Handluj akcjami Meta!
META

Kurs akcji Meta - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Meta!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Akcje Meta, znane wcześniej jako akcje Facebooka, są obecnie jedną z największych kapitalizacji rynkowych na indeksie giełdowym Nasdaq w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jesteś zainteresowany kupnem lub sprzedażą tej akcji, na tej stronie znajdziesz informacje na temat akcji, w tym szczegółową prezentację Meta, jej konkurentów i partnerów, a także zalety i wady akcji na rynku akcji i różne elementy, które należy analizować w ramach analizy fundamentalnej tej akcji.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Ważne będzie oczywiście śledzenie dywersyfikacji działalności i portfela Meta, która regularnie wdraża strategie pozyskiwania nowych spółek. 

Analiza nr 2

Trzeba będzie również uważnie obserwować ekspansję istniejących platform, z których główną jest Facebook, który obecnie się rozwija, szczególnie w świecie Metavers.

Analiza nr 3

Elementem podlegającym dokładnej analizie będzie również model biznesowy realizowany przez Metę, przy czym grupa może czerpać zyski z innych źródeł przychodów niż reklama.

Analiza nr 4

Oczywiście należy też uważnie śledzić publikację rocznych wyników Mety i ich zmiany w czasie. Szczególną uwagę należy zwrócić na część dotyczącą inwestycji i przepływów pieniężnych możliwych do zrealizowania.

Analiza nr 5

Konieczne będzie również stałe obserwowanie konkurencji Meta poprzez monitorowanie działań i wyników spółek bezpośrednio konkurujących z grupą, a także rozkładu udziałów w rynku w poszczególnych segmentach, których to dotyczy.

Analiza nr 6

Zmiany regulacyjne w sieciach społecznościowych i w różnych krajach rozwiniętych są również elementem, który należy uwzględnić w analizie fundamentalnej tego waloru. Te nowe obowiązki mogą rzeczywiście ograniczyć swobodę grupy w rozwijaniu niektórych rodzajów działalności.

Analiza nr 7

Doniesienia prasowe Meta będą miały również wpływ na cenę jej akcji i konieczne będzie ścisłe monitorowanie różnych spraw, które mogą wpłynąć na wizerunek marki.

Analiza nr 8

Wreszcie, konieczne będzie również monitorowanie rozwoju geograficznego Mety, wraz z jej powstaniem w niektórych krajach, gdzie na razie korzystanie z tych platform jest jeszcze zabronione. 

Kurs akcji Meta - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Meta
Sprzedać akcje Meta
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Meta

Przyjrzyjmy się teraz bliżej spółce Meta Platforms Inc, która jest emitentem akcji Meta, jej działalności i źródłom przychodów.

Meta to notowana na Nasdaq amerykańska firma specjalizująca się w dostarczaniu usług społecznościowych online.

Aby lepiej zrozumieć działalność Mety, można podzielić ją na różne kategorie według osiąganych przychodów i w ten sposób: 

 • Prowadzenie serwisów społecznościowych, komunikatorów i platform udostępniania zdjęć/wideo nadal stanowi obecnie 98,1% obrotów grupy z platformami Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp.
 • Następna jest sprzedaż produktów, oprogramowania i urządzeń wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, która stanowi 1,9% obrotów Meta. Są to m.in. zestawy słuchawkowe rzeczywistości wirtualnej Meta Quest, wyświetlacze podłączone do portalu Facebook oraz urządzenia mobilne.

Przychody grupy Meta dzielą się na sprzedaż reklam w 97,5% i inne źródła przychodów w 2,5%.

Ciekawy jest również podział geograficzny przychodów Meta Group, która obecnie 43,7% swoich przychodów generuje w Ameryce Północnej, 24,6% w Europie, 22,7% w regionie Azji i Pacyfiku oraz 9% w pozostałych częściach świata.

Konkurencję

Przyjrzyjmy się teraz, kim są główni konkurenci Meta Group na rynku globalnym.

Twitter

Grupa Twitter jest oczywiście głównym konkurentem grupy Meta i jej serwisu społecznościowego Facebook. Jest to również mikroblogowy serwis społecznościowy prowadzony przez firmę Twitter Inc.

