Handluj akcjami Faurecia!
FAURECIA

Kurs akcji Faurecia - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Faurecia!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Do najpopularniejszych akcji francuskich wśród traderów online należy spółka Faurecia, którą omówimy tutaj bardziej szczegółowo. Znajdziesz tu przydatne informacje na temat dokładnej działalności tej grupy, ale także przydatne wskazówki dotyczące analizy cen akcji w ujęciu historycznym, pochodzące z analizy technicznej wykresów giełdowych.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, ze względu na charakter działalności grupy, zalecamy bliższe przyjrzenie się sektorowi produkcji motoryzacyjnej. W zależności od kondycji ekonomicznej tego sektora, sprzedaż Faurecii będzie miała większe lub mniejsze znaczenie, podobnie jak jej rentowność.

Analiza nr 2

Będziemy także uważnie monitorować realizację długoterminowych umów na dostawy między firmą Faurecia a tymi producentami samochodów, które czasami zapewniają stabilne przychody przez kilka lat.

Analiza nr 3

Na koniec będziemy oczywiście obserwować konkurencję Faurecii oraz trendy w dystrybucji i udziałach w rynku każdego z tych graczy.

Kurs akcji Faurecia - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Faurecia
Sprzedać akcje Faurecia
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Faurecia

Francuska firma Faurecia jest jedną z największych w kraju grup zajmujących się produkcją wyposażenia i inżynierii motoryzacyjnej. Ściślej rzecz biorąc, grupa ta zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą wyposażenia dla różnych podmiotów przemysłu motoryzacyjnego we Francji i na świecie, takiego jak fotele, systemy wewnętrzne i technologie kontroli emisji CO2. Dokładniej, produkty opracowane i produkowane przez firmę Faurecia można podzielić na różne kategorie, które zostały tu sklasyfikowane według udziału w sprzedaży, jaką generują:

  • Układy wydechowe są największą gałęzią działalności Faurecia i generują ponad 39% sprzedaży firmy, zwłaszcza w zakresie systemów kontroli emisji CO2. Faurecia jest międzynarodowym liderem w dziedzinie tego typu produktów.
  • Siedzenia stanowią ponad 35,3% sprzedaży firmy Faurecia. Firma jest również liderem w tej kategorii produktów.
  • Faurecia oferuje także moduły do wnętrz pojazdów, które stanowią około 25,7% generowanej sprzedaży, w tym deski rozdzielcze i kokpity, drzwi, panele drzwiowe, moduły akustyczne i elementy dekoracyjne.

Grupa Faurecia wyposaża ponad jedną czwartą pojazdów produkowanych obecnie na świecie w co najmniej jeden ze swoich produktów. Faurecia działa w wielu krajach i posiada ponad 320 zakładów produkcyjnych. Grupa zatrudnia obecnie ponad 98 608 osób na całym świecie. Sprzedaż Grupy jest realizowana głównie w Europie, na rynkach francuskim i niemieckim, ale także w Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej i na całym świecie.

Kurs akcji firmy Faurecia jest notowany na francuskim rynku Euronext Paris i jest także uwzględniany w obliczeniach indeksu giełdowego Next 150.

Konkurencję

Znajomość konkurentów firmy Faurecia jest oczywiście niezbędna do przeprowadzenia dobrej analizy tego waloru. Dlatego też proponujemy teraz szczegółowe sprawdzenie, kim są główni przeciwnicy tej grupy w jej sektorze działalności.

Dongfeng Motor Corporation

Przede wszystkim należy oczywiście z dużym zainteresowaniem śledzić działalność chińskiej firmy Dongfeng Motor Corporation, która specjalizuje się w produkcji autobusów, samochodów ciężarowych i osobowych, częściowo pod własną nazwą, a częściowo w ramach różnych spółek joint venture z innymi firmami. Grupa zatrudnia ponad 106 000 pracowników i jest obecnie drugim co do wielkości chińskim producentem samochodów. Grupa jest również ważnym dostawcą na rynek motoryzacyjny.

Stellia Aerospace

Kolejnym bezpośrednim konkurentem firmy Faurecia jest oczywiście grupa Stellia Aerospace. Ta francuska firma specjalizuje się w sektorze lotniczym i oferuje globalne rozwiązania dla producentów samolotów i linii lotniczych. Jedna z jej spółek zależnych specjalizuje się również w sprzęcie samochodowym. Firma Stellia Aerospace powstała w 2015 r. w wyniku połączenia spółek Aerolia i Sogerma. Oferuje m.in. projektowanie i produkcję konstrukcji lotniczych, foteli dla pilotów oraz foteli dla pasażerów klasy pierwszej i klasy biznes. Jest jednym z liderów w tych obszarach działalności.

Bosch

To niemieckie przedsiębiorstwo międzynarodowe konkuruje również z firmą Faurecia i działa jako dostawca części samochodowych, producent elektronarzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego, technologii przemysłowych i budowlanych oraz technologii pakowania.

Continental AG

Kolejnym rywalem, którego należy obserwować, jest grupa Continental AG, niemiecki dostawca samochodów z siedzibą w Hanowerze. Grupa jest znana z produkcji opon, ale produkuje również części samochodowe. Firma zajmuje się także częściowo recyklingiem gumy, a jej spółka zależna ContiTech.

ZF Friedrichshafen

Ostatnim konkurentem, na którego należy uważnie patrzeć, analizując kurs akcji firmy Faurecia, jest ZF Friedrichshafen, niemiecki dostawca motoryzacyjny i wiodący na świecie dostawca technologii układów napędowych i podwozi. Grupa posiada obecnie 125 różnych zakładów produkcyjnych w 26 krajach i zatrudnia ponad 71 000 osób na całym świecie. Dostarcza komponenty i części dla przemysłu samochodowego, pojazdów budowlanych, kolejowego, stoczniowego, lotniczego i rolniczego.

