Handluj akcjami Chevron!
CHEVRON

Kurs akcji Chevron - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Chevron!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Dziś oferujemy Ci odkryć Chevron akcji, w szczegółach. Tutaj znajdziesz analizę jego ceny akcji, jego historycznej analizy technicznej i kilka informacji na temat działalności tej grupy, które będą przydatne, jeśli chcesz kupić lub sprzedać Chevron akcji

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Wahania cen ropy naftowej: Chevron jest firmą działającą w branży ropy naftowej i gazu ziemnego, dlatego na cenę jej akcji duży wpływ mają wahania cen ropy naftowej na rynkach światowych.

Analiza nr 2

Globalne warunki ekonomiczne: Globalne warunki ekonomiczne mają bezpośredni wpływ na popyt na ropę i gaz, co może mieć wpływ na zyski i wartość akcji Chevronu.

Analiza nr 3

Przepisy rządowe: Przepisy rządowe w krajach, w których Chevron prowadzi działalność, mogą wpływać na koszty operacyjne i zyski, co może mieć wpływ na cenę akcji.

Analiza nr 4

Napięcia geopolityczne: Napięcia geopolityczne w regionach produkujących ropę naftową mogą również wpływać na cenę akcji Chevronu, ze względu na ryzyko geopolityczne i zakłócenia dostaw.

Analiza nr 5

Konkurencja: Konkurencja w branży naftowej i gazowej może wpłynąć na udział Chevronu w rynku i zyski, co może mieć wpływ na cenę akcji.

Analiza nr 6

Wyniki finansowe spółki: wyniki finansowe Chevron, w tym zyski, sprzedaż i zadłużenie, mogą wpływać na cenę akcji i zainteresowanie inwestorów.

Analiza nr 7

Podsumowując, przed zakupem lub sprzedażą akcji Chevron należy przeanalizować czynniki ekonomiczne, polityczne i geopolityczne, które mogą wpłynąć na cenę akcji. Inwestorzy powinni monitorować wahania cen ropy naftowej, globalne warunki gospodarcze, regulacje rządowe, napięcia geopolityczne, konkurencję i wyniki finansowe spółki.

Kurs akcji Chevron - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Chevron
Sprzedać akcje Chevron
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Chevron

Jeśli chcesz analizować cenę akcji Chevron na giełdzie, musisz wiedzieć o firmie i jej głównych działaniach w sektorze. Teraz przedstawimy Państwu szczegółową prezentację tej firmy i jej działalności, a także jej głównych źródeł dochodu w celu ułatwienia analizy jej wyników finansowych i jej ceny akcji przed zakupem lub sprzedażą tej akcji.

Chevron Corporation jest jedną z wiodących firm naftowych i gazowych na świecie, obecną w ponad 180 krajach. Założona w 1879 roku firma jest światowym liderem w zakresie poszukiwania, produkcji, rafinacji i marketingu ropy naftowej i gazu ziemnego.

Przychody Chevronu generowane są przede wszystkim przez rafinację i dystrybucję, które w 2021 roku będą stanowić 71,6% jego przychodów. Grupa posiada osiem rafinerii, które produkują 1,8 mln baryłek sprzedawanego produktu dziennie, a także sieć prawie 13 900 stacji paliw pod szyldem Chevron, Texaco i Caltex na całym świecie. Chevron prowadzi również działalność w zakresie transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemii i produkcji tworzyw sztucznych.

W 2021 roku poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego stanowiło 28,3% przychodów Chevronu. Firma produkowała 3,1 mln baryłek ropy naftowej, 1,8 mln baryłek skroplonego gazu ziemnego i 218,3 mln metrów sześciennych gazu ziemnego dziennie. Chevron zainwestował również w projekty poszukiwawcze i produkcyjne na całym świecie, w tym w Kazachstanie, Australii, Nigerii i Angoli.

Wreszcie, Chevron generuje 0,1% swoich obrotów z innej działalności, w tym z wytwarzania energii. W 2021 roku 55,9% obrotów Chevronu zostało wygenerowanych na arenie międzynarodowej, co podkreśla znaczenie firmy w sektorze naftowym.

Konkurencję

Poznajmy teraz konkurentów Chevronu, których należy śledzić i analizować przed rozpoczęciem analiz tego waloru z prezentacją największych graczy w tym sektorze:

ExxonMobil Corporation 

To amerykańskie przedsiębiorstwo naftowo-gazowe ma siedzibę na przedmieściach Dallas i znajduje się w pierwszej dziesiątce firm na świecie pod względem zysków i w pierwszej piętnastce pod względem kapitalizacji rynkowej.

BP 

Ta brytyjska firma zajmująca się poszukiwaniem, wydobyciem, rafinacją i sprzedażą ropy naftowej została założona w 1909 roku. Po połączeniu się z Amoco, Atlantic Richfield i Castrol staje się największą firmą w Wielkiej Brytanii. Jest to również trzeci co do wielkości koncern naftowy na świecie. Grupa działa w około 100 krajach i zatrudnia ponad 79.700 pracowników.

Shell 

Grupa Shell jest również głównym konkurentem firmy Chevron. Royal Dutch Shell jest angielsko-holenderskim koncernem naftowym i jedną z największych firm międzynarodowych. Shell jest trzecią co do wielkości firmą na świecie pod względem obrotów, a także drugą co do wielkości w sektorze naftowym pod względem obrotów.

China Petroleum and Chemical Corporation

Znana również jako Sinopec, firma ta jest również głównym konkurentem Chevronu. Jest to chińska grupa naftowa i chemiczna. Grupa ta jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw na świecie pod względem obrotów.

PetroChina Company Ltd.

