Handluj akcjami Kingfisher!
KINGFISHER

Kurs akcji Kingfisher - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Kingfisher!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jeżeli jesteś inwestorem indywidualnym zainteresowanym akcjami firmy Kingfisher, niniejszy arkusz informacyjny zawiera wszystkie informacje i porady potrzebne do przeprowadzenia analizy akcji na żywo. Znajdziesz tu informacje o działalności spółki, jej konkurentach i partnerach, a także historyczną analizę techniczną kursu akcji oraz ważne dane giełdowe, które możesz uwzględnić w swojej analizie fundamentalnej tych akcji.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, rozwój geograficzny marek grupy będzie monitorowany w skali międzynarodowej poprzez otwieranie nowych sklepów i renowację starych placówek.

Analiza nr 2

Będziemy również uważnie przyglądać się przejęciom dokonywanym przez Kingfishera za granicą, a w szczególności zakupom sieci sklepów, które mogą umożliwić mu osiągnięcie większej rentowności i ugruntowanie pozycji na nowych obszarach geograficznych.

Analiza nr 3

Ważna jest także dywersyfikacja działalności grupy, ponieważ stwarza ona możliwość pozyskania nowych źródeł przychodów. Dlatego ważne jest, aby monitorować wiadomości od firmy Kingfisher i wszelkie ogłoszenia w tym kierunku.

Analiza nr 4

Kwartalne lub roczne wyniki finansowe grupy stanowią oczywiście ważną część analizy fundamentalnej spółki Kingfisher.

Analiza nr 5

Wreszcie, będziemy obserwować konkurencję w tym sektorze działalności oraz zmiany udziałów w rynku każdego z głównych graczy, a także ich najbardziej znaczące publikacje.

Kurs akcji Kingfisher - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Kingfisher
Sprzedać akcje Kingfisher
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Kingfisher

Kingfisher to brytyjska firma specjalizująca się w sprzedaży i dystrybucji produktów do majsterkowania. Jest liderem w tym sektorze w Europie, a także drugą co do wielkości firmą na świecie w tej dziedzinie.

Produkty sprzedawane przez firmę Kingfisher są sprzedawane za pośrednictwem licznych sklepów w kilku krajach, rozmieszczonych w następujący sposób:

 • W Wielkiej Brytanii i Irlandii Kingfisher posiada 1994 sklepy, co czyni go numerem jeden wśród sprzedawców detalicznych w tych dwóch krajach. Na tych obszarach posiada również 812 sklepów B&Q i Screwfix.
 • We Francji grupa posiada 221 sklepów, w tym 119 sklepów pod szyldem Brico Dépôt i 102 sklepy pod szyldem Castorama. Jest również liderem w tym sektorze we Francji.
 • W Polsce grupa posiada 75 sklepów wyłącznie pod szyldem Castorama i jest liderem w tym sektorze.
 • W Hiszpanii KingFisher zajmuje drugą pozycję w tym sektorze, posiadając 28 sklepów pod szyldem Brico Dépôt.
 • W Rosji Kingfisher posiada 21 sklepów pod szyldem Castorama i jest trzecim co do wielkości detalistą na tym rynku.
 • W Niemczech posiada 19 sklepów pod marką Screwfix.
 • W Rumunii Kingfisher posiada 15 sklepów pod marką Brico Dépôt.
 • Wreszcie, w Portugalii istnieją 3 sklepy pod marką Brico Dépôt należące do tej grupy.

Największy udział w obrotach grupy Kingfisher mają Wielka Brytania i Irlandia - 44,4% całkowitych obrotów. Kolejne miejsca zajmują Francja z 37,9% obrotów, Polska z 10,6% obrotów, a reszta jest realizowana w innych krajach wymienionych powyżej.

Konkurencję

Chociaż rynek produktów do majsterkowania w Europie nie jest bardzo konkurencyjny, Kingfisher nie jest jedyną firmą, która próbuje konkurować w tym sektorze i musi stawić czoła wielu innym firmom, o których należy wiedzieć. Ważne jest, aby przeprowadzając podstawowe badania nad akcjami firmy Kingfisher, poważnie i obiektywnie przeanalizować tę konkurencję. Obejmuje to trendy udziału w rynku oraz wszelkie wiadomości o tych spółkach, które mogą mieć wpływ na ich wyniki w długim okresie.

