Handluj akcjami Deutsche Bank!
DEUTSCHE BANK

Kurs akcji Deutsche Bank - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Deutsche Bank!
KUP
SPRZEDAJ

79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Papiery wartościowe banków europejskich są jednymi z najbardziej popularnych papierów wartościowych wśród traderów inwestujących na giełdzie. Wśród nich najbardziej popularne są akcje niemieckich grup bankowych, które cieszą się dobrą reputacją. Wyjaśnimy w tym artykule, w jaki sposób można analizować akcje spółki Deutsche Bank.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Należy przede wszystkim monitorować zdolność grupy Deutsche Bank do rozwoju w obszarze technologii cyfrowych. Grupa zainwestowała ostatnio w różne rozwiązania platform IT i innowacyjne strategie włączenia technologii cyfrowych do swojej działalności.

Analiza nr 2

Zmieniają się również oczekiwania ze strony klientów bankowych. Dotyczy to w szczególności bardzo silnego rozwoju firm w sektorze technologicznym.

Analiza nr 3

Grupa Deutsche Bank jest obecna w ponad 70 krajach poprzez ponad 2700 oddziałów i zatrudnia ponad 98000 pracowników, ale interesuje się również krajami wschodzącymi i rozwijającymi się gospodarkami.

Analiza nr 4

Mimo że zakres usług i działalności grupy Deutsche Bank jest już bardzo zróżnicowany, obecna dywersyfikacja na inne rodzaje działalności przeprowadzana przez grupę powinna umożliwić jej zwiększenie przychodów.

Analiza nr 5

Pojawienie się firm z sektora technologicznego stanowi realne zagrożenie dla grupy Deutsche Bank, ponieważ odgrywają one obecnie wiodącą rolę w rozwoju gospodarki.

Analiza nr 6

Zagrożeniem dla udziału grupy Deutsche Bank w rynku jest również bankowość internetowa i jej silny rozwój w ciągu ostatnich kilku lat. Banki nowej generacji oferują bardzo atrakcyjne opłaty i są bardzo łatwe w obsłudze funkcjonując jedynie przez Internet.

Analiza nr 7

Należy również uwzględnić ewentualne reformy regulacyjne, które mogą mieć wpływ na sektor finansowy w nadchodzących latach.

Analiza nr 8

Ponadto trzeba monitorować stopy procentowe, które mogą wpłynąć na marże grup bankowych lub zmusić uczestników tego rynku do dostosowania polityki cenowej.

Kurs akcji Deutsche Bank - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Deutsche Bank (CFD)
Sprzedać akcje Deutsche Bank (CFD)
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Ogólna prezentacja spółki Deutsche Bank

Grupa Deutsche Bank jest jednym z wiodących banków w Niemczech. Jej działalność dzieli się na kilka obszarów, w tym przede wszystkim bankowość detaliczną, bankowość prywatną i zarządzanie aktywami, ale również bankowość inwestycyjną, finansową, rynkową oraz inne poboczne usługi stanowiące niewielką część całkowitych obrotów.

Do chwili obecnej Deutsche Bank zarządza ponad 500 mld EUR bieżących depozytów i 370 mld EUR niespłaconych kredytów. Bank posiada 2907 oddziałów na całym świecie, z których większość w Niemczech, ale także na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce oraz w Azji i na Pacyfiku.

Konkurencję

Grupa Deutsche Bank zmaga się z silną konkurencją w Europie i na całym świecie. Ważne jest, aby mieć świadomość istnienia tych różnych przeciwników przed dokonaniem zakupu lub sprzedaży:

BNP Paribas

Ten francuski bank jest największym bankiem europejskim pod względem działalności i rentowności oraz ósmym największym na świecie. Firma działa w ponad 65 krajach na całym świecie i jest notowana na giełdzie Euronext w Paryżu. Firma wchodzi również w skład indeksu giełdowego CAC 40. Zatrudnia ponad 190 tys. osób i jest podzielona na trzy główne obszary działalności

Barclays

Ten brytyjski bank ma siedzibę w Londynie i został założony w 1896 roku. Jest też notowany na indeksie FTSE 100 i należy do największych banków brytyjskich i światowych. Barclays jest obecny w ponad 60 krajach w Europie, Wielkiej Brytanii, Azji, Ameryce i Afryce. Obecnie zatrudnia 111 300 osób na całym świecie, w tym 32 000 w RPA za pośrednictwem swojej nowej spółki zależnej Avsa.

