Handluj akcjami Credit Agricole!
CREDIT AGRICOLE

Kurs akcji Credit Agricole - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Credit Agricole!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Banki nie tylko oferują swoim klientom możliwość inwestowania w akcje dużych firm na giełdzie, a niektóre grupy bankowe są również notowane na giełdzie i dlatego oferują inwestorom detalicznym możliwość spekulacji na ich akcjach. Dotyczy to zwłaszcza Crédit Agricole, którego akcje cieszą się dużą popularnością wśród traderów internetowych. Aby pomóc Ci zainwestować w tej akcji, tutaj jest kilka informacji na temat analizy jego cen i historii tej firmy.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Wśród elementów, które mogą zdynamizować działalność grupy bankowej, zwracamy szczególną uwagę na działania zmierzające do dywersyfikacji produktów i usług Crédit Agricole, zwłaszcza w kierunku szybko rozwijających się segmentów. Obejmuje to rosnący nacisk grupy na usługi bankowości cyfrowej i internetowej.

Analiza nr 2

Podobnie ważne będzie śledzenie kondycji gospodarki francuskiej i europejskiej, która może być korzystna lub niekorzystna dla rozwoju sektora bankowego.

Analiza nr 3

Oczywiście konkurencja w tym sektorze jest również bardzo silna i dlatego należy ją dokładnie przeanalizować. W szczególności śledzone będą największe europejskie grupy bankowe, ale także banki internetowe, które obecnie odnotowują znaczny wzrost i mogą przejąć coraz większy udział w rynku.

Analiza nr 4

Ogólnie rzecz biorąc, decyzje Europejskiego Banku Centralnego również będą miały wpływ na cenę akcji i powinny być przedmiotem Państwa uwagi.

Analiza nr 5

Wreszcie, podobnie jak w przypadku wszystkich innych banków europejskich, zdolność grupy do spełnienia wymogów Bazylei III w zakresie wypłacalności będzie uważnie monitorowana.

Kurs akcji Credit Agricole - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Credit Agricole
Sprzedać akcje Credit Agricole
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Credit Agricole

Crédit Agricole jest jedną z wiodących grup bankowych w Europie, prowadzącą działalność w kilku obszarach, w tym oczywiście w bankowości detalicznej, ale także w zarządzaniu aktywami, ubezpieczeniach, bankowości prywatnej, finansowaniu i różnych specyficznych usługach finansowych.

Obecnie ta grupa bankowa ma 597,2 mld euro w depozytach i 369 mld euro w niespłaconych kredytach. Jej działalność jest oczywiście prowadzona głównie we Francji, ale także w całej Europie, Azji, Afryce i na większości innych kontynentów.

Grupa bankowa Crédit Agricole jest zorganizowana w trzy główne działy, tj. banki lokalne, banki regionalne wraz z oddziałami i holdingami oraz Crédit Agricole S.A. i jej spółki zależne. Banki Lokalne i Banki Regionalne są spółkami spółdzielczymi, natomiast Crédit Agricole S.A. jest spółką akcyjną. Crédit Agricole S.A. jest jedną z wiodących na świecie firm spółdzielczych. Tutaj dowiesz się więcej o znaczeniu i działalności dwóch rodzajów banków (lokalnych i regionalnych) oraz o ich organizacji.

Banki lokalne Crédit Agricole: Grupa Crédit Agricole posiada obecnie blisko 2 500 banków lokalnych z kilkoma milionami klientów zrzeszonych. Klienci ci nazywani są "member-clients", ponieważ są klientami grupy, ale również posiadaczami kapitału zakładowego spółki poprzez udziały. Jest to jedna z cech charakterystycznych Crédit Agricole, który posiada system zarządzania partycypacyjnego i uczynił z niego jedną ze swoich głównych osi komunikacyjnych.

Te lokalne towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadają największy udział w kapitale regionalnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, które omówimy poniżej. Ważne jest również, aby zrozumieć, że te lokalne fundusze organizują coroczne walne zgromadzenia, w których uczestniczy ponad 500 000 członków-klientów, którzy są następnie odpowiedzialni za wyznaczenie około 32 000 dyrektorów-ochotników.

Banki Regionalne Crédit Agricole, zwane również "regionalnymi bankami spółdzielczymi z pełną obsługą", są odpowiedzialne za oferowanie swoim klientom różnorodnych produktów i usług finansowych. Banki te mają obecnie ponad 20 milionów klientów. Reprezentuje je sieć ponad 7.200 oddziałów i prawie 12.000 bankomatów. W placówkach handlowych zainstalowano również około 7000 "zielonych" punktów, które zapewniają klientom grupy szybki dostęp do niektórych codziennych usług bankowych. W 2008 roku, aby wzmocnić je i zwiększyć ich solidność w czasach kryzysu, a jednocześnie poprawić ich konkurencyjność wobec konkurencji, Crédit Agricole zgrupował swoje Banki Regionalne. Obecnie jest tylko 39 Banków Regionalnych, podczas gdy w 1988 r. było ich 94. Banki Regionalne mają również pewne specyficzne misje.

