Kurs akcji JSW - analiza ceny na giełdzie

Jeżeli jesteś jednym z inwestorów, którzy chcą inwestować w kurs polskiej akcji JSW, artykuł ten będzie pomocą i wsparciem w analizie tego waloru. W niniejszym artykule dedykowanym akcji JSW przyjrzymy się bliżej ważnym informacjom dotyczącym tej firmy, w szczególności szczegółowym informacjom dotyczącym jej działalności, przedstawimy jej głównych konkurentów oraz ostatnie partnerstwa handlowe. Wymienimy również dane, które należy monitorować w analizie fundamentalnej tego papieru wartościowego.

Handluj akcjami JSW!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim należy uważnie monitorować zmiany popytu w przemyśle energetycznym na całym świecie, a w szczególności w Europie.

Analiza nr 2

Na działalność koncernu mogą mieć wpływ zmiany udziału w rynku energii odnawialnych, dlatego należy je również dokładnie analizować.

Analiza nr 3

Trzeba oczywiście uważnie śledzić działania w zakresie ochrony środowiska i nowe przepisy wprowadzane przez różne rządy w celu dekarbonizacji przemysłu, które mogą również mieć wpływ na ten walor.

Analiza nr 4

Warto ponadto monitorować dane produkcyjne tej firmy, otwarcia i zamknięcia nowych kopalni lub inwestycje w nowe systemy wydobywcze.

Analiza nr 5

Trzeba oczywiście również śledzić wyniki finansowe i prognozy grupy w zakresie zmian jej wyników w dłuższej perspektywie czasowej.

Handluj akcjami JSW!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Ogólna prezentacja spółki JSW

Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowej prezentacji grupy JSW, jej działalności i źródeł przychodów, aby lepiej zrozumieć główne wyzwania stojące przed tą spółką w najbliższych latach.

Grupa JSW jest polską spółką specjalizującą się w górnictwie. Dokładniej rzecz biorąc, JSW jest obecnie jednym z głównych europejskich producentów węgla koksowego typu 35.

Aby lepiej zrozumieć działalność prowadzoną przez grupę JSW, można ją podzielić na różne działy pod względem generowanych obrotów, a mianowicie:

  • Sprzedaż węgla stanowi największą część przychodów grupy JSW, tj. 55% obrotu firmy. Działalność ta obejmuje węgiel koksowy i węgiel energetyczny.
  • Sprzedaż koksu stanowi ponad 40% przychodów i obrotu firmy.
  • Pozostałe 4,1% obrotu grupy pochodzi z działalności pomocniczej.

Grupa JSW posiada obecnie cztery kopalnie znajdujące się w Polsce.

Warto również poznać rozkład geograficzny obrotów tej grupy, która generuje 52,9% obrotów w Polsce, 15,1% w Austrii, 11,6% w Niemczech, 8,9% w Czechach, 5,4% w Szwajcarii, 1,5% w Norwegii, 1,4% na Słowacji, 1,1% w Belgii, 0,9% w Hiszpanii, 0,7% w Luksemburgu, 0,2% we Francji, 0,2% w Rumunii i 0,1% w Szwecji.

Kurs akcji JSW - analiza ceny na giełdzie
Handluj akcjami JSW!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Konkurencję

Przyjrzyjmy się również bezpośrednim i pośrednim konkurentom spółki JSW w jej sektorze działalności. Grupa ta konkuruje z kilkoma gigantami z przemysłu górniczego, o których szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej:

BHP Group

W pierwszej kolejności warto śledzić grupę BHP, która jest głównym producentem żelaza, diamentów, uranu, węgla, ropy i boksytów. Obecnie jest światowym liderem w tym sektorze i uważana jest za wertykalnie zintegrowaną firmę górniczą.