TikTok

Aplikacja mobilna TIC Toc to aplikacja do udostępniania wideo i sieci społecznościowej, która została uruchomiona w 2016 roku i jest rozwijana przez chińską firmę ByteDance. Jest to również jeden z głównych serwisów społecznościowych konkurujących z Facebookiem.

YouTube

Youtube to serwis hostingowy, wideo i mediów społecznościowych, w którym użytkownicy mogą przesyłać, oglądać, komentować, oceniać i udostępniać filmy strumieniowe, a od 2006 roku jest własnością grupy Google.

Tencent Holdings 

Do głównych konkurentów Meta należy również chińska firma Tencent, która została założona w 1998 roku i specjalizuje się w usługach internetowych i mobilnych, a także w reklamie online. Wśród różnych usług oferowanych przez Tencent są sieci społecznościowe, portale internetowe, handel online i wieloosobowe gry online.

Snap Inc 

W końcu Snap, znany wcześniej jako Snapchat, to amerykańska firma z Kalifornii, która oferuje aplikacje społecznościowe, z których Snapchat to Bitmoji, a także okulary z kamerą. W 2017 roku została wprowadzona na nowojorską giełdę.


Sojusze strategiczne

Choć Meta Group ma na swoim rynku wielu konkurentów i przeciwników, może też liczyć na nawiązanie strategicznego partnerstwa z największymi światowymi firmami. Aby pomóc Ci zrozumieć zainteresowanie tego typu partnerstwem, proponujemy odkryć 3 ostatnich partnerów Meta Group.

Microsoft 

Przede wszystkim w 2022 roku Meta Group podpisała strategiczne partnerstwo z gigantem informatycznym Microsoft w ramach wydarzenia Meta Connect 2022, wprowadzając zestaw słuchawkowy Meta Quest pro oraz nowe funkcje dla Metavers of tomorrow. W ramach partnerstwa Microsoft zintegruje kluczowe aplikacje, takie jak Teams, Microsoft 365 i Windows 365 z zestawem słuchawkowym wirtualnej rzeczywistości Meta. W szczególności będzie można dołączyć do spotkania Teams z wnętrza sal roboczych Meta Horizon.

Carrefour

Niedawno również francuska grupa Carrefour ogłosiła rozpoczęcie strategicznego partnerstwa z Metą. Zostanie on wdrożony w 9 zintegrowanych krajach grupy, w tym we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, Polsce, Belgii, Tajwanie, Argentynie i Brazylii. Partnerstwo obejmie wiele aspektów działalności Carrefoura, od komunikacji wewnętrznej po employee experience, relacje z klientami, reklamę cyfrową i digitalizację ulotek. Będzie korzystać z witryny, różnych platform i usług od Mety, w tym Facebooka, Instagrama, WhatsApp Messenger i Workplace.

Amazon Web Services

Wreszcie, grupa Meta podpisała niedawno strategiczne partnerstwo z AWS, spółką zależną grupy Amazon, w ramach wzmocnienia współpracy o kilku różnych celach. Oprócz chmury obliczeniowej, partnerstwo dwóch gigantów obejmie bibliotekę oprogramowania Meta - PyTorch.

Handluj akcjami Meta!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Meta
Korzyści i mocne strony akcji Meta jako instrumentu giełdowego

Jeszcze w kontekście analizy akcji Meta na giełdzie i przed zakupem lub sprzedażą jej akcji, warto też wiedzieć, jakie są wady i zalety tej spółki.

Do głównych zalet, jakie Meta ma nad swoimi konkurentami, należą:

