Handluj akcjami ExxonMobil!
EXXONMOBIL

Kurs akcji ExxonMobil - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami ExxonMobil!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Przed zakupem lub sprzedażą akcji ExxonMobil należy rozważyć szereg czynników, aby podjąć świadomą decyzję. ExxonMobil jest jedną z największych na świecie spółek naftowych i gazowych, obecną w ponad 200 krajach. Znana jest z poszukiwań, produkcji, rafinacji i marketingu produktów naftowych i gazowych. Wyniki firmy są ściśle związane z wahaniami cen ropy naftowej i gazu, co może powodować znaczne wahania kursu akcji. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji ExxonMobil należy rozważyć trendy rynkowe, wyniki finansowe firmy oraz czynniki ekonomiczne i polityczne. W tym artykule przyjrzymy się kluczowym elementom, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w akcje ExxonMobil.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Czynnikiem mającym kluczowy wpływ na działalność grupy jest oczywiście poziom popytu na gaz łupkowy na szczeblu międzynarodowym.

Analiza nr 2

Kolejnym czynnikiem jest również ogólny światowy popyt na energię, który również należy monitorować i który jest w dużej mierze uzależniony od aktywności gospodarczej.

Analiza nr 3

Istotnymi korzyściami rzutującymi na przyszłość tej firmy są oczywiście różne partnerstwa zawarte przez grupę ExxonMobil, a więc trzeba poświęcić im szczególną uwagę.

Analiza nr 4

Ponadto, warto wiedzieć, że na obszary działalności grupy ExxonMobil duży wpływ ma niestabilność polityczna, społeczna i gospodarcza w regionach, w których wydobywana jest ropa naftowa. Należy więc stale śledzić ważne wiadomości z tych krajów.

Analiza nr 5

Ponadto trzeba poważnie traktować wszelkie zaostrzenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, ponieważ mogą one zaszkodzić działalności tej grupy.

Kurs akcji ExxonMobil - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje ExxonMobil
Sprzedać akcje ExxonMobil
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki ExxonMobil

ExxonMobil jest jedną z wiodących firm naftowych na świecie, prowadzącą działalność obejmującą cały łańcuch wartości ropy i gazu. Firma jest zorganizowana w trzy segmenty biznesowe: rafinacja i marketing, petrochemia oraz poszukiwanie i produkcja węglowodorów.

Dział rafinacji i dystrybucji, który odpowiada za prawie 80% obrotów grupy, zarządza dużą siecią stacji paliw pod różnymi markami, takimi jak Exxon, Mobil i Esso, oraz wprowadza na rynek ponad 5 milionów baryłek produktów naftowych dziennie.

Dział petrochemiczny produkuje szeroką gamę produktów chemicznych dla różnych branż, takich jak farmaceutyki, kosmetyki, tekstylia i artykuły elektryczne. W 2021 roku grupa sprzedała ponad 26 milionów ton polimerów, elastomerów, aromatów i innych produktów petrochemicznych.

Dział poszukiwań i wydobycia węglowodorów jest najmniejszy pod względem przychodów, ale pozostaje kluczową częścią działalności ExxonMobil jako największego na świecie producenta ropy naftowej. Firma eksploatuje pola naftowe i gazowe na całym świecie, produkując dziennie ponad 2 miliony baryłek ropy naftowej i 241 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego.

Dzięki geograficznej dystrybucji przychodów głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Singapurze, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Belgii i Australii, ExxonMobil jest obecna na całym świecie i jest głównym graczem w branży naftowej.

Konkurencję

Ważne jest również, aby znać głównych konkurentów, że ExxonMobil obecnie stoi w swojej branży w celu dokonania dokładnej analizy tej akcji przed zakupem lub sprzedażą. Oto jej najwięksi obecni przeciwnicy.

Royal Dutch Shell

znany również jako Shell, jest angielsko-holenderską firmą naftową i gazową. Jest to jedna z największych na świecie firm energetycznych i jest obecna w ponad 70 krajach.