Rio Tinto

Innym poważnym konkurentem, którego warto śledzić, jest Rio Tinto, angielsko-australijska międzynarodowa grupa górnicza działającą przede wszystkim w Australii, gdzie znajduje się jedna z dwóch siedzib tej grupy, oraz w Ameryce Północnej. Grupa nie prowadzi działalności w innych częściach świata, a jej kopalnie znajdują się głównie w Australii i Kanadzie. Grupa Rio Tinto posiada obecnie aktywa brutto o wartości 81 mld USD w formie złożonej sieci przedsiębiorstw i spółek zależnych.

Glencore PLC

Należy również śledzić grupę Glencore PLC, która jest dużą angielsko-szwajcarską firmą w sektorze handlu towarami, pośrednictwa i wydobycia surowców, powstałą w wyniku połączenia spółek Glencore i Xstrata w 2013 roku. Obecnie ma siedzibę w Baar, w Szwajcarii, w kantonie Zug. Grupa zatrudnia obecnie ponad 155 000 osób w ponad pięćdziesięciu krajach. W tej chwili kontroluje prawie 28% światowej produkcji węgla.


Sojusze strategiczne

Na koniec przedstawimy pokrótce partnerstwa, jakie grupa JSW nawiązała w przeszłości, omawiając konkretny przykład partnerstwa strategicznego, który umożliwi zrozumienie znaczenie tych umów.

ERMA

W 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła konkretne działania, które planuje wdrożyć w celu zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od surowców z państw trzecich, zwiększenia dywersyfikacji dostaw i efektywności gospodarki obiegowej. Jednym z takich działań mających na celu wzmocnienie roli krytycznych surowców było utworzenie Europejskiego Sojuszu na rzecz Surowców (ERMA). Celem Sojuszu jest również tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie inwestycji i innowacji w dziedzinie surowców. Działanie to było w pełni uzasadnione, ponieważ surowce mają kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju Europy a jej przyszłość zależy od rozwoju takich gałęzi przemysłu jak budownictwo, motoryzacja, przemysł niskoemisyjny i lotnictwo, które są w dużej mierze uzależnione od bezpiecznego dostępu do surowców. Zadaniem ERMA jest identyfikacja przeszkód i poszukiwanie możliwości inwestycyjnych (poprzez platformę inwestycji surowcowych), jak również specjalnych rozwiązań zgodnie z potrzebami zainteresowanych stron.

Handluj akcjami JSW!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Najczęściej zadawane pytania

W jakim indeksie giełdowym notowana jest spółka JSW?

Spółka JSW jest polską spółką o dużym zasięgu, która jest również jedną z największych europejskich kapitalizacji w swoim sektorze. Z tego tytułu jej akcje wchodzą w skład benchmarkowego indeksu giełdowego WIG 30. Przypomnijmy, że indeks ten jest pierwszym indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i składa się z 30 największych polskich kapitalizacji. Został utworzony w 2013 roku w zastępstwie WIG 20, w którego skład spółka JSW również wchodziła.

Jaką analizę należy wykonać, aby zbadać kurs akcji JSW?

Nie zaleca się stosowania tylko jednego rodzaju analizy do badania możliwych zmian kursu akcji JSW. Zdecydowanie najlepsze efekty przynosi wdrożenie zarówno analizy fundamentalnej, jak i analizy technicznej tego waloru w celu zmaksymalizowania szans na uzyskanie odpowiednich i dokładnych sygnałów. Trzeba zatem zbadać zarówno wykresy, jak i ogólne informacje o tym papierze wartościowym.

Gdzie i jak kupować akcje JSW?

Jeśli interesujesz się spółką JSW i chcesz kupić jej papiery wartościowe, możesz to zrobić za pośrednictwem portfela akcji, np. Planu Oszczędzania w Akcjach lub rachunku papierów wartościowych, lub za pośrednictwem internetowej platformy transakcyjnej, czyli korzystając z instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD. Platformy te umożliwiają zajęcie pozycji długiej lub krótkiej na kursie tej akcji.

Handluj akcjami JSW!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500