Handluj akcjami IBM!
IBM

Kurs akcji IBM - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami IBM!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

IT jest prawdopodobnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w ostatnich dekadach. Jest więc rzeczą naturalną, że największe firmy z tego sektora przyciągają inwestorów z całego świata. Wśród spółek giełdowych, których akcje cieszą się obecnie największym zainteresowaniem, przedstawiamy Państwu amerykańskiego giganta IBM. Oto kilka praktycznych informacji i danych, które pomogą Ci lepiej zrozumieć działalność firmy i dokonać dobrej analizy kursu akcji IBM.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

W szczególności należy monitorować plany firmy dotyczące dalszej dywersyfikacji oferty, gdyż jest to obecnie jeden z najważniejszych czynników ryzyka dla IBM.

Analiza nr 2

Należy również uważnie monitorować strategiczne sojusze i partnerstwa, jakie IBM może zawierać z przedsiębiorstwami z różnych branż.

Analiza nr 3

Możliwości IBM w zakresie badań i rozwoju są zatem również ważnym punktem rozwoju. Konkurencyjność firmy w swoim sektorze opiera się na innowacyjności.

Analiza nr 4

Oczywiście należy również śledzić wszystkie publikacje wyników firmy i monitorować realizację celów zapowiedzianych w różnych planach strategicznych grupy. Jest to jedna z najbardziej uważnie obserwowanych przez inwestorów liczb, która ma duży wpływ na cenę akcji IBM w krótkim i średnim okresie.

Analiza nr 5

Kondycja ekonomiczna całego sektora IT, od którego w dużej mierze zależą zamówienia IBM, ma oczywiście ogromne znaczenie i musi być uwzględniona w studiach podstawowych.

Analiza nr 6

Wreszcie, trzeba będzie oczywiście przeprowadzić kompleksowe badanie konkurencji i zmian udziałów w rynku każdej z głównych firm działających w sektorze IT.

Kurs akcji IBM - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje IBM
Sprzedać akcje IBM
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki IBM

Analizując kurs akcji IBM, musisz pamiętać o uwzględnieniu informacji związanych z branżą, w której działa ta firma. Oznacza to, że musisz znać firmę na wylot. Oto pełny i szczegółowy przegląd Grupy IBM, jej działalności i źródeł przychodów:

Grupa IBM, czyli International Business Machine Corporation, to amerykańska firma działająca w sektorze IT. Dokładniej mówiąc, firma jest obecnie jedną z wiodących na świecie firm świadczących usługi IT.

Aby lepiej zrozumieć działalność prowadzoną przez tę grupę, można podzielić ją na kilka działów według udziału w obrotach, które generuje:

  • Przede wszystkim usługi IT stanowią główną część przychodów grupy - 57% obrotu. Należą do nich usługi konsultingowe w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, wynikami finansowymi, relacjami z klientami, zasobami ludzkimi i inne, ale także zarządzanie aplikacjami, integracja systemów, cloud computing, hosting i wsparcie techniczne.
  • Na kolejnym miejscu plasuje się rozwój rozwiązań kognitywnych oraz oprogramowania do przetwarzania transakcji, które stanowią 30,1% obrotów firmy.
  • Sprzedaż sprzętu i oprogramowania stanowi obecnie 9,9% obrotów grupy i obejmuje komputery, serwery, urządzenia peryferyjne, sieci i sprzęt do przechowywania danych.
  • Kolejną najważniejszą działalnością jest finansowanie sprzętu IT z udziałem 1,8% obrotów.
  • Wreszcie, pozostałe 1,2% obrotu pochodzi z innych powiązanych działań.

Jeśli chodzi o geograficzny rozkład przychodów IBM, to 36,8% generowane jest w Stanach Zjednoczonych, 10,2% w obu Amerykach, 31,7% w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, 11,3% w Japonii i 10% w regionie Azji i Pacyfiku.

Konkurencję

Przyjrzyjmy się otoczeniu, w jakim obecnie ewoluuje grupa IBM, a dokładniej firmom, które stoją przed nią i które mają szansę przejąć udział w rynku w najbliższych latach. Oto prezentacja tych różnych graczy:

Apple 

Jednym z głównych konkurentów IBM jest oczywiście amerykańska międzynarodowa firma Apple, która produkuje i sprzedaje różne produkty elektroniki użytkowej, w tym komputery osobiste i oprogramowanie. Oczywiście, grupa jest najbardziej znana z komputerów, telefonów komórkowych i tabletów, ale także z pakietów biurowych i oprogramowania dla profesjonalistów. Apple zatrudnia obecnie ponad 137 000 osób i prowadzi 506 sklepów firmowych w 25 krajach.