Pierwszą misją tych banków regionalnych jest zapobieganie wykluczeniu bankowemu. Aby pomóc osobom, które doświadczyły życiowego wypadku, takiego jak śmierć lub utrata pracy, 30 z tych banków regionalnych utworzyło "Punkty Passerelle" (Punkty Pomostowe), w których zainteresowani klienci znajdą system wysłuchania, mediacji i zindywidualizowanego wsparcia. Celem Punktów Passerelle jest pomoc osobom w skomplikowanej sytuacji w jak najlepszym rozwiązaniu problemów finansowych i administracyjnych. Został on uruchomiony w 1997 roku przez North-East Regional Bank.

Kolejnym celem Banków Regionalnych jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych. W tym celu grupa utworzyła stowarzyszenie Handicap et Emploi au Crédit Agricole, znane również jako HECA. Poprzez to stowarzyszenie Crédit Agricole i jego Banki Regionalne oferują szereg sposobów na poprawę rekrutacji, integracji i utrzymania osób niepełnosprawnych. Proces ten wykorzystuje różne dźwignie, takie jak dostosowanie niektórych stanowisk pracy, udogodnienia transportowe i szkolenia. Ten ostatni punkt ma zasadnicze znaczenie, ponieważ wiemy, że to właśnie niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych ma największy wpływ na ich zdolność do znalezienia i utrzymania pracy. Crédit Agricole stworzył więc kilka rodzajów kursów szkoleniowych powiązanych z pracą, aby umożliwić kandydatom posiadającym jedynie maturę uzyskanie kwalifikacji na poziomie matury +1 lub podstawy +2. Dzięki temu systemowi Grupa Crédit Agricole zatrudniła ponad 800 osób niepełnosprawnych w okresie od 2006 do końca 2010 roku, w większości na umowy typu work-study, ale także wiele na umowy stałe.

Jak z pewnością zrozumieliście, promowanie modelu spółdzielczego Crédit Agricole poprzez oddziały regionalne ma duże znaczenie w strategii marketingowej grupy. Banki Regionalne są zatem aktywnie zaangażowane w promowanie tego modelu na swoim terenie poprzez realizację kilku rodzajów działań, takich jak organizacja sympozjów zatytułowanych Perspectives Mutualistes oraz masowa dystrybucja kart banków członkowskich.

Konkurencję

Proponujemy Ci teraz, abyś dzięki krótkiej prezentacji dowiedział się, kim są główni konkurenci Grupy Crédit Agricole, czyli główne banki działające na rynku francuskim:

BNP Paribas

Po pierwsze, BNP Paribas jest wiodącym francuskim bankiem pod względem działalności i rentowności oraz dziesiątym co do wielkości na świecie. Firma jest obecna w 71 krajach i jest notowana na giełdzie Euronext Paris oraz w indeksie CAC 40. Powstała w 2000 roku w wyniku fuzji Banque Nationale de Paris i Paribas i jest jedną z najbardziej wartościowych francuskich marek z ponad 12 miliardami euro w 2020 roku. BNP Paribas zatrudnia ponad 200 tys. osób i ma prawie 30 mln klientów korzystających z bankowości detalicznej we Francji, ale także w Belgii, Luksemburgu i we Włoszech. Działalność w zakresie bankowości detalicznej jest również rozwijana w basenie Morza Śródziemnego, Turcji, Polsce i zachodniej części Stanów Zjednoczonych.

Société Générale

Grupa Société Générale, obok LCL i BNP Paribas, jest jednym z największych banków francuskich i jednym z najstarszych. Obecnie zatrudnia ponad 133 000 osób 137 różnych narodowości i jest obecna w ponad 61 krajach na całym świecie. Należy również zauważyć, że Société Générale jest bankiem uniwersalnym i że jego działalność dzieli się na trzy główne filary wspierane przez dwie linie biznesowe.

BPCE

Inny poważny konkurent Crédit Agricole, BPCE, jest w rzeczywistości wspólnym organem Banque Populaire i francuskiej Caisse d'Epargne. Grupa powstała w 2009 r. w wyniku połączenia Caisse Nationale des Caisses d'Epargne i Banque Fédérale des Banques Populaires. Grupa BPCE jest obecnie drugą co do wielkości po Crédit Agricole instytucją bankowości spółdzielczej na świecie i obejmuje wszystkie spółki, które tworzyły dwie grupy bankowe, a także ich własne i wspólne spółki zależne.