Adeo

Kingfisher jest drugim co do wielkości sprzedawcą detalicznym w tym sektorze na świecie, a jego głównym konkurentem jest grupa Adeo, która jest właścicielem marek Leroy-Merlin, Weldom i Bricoman i posiada ponad 38% udziału w rynku. Kolejne miejsce zajmuje Kingfisher z udziałem w rynku wynoszącym około 33%.

Inni konkurenci

Oczywiście istnieją również inne mniejsze grupy, które konkurują z gigantem Kingfisherem, takie jak Mr Bricolage i Bricomarché, z których każda ma 10% udziału w rynku, a także jeszcze mniejsi konkurenci, tacy jak Bricorama i Brico Leclerc.


Sojusze strategiczne

Aby stać się głównym graczem w sektorze DIY i dystrybucji produktów DIY, jakim jest obecnie, gigant Kingfisher musiał wdrożyć precyzyjne strategie rozwoju, które opierają się między innymi na pewnych strategicznych sojuszach. Dlatego proponujemy poznanie przykładów takich sojuszy z innymi firmami, aby lepiej zrozumieć wpływ, jaki takie związki mogą mieć na cenę tego aktywa.

Atos

W 2011 r. Grupa Kingfisher nawiązała współpracę z firmą outsourcingową Atos w ramach rozszerzonego partnerstwa. Umowa, która została podpisana na okres czterech lat, zobowiązuje Atos do przejęcia obsługi informatycznej grupy DIY, a także nadzoru operacyjnego, administracji technicznej i rozwoju własnego oprogramowania w Europie. Łącznie umową objętych jest ponad 286 sklepów we Francji, Hiszpanii, Polsce i Rosji.

Pan Bricolage

W 2014 roku firma Kingfisher rozpoczęła również negocjacje z jednym ze swoich głównych konkurentów, Panem Bricolage, w celu połączenia obu firm. Pomiędzy tymi dwoma podmiotami podpisano wstępną, niewiążącą umowę, która dotyczyła zakupu przez Kingfisher wszystkich akcji pana Bricolage'a będących w posiadaniu ANPF, tj. prawie 42% kapitału, a także akcji będących w posiadaniu rodziny Tabur, stanowiących 26,2% kapitału, czyli łącznie 68,1% kapitału, po cenie 15 euro za akcję. Jednak fuzja, która wyniosłaby firmę Kingfisher na szczyt światowych rynków DIY, nie dojdzie do skutku i sojusz ten zostanie ostatecznie zarzucony.

Handluj akcjami Kingfisher!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Kingfisher
Korzyści i mocne strony akcji Kingfisher jako instrumentu giełdowego

Znajomość firmy Kingfisher i jej działalności jest oczywiście niezbędna do handlu jej akcjami, ale aby skutecznie przewidywać jej przyszłe ruchy, trzeba również wiedzieć, czy firma jest w stanie przyspieszyć swój wzrost w najbliższych latach, czy też może paść ofiarą pewnych zagrożeń. W tym celu należy porównać jego zalety i wady, czyli innymi słowy mocne i słabe strony. To właśnie proponujemy zrobić teraz.

Zacznijmy tę analizę porównawczą od podsumowania głównych atutów grupy Kingfisher:

 • Po pierwsze, można oczywiście docenić silną pozycję firmy Kingfisher w swoim sektorze działalności. Grupa jest obecnie liderem rynkowym w swoim sektorze, dzięki czemu posiada interesującą pozycję konkurencyjną w stosunku do konkurencji.
 • Kolejną mocną stroną grupy Kingfisher jest silne portfolio marek, które umożliwia grupie dotarcie do szerokiego grona klientów i skuteczne reagowanie na wszystkie ich potrzeby.
 • Grupa Kingfisher korzysta również z wyjątkowo interesującej strategicznej obecności na rynkach międzynarodowych. W szczególności firma osiąga dobre wyniki na rynkach wschodzących, co pozwala jej generować dodatkowe przychody na tych dużych rynkach.
 • Kingfisher nadal rozszerza swoją obecność geograficzną w krajach takich jak Chiny, gdzie osiąga coraz wyższe marże i stara się zostać liderem, np. poprzez strategiczne przejęcia i partnerstwa. Dotyczy to również rynku rosyjskiego, na którym firma z czasem umocniła swoją pozycję.
 • Wreszcie, obserwowany w ostatnich latach wzrost wydatków na detaliczną sprzedaż internetową jest również korzystny dla tej firmy, która ma silną pozycję w handlu elektronicznym.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Kingfisher
Wady i słabe strony akcji Kingfisher jako instrumentu giełdowego

