Handluj akcjami Coca-Cola!
COCA-COLA

Kurs akcji Coca-Cola - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Coca-Cola!
KUP
SPRZEDAJ

79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Istnieją na świecie firmy, które są tak bardzo znane, że nie trzeba już przedstawiać. Dotyczy to dużych grup spożywczych, takich jak Coca-Cola. Jednak mało osób wie, że akcjami tych spółek można handlować online. Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o spółce Coca-Cola i jej akcjach, aby umieć wykonać dokładne analizy kursu tych akcji.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, już od kilkudziesięciu lat rynek wody butelkowanej spektakularnie rośnie.

Analiza nr 2

Dotyczy to również sektora zdrowej żywności i napojów. Sektor ten jest oczywiście jednym z segmentów, w które grupa w ostatnich latach intensywnie inwestowała.

Analiza nr 3

Coca-Cola wyrobiła sobie szczególnie dobrą pozycję na kluczowych rynkach wschodzących na całym świecie.

Analiza nr 4

Grupa ciągle się rozwija dokonując strategicznych transakcji przejęć.

Analiza nr 5

Mimo że koncern dąży do zajęcia pozycji w sektorze zdrowszej żywności, obecne zmiany w zachowaniach konsumentów mogą w dłuższej perspektywie niekorzystnie wpłynąć na wyniki Coca-Coli.

Analiza nr 6

Woda jest również coraz bardziej deficytowym zasobem, którego cena może znacznie wzrosnąć.

Analiza nr 7

Coca-Cola doświadcza również wahań na rynku walutowym i braku konkurencyjności z powodu wzrostu kursu dolara amerykańskiego.

Analiza nr 8

Należy również oczywiście uważnie obserwować konkurencję, w szczególności ze strony grupy PepsiCo, która zdobywa coraz większy udział w rynku, oraz rosnące nasycenie rynku bezalkoholowych napojów gazowanych.

Analiza nr 9

Grupa odnotowała ponadto znaczny spadek zysków brutto i netto.

Kurs akcji Coca-Cola - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Coca-Cola (CFD)
Sprzedać akcje Coca-Cola (CFD)
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Ogólna prezentacja spółki Coca-Cola

Spółka Coca-Cola została utworzona pod koniec XIX wieku i początkowo sprzedawała lekarstwo w postaci syropu z liści koki i orzechów kola, stąd nazwa nadana temu napojowi, który jest teraz znany na całym świecie. Znak towarowy słynnej szklanej butelki, która odniosła ogromny sukces, został zarejestrowany w 1916 roku.

I nadal, mimo ogromnej konkurencji, spółka Coca-Cola jest wiodącym dystrybutorem i producentem napojów bezalkoholowych na świecie, wyprzedzając swojego bezpośredniego konkurenta „Pepsi”.

Spółka Coca-Cola jest niezaprzeczalnym liderem w produkcji i sprzedaży napojów bezalkoholowych na świecie. Obroty generuje głównie ze sprzedaży tych napojów pod różnymi markami, takimi jak Coca-Cola, ale także Fanta czy Sprite oraz z mniej ważnej działalności polegającej na butelkowaniu lub działaniach w zakresie komunikacji.

Firma osiąga zdecydowaną większość zysków poza Stanami Zjednoczonymi.

Konkurencję

Warto dokładnie wiedzieć, jakich konkurentów ma grupa Coca-Cola na świecie, aby skuteczniej wdrożyć swoje strategie giełdowe dotyczące tej akcji. Oto szczegółowe informacje dotyczące jej konkurentów:

Pepsi

Jest oczywiście obecnie największym konkurentem grupy Coca-Coli, chociaż Coca-Cola pozostaje liderem w tym sektorze posiadając 43% udziałów w rynku w Stanach Zjednoczonych. Jednakże Pepsi jest numerem jeden na świecie w sektorze napojów niegazowanych, w którym posiada 50% udziału w rynku, w porównaniu z zaledwie 23% udziałem grupy Coca-Cola.

Inne firmy

Coca-Cola ma również innych konkurentów w tym sektorze, takich jak RedBull, Oasis, Orangina, Lipton, Schweppes i wielu innych. Marki te pozostają jednak daleko w tyle za liderem Coca-Colą i nie stanowią realnego zagrożenia w porównaniu z Pepsi. Należy uważnie śledzić rynek napojów gazowanych i niegazowanych w celu wychwycenia zmian w udziałach w rynku każdej z głównych grup na nim reprezentowanych. Szczególnie ważne pod tym względem są transakcje przejęcia i fuzje.


