Handluj akcjami Mastercard!
MASTERCARD

Kurs akcji Mastercard - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Mastercard!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Aby móc zrozumieć Mastercard akcji i co wpływa na jego rozwój na giełdzie, proponujemy znaleźć, w tej stronie, wszystkie przydatne informacje do analizy tej wartości. Przedstawimy Państwu szczegółowo działalność tej firmy oraz źródła jej zysku. Następnie przyjrzymy się jej bezpośredniemu otoczeniu z głównymi konkurentami na rynku, a także najnowszym partnerstwom, jakie nawiązała ta grupa. Na koniec wyjaśnimy, jak przeprowadzić wysokiej jakości analizę fundamentalną tej spółki, aby wykryć najbardziej wpływowe publikacje.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

W centrum uwagi znajdzie się ewolucja metod płatności w ogóle i na całym świecie, wraz z rosnącą gospodarką bezgotówkową, jak również wzrost liczby płatności internetowych.

Analiza nr 2

Polityka gospodarcza prowadzona na całym świecie może hamować rozwój Mastercard lub wręcz przeciwnie, stymulować jej sprzedaż.

Analiza nr 3

Oczywiście, konkurencja w tym sektorze będzie również monitorowana dzięki ważnym publikacjom kilku dużych graczy, którzy są bezpośrednimi rywalami Mastercard.

Analiza nr 4

Wreszcie, będziemy oczywiście uważnie śledzić publikacje wyników firmy, jak również prognozy analityków i cele wewnętrzne, które możemy porównać z bilansami grupy, aby określić najbardziej prawdopodobne przyszłe tendencje.

Kurs akcji Mastercard - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Mastercard
Sprzedać akcje Mastercard
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Mastercard

Posiadanie dobrej wiedzy o firmie Mastercard i poznanie jej szczegółowych działań i źródeł dochodu jest koniecznością, jeśli chcesz wdrożyć wysokiej jakości strategię handlową na tych akcjach. Oto wprowadzenie do firmy.

Grupa Mastercard Incorporated jest amerykańską firmą działającą w sektorze usług finansowych. W szczególności firma specjalizuje się w wydawaniu i sprzedaży kart płatniczych.

Aby lepiej zrozumieć działania tej grupy, można je podzielić na dwie szerokie kategorie i w ten sposób:

 • Przede wszystkim sprzedaż instrumentów płatniczych stanowi większość przychodów grupy. Mastercard wprowadza na rynek karty kredytowe, czeki podróżne, karty płatnicze online i inne tego typu instrumenty płatnicze. Marki, których właścicielem i operatorem jest grupa, to Mastercard, Maestro i Cirrus.
 • Drugim obszarem działalności grupy są usługi, w tym doradztwo, pomoc, usługi informacyjne oraz zarządzanie siecią partnerską.

Chociaż siedziba Mastercard znajduje się w Stanach Zjednoczonych, grupa generuje obecnie ponad 64,4% swoich obrotów na rynkach międzynarodowych.

Konkurencję

Oprócz dobrej znajomości grupy Mastercard i jej działalności, niezbędna jest znajomość otoczenia gospodarczego, w którym działa ta firma. Dlatego też proponujemy teraz dowiedzieć się, kto jest głównym konkurentem tej firmy na rynku.

Visa

Głównym konkurentem Mastercard jest oczywiście grupa Visa. Firma ta specjalizuje się również w wydawaniu i marketingu kart płatniczych wraz ze sprzedażą środków płatniczych, takich jak karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze online, karty przedpłacone i inne tego typu. Oferuje również usługi takie jak konsulting, wsparcie, usługi informacyjne oraz zarządzanie siecią partnerską. Visa generuje również 55,3% swoich obrotów na rynkach międzynarodowych.

American Express Company

Drugim poważnym konkurentem Mastercard jest grupa American Express Company, która specjalizuje się w wydawaniu i sprzedaży kart płatniczych do celów turystycznych, takich jak pokoje hotelowe, bilety, restauracje i inne. Większość przychodów grupy pochodzi ze sprzedaży instrumentów płatniczych osobom prywatnym, ale oferuje ona również instrumenty płatnicze dla małych i dużych przedsiębiorstw oraz usługi zarządzania siecią partnerską.


Sojusze strategiczne

Grupa Mastercard ma nie tylko wrogów, ale także sojuszników, ponieważ regularnie nawiązuje strategiczne partnerstwa z innymi firmami. Zapraszamy do zapoznania się z jej najnowszymi partnerstwami:

Bunq

W 2019 roku Mastercard i Bunq ogłosiły zacieśnienie partnerstwa w celu rozszerzenia, za pośrednictwem sieci Mastercard, Zielonej Karty Bunq, która jest kartą przyjazną środowisku poprzez sadzenie drzewa za każde wydane 100 euro. Oferta ta została rozszerzona na 30 krajów europejskich.

Treezor

Kolejnym wartym odnotowania partnerstwem jest to pomiędzy Treezor i Mastercard. Treezor to fintech Société Générale i jest wiodącą platformą typu bank-as-a-service. Firma Treezor osiągnęła status lidera płatności mobilnych dzięki platformie cyfrowej MDES firmy Mastercard na rynku francuskim. Niedawne zacieśnienie tego partnerstwa pozwoli firmom z branży fintech zyskać na niezawodności, szybkości i innowacyjności podczas ich ekspansji w Europie.