Oczywiście, Grupa Kingfisher ma również słabe strony, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o strategii inwestycyjnej dla tych akcji. Oto jego główne słabe strony:

 • Po pierwsze, mimo wyraźnego wzrostu obrotów, grupa Kingfisher nadal ma stosunkowo niskie marże. W związku z tym zwroty niekoniecznie muszą się pojawić.
 • Wyniki firmy Kingfisher na ustabilizowanych rynkach są również stosunkowo słabe w porównaniu z wynikami na rynkach wschodzących. Duża część działalności firmy Kingfisher jest wystawiona na działanie tych rynków.
 • Do słabych stron firmy Kingfisher należy oczywiście intensywna konkurencja w branży oraz wielu konkurentów, z którymi musi się zmierzyć. Zarówno gracze lokalni, jak i międzynarodowi mogą mieć negatywny wpływ na udział firmy w rynku światowym i w poszczególnych segmentach.
 • Wiadomo również, że rentowność firmy Kingfisher pod względem marży operacyjnej zależy w dużym stopniu od niektórych innych rynków, takich jak rynek surowców, a w szczególności od cen stali. To samo dotyczy kursów walutowych i stóp procentowych, które również mogą czasami wpływać na rentowność działalności międzynarodowej.
 • Na działalność firmy Kingfisher może mieć również wpływ światowa recesja gospodarcza, która spowoduje spadek wydatków konsumpcyjnych w tym sektorze.

Jak widać, firma Kingfisher ma wiele mocnych stron, ale także kilka słabych. Dlatego przed rozpoczęciem analizy i handlu tymi akcjami należy wziąć pod uwagę wszystkie te elementy, a także elementy środowiskowe.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak na całym świecie nazywają się marki Kingfisher?

Obecnie grupa Kingfisher posiada i prowadzi ponad 1200 sklepów w ponad 8 krajach europejskich oraz w Rosji i Turcji. Sklepy te znane są jako B&Q w Wielkiej Brytanii, Castorama we Francji, Polsce i Rosji, Brico Dépôt we Francji, Hiszpanii, Polsce, Portugalii i Rumunii, Screwfix w Wielkiej Brytanii i Niemczech, Koctas w Turcji, Trade Dépôt w Wielkiej Brytanii i Mally Market w Wielkiej Brytanii.

Jak podzielone są udziały firmy Kingfisher?

Udziały Grupy Kingfisher są podzielone między kilku głównych akcjonariuszy indywidualnych, o których warto wiedzieć: Thornbug Investment Management z udziałem 5,40%, Templeton Global Advisors z udziałem 5,34%, Mondrian Investment Partner z udziałem 5.32%, The Vanguard Group - 4,46%, Norges Bank Investment Management - 3,20%, Invesco Advisers - 3,14%, Jupiter Asset management - 3,06%, Templeton Asset management - 3,06%, Templeton Investment Consuel - 2,87%, BlackRock Fund Advisors - 2,58% oraz T Row Price Associates - 2,29%.

Jak mogę prognozować ceny akcji firmy Kingfisher?

Aby móc jak najlepiej przewidzieć przyszłe zmiany na akcjach firmy Kingfisher, należy przeprowadzić zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną akcji. Analiza techniczna opiera się na badaniu historycznych wykresów giełdowych, a analiza fundamentalna na badaniu wydarzeń i publikacji dotyczących spółki i jej sektora działalności.

Handluj akcjami Kingfisher!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.