Goldman Sachs

Firma notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, znana także pod nazwą GS, jest bankiem inwestycyjnym założonym w 1869 roku i mającym siedzibę na Wall Street. Ponadto Goldman Sachs posiada biura w głównych centrach finansowych, w tym w Nowym Jorku, Londynie, Tokio i Paryżu.

Citigroup

Ta firma finansowa, działająca pod nazwą Citi, jest dużym przedsiębiorstwem finansowym z siedzibą w Nowym Jorku, które powstało w wyniku połączenia Citicorp z Travelers Group w 1998 roku. Jest to również jedna z największych firm na świecie według rankingu Forbes Global 2000. Grupa zatrudnia obecnie 219 000 osób na całym świecie i obsługuje ponad 200 milionów klientów w ponad 100 krajach. Od 1997 r. firma jest również uwzględniana w rankingu Dow Jones Industrial Average.

BPCE

BPCE jest w rzeczywistości wspólnym organem centralnym francuskich banków Banque Populaire i Caisse d'Epargne. Grupa jest również drugą co do wielkości spółdzielczą instytucją finansową na świecie po Crédit Agricole. Integruje ona wszystkie spółki, które tworzyły dwie grupy bankowe oraz ich własne i wspólne spółki zależne.

Crédit Agricole

Crédit Agricole, dawniej znany jako "Zielony Bank" ze względu na swoje początkowe ukierunkowanie na świat rolnictwa, jest obecnie największą siecią banków spółdzielczych i wzajemnych na świecie. Crédit Agricole składa się z ponad 39 Banków Regionalnych Crédit Agricole we Francji. W 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankowości ogólnej. Jest notowany na giełdzie poprzez swoją spółkę holdingową Crédit Agricole SA, na pierwszym rynku Euronext Paris i wchodzi w skład indeksu CAC 40.


Sojusze strategiczne

BNP Paribas

W czerwcu 2001 roku BNP Paribas nawiązała współpracę z pięcioma największymi instytucjami finansowymi na świecie, tworząc pierwszy światowy sojusz w zakresie bankomatów, zwany „Global Alliance”, pośród których znajdował się Deutsche Bank.

Attijariwafa Bank

W 2014 roku grupy Attijariwafa bank i Deutsche Bank podpisały ważny protokół ustaleń. Celem protokołu było zbudowanie i opracowanie globalnego rozwiązania pod wspólną marką w zakresie bankowości transakcyjnej w oparciu o uzupełniające się doświadczenie obu grup na własnych rynkach.

MasterCardi Ogone

Wiodący międzynarodowy dostawca płatności internetowych ogłosił w 2013 r. partnerstwo z kilkoma głównymi bankami europejskimi, w tym z grupą Deutsche Bank, w zakresie integracji i wprowadzenia MasterPass, rozwiązania przyszłości dla transakcji cyfrowych.

Handluj akcjami Deutsche Bank!
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Deutsche Bank
Korzyści i mocne strony akcji Deutsche Bank jako instrumentu giełdowego

Oczywiście głównym atutem tej akcji jest pozycja tej grupy bankowej na europejskim rynku bankowym. Deutsche Bank jest obecnie liderem wśród banków europejskich, w szczególności dzięki solidnemu doświadczeniu na rynku Niemiec, które są największą potęgą gospodarczą w Europie. Oferta grupy Deutsche Bank skierowana jest do wszystkich rodzajów klientów prywatnych i instytucjonalnych i obejmuje umowy zarządzania aktywami, usługi bankowości transakcyjnej, usługi finansowe dla firm na rynku kapitałowym, zarządzanie majątkiem i oczywiście bankowością detaliczną.

Jako siłę tej firmy można również uznać jej zdolność do konsolidowania działalności. W celu wzmocnienia działalności grupa postawiła na optymalizację zasobów i kosztów kapitału. Grupa przeprowadziła niedawno całkowitą reorganizację swoich oddziałów sprzedaży dzieląc je na trzy odrębne działy w celu wzmocnienia każdej ze spółek zależnych, a tym samym zoptymalizowania zasięgu i zwiększenia udziału w rynku.