Handluj akcjami Faurecia!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Faurecia
Korzyści i mocne strony akcji Faurecia jako instrumentu giełdowego

Grupa Faurecia ma oczywiście ciekawą pozycję na rynku wyposażenia samochodowego. Faurecia zajmuje ósme miejsce na światowym rynku wyposażenia samochodowego. Jest też numerem jeden w większości swoich działań.

Interesująca jest także specyficzna organizacja tej firmy z podziałem na trzy główne obszary działalności. W pierwszej kolejności są to działania związane z technologią kontroli emisji, następnie działania związane z systemami wewnętrznymi i wreszcie działania związane z elementami siedzeń.

Potencjalny wzrost Faurecii zależy także od jej zdolności do zajęcia pozycji na pewnych rynkach niszowych i w sektorach o dużym potencjale wzrostu. Strategia pozycjonowania Grupy w takich obszarach, jak zmniejszanie ilości podzespołów, redukcja emisji CO2 i modułowe rozwiązania platformowe, jest bardzo cenna i doskonale skoordynowana. W rezultacie Grupa Faurecia jest w stanie osiągnąć stały wzrost, który jest wyższy niż wzrost globalny.

Analitycy chwalą również zdolność grupy do dywersyfikacji portfela klientów. Najważniejszym klientem firmy jest nadal grupa Volkswagen, na którą przypada jedna czwarta sprzedaży. Następne w kolejce są amerykański producent Ford, francuski Peugeot, inny francuski Renault-Nissan oraz amerykański General Motors. Daimler i BMW są również nieco mniej ważnymi klientami tej firmy.

Grupa Faurecia ma także bardzo silną strategię opartą na zwiększeniu sprzedaży produktów o wartości dodanej do 30% całkowitej sprzedaży Grupy. Strategia ta przewiduje również poprawę pozycji w sektorze SUV-ów oraz znaczny wzrost marż w nadchodzących latach.

Oczywiście, poprawa międzynarodowej pozycji firmy jest także dużym wyzwaniem dla Faurecii. Francuskiemu producentowi sprzętu udało się ograniczyć sprzedaż w Europie do 55% całkowitej sprzedaży i osiągnąć 28% w Stanach Zjednoczonych, przy czym w ostatnich latach rentowność wykazuje rzeczywisty wzrost. Grupa jest również dobrze reprezentowana w Chinach, które są rynkiem wschodzącym par excellence, gdzie posiada 17 zakładów i 4 ośrodki badawczo-rozwojowe.

Wreszcie, akcjonariusze i inwestorzy doceniają fakt, że firma prowadzi politykę dywidendową i ma bardzo niewielkie zadłużenie.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Faurecia
Wady i słabe strony akcji Faurecia jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, podobnie jak wszyscy producenci wyposażenia samochodowego, Faurecia może w najbliższych miesiącach i latach ucierpieć z powodu spadku wzrostu rynku światowego. Grupa jest w dużym stopniu uzależniona od kondycji ekonomicznej przemysłu motoryzacyjnego, w którym zamówienia różnią się znacznie w zależności od poziomu wzrostu i konsumpcji.

Faurecia stoi również przed poważnymi wyzwaniami w dziedzinie łączności, która jest sektorem przyszłości. Konkurencja w tej dziedzinie jest nadal ostra, dlatego tak ważne jest, by Faurecia zdołała dotrzymać jej kroku.

Jak wspomniano powyżej, rynek chiński pozostaje prężnym, wschodzącym rynkiem, na którym Faurecia musi utrzymać swoją pozycję i zwiększyć obecność. Jednak od 2016 roku obserwujemy spadek sprzedaży w tym kraju, a także w Ameryce Południowej, co może ostatecznie zaważyć na wzroście firmy.

Wreszcie, należy zauważyć, że akcje spółki Faurecia są uważane przez niektórych analityków za akcje par excellence odwracające trend, co stanowi realne ryzyko przy zajmowaniu długich pozycji byczych. To poczucie ryzyka potęguje fakt, że akcje są stosunkowo drogie i w przeszłości notowane były na bardzo wysokich poziomach.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest struktura akcjonariatu Grupy Faurecia?

Obecnie, zgodnie ze sprawozdaniem z 31 grudnia 2019 r., kapitał zakładowy Grupy Faurecia składa się ze 138 035 801 akcji o wartości nominalnej 7 euro za akcję. Obecnie większościowym udziałowcem firmy Faurecia jest nadal francuska grupa Peugeot SA. Jednak Faurecia nadal zarządza swoimi najważniejszymi działaniami niezależnie. Pozostała część kapitału grupy jest w posiadaniu pracowników firmy i członków zarządu, a pozostała część jest otwarta dla inwestorów.

Jaka jest wielkość inwestycji firmy Faurecia w ostatnich latach?

Oczywiście przy analizie tego zasobu należy wziąć pod uwagę inwestycje poczynione przez Grupę Faurecia. 1,33 mld euro brutto na inwestycje w badania i rozwój w 2019 r. Zainwestowała również 685 mln euro w Capex. Ponadto grupa zainwestowała 235 mln euro w innowacje.

Jak śledzić i analizować na żywo kurs akcji Faurecia?

Wykres rzeczywisty w czasie rzeczywistym jest oczywiście niezbędny, jeśli planujesz handlować akcjami Faurecia. Dlatego też zaleca się ostrożny wybór wykresu, aby upewnić się, że umożliwia on wyświetlanie różnych wskaźników, które pomogą w przeprowadzeniu przekonującej i skutecznej analizy technicznej tego waloru.

Handluj akcjami Faurecia!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.