Handluj akcjami Mastercard!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Mastercard
Korzyści i mocne strony akcji Mastercard jako instrumentu giełdowego

Aby mieć jak największe szanse na przewidzenie przyszłych zmian kursu akcji Mastercard, należy wiedzieć, jakie są zalety i wady tych akcji, czyli innymi słowy, jakie są mocne i słabe strony tej spółki. Właśnie to proponujemy teraz szczegółowo sprawdzić.

Analizę porównawczą rozpocznijmy od przyjrzenia się różnym mocnym stronom grupy Mastercard i jej obecnym atutom.

 • Po pierwsze, pamiętajmy, że grupa Mastercard jest obecnie jednym z dwóch liderów światowego rynku płatniczego wraz z grupą Visa. Firma przeprowadza ponad 23 miliardy transakcji rocznie.
 • Mastercard wyróżnia się także jakością swojej komunikacji i strategii marketingowej. Firma inwestuje duże pieniądze w reklamę, aby stale poprawiać wizerunek swojej marki wśród użytkowników.
 • Grupa korzysta również z bardzo silnej obecności na rynkach międzynarodowych, co umożliwia jej wprowadzanie na rynek produktów i usług na całym świecie. W rzeczywistości Mastercard jest obecny w około 100 krajach i zatrudnia ponad 5 600 pracowników.
 • Mastercard może również liczyć na różnorodność źródeł dochodów, ponieważ obecnie prowadzi kilka różnych platform.
 • Podobnie Mastercard utrzymuje swoją popularność w oczach opinii publicznej poprzez sponsorowanie różnych imprez sportowych, takich jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, oraz innych ważnych międzynarodowych imprez i spotkań na całym świecie.
 • Inną ważną zaletą grupy Mastercard jest obecny trend w gospodarkach światowych w kierunku systemów bezgotówkowych, co powinno umożliwić zwiększenie sprzedaży i dochodów.
 • Wreszcie należy zauważyć, że dzięki znacznemu postępowi technologicznemu od kilku lat obserwuje się tendencję wzrostową w zakresie pieniądza cyfrowego i korzystania z kart bankowych.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Mastercard
Wady i słabe strony akcji Mastercard jako instrumentu giełdowego

Jak widzieliśmy, grupa Mastercard ma obecnie wiele zalet. Ma on jednak również pewne słabości, które teraz przeanalizujemy wraz z głównymi wadami tego waloru.

 • Przede wszystkim, ze względu na szczególnie wrażliwą działalność w sektorze bankowym, grupa Mastercard jest bardzo narażona na ryzyko i oszustwa, które mogą osłabić wizerunek marki i jej możliwości rozwoju.
 • Podobnie, system kredytowy zintegrowany z większością kart wprowadzanych na rynek przez Grupę wiąże się z mniej lub bardziej znaczącym ryzykiem procesowym.
 • Innym ważnym czynnikiem ryzyka dla Mastercard jest Unia Europejska, która jest coraz bardziej zaniepokojona dominacją Mastercard na rynku światowym i chce wprowadzić lokalną konkurencję w zakresie rozwiązań płatniczych. - Jeśli chodzi o słabe strony Mastercard, grupa boryka się również z coraz bardziej restrykcyjną polityką gospodarczą na całym świecie, co może poważnie wpłynąć na jej zyski.
 • Konkurencja jest również jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się grupa Mastercard. Otoczenie gospodarcze, w którym działa Grupa, jest bowiem wysoce konkurencyjne, nawet jeśli bariery wejścia na rynek pozostają wysokie.
 • Istnieje również ryzyko, że obecny kryzys gospodarczy spowodowany pandemią wirusa Covid może doprowadzić do spadku siły nabywczej, a w dłuższej perspektywie do spadku płatności.
 • Wreszcie, nową formą konkurencji dla Mastercard są kryptowaluty, których liczba stale rośnie.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kim są główni udziałowcy Grupy Mastercard?

Na akcjonariat Mastercard składa się 11,20% udziałów The Mastercard Foundation, 7,02% The Vanguard Group, 4,83% Hotchkis & Wileu Capital Management, 4,02% Fidelity Management & Research, 3.96% z SSgA Funds Management, 3,02% z T Rowe Price Associates IM, 2,31% z BlackRock Fund Advisors, 2,13% z Capital Research & Management XI, 1,78% z Capital Research Management GI oraz 1,50% z Third Point.

Na jakim indeksie giełdowym jest notowany Mastercard?

Mastercard jest jedną z najbardziej kapitalizowanych amerykańskich akcji. Obecnie akcje są notowane na amerykańskim rynku NYSE, czyli New York Stock Exchange, na Main Market. Ale spółka wchodzi również w skład amerykańskiego indeksu giełdowego S&P100, w którym notowane są ceny 100 najbardziej kapitalizowanych spółek amerykańskich.

Jak handlować akcjami Mastercard?

Możesz spekulować bezpośrednio online na cenie akcji Mastercard za pomocą platform transakcyjnych, a następnie zająć pozycję na wzrost lub spadek ceny akcji. Aby kupić akcje Mastercard, można również zapisać się na tradycyjny produkt inwestycji giełdowych za pośrednictwem swojego banku.

Handluj akcjami Mastercard!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.