Ostatnim poważnym konkurentem Chevronu jest grupa PetroChina Company, która w rzeczywistości jest notowaną na giełdzie częścią grupy China National Petroleum Corporation, tj. największej grupy naftowej w Chinach. Firma ta jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Hong Kongu. Jest to obecnie jedna z największych firm na świecie pod względem obrotów i kapitalizacji rynkowej.


Sojusze strategiczne

W ostatnich latach Chevron nawiązał kilka interesujących partnerstw strategicznych, które prezentujemy poniżej.

GazPromNeft

W 2007 roku Chevron podpisał umowę partnerską z rosyjską spółką GazPromNeft w celu utworzenia w Rosji spółki joint venture o nazwie Severnaya Tayga Neftegaz. Celem tego nowego podmiotu jest realizacja wspólnych projektów w sektorze wydobycia ropy naftowej.

Angola LNG

W 2012 roku Chevron utworzył spółkę joint venture z kilkoma swoimi konkurentami, w tym BP, ENI, Total i Sonangol. Przedsięwzięcie to, o nazwie Angola LNG, ma na celu przekształcenie gazu ziemnego w LNG na eksport na cały świat.

TotalEnergies

W 2013 roku grupa TotalEnergies zawarła porozumienie z firmą Chevron w sprawie nabycia jej sieci dystrybucyjnej w Pakistanie, obejmującej 538 stacji paliw. Wcześniej przejęła ona egipską sieć Chevronu.

Handluj akcjami Chevron!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Chevron
Korzyści i mocne strony akcji Chevron jako instrumentu giełdowego

Przede wszystkim bardzo ciekawe jest pozycjonowanie Chevronu w swoim sektorze działalności. W istocie grupa ta jest obecnie jednym z liderów w dostarczaniu energii ludziom na świecie.

Chevron jest również firmą silnie obecną na rynkach międzynarodowych. W istocie jest ona obecna na całym rynku światowym i sprzedaje swoje energie na wszystkich kontynentach, co chroni ją przed ryzykiem związanym z jedną strefą ekonomiczną.

Inwestorzy giełdowi i akcjonariusze doceniają również stabilność sytuacji finansowej Grupy Chevron, która pozwala na mniej lub bardziej wiarygodne założenia co do jej długoterminowej rentowności i pozwala uniknąć przykrych niespodzianek.

Chevron wyróżnia się również na tle konkurencji, jeśli chodzi o energię geotermalną. Jest światowym liderem w tej specyficznej dziedzinie działalności. Może również liczyć na siłę roboczą w postaci 67 000 pracowników na całym świecie.

Fakt, że grupa Chevron dołożyła wszelkich starań, aby w jak największym stopniu zdywersyfikować swoją działalność, jest oczywiście kolejnym ważnym atutem, który należy odnotować. Należy pamiętać, że firma nie tylko dostarcza energię, ale także oferuje usługi rafineryjne, poszukiwawcze i geotermalne.

Wreszcie ostatnim atutem Chevronu jest przynależność do grupy Energy Corporation, która ma zasięg międzynarodowy i zapewnia mu pewne bezpieczeństwo finansowe w długim okresie.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Chevron
Wady i słabe strony akcji Chevron jako instrumentu giełdowego

Przede wszystkim należy przypomnieć, że grupa napotkała ostatnio poważne trudności, które nadal trwają, związane z problemami środowiskowymi. Problemy te spowodowały znaczne koszty, które negatywnie wpływają na ogólną rentowność grupy.

Kolejne problemy, tym razem prawne, również zaszkodziły spółce, spowalniając jej tempo gospodarcze i wpływając na cały sektor energetyczny. Wśród spraw, które również wpłynęły na wizerunek marki koncernu, jest nieprzestrzeganie przez niego ustawy o czystym powietrzu w Ameryce.

Inną słabą stroną działalności Chevronu jest tendencja do uszczuplania zapasów produktów, co może stanowić problem w przypadku wzrostu popytu i niemożności zaspokojenia go na czas.

Działalność firmy Chevron w określonych obszarach geograficznych, takich jak Kalifornia, Afryka i Ekwador, jest uważana za niebezpieczną dla środowiska i może podlegać zakazowi.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zyski Chevronu wpływają na cenę jego akcji?

Zyski Chevronu są jednym z kluczowych czynników wpływających na cenę akcji. Gdy zyski firmy rosną, oznacza to, że firma jest w dobrej kondycji finansowej, co może prowadzić do wzrostu ceny akcji. I odwrotnie, jeśli zyski spadają, cena akcji może spaść. Dlatego ważne jest, aby uważnie śledzić wyniki finansowe firmy, aby określić ich ewentualny wpływ na cenę akcji.

Jak kupić lub sprzedać akcje Chevron?

Aby kupić lub sprzedać akcje Chevron, należy skorzystać z usług brokera internetowego lub banku inwestycyjnego, który oferuje usługi maklerskie. Brokerzy internetowi są często tańsi niż banki inwestycyjne, ale oferują również mniej indywidualną obsługę. Możesz również inwestować w akcje Chevron za pomocą CFD lub kontraktów na różnice.

Jak przeprowadzić analizę techniczną akcji Chevron?

Analiza techniczna to powszechnie stosowana metoda oceny przyszłego zachowania akcji na podstawie badania historii jej cen. Aby to zrobić, należy obserwować trendy, identyfikować poziomy wsparcia i oporu oraz stosować wskaźniki techniczne, takie jak średnie ruchome czy poziomy wsparcia i oporu. Następnie należy przeanalizować te sygnały i skrzyżować je z sygnałami z analizy fundamentalnej akcji.

Handluj akcjami Chevron!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.