Cisco Systems 

Ta inna amerykańska firma również specjalizuje się w sektorze IT, a w szczególności w sprzęcie sieciowym i serwerach. Obecnie jest głównym konkurentem IBM w tym segmencie.

HP

The Hewlett-Packard Company (HP) to kolejne amerykańskie przedsiębiorstwo wielonarodowe, które kiedyś specjalizowało się w elektronice i oprzyrządowaniu, a obecnie rozwinęło się w dziedzinie komputerów, drukarek, serwerów, sieci, oprogramowania i multimediów. Zajmuje się również sprzedażą komputerów i urządzeń peryferyjnych, a jej główna siedziba mieści się w Palo Alto w Kalifornii.

Intel Corporation 

Amerykańska grupa Intel jest kolejnym konkurentem IBM, ale także światowym liderem w sektorze półprzewodników pod względem obrotów. Specjalizuje się w produkcji mikroprocesorów, płyt głównych, pamięci flash i procesorów graficznych. Spółka jest notowana na giełdzie Nasdaq.

Microsoft Corporation 

Kolejną amerykańską międzynarodową firmą komputerową i mikrokomputerową, którą należy obserwować, jest oczywiście firma Microsoft, założona przez Billa Gatesa i Paula Allena, która jest jedną z największych kapitalizacji na Nasdaq. Grupa działa obecnie w ponad 120 krajach i zatrudnia ponad 148.000 osób.

Oracle

Ostatnim poważnym konkurentem IBM jest Grupa Oracle, która znana jest z systemu zarządzania bazami danych i serwera aplikacji. Grupa Oracle jest obecnie drugim co do wielkości przedsiębiorstwem w segmencie oprogramowania pod względem obrotów i kapitalizacji rynkowej i dlatego jest graczem, którego należy uważnie obserwować w swoich analizach.


Sojusze strategiczne

VMware Inc

W 2018 roku IBM i VMWare ogłosiły strategiczne partnerstwo z nowymi ofertami, które mają na celu przyspieszenie adopcji chmury hybrydowej przez przedsiębiorstwa. Partnerstwo obejmuje ofertę usług IBM w zakresie migracji i rozszerzenia krytycznych obciążeń VMware na chmurę IBM Cloud oraz nowe integracje, które pomogą przedsiębiorstwom zmodernizować ich aplikacje za pomocą Kubernetes i kontenerów.

iExec

Po tym, jak IBM ogłosił partnerstwo z Columbia University i Seagate w zakresie blockchain, ogłosił partnerstwo z chińskim start-upem iExex w celu wzmocnienia bezpieczeństwa swojej zdecentralizowanej infrastruktury. Chmura obliczeniowa umożliwia przesyłanie mocy obliczeniowej potrzebnej do realizacji zadań komputerowych przez Internet, dzięki czemu nawet najmniejsze urządzenie elektroniczne może wykonywać skomplikowane obliczenia.

BNP Paribas

Również w 2018 roku francuski bank BNP Paribas odnowił partnerstwo z IBM na kolejne 8 lat. Dzięki temu początkowemu partnerstwu bank utworzył w 2003 roku firmę świadczącą usługi informatyczne BNP Paribas Partners for Innovation lub BP2I, spółkę joint venture będącą w równym stopniu własnością obu grup. Dzięki tej umowie BNP Paribas będzie mógł kontynuować rozwój swojego podejścia do chmury obliczeniowej poprzez rozwiązania oferowane przez IBM Services.

Handluj akcjami IBM!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje IBM
Korzyści i mocne strony akcji IBM jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, marka IBM jest oczywiście jedną z najsilniejszych w sektorze IT na rynku międzynarodowym. Ta popularność i znajomość marki wynika z popularności produktów oferowanych przez samą grupę, ale także z doświadczenia firmy w dostarczaniu klientom najnowocześniejszych rozwiązań sprzętowych i programowych. Dzięki tym możliwościom Grupa IBM jest w stanie pozyskiwać nowych i utrzymywać klientów, oferując im istniejące produkty oraz regularnie wprowadzane nowe.