Grupie Deutsche Bank udało się rozwinąć działalność w segmencie sprzedaży detalicznej przede wszystkim w Niemczech. Było to możliwe w szczególności dzięki integracji firmy Postbank i działalności PCB na rynku niemieckim. W ten sposób Deutsche Bank stał się liderem w tym sektorze a jego ogólna skuteczność wynika zarówno z wyższych zysków, jakie generuje, jak i z ogólnej stabilności finansowej grupy.

Grupa Deutsche Bank znacząco wzmocniła również swoją działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej. Zwiększyła działalność prowadzoną z międzynarodowymi firmami na całym świecie, tworząc jedyny na świecie jednolity bank inwestycyjny i handlowy, który opiera się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy tego renomowanego banku.

Ponadto, niezaprzeczalnym atutem jest również silny wizerunek marki grupy Deutsche Bank. W rankingu magazynu Forbes na rok 2017, obejmującym 2000 światowych marek, grupa Deutsche Bank zajęła 441. miejsce.  W tym samym roku marka została wyceniona na ponad 34 mld dolarów, a jej przychody wyniosły 44,28 mld dolarów.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Deutsche Bank
Wady i słabe strony akcji Deutsche Bank jako instrumentu giełdowego

Pierwsza i prawdopodobnie najważniejsza słaba strona grupy Deutsche Bank dotyczy oczywiście ostatnich zmian w przepisach obowiązujących w niektórych z najważniejszych sektorów działalności grupy. Zmiany te powodują znaczne ograniczenia wzrostu działalności Deutsche Banku oraz konsolidacji jego dotychczasowej działalności.

Ponadto, zasięg działania tej grupy o międzynarodowym charakterze jest ograniczony. Mimo iż Deutsche Bank ma silną pozycję na rynku europejskim, rozwój grupy na arenie międzynarodowej pozostaje zbyt ograniczony. Ze względu na to ograniczenie grupa nie posiada takich samych zalet jak niektórzy jej konkurenci pod względem rozwoju na rynkach wschodzących, które są jednak głównym celem przyszłego rozwoju banków z całego świata.

Jak można stwierdzić, słabe strony grupy Deutsche Bank są nieliczne w porównaniu z jej wieloma zaletami. Jednak przeszkody te mogą mieć duży wpływ na zdolność firmy do pozytywnych zmian w przyszłości i z tego powodu mogą mieć istotny wpływ na przyszłe trendy tej akcji. Należy je zatem mądrze uwzględnić.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kim są główni akcjonariusze grupy Deutsche Bank?

Obecnie głównymi akcjonariuszami grupy Deutsche Bank są Cerberus Capital Management – 6%, Hainan Traffic Administration Holding – 4,82%, Hamad bin Jassim bin Jabor Al-Thani – 4,07%, Hudson Executive Capital – 3,14%, The Vanguard Group – 2,91%, Goldman Sachs International – 1,62%, BlackRock Asset Management Deutscheland – 1,61%, BNP Paribas Asset Management France – 1,43%, Lyxor International Asset Management – 1,27% oraz Capital Research & Management WI – 1,16%.

Jakie rodzaje usług oferuje grupa Deutsche Bank?

Działalność grupy Deutsche Bank jest obecnie podzielona na pięć głównych działów. Należą do nich: dział Markets zajmujący się handlem i sprzedażą, obligacjami rządowymi, długami prywatnymi, walutami, stopami procentowymi, akcjami i instrumentami pochodnymi, dział Global Transaction banking zajmujący się finansowaniem przedsiębiorstw, emisjami długu prywatnego oraz restrukturyzacją i transakcjami na rynku nieruchomości, dział Corporate Finance zajmujący się doradztwem w zakresie fuzji, przejęć itp., dział Asset Management zajmujący się zarządzaniem aktywami oraz dział Private Wealth Management dla klientów VIP.

Jak analizować wykresy grupy Deutsche Bank?

Do analizy wykresów akcji Deutsche Bank należy używać głównych wskaźników technicznych trendu i zmienności. Należą do nich wskaźnik MACD, średnie ruchome, wstęgi Bollingera oraz różne punkty przyspieszenia lub odwrócenia trendu, takie jak punkty zwrotne, punkty wsparcia i oporu technicznego.

Handluj akcjami Deutsche Bank!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.