Sojusze strategiczne

Meta

Coca-Cola umie również wykorzystywać partnerstwa do utrzymania swojego miejsca w tym wziętym sektorze napojów. W 2014 roku podpisała porozumienie z Facebookiem w ramach strategii cyfrowej dla wszystkich swoich marek.

Nestlé

Od 1991 roku Coca-Cola jest również partnerem Nestlé.

Wydarzenia sportowe

Coca-Cola jest również partnerem wielu bardzo ważnych wydarzeń sportowych na całym świecie, co w znacznym stopniu przyczynia się do jej popularności zwiększając jej widoczności wśród konsumentów dzięki dobrze opracowanej strategii marketingowej.

Handluj akcjami Coca-Cola!
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Coca-Cola
Korzyści i mocne strony akcji Coca-Cola jako instrumentu giełdowego

Chociaż akcje grupy Coca-Cola są jednymi z najczęściej kupowanych akcji na świecie, nie oznacza to wcale, że ich analiza jest łatwa. Aby móc przewidzieć przyszłe ruchy tej akcji, musisz chwycić wszystkie szanse, starając się zrozumieć, które elementy sprzyjają wzrostowi jej kursu, a które przeciwnie, powodują spadek kursu tej akcji. To właśnie zamierzamy ujawnić przedstawiając najpierw wszystkie argumenty przemawiające za wzrostem kursu tego aktywa, które są tak naprawdę zaletami grupy Coca-Cola na rynku, na którym działa.

  • Po pierwsze, co chyba najbardziej przyciąga inwestorów, grupa Coca-Cola jest obecnie także silną marką, która zajmuje pozycję lidera w sektorze napojów pod względem zasięgu i sprzedaży. Dzięki temu Coca-Cola ma wyraźną przewagę nad konkurencją i bardzo silny wizerunek marki na całym świecie.
  • Oczywiście napój gazowany, który wszyscy znamy pod nazwą Coca-Cola, nie jest jedyną marką dystrybuowaną przez tę grupę, która ma wiele innych bardzo popularnych nazw wśród swoich linii produktów. Prowadzi nas to do drugiego argumentu przemawiającego za wzrostem kursu tych akcji, który dotyczy różnorodności marek grupy. Coca-Cola jest właścicielem takich marek jak Fanta, Kinley, Limca, Maaza czy Minute Maid oraz wielu innych, których nie będziemy tu wymieniać, a które świadczą o jej bardzo silnej obecności na rynku. W sumie można zliczyć ponad 500 różnych marek należących do tej grupy i sprzedawanych przez nią, dzięki czemu jest ona prawdziwym gigantem w przemyśle spożywczym.
  • Odnośnie obecności Coca-Coli w jej sektorze można oczywiście wspomnieć o tym, że grupa ta ma zasięg międzynarodowy, ponieważ prowadzi dystrybucję swoich produktów w ponad 200 różnych krajach. Coca-Cola odczuwa więc w niewielkim stopniu lub wcale gospodarki lokalne i ewentualne kryzysy konsumpcyjne w niektórych krajach, ponieważ generuje przychody na całym świecie.
  • Oczywiście, aby zapewnić zarówno produkcję, jak i dystrybucję swoich produktów na całym świecie grupa Coca-Cola może również liczyć na duży kapitał ludzki i duże moce produkcyjne. Obecnie grupa zatrudnia ponad 150 000 osób na całym świecie i posiada silny i wydajny łańcuch dostaw umożliwiający jej zapewnienie dostępności produktów zgodnie z popytem nawet w najbardziej odległych częściach świata.
  • Grupa Coca-Cola osiągnęła taki poziom wzrostu i rozwoju dzięki swojej strategii komunikacyjnej i reklamowej, która sprawdziła się już w przeszłości i nadal przyciąga klientów. Niezależnie od tego, czy była to reklama w różnych mediach, współpraca z gwiazdami jako ambasadorami marki, czy też występowanie marki jako sponsor lub patron międzynarodowych wydarzeń sportowych o dużym zasięgu medialnym, grupa umiała wykorzystać wszystkie dostępne jej dźwignie, aby jeszcze bardziej zyskać na widoczności i korzystać z silnego kojarzenia marki przez ogół społeczeństwa.
  • Wśród elementów raczej korzystnych dla długiego trendu wzrostowego tej akcji warto również zauważyć, że Coca-Cola nie zadowala się swoją pozycją sektorze spożywczym i nieustannie się rozwija stawiając na dywersyfikację działalności w innych dziedzinach. Dlatego w ostatnich latach zainwestowała m.in. w sektorach ochrony i recyklingu wody, zdrowia czy edukacji. Poza zwiększeniem zysków, działalność dodatkowa umożliwia jej dalszą poprawę wizerunku marki i ochronę przed ryzykiem związanym z jednym sektorem działalności.
  • Kolejną zaletą grupy Coca-Cola są oczywiście techniki pakowania stosowane przez markę, które stawiają na recykling i ponowne wykorzystanie. W obecnym kontekście, w obliczu problemów ekologicznych przed jakimi stoi świat, jest to niewątpliwie znacznym atutem.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Coca-Cola
Wady i słabe strony akcji Coca-Cola jako instrumentu giełdowego

