączeniu z Alcatel-Lucent, nowa grupa ma silny zasięg międzynarodowy i doskonałe rozmieszczenie w głównych strefach ekonomicznych świata. Nokia jest szczególnie dobrze reprezentowana w Ameryce Północnej, gdzie generuje ponad 31% obrotów, dociera także na bardzo pożądany rynek chiński generując na nim ponad 15% obrotów. Oczywiście rynek europejski jest również rentowny –firma osiąga 21% obrotów w Unii Europejskiej a region Azji i Pacyfiku nie pozostaje w tyle, ponieważ pozwala grupie na generowanie 18% obrotów.

Oprócz pozycji w pierwszej trójce światowego rynku telekomunikacyjnego, firmie Nokia udało się ugruntować pozycję lidera w różnych segmentach specjalnych, co umożliwia jej zyskanie renomy i wzmacnianie wizerunku specjalisty w tym sektorze. Przykładowo Nokia jest obecnie światowym liderem w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu ADSL i FTTx. Jest również międzynarodowym liderem w dziedzinie technologii transmisji optycznej, integracji triple-play/IPT i zajmuje strategiczną pozycję w dziedzinie sieci stacjonarnych i komórkowych, nawet jeśli nie jest w nich liderem. Istnieją również inne bardzo pożądane segmenty, w których firmie Nokia udało się zająć pozycję jednego z największych graczy, takie jak routing IP, sieci optyczne DWDM, routery rdzeniowych sieci oraz aplikacje i usługi oparte na chmurze.

Rzecz jasna Nokia nie zamierza spocząć na laurach w celu zagwarantowania przyszłych wyników i jest przede wszystkim firmą skoncentrowaną na innowacjach technologicznych. Należy bowiem podkreślić dużą zdolność innowacyjną tej grupy, która inwestuje prawie 5 mld dolarów w badania i rozwój. W zakresie badań przedsiębiorstwo skupia się obecnie głównie na sieci 5G, w czym ma wielu konkurentów ze strony wszystkich podmiotów działających w sektorze telekomunikacji. Jednak grupa rozwija się również na innych, różnorodnych obszarach, takich jak zwirtualizowane sieci, chmura, analiza danych sieciowych, czujniki czy zaawansowane obrazowanie, które mają wiele możliwości zaskoczenia odbiorców dochodowymi innowacjami.

Nokia posiada również portfel patentów o wartości ponad 8 mld euro i korzysta z umów partnerskich w zakresie sprzedaży terminali podpisanych z takimi gigantami telekomunikacyjnymi jak LG i Samsung, które gwarantują jej znaczne przychody.

Ponadto, Nokia oferuje inwestorom korzyści w postaci regularnych zwrotów w formie wykupu akcji, które są szczególnie opłacalne.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Nokia
Wady i słabe strony akcji Nokia jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, słabą stroną Nokia jest przyszłość niektórych jej obszarów działalności, takich jak telefony komórkowe. Istotnie, wiadomości gospodarcze tej spółki pokazały ostatnio, że niektórzy inwestorzy, którzy próbowali zbliżyć się do tej grupy, wybierali strategie sprzedaży segmentu telefonów komórkowych grupy, który uważają za zbyt mały i mało dochodowy na tle konkurencji i innych obszarów działalności grupy. Odczucie to dotyczy również obligacji zamiennych na akcje.

Niektórzy inwestorzy, którzy używają m.in. bankowych produktów inwestycyjnych do inwestowania w akcje Nokii, mogą być również rozczarowani z powodu wygaśnięcia kwalifikowalności akcji Nokii do Banku rozliczeń opóźnionych. Wynika to z przeniesienia głównej siedziby firmy do Finlandii po utworzeniu nowej grupy Nokia Corporation, która zmienia prawne wykorzystanie papierów wartościowych w Europie, a w szczególności we Francji.