BP

BP (dawniej British Petroleum) to brytyjska firma naftowa i gazowa prowadząca działalność na całym świecie. Jest to również jedna z sześciu największych firm naftowych i gazowych na świecie.

Chevron

Chevron to amerykańska firma naftowa i gazowa działająca w ponad 180 krajach na całym świecie. Jest jedną z największych na świecie firm energetycznych i prowadzi działalność w zakresie produkcji, rafinacji i sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego.

TotalEnergies

dawniej Total, jest francuskim przedsiębiorstwem naftowym i gazowym prowadzącym działalność w ponad 130 krajach. Zajmuje się poszukiwaniem, produkcją, rafinacją i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

ConocoPhillips

amerykańskie przedsiębiorstwo naftowe i gazowe, które prowadzi działalność w zakresie poszukiwania, produkcji, rafinacji i marketingu ropy naftowej i gazu ziemnego. Zajmuje się również produkcją chemikaliów i smarów.

Eni

włoskie przedsiębiorstwo naftowe i gazowe działające w ponad 70 krajach na całym świecie. Zajmuje się poszukiwaniem, produkcją, rafinacją i marketingiem ropy naftowej i gazu ziemnego, a także produkcją chemikaliów i smarów.


Sojusze strategiczne

W ciągu ostatnich kilku lat grupa ExxonMobil nawiązała szereg strategicznych partnerstw z kilkoma dużymi firmami, co umożliwiło firmie ekspansję prawie na całym świecie i zwiększenie jej rozpoznawalności. Oto kilka konkretnych przykładów wdrożonych partnerstw.

Air Liquide

W 2005 r. spółka zależna grupy ExxonMobil, Esso, podpisała partnerstwo z grupą Air Liquide w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących z paliw.

Toyota

Partnerstwo sportowe nawiązane pomiędzy ExxonMobil i grupą Toyota z okazji Rajdu Dakar 2010.

RedBull

W 2016 roku ExxonMobil została oficjalnym partnerem zespołu grupy RedBull w sektorze Formuły 1.

Porsche

Grupa ExxonMobil współpracuje również od ponad dwudziestu lat z grupą Porsche w zakresie badań i rozwoju w celu opracowania innowacyjnych olejów silnikowych. Partnerstwo to zostało niedawno przedłużone do 2021 roku.

Handluj akcjami ExxonMobil!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje ExxonMobil
Korzyści i mocne strony akcji ExxonMobil jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, niezaprzeczalną zaletą tej akcji jest oczywiście fakt, że grupa ExxonMobil cieszy się bardzo dużą popularnością na całym świecie. Jest jedną z najsilniejszych marek, ale także jedną z największych firm na świecie. Grupa ExxonMobil jest jednym z liderów w swoim sektorze, co daje jej dodatkową siłę.

Innym dużym atutem ExxonMobil jest jej potencjał innowacyjny. Firma co roku inwestuje znaczną kwotę w badania i rozwój w celu opracowania nowych, innowacyjnych produktów i usług, które skutecznie zaspokoją potrzeby klientów. Warto również podkreślić fakt, że ExxonMobil regularnie dokonuje przejęć mniejszych firm, co umożliwia jej zajęcie pozycji w nowych segmentach, dzięki czemu zwiększa swój potencjał innowacyjny. W tym wysoce konkurencyjnym sektorze działalności potencjał innowacyjny jest oczywiście ogromnym atutem umożliwiającym ExxonMobil utrzymanie swojej pozycji na rynku.

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najbardziej cenionych przez inwestorów i akcjonariuszy elementów są wyniki finansowe tej firmy. Grupa osiąga bardzo dobre wyniki w perspektywie długoterminowej, co uspokaja inwestorów pod kątem przyszłej rentowności i potencjału wzrostu tej firmy.