 • Po pierwsze, marka Meta nie jest jeszcze dobrze znana, ale marka Facebook jest szczególnie popularna na całym świecie i uważana za jedną z najsilniejszych marek na rynku serwisów społecznościowych.
 • Kolejnym atutem Meta jest silna dywersyfikacja portfela biznesowego, która chroni ją przed ryzykiem związanym z jednym sektorem. Przychody grupy są bardzo dobrze rozłożone na wszystkie te działalności.
 • Kolejnym atutem Mety jest to, że firma mimo pojawienia się poważnych konkurentów nadal jest liderem w swojej dziedzinie w sektorze serwisów społecznościowych.
 • Grupa Meta korzysta również z nienagannego i wizjonerskiego przywództwa Marka Zuckerberga. Podstawą jest przede wszystkim kultura korporacyjna, ale także stabilność, wzrost rentowności, innowacyjność i zrównoważony rozwój, przy minimum konfliktów wewnętrznych.
 • Doceniamy również liczne inwestycje poczynione przez Metę w badania i rozwój. Grupa polega głównie na innowacjach technologicznych poprzez badania i rozwój, aby rozwijać swoją działalność i zaspokajać przyszłe potrzeby konsumentów. Jest to również powód, dla którego Meta nie wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom.
 • Wreszcie doceniono także strategię marketingową grupy Meta, która jest zarówno prosta, jak i skuteczna. Należy pamiętać, że głównym źródłem dochodu firmy jest nadal reklama.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Meta
Wady i słabe strony akcji Meta jako instrumentu giełdowego

Oczywiście Meta i jej udział w giełdzie mają również kilka słabych punktów, które teraz szczegółowo zbadamy.

 • Po pierwsze, Meta i jej różne platformy były często krytykowane za negatywny sposób, w jaki traktują dane swoich użytkowników. Grupa musi zatem szybko wprowadzić odpowiedzi i rozwiązania tych głównych problemów.
 • Fakt, że grupa Meta opiera się głównie na reklamie w celu generowania przychodów, jest również słabym punktem, który może potencjalnie spowodować utratę pieniędzy w przypadku recesji w tym sektorze.
 • Wreszcie, Meta stoi w obliczu rosnącej konkurencji, zwłaszcza ze strony Chin, które również opierają się na innowacjach, aby zapewnić najnowocześniejsze produkty i usługi.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kim są główni akcjonariusze Meta Group?

Kapitał Meta Group jest w posiadaniu wielu znaczących prywatnych akcjonariuszy, w tym The Vanguard Group z 7,45%, Fidelity Management & research z 4,52%, SSgA Funds Management z 4,08%, T Rowe Price Associates z 3,77%, Capital Research & management International Investors z 2,24%, BlackRock Fund Advisors z 2,19%, Capital Research & management World Investors z 1,90%, Geode capital Management z 1,76%, Capital Research & Management Global Investors z 1,30% oraz Norges Bank Investment Management z 1,24%.

Czy akcja Meta wypłaca obecnie dywidendę?

Od momentu powstania i pierwszego notowania na giełdzie Meta, znana wcześniej jako Facebook, nigdy nie wypłaciła dywidendy swoim akcjonariuszom. Wynika to z faktu, że grupa woli inwestować dużą część swoich przepływów pieniężnych w innowacje i rozwój wzrostu, niż nagradzać posiadaczy tych akcji.

Jakie są ostatnie znane wyniki dla Meta Group?

Obecnie Meta ma kapitalizację rynkową na poziomie 220 mld dolarów, przy przychodach w 2022 roku na poziomie 117,9 mld dolarów i dochodzie netto 39,4 mld dolarów. Dzięki bardzo wysokiej kapitalizacji rynkowej Meta jest obecnie jedną z czołowych akcji notowanych na indeksie Nasdaq.

Ile trzeba wydać, aby kupić akcje Meta?

Cena akcji Meta (dawniej Facebook) ulega ciągłym zmianom w zależności od podaży i popytu na giełdzie. W rezultacie, cena akcji Meta może się znacznie różnić z dnia na dzień. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić aktualną cenę akcji Meta przed rozważeniem zakupu. Aktualną cenę akcji Meta można znaleźć na stronach finansowych online, takich jak Yahoo Finance, Google Finance, lub bezpośrednio na platformach handlowych. Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich dziesięciu lat cena akcji Meta wahała się między 200 a 400 dolarów, przy czym wahania zależą od okresu i wiadomości o firmie. Należy pamiętać, że zakup akcji wiąże się z ryzykiem, dlatego ważne jest, aby zrozumieć czynniki, które wpływają na cenę akcji Meta przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Handluj akcjami Meta!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.