Można również zauważyć, że rynek sieci adresowalnych pozostaje dość złożonym i trudnym sektorem działalności od roku 2016 oraz że rynek telefonii komórkowej wykazuje pewną stabilność, ale również brak możliwości zmian na lepsze. Te niepewności potęgują inne wątpliwości, w szczególności dotyczące nowego fińskiego zarządu grupy, który może znacząco zmienić długoterminową strategię firmy. Oczekuje się m.in. redukcji zatrudnienia w skali międzynarodowej oraz innych decyzji, które mogą wywołać obawy inwestorów lub powstrzymać przed zajęciem pozycji kupna.

Ponadto, chociaż Nokia zawsze była hojna wobec swoich akcjonariuszy, należy zauważyć, że grupa Alcatel-Lucent, z którą niedawno się połączyła, nie oferuje takich korzyści w zakresie wypłaty dywidendy. Istotnie grupa ta nie wypłaciła swoim akcjonariuszom dywidendy od 2006 r., co może zniechęcić nowych akcjonariuszy.

Na koniec ważne jest, aby wiedzieć, że grupa Nokia otrzymała niedawno ostrzeżenie odnośnie swojej marży i obrotów za rok 2017, co spowodowało, jak widać na historycznych wykresach, silną negatywną reakcję rynku pod koniec tego roku.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kim są główni akcjonariusze Nokii?

Obecnie główni akcjonariusze grupy Nokia posiadają następujący udział: 3,65% udziałów w kapitale należy do Solidium Oy, 2,86% do The Vanguard Group, 2,35% do Norges Bank Investment Management, 2,24% do Fidelity Management & Research, 2,01% do Invesco Advisers, 1,65% do Capital Research & Management, 1,56% do BNP Paribas Asset Management France, 1,39% do Capital Research & Management Global Investors, 1,34% do Lyxor International Management i 1,33% do Amundi Asset Management SA.

Na jakich rynkach finansowych notowane są akcje Nokii?

Akcje Nokii są obecnie notowane na różnych rynkach finansowych, w tym na następujących:

 • Giełda OMX, która jest najstarszym rynkiem giełd północnoeuropejskich.
 • Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, która jest największym centrum finansowym na świecie.
 • Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie, która jest jednym z głównych centrów finansowych w Niemczech.
 • I wreszcie Euronext, który jest obecnie największym europejskim centrum finansowym.

Gdzie mogę sprawdzić kurs akcji Nokii?

Jeśli planujesz śledzić kurs akcji firmy Nokia na żywo, aby spekulować na zmianie kursu tego waloru, wystarczy, że uzyskasz dostęp do wykresu giełdowego w czasie rzeczywistym. Będziesz wtedy mógł śledzić notowania tych akcji na rynku Euronext z dowolnej wyspecjalizowanej strony lub na żywo z platformy transakcyjnej, z możliwością wyświetlania różnych okresów czasu lub historycznych kursów tych akcji od daty ich wprowadzenia do obrotu do dnia dzisiejszego.

Gdzie i jak kupić lub sprzedać akcje Nokia?

Aby kupić lub sprzedać akcje Nokia, musisz przejść przez brokera online lub bank, który oferuje usługi maklerskie. Oto kilka kroków do kupna lub sprzedaży akcji Nokia:

 • Wybierz brokera online lub bank, który oferuje usługi maklerskie.
 • Otwórz internetowy rachunek maklerski i zasil go środkami wystarczającymi do dokonania zakupu lub sprzedaży akcji.
 • Wyszukaj symbol akcji firmy Nokia, którym jest 'NOK'.
 • Złóż zlecenie kupna lub sprzedaży akcji Nokia, określając liczbę akcji do kupienia lub sprzedania oraz cenę, którą jesteś gotów zapłacić lub zaakceptować.
 • Potwierdź zlecenie i czekaj na jego realizację.
Należy pamiętać, że opłaty maklerskie i koszty transakcji mogą się różnić w zależności od wybranego maklera lub banku. Dlatego zaleca się porównanie ofert różnych dostawców przed wybraniem najbardziej odpowiedniego.

Handluj akcjami Nokii!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.