Warto pamiętać, że grupa ExxonMobil jest firmą wielonarodową, prowadzącą działalność na całym świecie. W związku z tym posiada wiele rafinerii ropy naftowej, w sumie 37, w ponad 21 różnych krajach, co umożliwia jej dostarczanie węglowodorów w dowolne miejsce na świecie, maksymalnie ograniczając przy tym koszty transportu.

Ostatnią mocną stroną grupy jest imponująca liczba pracowników, których grupa zatrudnia ponad 83.000 na całym świecie.  Powszechnie wiadomo, że liczba pracowników danej firmy jest jednym z najważniejszych kryteriów stosowanych przez traderów przy zakupie akcji notowanych na giełdzie, ponieważ odzwierciedla kondycję gospodarczą firmy i jej moce produkcyjne.

Negatywne czynniki wpływające na akcje ExxonMobil
Wady i słabe strony akcji ExxonMobil jako instrumentu giełdowego

Przede wszystkim z uwagi na silną międzynarodową obecność grupa ExxonMobil napotyka pewne trudności w zakresie zarządzania pracownikami na całym świecie, w związku z przepisami, które różnią się w zależności od kraju i związanymi z tym kosztami. Kwestie prawne i kwestie związane z prawami człowieka stanowią realne zagrożenie dla grupy, na którą mogą negatywnie wpłynąć pewne skandale społeczne dotyczące warunków pracy pracowników w niektórych krajach. Oczywiście zaszkodziłoby to wizerunkowi marki ExxonMobil i mogłoby skłonić inwestorów do sprzedaży posiadanych akcji.

Kwestia ekologiczna ma ogromne znaczenie w tym sektorze działalności, który jest na celowniku z uwagi na wpływ na środowisko niektórych działań. ExxonMobil musi ostrożnie podchodzić do ryzyka wycieku ropy do morza, jeśli chce utrzymać rentowność i zaufanie inwestorów i akcjonariuszy.

Ponadto grupa ExxonMobil ponosi również skutki wynikające ze złego wizerunku publicznego po ujawnieniu jej udziału w kilku sprawach dotyczących oszustw i przypadków korupcji powiązanych z transakcjami globalnymi. Wydanie wobec niej wyroku skazującego mogłoby doprowadzić do poważnych strat dla grupy z uwagi na grzywny, które byłaby zobowiązana zapłacić.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są ważne daty w historii ExxonMobil?

W historii grupy ExxonMobil istnieje kilka ważnych dat, które warto znać. Oto kluczowe wydarzenia: W roku 1870 została utworzona spółka Standard Oil, w skrócie SO. W 1911 roku została ona rozwiązana i podzielona przez Sąd Najwyższy na 34 niezależne spółki, w tym Standard Oil Co of New Jersey, w skrócie SONJ, która później stała się spółką Exxon, oraz Standard Oil Co of New York, która stała się spółką Mobil. W 1966 roku spółka Socony została przekształcona w Mobil Oil Corporation. W 1972 roku spółka SONJ została przekształcona w Exxon Corporation. Ostatecznie w 1999 roku spółki Exxon i Mobil połączyły się tworząc ExxonMobil.

Kim są obecnie główni akcjonariusze grupy ExxonMobil?

Wśród akcjonariuszy grupy ExxonMobil jest kilku dużych prywatnych akcjonariuszy, przedstawionych poniżej. The Vanguard Group posiada udział 8,08%, SSgA Funds Management – 4,74%, BlackRock Fund Advisors – 2,44%, Putnan – 1,73%, Capital Research & Management – 1,45%, Geode Capital management – 1,39%, Northern Trust Investments – 1,37%, Capital Research & Management – 1,33%, Wellington Management – 1,25% oraz Fidelity Management & Research – 0,98%.

Jaki broker online oferuje akcje ExxonMobil?

Z uwagi na bardzo dużą rozpoznawalność grupy ExxonMobil i jedną z największych kapitalizacji rynkowych możliwe jest inwestowanie w jej akcje na prawie każdej platformie transakcyjnej online. Akcjami ExxonMobil można również handlować za pomocą rachunku papierów wartościowych.

Handluj akcjami ExxonMobil!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.