Dość kuszące jest myślenie, na podstawie przedstawionych powyżej argumentów, że kurs akcji grupy Coca-Cola może jedynie rosnąć w nadchodzących miesiącach i latach. Jednak nawet jeśli grupa ma zdecydowanie mniej słabych stron niż zalet, ma pewne wady, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji przez największych inwestorów. Musisz więc również uwzględnić je w analizach kursu tych akcji zanim zaczniesz w nie inwestować. Oto dwa główne argumenty przemawiające za możliwym spadkiem kursu tego papieru wartościowego lub wyhamowaniem jego trendu wzrostowego.

  • Przede wszystkim, chociaż grupa Coca-Cola cieszy się pozytywnym wizerunkiem marki na całym świecie, wizerunek ten może zostać gwałtownie zniszczony w związku z pewnymi wiadomościami. Stało się tak kilka lat temu, kiedy niezależne badanie wykazało obecność pestycydów w słynnym słodkim napoju. Oczywiste jest, że każdy taki nowy skandal ponownie uderzy w popularność tej grupy i jej napojów.
  • Drugim i ostatnim argumentem przemawiającym za możliwością spadku kursu akcji Coca-Coli jest bardzo silna konkurencja na rynku napojów, a w szczególności na rynku napojów gazowanych. Oczywiście konkurencja ta pochodzi głównie ze strony jej głównego amerykańskiego przeciwnika, tj. grupy PepsiCo, która prowadzi bardzo podobną działalność i z którą Coca-Cola rywalizuje o pozycję lidera na tym rynku na świecie.

Jak można stwierdzić, te dwa argumenty mogą mieć duży wpływ na kurs akcji, należy je zatem uwzględnić przed wdrożeniem strategii inwestycyjnej.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki był najlepszy wynik akcji Coca Coli?

Po spadku poniżej 1% pod koniec lat 90., od 2000 roku stopa zwrotu z akcji grupy Coca-Cola była dodatnia przez prawie 10 lat osiągając w 2009 roku zwrot rzędu 3,5%. W ciągu ostatnich dziesięciu lat stopa zwrotu z tej akcji była stabilna na poziomie około 3%, po tym jak w 2012 roku osiągnęła kolejne minimum na poziomie 2,5%. Od tego czasu stopa zwrotu tej z akcji waha się w przedziale pomiędzy 2,5 a 3,5%.

Jakie są argumenty przemawiające za wzrostem kursu akcji grupy Coca Cola?

Wielu inwestorów inwestuje w kurs akcji Coca-Coli przede wszystkim w ramach strategii długoterminowej. Ta amerykańska spółka jest rzeczywiście szczególnie solidnym koncernem i dowiodła tego w przeszłości. Jej rozwój i wzrost są nadal silne. Mimo, że kurs tej akcji jest stosunkowo wysoki, jest jednak wyrazem przede wszystkim solidności spółki, a nie jej przewartościowania.

Jaka jest obecna kapitalizacja rynkowa spółki Coca-Cola?

Grupa Coca-Cola została utworzona w 1892 roku w Atlancie i jest obecnie notowana Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, czyli NYSE. Jeśli chodzi o kapitalizację rynkową spółki Coca-Cola wyniosła ona w maju 2020 roku ponad 200 mld dolarów. To czyni ją jedną z najważniejszych firm nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie.

Handluj akcjami Coca-Cola!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.