Crédit Mutuel

Grupa Crédit Mutuel jest kolejną dużą francuską grupą bankową działającą w sektorze bankowości, ubezpieczeń, bankowości elektronicznej, telefonii, monitoringu domowego i mediów. Jest to towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych składające się z 2.100 lokalnych banków spółdzielczych i wzajemnych zgrupowanych w 18 federacjach regionalnych i ukonstytuowanych w konfederacji krajowej. Grupa zatrudnia obecnie ponad 83.000 osób i posiada ponad 5.535 punktów sprzedaży, 4 oddziały i 34 przedstawicielstwa.

La Banque Postale

Oczywiście, kolejnym konkurentem Crédit Agricole jest Banque Postale, który jest francuskim bankiem publicznym utworzonym w 2006 roku i spółką zależną należącą w całości do grupy La Poste, dla której świadczy usługi finansowe. Sieć dystrybucji grupy opiera się na urzędach pocztowych w całym kraju, a bank ten jest przekształconym następcą dawnego CCP (Centre de chèques postaux) utworzonego na mocy ustawy z dnia 7 stycznia 1918 r.

HSBC

Wreszcie, grupa HSBC, poprzez swoją filię HSBC Continental Europe, jest również poważnym konkurentem na rynku francuskim i stanowi międzynarodową sieć i lokalną usługę bankową, skupiającą wszystkie banki byłej grupy CCF, to znaczy UBP, Banque Hervet, Banque Brière, Banque de Baecque Beau.


Sojusze strategiczne

Grupa Crédit Agricole nawiązała interesujące kontakty z niektórymi głównymi grupami francuskimi i międzynarodowymi poprzez ukierunkowane partnerstwa, które pozwoliły jej wzmocnić wizerunek marki i uzyskać dostęp do niektórych strategicznych rynków.

Engie

Niedawno, w styczniu 2017 roku, Crédit Agricole został partnerem grupy Engie w kontekście redukcji nadmiernego zadłużenia spółki numer jeden we Francji zajmującej się energią wiatrową.

BNP Paribas

Crédit Agricole podpisał również umowę partnerską z BNP Paribas w celu zapewnienia zarządzania i ciągłości portfela instrumentów pochodnych na akcje Crédit Agricole w 2013 roku.

Wydarzenia sportowe

Crédit Agricole jest również partnerem licznych wydarzeń sportowych, takich jak Euro 2016, co pozwoliło mu na zwiększenie widoczności i bardziej strategiczne zdobywanie udziału w rynku. Jest również partnerem wielu francuskich i europejskich władz lokalnych oraz małych przedsiębiorstw.

FCA Italy

Niedawno Grupa Crédit Agricole przedłużyła do 31 grudnia 2022 roku swoją dotychczasową współpracę z Grupą FCA Italy za pośrednictwem swojej spółki zależnej Crédit Agricole Consumer Finance. Umowa ta dotyczy spółki joint venture utworzonej przez obie strony, która będzie korzystać ze wsparcia finansowego Crédit Agricole do tego terminu, z możliwością przedłużenia w przyszłości.

Orwel

W 2019 roku grupa podpisała również umowę partnerską z fintech Orwel w celu uruchomienia nowej usługi o nazwie Globan'Go, która składa się z aplikacji do otwarcia konta w Wielkiej Brytanii w funtach szterlingach lub w Hiszpanii i Włoszech w euro. Aplikacja ta zostanie najpierw przetestowana na 35 500 podróżnych Crédit Agricole mieszkających w regionie Ile de France.

Handluj akcjami Credit Agricole!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Credit Agricole
Korzyści i mocne strony akcji Credit Agricole jako instrumentu giełdowego

Aby zrozumieć, jak będzie się kształtował kurs akcji Crédit Agricole w krótkim i długim terminie, należy oczywiście poznać mocne i słabe strony tej spółki. W związku z tym proponujemy Państwu zapoznanie się z tym tematem, z wyjaśnieniami dotyczącymi zalet, ale także wad tej grupy.

Grupa Crédit Agricole cieszy się silną reputacją zarówno we Francji, jak i w Europie. Jest wiodącym bankiem detalicznym i ubezpieczycielem w kraju pod względem depozytów gospodarstw domowych, a jego udział w rynku wynosi ponad 25%. Crédit Agricole jest również europejskim liderem pod względem przychodów bankowych, dzięki różnym spółkom zależnym, w tym oczywiście oddziałom Crédit Agricole, ale także LCL, dawniej Crédit Lyonnais, oraz bankowi internetowemu BforBank. Wreszcie, grupa jest liderem w zakresie zarządzania inwestycjami zbiorowymi we Francji i Europie poprzez markę Amundi.

