Handluj akcjami ExxonMobil!
EXXONMOBIL

Kurs akcji ExxonMobil - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami ExxonMobil!
KUP
SPRZEDAJ

79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Na pewno wiesz już doskonale, że ropa naftowa przyciąga obecnie wielu inwestorów ze względu na swoją zmienność i płynność. Inwestorzy chętnie inwestują również w spółki naftowe notowane na giełdzie, których akcjami można handlować online. Z tego względu zachęcamy do zapoznania się z informacjami o akcjach ExxonMobil i ich głównymi cechami oraz ich kursem na żywo.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Czynnikiem mającym kluczowy wpływ na działalność grupy jest oczywiście poziom popytu na gaz łupkowy na szczeblu międzynarodowym.

Analiza nr 2

Kolejnym czynnikiem jest również ogólny światowy popyt na energię, który również należy monitorować i który jest w dużej mierze uzależniony od aktywności gospodarczej.

Analiza nr 3

Istotnymi korzyściami rzutującymi na przyszłość tej firmy są oczywiście różne partnerstwa zawarte przez grupę ExxonMobil, a więc trzeba poświęcić im szczególną uwagę.

Analiza nr 4

Ponadto, warto wiedzieć, że na obszary działalności grupy ExxonMobil duży wpływ ma niestabilność polityczna, społeczna i gospodarcza w regionach, w których wydobywana jest ropa naftowa. Należy więc stale śledzić ważne wiadomości z tych krajów.

Analiza nr 5

Ponadto trzeba poważnie traktować wszelkie zaostrzenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, ponieważ mogą one zaszkodzić działalności tej grupy.

Kurs akcji ExxonMobil - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje ExxonMobil (CFD)
Sprzedać akcje ExxonMobil (CFD)
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Ogólna prezentacja spółki ExxonMobil

Amerykańska grupa ExxonMobil jest spółką naftową działającą w trzech segmentach, a jej wiodącą działalnością jest oczywiście rafinacja i dystrybucja ropy naftowej. Pozostałymi obszarami jej działalności są petrochemia, poszukiwanie i produkcja węglowodorów.

Grupa ExxonMobil generuje większość obrotów w Stanach Zjednoczonych, ale osiąga przychody również z rynku europejskiego i Singapuru.

Kurs akcji ExxonMobil jest obecnie notowany na Głównym Rynku NYSE w Stanach Zjednoczonych. Grupa wchodzi również w skład indeksu giełdowego Dow Jones.

Konkurencję

Grupa ExxonMobil zajmująca się wydobyciem ropy naftowej i gazu jest jednym ze światowych liderów w tym sektorze na świecie. Jest jedną z pięciu największych koncernów naftowych na świecie i w związku z tym musi stawić czoła konkurencji ze strony czterech innych dużych koncernów, które codziennie próbują zabrać jej udział w rynku. Jeśli chcesz zrobić dobrą analizę fundamentalną akcji ExxonMobil, przeczytaj poniżej, kim są jej konkurenci.

Royal Dutch Shell 

jest prawdopodobnie najgroźniejszym konkurentem ExxonMobil i zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji światowej.

BP i Total

ExxonMobil jest drugim największym koncernem naftowym na świecie, ale tuż za nim plasują się brytyjski koncern BP, a następnie francuski koncern Total.

Chevron

Kolejnym amerykańskim koncernem w rankingu jest grupa Chevron, która zajmuje piąte miejsce, ale mimo to jest poważnym konkurentem na amerykańskiej ziemi.


Sojusze strategiczne

W ciągu ostatnich kilku lat grupa ExxonMobil nawiązała szereg strategicznych partnerstw z kilkoma dużymi firmami, co umożliwiło firmie ekspansję prawie na całym świecie i zwiększenie jej rozpoznawalności. Oto kilka konkretnych przykładów wdrożonych partnerstw.

Air Liquide

W 2005 r. spółka zależna grupy ExxonMobil, Esso, podpisała partnerstwo z grupą Air Liquide w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących z paliw.

Toyota

Partnerstwo sportowe nawiązane pomiędzy ExxonMobil i grupą Toyota z okazji Rajdu Dakar 2010.

RedBull

W 2016 roku ExxonMobil została oficjalnym partnerem zespołu grupy RedBull w sektorze Formuły 1.

Porsche

Grupa ExxonMobil współpracuje również od ponad dwudziestu lat z grupą Porsche w zakresie badań i rozwoju w celu opracowania innowacyjnych olejów silnikowych. Partnerstwo to zostało niedawno przedłużone do 2021 roku.

Handluj akcjami ExxonMobil!
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Pozytywne czynniki wpływające na akcje ExxonMobil
Korzyści i mocne strony akcji ExxonMobil jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, niezaprzeczalną zaletą tej akcji jest oczywiście fakt, że grupa ExxonMobil cieszy się bardzo dużą popularnością na całym świecie. Jest jedną z najsilniejszych marek, ale także jedną z największych firm na świecie. Grupa ExxonMobil jest jednym z liderów w swoim sektorze, co daje jej dodatkową siłę.