Grupa IBM posiada również długą historię i doświadczenie w zarządzaniu procesami produkcyjnymi i materiałami. Jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, posiada długą historię wdrażania skutecznych strategii biznesowych i programów rozwoju zasobów ludzkich w firmie, z kreowaniem talentów i ciągłym rozwojem umiejętności swoich pracowników. W ten sposób grupa odgrywa również wiodącą rolę w rozwoju i innowacyjności branży IT. W tym sensie IBM czerpie dużą siłę ze swojej kultury organizacyjnej.

Kolejną mocną stroną IBM, którą warto tu podkreślić, jest oczywiście portfolio własności intelektualnej. Firma stale zgłasza nowe patenty i czerpie swoją siłę z posiadania patentów najwyższej jakości, co czyni firmę silniejszą i bardziej konkurencyjną.

Wreszcie, grupa ma długą historię osiągania wysokich korzyści skali, które pozwalają jej zachować konkurencyjność, ale także umożliwiają jej klientom przemysłowym korzystanie z produktów o niskich kosztach, a tym samym zachowanie konkurencyjności pomimo wysokich kosztów produktów opartych na nowych technologiach.

Negatywne czynniki wpływające na akcje IBM
Wady i słabe strony akcji IBM jako instrumentu giełdowego

Pierwsza słabość grupy IBM dotyczy imitowalności jej produktów. Aby zmniejszyć to ryzyko, firma musi skupić się na strategii przywództwa kosztowego. Strategia ta polega na skoncentrowaniu wysiłków na obniżeniu kosztów procesów biznesowych. IBM ma jednak duże trudności z uczynieniem swoich produktów unikalnymi i trudnymi do naśladowania. Również konkurenci są w stanie szybko wyprodukować podobne rozwiązania technologiczne i w ten sposób przeciwdziałać innowacjom amerykańskiego giganta.

Choć grupa IBM podjęła ostatnio decyzję o skoncentrowaniu swoich działań na najbardziej dochodowych produktach i rozwiązaniach, to jednak decyzja ta rodzi problem różnorodności oferty. Grupa faktycznie pozbyła się niektórych najmniej dochodowych rodzajów działalności, takich jak komputery osobiste, które sprzedała w 2005 r. firmie Lenovo, na rzecz kilku specjalności. To oczywiście naraża ją na większe ryzyko, ponieważ tylko kilka przedsiębiorstw generuje obecnie większość zysków grupy.

W ten sam sposób i z powodu tego braku różnorodności rynki, na które kieruje swoją ofertę IBM, są również ograniczone i dotyczą wyłącznie branży technologicznej i informatycznej. Ryzyko w tym przypadku polega na zbyt dużej bezpośredniej i znaczącej ekspozycji na jeden sektor działalności oraz na silnym uzależnieniu od poziomu jego wzrostu. Niedawna redukcja asortymentu produktów, na którą zdecydował się IBM, uwypukla ten problem, który w pewnych konfiguracjach rynkowych może poważnie zaważyć na wynikach firmy.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są najnowsze dane finansowe IBM?

Na dzień dzisiejszy IBM Group nie podał jeszcze wyników rocznych za 2019 rok. W 2018 r. jej przychody wyniosły 79 591 mln dolarów, a zysk netto 8 728 mln dolarów. Należy również zaznaczyć, że kapitalizacja rynkowa tej grupy na koniec 2019 r. wyniosła 118 977 mln USD. Wyniki te są oczywiście dostępne i aktualizowane na stronie internetowej firmy.

Kim są główni akcjonariusze Grupy IBM?

Głównymi akcjonariuszami IBM Group są Capital Research & Management z 8,55%, The Vanguard Group z 8,01%, SSgA Funds Management z 6,08%, BlackRock Fund Advisors z 2,49%, Putnam z 2,35%, State Farm Investment Management z 1,88%, Geode Capital Management z 1,41%, Northern Trust Investment lub Investment Management z 1,33%, Brandes Investment Partners z 1,17% i Marsico Capital Management z 1,06%.

Kiedy został założony IBM?

Grupa IBM została utworzona 16 czerwca 1911 roku po połączeniu Computing Scale Company i Tabulating Machine Company i nosiła wówczas nazwę Computing Tabulating Recording Company lub CTR. W 1924 r. przekształciła się w International Business Machines Corporation lub IBM. Firma była długo nazywana 'Big Blue' ze względu na kolor swojego logo i przez wiele lat miała największą kapitalizację rynkową na świecie.

Handluj akcjami IBM!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.