Atutem jest również szczególna organizacja Crédit Agricole na różne oddziały. W skład grupy wchodzą banki regionalne, LCL, bank lokalny działający na skalę międzynarodową i głównie we Włoszech, jego oddział oszczędnościowy i ubezpieczeniowy oraz niektóre specyficzne usługi finansowe, takie jak leasing czy faktoring. Prowadzi również działalność w zakresie bankowości korporacyjnej.

W ostatnich latach Crédit Agricole udowodniła, że potrafi być rentowna, osiągając dobre wyniki, zwłaszcza w swojej działalności bankowości detalicznej, która sama generuje ponad 35% zysku netto. Oferuje inwestorom pełną przejrzystość i doskonałą widoczność swoich zysków.

Struktura finansowa Crédit Agricole jest kolejnym istotnym atutem grupy, ponieważ jest wyjątkowo solidna i jest za to nagradzana przez największe agencje ratingowe. W ostatnim czasie Crédit Agricole uprościł także swoją strukturę kapitałową, co powinno mieć pozytywny wpływ na siłę finansową spółki, ale także na zysk netto spółki na koniec 2017 roku. Wreszcie, w 2017 r. powróciła wypłata dywidendy gotówkowej w wysokości 0,60 euro ze stopą redystrybucji 50%.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Credit Agricole
Wady i słabe strony akcji Credit Agricole jako instrumentu giełdowego

Ale oczywiście Grupa Crédit Agricole ma nie tylko swoje mocne, ale i słabe strony, w tym klimat wątpliwości inwestorów co do europejskiego systemu bankowego ze względu na kapitałochłonne regulacje europejskie i niskie stopy procentowe.

Zagrożeniem dla grupy Crédit Agricole jest także boom banków internetowych, które oferują atrakcyjniejsze oprocentowanie i z dnia na dzień zyskują na popularności, a także banki, które wkrótce wejdą na rynek i będą tworzone przez firmy telekomunikacyjne czy internetowe.

Działalność ubezpieczeniowa grupy Crédit Agricole może również ucierpieć z powodu wzrostu stóp procentowych. Należy pamiętać, że stanowi to ponad 30% przychodów operacyjnych grupy. Dodatkowo, liczne przedterminowe spłaty i renegocjacje kredytów obciążają obecnie marże generowane przez ten segment.

Wreszcie należy zauważyć, że pozostałe aktywa grupy, takie jak aktywa banków regionalnych, nie są wysoko wyceniane.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie daty z historii Crédit Agricole powinniśmy zapamiętać?

Aby zrozumieć historię Grupy Crédit Agricole, należy pamiętać o kilku kluczowych datach. Powstał on w 1885 roku, ale dopiero w 1920 roku utworzono Office nationale de Crédit Agricole. W 1945 roku utworzono Fédération nationale de Crédit Agricole. W 1991 roku Crédit Agricole stał się bankiem uniwersalnym. Pierwszy debiut giełdowy grupy miał miejsce w 2001 roku. Wreszcie w 2003 roku Crédit Agricole połączył się z Crédit Lyonnais.

Na jakich rynkach i indeksach notowane są akcje Crédit Agricole?

Obecnie kurs akcji Crédit Agricole oraz spółdzielcze certyfikaty inwestycyjne 15 Banków Regionalnych są notowane na francuskiej giełdzie Euronext Paris. Grupa Crédit Agricole jest jednak również uwzględniana w wielu indeksach giełdowych, w tym w indeksie Dow Jones, indeksie Euro Stoxx 50, SBF 120, Euronext 100, ASPI Eurozone i FTSE4good.

Jakie dane finansowe należy przeanalizować dla akcji Crédit Agricole?

Ponieważ Crédit Agricole działa w sektorze bankowym, wskazane jest, aby śledzić pewne dane finansowe dotyczące tej grupy w analizie tego waloru. Będziemy oczywiście sprawdzać zmiany jego obrotów i kapitalizacji rynkowej, ale także dane dotyczące jego zadłużenia i kapitału własnego, ponieważ to właśnie te dane będą decydować o poziomie zaufania przypisywanego jego akcjom.

Dlaczego cena akcji Crédit Agricole spada?

Cena akcji Crédit Agricole może się wahać z wielu powodów, w tym jeśli wyniki finansowe Crédit Agricole nie spełnią oczekiwań inwestorów, może to spowodować spadek ceny akcji. Wahania na rynku giełdowym również mogą mieć wpływ na cenę akcji Crédit Agricole. Jeśli rynek jako całość doświadczy okresu spadku, może to również wpłynąć na cenę akcji banku. Wydarzenia gospodarcze, takie jak zmiany stóp procentowych czy wahania kursów walut, mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Crédit Agricole, co z kolei może wpłynąć na cenę akcji. Wreszcie, ogłoszenia dotyczące fuzji i przejęć, planów restrukturyzacji, zmian w zarządzaniu itp. mogą również mieć wpływ na cenę akcji.

Handluj akcjami Credit Agricole!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.