Innym dużym atutem ExxonMobil jest jej potencjał innowacyjny. Firma co roku inwestuje znaczną kwotę w badania i rozwój w celu opracowania nowych, innowacyjnych produktów i usług, które skutecznie zaspokoją potrzeby klientów. Warto również podkreślić fakt, że ExxonMobil regularnie dokonuje przejęć mniejszych firm, co umożliwia jej zajęcie pozycji w nowych segmentach, dzięki czemu zwiększa swój potencjał innowacyjny. W tym wysoce konkurencyjnym sektorze działalności potencjał innowacyjny jest oczywiście ogromnym atutem umożliwiającym ExxonMobil utrzymanie swojej pozycji na rynku.

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najbardziej cenionych przez inwestorów i akcjonariuszy elementów są wyniki finansowe tej firmy. Grupa osiąga bardzo dobre wyniki w perspektywie długoterminowej, co uspokaja inwestorów pod kątem przyszłej rentowności i potencjału wzrostu tej firmy.

Warto pamiętać, że grupa ExxonMobil jest firmą wielonarodową, prowadzącą działalność na całym świecie. W związku z tym posiada wiele rafinerii ropy naftowej, w sumie 37, w ponad 21 różnych krajach, co umożliwia jej dostarczanie węglowodorów w dowolne miejsce na świecie, maksymalnie ograniczając przy tym koszty transportu.

Ostatnią mocną stroną grupy jest imponująca liczba pracowników, których grupa zatrudnia ponad 83.000 na całym świecie.  Powszechnie wiadomo, że liczba pracowników danej firmy jest jednym z najważniejszych kryteriów stosowanych przez traderów przy zakupie akcji notowanych na giełdzie, ponieważ odzwierciedla kondycję gospodarczą firmy i jej moce produkcyjne.

Negatywne czynniki wpływające na akcje ExxonMobil
Wady i słabe strony akcji ExxonMobil jako instrumentu giełdowego

Przede wszystkim z uwagi na silną międzynarodową obecność grupa ExxonMobil napotyka pewne trudności w zakresie zarządzania pracownikami na całym świecie, w związku z przepisami, które różnią się w zależności od kraju i związanymi z tym kosztami. Kwestie prawne i kwestie związane z prawami człowieka stanowią realne zagrożenie dla grupy, na którą mogą negatywnie wpłynąć pewne skandale społeczne dotyczące warunków pracy pracowników w niektórych krajach. Oczywiście zaszkodziłoby to wizerunkowi marki ExxonMobil i mogłoby skłonić inwestorów do sprzedaży posiadanych akcji.

Kwestia ekologiczna ma ogromne znaczenie w tym sektorze działalności, który jest na celowniku z uwagi na wpływ na środowisko niektórych działań. ExxonMobil musi ostrożnie podchodzić do ryzyka wycieku ropy do morza, jeśli chce utrzymać rentowność i zaufanie inwestorów i akcjonariuszy.

Ponadto grupa ExxonMobil ponosi również skutki wynikające ze złego wizerunku publicznego po ujawnieniu jej udziału w kilku sprawach dotyczących oszustw i przypadków korupcji powiązanych z transakcjami globalnymi. Wydanie wobec niej wyroku skazującego mogłoby doprowadzić do poważnych strat dla grupy z uwagi na grzywny, które byłaby zobowiązana zapłacić.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są ważne daty w historii ExxonMobil?

W historii grupy ExxonMobil istnieje kilka ważnych dat, które warto znać. Oto kluczowe wydarzenia: W roku 1870 została utworzona spółka Standard Oil, w skrócie SO. W 1911 roku została ona rozwiązana i podzielona przez Sąd Najwyższy na 34 niezależne spółki, w tym Standard Oil Co of New Jersey, w skrócie SONJ, która później stała się spółką Exxon, oraz Standard Oil Co of New York, która stała się spółką Mobil. W 1966 roku spółka Socony została przekształcona w Mobil Oil Corporation. W 1972 roku spółka SONJ została przekształcona w Exxon Corporation. Ostatecznie w 1999 roku spółki Exxon i Mobil połączyły się tworząc ExxonMobil.

Kim są obecnie główni akcjonariusze grupy ExxonMobil?

Wśród akcjonariuszy grupy ExxonMobil jest kilku dużych prywatnych akcjonariuszy, przedstawionych poniżej. The Vanguard Group posiada udział 8,08%, SSgA Funds Management – 4,74%, BlackRock Fund Advisors – 2,44%, Putnan – 1,73%, Capital Research & Management – 1,45%, Geode Capital management – 1,39%, Northern Trust Investments – 1,37%, Capital Research & Management – 1,33%, Wellington Management – 1,25% oraz Fidelity Management & Research – 0,98%.

Jaki broker online oferuje akcje ExxonMobil?

Z uwagi na bardzo dużą rozpoznawalność grupy ExxonMobil i jedną z największych kapitalizacji rynkowych możliwe jest inwestowanie w jej akcje na prawie każdej platformie transakcyjnej online. Akcjami ExxonMobil można również handlować za pomocą rachunku papierów wartościowych.

Handluj akcjami ExxonMobil!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.